Oct 4, 2022

กิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับละครโนห์ โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - ナコーンラーチャシーマー・ラーチャパット大学のウィナイ先生による能のご講演について

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษทางด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่นและการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งในกิจกรรมได้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังมากมาย และยังมีนักศึกษาในกระบวนวิชาประวัติศาสตร์วรรณกรรมจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟังอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ให้ข้อคิดเห็นและร่วมอภิปรายเพิ่มเติมหลังการบรรยาย โดยมี นางสาวฤกษ์ฤดี อินทโชติ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ รับหน้าที่ล่ามแปลภาษาไทยเกี่ยวกับข้อคิดเห็นดังกล่าว   


การบรรยายเกี่ยวกับละครโนห์นั้น เป็นเรื่องราวที่หาฟังได้ยากในประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ล้ำค่าอย่างมากสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้รับฟังเรื่องราวและการอภิปรายต่างๆ ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา วิทยากรผู้ให้ความรู้ ตลอดจนทีมงานทุกท่านเป็นอย่างสูง9月30日(金)、国際交流基金バンコク日本文化センター共催のもと、ウィナイ・ジャーンラスリヤー博士(ナコーンラーチャシーマー・ラーチャパット大学助教授)によるご講演「日本文学のなかの能と未来の日本研究」が行われました。

当日、チェンマイ大学からは日本語学科の文学史専攻の学生12名が参加しました。また、若曽根了太 日本研究センター副所長は講演へのコメント役を、ロクルディー ・インタチョート 日本研究センター専門職員はそのタイ語通訳を務めました。

能に関するご講演はタイではなかなか聞くことのできないもので、活発な議論がなされました。講演会にご参加いただいたみなさま、およびウィナイ先生や関係者各位に対して、この場をお借りして、御礼申し上げます。誠にありがとうございました。
Sep 26, 2022

【ประชาสัมพันธ์】 การบรรยายพิเศษทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (ออนไลน์) “บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่น และการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต”

 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษทางด้านญี่ปุ่นศึกษา (ออนไลน์)
ในหัวข้อ

“บทละครโนห์ในวรรณคดีญี่ปุ่น
และการวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในอนาคต” 

โดย ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 – 16.00 น.


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3BrffuH 
โดยทางผู้จัดงานจะส่งลิ้งค์เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 วันSep 23, 2022

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมร่วมกับ Meio University - 名桜大学の皆様との交流活動

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ Yuji Tsuboi, Senior Associate Professor,จาก Senior Associate Professor, Faculty of International Studies, Meio University จ.โอกินาวา ได้นำคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Meio University จำนวน 7 ราย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย โดย อาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 20 ราย ในวิชา JAPANESE FOR TOURISM วิชาในความรับผิดชอบของอาจารย์ Naoko Yoshida 

แม้ว่าในกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งก่อนจะถูกจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ในครั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พบปะอีกฝ่ายด้วยตัวเองนั้นทำให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในการได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาจาก Meio University ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ ในครั้งนี้ค่ะ

9月15日(木)、沖縄の名桜大学 国際学部の坪井祐司上級准教授が学生7名を連れてチェンマイ大学人文学部にご来訪されました。午前中には若曽根了太副所長がタイの文化に関する特別講義を、午後には吉田直子講師の観光授業の学生20名がチェンマイの観光地を案内しました。コロナ期間中はオンラインで行われていた交流会でしたが、今年ようやく対面で実施することができ、学生はとても嬉しそうでした。名桜大学の皆さま、チェンマイ大学にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมร่วมกับ Kyoto Seika University - 京都精華大学の学生の皆様との交流活動

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ Kunihiko Tsutsumi จาก Faculty of Humanities, Department of Liberal Arts, Kyoto Seika University. และ อาจารย์ Noriko Omizo จาก Faculty of Design, Kyoto Seika University. ได้นำคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกจำนวน 10 ราย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 50ปี คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง นับเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่มีค่าแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทั้ง 2 ท่านและคณะนักศึกษาจาก Kyoto Seika University ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ ในครั้งนี้ค่ะ

