Feb 28, 2018

Ms. Mari SAKAMOTO นักแปล (Thai-Japanese Translator) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึึกษา/ 日タイ翻訳家 坂本真里氏 センターご来訪

วันพุธ 28 กุมภาพันธ์ 2561
Ms. Mari SAKAMOTO นักแปล (Thai-Japanese Translator) เข้าพบ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญ่ี่ปุ่นศึกษา 
โดยได้บริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุดศูนย์ฯ เพื่อนำไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ตามเห็นสมควร ต่อไป

2018年2月28日日タイ翻訳家 坂本真里氏が日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット所長と会見されました。また同時に図書室に図書のご寄贈も頂きました。ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณ Ms. Mari SAKAMOTO มา ณ ที่นี้
ありがとうございました。

Feb 26, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ / 在チェンマイ日本国総領事館より図書寄贈

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับมรดกโลกของประเทศญี่ปุ่น "Sites of Japan’s Meiji Industrial Revolution"(แหล่งมรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในยุคเมจิ) จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

2018年2月26日在チェンマイ日本国総領事館より日本の世界遺産のブックレット『明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業』の寄贈を受けました。ありがとうございます。

Report : การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」/【Report】Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นวิทยากรบรรยาย

2018年2月25日 (日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、チェンマイ大学建築学部アムピガー・チュンマッタヤ―先生をお招きして日本研究セミナーVisualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」を開催しました。

ในการบรรยายในครั้งนี้ วิทยากร ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสถาปัตยกรรม อาคาร หรือสิ่งก่อสร้างโดยการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆตามภูมิภาคทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยท่านให้แนวคิดในการสร้างและการออกแบบสิ่งก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ จะมีความแตกต่างกันไปตามผังเมือง และสภาพแวดล้อม เพียงแค่เห็นสิ่งก่อสร้างหรืออาคารตั้งอยู่ ก็สามารถเข้าใจเรื่องราว พื้นที่และประวัติความเป็นมาของภูมิภาคต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

講義では、日本の様々な地域の現代建築やアートプロジェクトを紹介頂きながら、地域や環境によって異なる建築思想やデザインについてご講義をいただきました。建築物から、その土地の持つ地域性や歴史について理解できることを学びました。
Feb 24, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากAssistant Professor, Dr. Yusuke TANAKA (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University)/明治学院大学 教養教育センター 助教 田中 祐介先生より御著書のご寄贈

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือ "การตั้งคำถามต่อสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ผ่านวัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน" โดย Assistant Professor, Dr. Yusuke TANAKA (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University)  ซึ่งบริจาคโดย Dr. Yusuke TANAKA ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

2018年2月21日明治学院大学 教養教育センター助教 田中 祐介先生より、日本研究センターに御著書『日記文化から近代日本を問う: 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(田中祐介編)をご寄贈いただきました。心より感謝申し上げます。


田中祐介他『日記文化から近代日本を問う: 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』笠間書院   2018年 ISBN:4862581013

【Report】นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ “The Art of Clay & Photo From Silent World” /【Report】アート作品展「The Art of Clay & Photo From Silent World」

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมงานนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ "The Art of Clay & Photo From Silent World" ของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หลุมโบราณคดี หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากศิลปินชาวญี่ปุ่นและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์ผลงานจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมให้ความรู้ และแนะนำวิธีการรังสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ

2018年2月21日チェンマイ市歴史センター・考古学展示室(三王広場裏手)におきまして、2018年2月20-24日の期間で開催されたアヌサーンスントーン聾唖学校の生徒によるセラミックと写真の作品展『The Art of Clay & Photo From Silent World』を鑑賞してきました。本作品展ではチェンマイ大学芸術学部教員および日本のアーティストらによる制作指導、監修が行われました。Report เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2018 ณ เชียงใหม่ /Report日本映画祭 2018 チェンマイ

 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
2018年2月23日(金)、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマで行われた。
国際交流基金バンコク文化センター「日本映画祭」
のオープニングセレモニーに参加してきました。
Feb 22, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากคุณชัยพฤกษ์ วุฒิบุญวัฒนา/チャイヤプルック ・ウティブンワッタナー氏より翻訳著書の寄贈

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคจากคุณชัยพฤกษ์ วุฒิบุญวัฒนา นักแปลหนังสือวรรณกรรม จำนวน 2เล่มคือ
1.อัศวินมือใหม่มังกรป้ายแดง เล่มที่ XVII(ผู้เขียน Shiki Mizuchi (ชิกิ มิซึจิ), ผู้แปล ชัยพฤกษ์ วุฒิบุญวัฒนา)
2.อัศวินมือใหม่มังกรป้ายแดง เล่มที่ XVIII(ผู้เขียน Shiki Mizuchi (ชิกิ มิซึจิ), ผู้แปล ชัยพฤกษ์ วุฒิบุญวัฒนา)

2018年2月16日タイ日翻訳家のチャイヤプルック ・ウティブンワッタナー氏より日本研究センターに御翻訳著書のご寄贈をいただきました。
1.『星刻の竜騎士』17巻(原作:瑞智士記、タイ語翻訳:チャイヤプルック ・ウティブンワッタナー)
2.『星刻の竜騎士』18巻(原作:瑞智士記、タイ語翻訳:チャイヤプルック ・ウティブンワッタナー)ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ด้วยค่ะ
誠にありがとうございました。

แนะนำหนังสือ/図書紹介ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือน่าสนใจประจำสัปดาห์นี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより、
お勧めの本を紹介します。

" origami zensho "
『おりがみ全書』
หน้าปกจากหนังสือ 
おりがみ全書の表紙


ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ
本の中の様子

   หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อธิบายวิธีการพับโอริงามิอย่างง่ายๆโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อที่ผู้อ่านจะสามารถพับได้อย่างราบรื่น ซึ่งภายในเล่มมีวิธีพับสัตว์ต่างๆ  ของใช้ในบ้าน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เปียโน และอื่นๆอีกด้วย  

この本は皆さんが折り紙を折りやすいように、いろいろな記号で詳しく説明して載っています。また本のなかにはかわいい動物や家具やいろいろなもののおり方などが載っています。

นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพอธิบายวิธีการพับอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมกับคำอธิบายประกอบเป็นภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ  ซึ่งนอกจากจะเหมาะกับผู้สนใจพับโอริงามิแล้ว ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นอีกด้วย 

おり方もかわいい絵によって、わかりやすいように紹介されており、また、簡単な日本語でくわしく説明されています。折り紙の興味を持っている人だけではなく、日本語初学者でも楽しく読むことができます。

Feb 21, 2018

【ประชาสัมพันธ์】นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ “The Art of Clay & Photo From Silent World” /【お知らせ】アート作品展「The Art of Clay & Photo From Silent World」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
アート作品展のご案内をいたします。


นิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาและภาพถ่ายจากโลกเงียบ 
“The Art of Clay & Photo From Silent World” 
ของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 

アヌサーンスントーン聾唖学校の生徒によるセラミックと写真の作品展
『The Art of Clay & Photo From Silent World』

จัดแสดง วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หลุมโบราณคดี หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
เปิดบริการให้เข้าชมวันอังคาร - วันอาทิตย์
เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ปิดทำการวันจันทร์
www.cmocity.com

日時:2月20日(火)-24日(土)8:30 -17:00
場所:Chiang Mai Historical Centre (3人の王様像広場後方の建物)https://goo.gl/maps/MG8aCYPDsEK2


โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากศิลปินชาวญี่ปุ่นและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการรังสรรค์ผลงานจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมให้ความรู้ และแนะนำวิธีการรังสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมผลงานของน้องๆกันเยอะๆนะคะ

チェンマイ大学芸術学部教員および日本のアーティストらによる
制作指導、監修が行われました。ぜひともお越しください。

Feb 20, 2018

Report การบรรยายในหัวข้อ "ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในญี่ปุ่นยุคใหม่ : ว่าด้วยการตัดสินกรรมสิทธิ์และระบบหลักประกันที่ดิน"/ Report「近代日本の土地制度が与えた経済発展に対する影響: 所有権確定と担保制度の観点から」

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-16.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในญี่ปุ่นยุคใหม่ : ว่าด้วยการตัดสินกรรมสิทธิ์และระบบหลักประกันที่ดิน" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Kikuo Nishizawa, Faculty of Policy Studies, Kansai University เป็นวิทยากรบรรยาย
2018年2月17日 (土曜日) 13:00 - 16:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、関西大学政策創造学部 西澤希久男教授をお招きして日本研究セミナー「近代日本の土地制度が与えた経済発展に対する影響:所有権確定と担保制度の観点から」を開催しました。

วิทยากร:Prof. Kikuo Nishizawa, Faculty of Policy Studies, Kansai University
講演者:関西大学政策創造学部 西澤希久男教授


(左) 講演者:関西大学政策創造学部 西澤希久男教授
(中)通訳者:チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(右)モデレーター:チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の若曽根了太講師

Q&A


Feb 15, 2018

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ "Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」"/日本研究講演会のおしらせ 『Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」』

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内いたします。

ในหัวข้อ"Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」"
テーマ:Visualizing the City through Architecture 日本で 「SNAP!!」

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 9.00-12.00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

2018年2月25日(日曜日)
9:00から12:00まで
場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1階

วิทยากร: อาจารย์ ดร.อัมพิกา ชุมมัธยา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

講演者:アムピガー・チュンマッタヤ―
チェンマイ大学建築学部、講師

**ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 053-943284 / อีเมล cmujapancenter@gmail.com
*** เข้าร่วมฟรี !!! **** บรรยายภาษาไทย

**参加予約 053-943284(日本研究センター)もしくは
Email: cmujapancenter@gmail.com
*** 入場無料!!! **** タイ語による講演

Feb 14, 2018

แนะนำหนังสือ/図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือน่าสนใจประจำสัปดาห์นี้ คือ
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
おすすめ本1 冊の紹介をさせて頂きます。

"Tai no Yatai zukan"
"タイの屋台図鑑(やたいずかん)"
หน้าปกหนังสือタイの屋台図鑑
ตัวอย่างเนื้อหาภายในหนังสือ
本の内容

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่เพิ่งจะมาเยือนประเทศไทย และยังไม่ชินกับวิถีชีวิตในประเทศไทยเรื่องอาหารการกินถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นหนังสือเล่มนี้ จะสามารถช่วยให้คนญี่ปุ่นเข้าใจถึงวัฒนธรรมการกินของคนไทย วิธีการรับประทานอาหารแต่ละประเภท และมีบทสนทนาที่คนญี่ปุ่นสามารถฝึกพูดเพื่อนำไปใช้ในการสั่งอาหาร หรือสอบถามวัตถุดิบของอาหารไทยประเภทต่างๆ เช่น ผัด ต้ม นึ่ง ย่าง ขนม ผลไม้ ฯลฯได้เป็นอย่างดี 
หนังสือเล่มนี้มีภาพประกอบสวยงาม อ่านง่าย เข้าใจง่ายอีกด้วย

この本はタイにこれから訪問する人やタイの生活にまだ慣れてない日本人居住者向きです。そのためにこの本ではタイの文化の理解を促すことができるように、タイ料理の食べ方だけではなく、タイ料理の材料、作り方、例えば、炒める、煮る、蒸す、焼くなどや注文に用いる言葉などを紹介しています。この本には、おいしそう料理の写真もたくさんあります。もし機会があるなら、ぜひ読んでみてください。

Feb 12, 2018

Report "อุคิโยะ-เอะ มนต์เสน่ห์ภาพแห่งโลกที่ล่องลอย" /Report 『浮世絵 The Charms of “Pictures of the Floating World”』

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-12.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "อุคิโยะเอะ มนต์เสน่ห์ภาพแห่งโลกที่ล่องลอย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย

2018年2月11日 (日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、チェンマイ大学芸術学部版画学科 トンチャイ・ユカンタポーンポン助教授をお招きして日本研究セミナー『浮世絵  The Charms of “Pictures of the Floating World”』を開催しました。


ผศ. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์อาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
チェンマイ大学芸術学部版画学科 トンチャイ・ユカンタポーンポン助教授

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มช.)
モデレーター:タナポーン・トリラッサクルチャイ助教授
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

ผู้เข้าร่วมการบรรยาย
講演の参加者


บรรยากาศการบรรยาย
講演の様子Feb 8, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Masahito SASAKI / 佐々木 政仁氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา โดยผู้บริจาคหนังสือ คือ คุณ Masahito SASAKI จากจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年2月8日 北海道在住の佐々木政仁氏より日本研究センターに日本語書籍をご寄贈いただきました。心より感謝申し上げます。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) / 日本学生支援機構(JASSO)より図書寄贈

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเตรียมสอบวัดความรู้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น(EJU)จากองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

2018年2月8日日本学生支援機構(JASSO)より『日本留学試験(EJU)試験問題過去問集』の寄贈を受けました。

日本学生支援機構 (2017) 『平成29年度日本留学試験試験問題 [第2回]』 東京:凡人社 NDC:377.6(JASSO (2017). 2017 Examination for Japanese University Admission for International Students [2nd Session]. Tokyo:Bonjinsha NDC:377.6)

ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ยินดีต้อนรับให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
センター図書室は一般の方も利用できますので、ご利用下さい。


ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ"แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย"/日本研究講演会のおしらせ 日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル『日タイ翻訳の理論と技術』

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内いたします。

ในหัวข้อ "แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย"
日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル 『日タイ翻訳の理論と技術』

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 13.00-16.00น.
สถานที่ : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB 6 ชั้น 1
2018年3月24日(土曜日)
13:00から16:00まで
場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1階

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

講演者:ソムキアット・チャウェンキットワニット准教授
タマサート大学教養学部タイ語・東洋言語学科日本語科

บรรยายภาษาไทย
言語:タイ語


สอบถามข้อมูล-สำรองที่นั่งการบรรยายฯได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 053-943284 
ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561
参加申込み:  日本研究センター 053-943284 (日本語可) 
2018年3月19日まで

จัดโดย ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
共催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 
สนับสนุนโดย  หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพ 
助成:バンコク日本人商工会議所

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นได้เขัาร่วมงาน CMU International Street Fair 2018/ 【Report】 日本人留学生 チェンマイ大学インターナショナル・ストリートフェア2018へ参加

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นได้ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม อาทิเช่น การเต้นKoi Dance การทำขนมดังโงะ ชาเขียวญี่ปุ่น ในงาน CMU International Street Fair 2018 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2018年2月7日 チェンマイ大学インターナショナルカレッジが開催したチェンマイ大学インターナショナル・ストリートフェア2018に日本人留学生グループが参加し、『恋ダンス』のステージショーや団子とお茶を提供しつつ、日本文化の紹介をしました。

ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล
Associate Dean for Administrative Affairs กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้
ピチャヤラック・ピチャヤグン副学部長(行政担当)
開催目的説明

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
ロンナポップ・ウアパンセート准教授
副学長代理(学生活動担当)の開会の辞

การแสดงของนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
日本人留学生によるステージショー

บูทขายขนมดังโกะและชาเขียวเย็นของนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
日本人留学生による団子・緑茶屋台
บูทส่งเสริมวัฒนธรรมของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
日本研究センターの日本文化紹介コーナーกิจกรรมโอริกามิ
折り紙