9月8日(木)、京都精華大学 人文学部 総合人文学科 堤邦彦教授と同大学 デザイン学部 大溝典子教授が学生10名を連れてチェンマイ大学人文学部にご来訪され、チェンマイ大学日本語学科3年生との交流会が行われました。両学生とも活発に意見を述べて、とても楽しそうに活動が行われました。京都精華大学の皆様、お越しいただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。Sep 20, 2022

อาจารย์Yasuko Ono จาก Momoyama Gakuin University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 桃山学院大学 国際センターの小野康子先生のご来訪

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์Yasuko Ono จาก Momoyama Gakuin University ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยมีอาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาให้การต้อนรับ โดยได้ปรึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนและโครงการวิจัยต่างๆ ในอนาคต  ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์Yasuko Onoในโอกาสนี้ด้วยค่ะ

9月7日(水)、桃山学院大学 国際センターの小野康子先生が日本研究センターと日本語学科にご来訪されました。若曽根了太副所長がお迎えし、今後の交流の深化や研究のことなどについて話し合われました。この度はお忙しいところ小野先生にお越しいただきましたこと、誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。อาจารย์จาก Tokyo Metropolitan University และ Osaka University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา - 東京都立大学 綾部真雄先生と大阪大学 白川千尋先生のご来訪

วันพุธที่ 1 กันยายน 2565 Prof. Masao Ayabe จาก Tokyo Metropolitan University และ Prof. Chihiro Shirakawa จาก Osaka University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยมีอาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาให้การต้อนรับและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆ โดยทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ Prof. Masao Ayabe และ  Prof. Chihiro Shirakawa เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ค่ะ

9月1日(木)に東京都立大学 綾部真雄教授と、大阪大学 白川千尋教授が、日本研究センターにご来訪されました。若曽根了太副所長がお迎えし、研究のことなどについて話し合われました。綾部先生と白川先生、お忙しいところご訪問いただきましたこと、この場をお借りして御礼申し上げます。誠にありがとうございました。Aug 16, 2022

ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทยเข้าเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา - 在タイ王国日本大使 梨田和也様のご来訪

 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯได้มีโอกาสให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้แก่ Mr. SANO Shotaro,  First Secretary, the Embassy of Japan in Thailand และ Ms. ONAMI Yoshiko, Economic Department staff the Embassy of Japan in Thailand และคุณนมิตา วาระนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสการเข้าเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนาการุณ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาจารย์Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และห้องเรียนของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา บริเวณอาคาร HB6 และพูดคุยกับนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ค่ะ

8月15日(月)、在タイ王国日本大使 梨田和也様、同館 一等書記官 佐野正太郎様、同館経済部 大波佳子様、および在チェンマイ日本国総領事館 広報文化部ナミター様が、チェンマイ大学人文学部にご来訪されました。

人文学部からはパッスドゥ副学部長やティーラヌット副学部長、ワライポーン日本語学科長、ベンジャーン日本研究センター所長、若曽根同副所長らが迎え、人文学部のことについてご案内しました。

その後、梨田和也様ご一行には日本研究センターにもご来訪、図書室や教室をご覧いただきました。

在タイ日本国大使館、およびチェンマイ日本国総領事館の皆様、人文学部と日本研究センターにお越しいただき、誠にありがとうございました。この場をお借りして、御礼申し上げます。 
  


 
Aug 15, 2022

กิจกรรม "Humanitas มนุษย์-นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565" - 人文学部 オープンキャンパスの実施

คณะมนุษยศาสตร์ ได้กิจกรรม Humanitas มนุษย์-นิทรรศน์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันจัดกิจกรรมนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ในทุกสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆได้เสือกสาขาวิชาตามความสนใจของตนเองในอนาคต

ซึ่งในส่วนของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนวิชาในหลักสูตร และได้มีการจัดกิจกรรมของชมรมวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ชงชา ไพ่คารุตะ และเขียนพู่กัน ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองสัมผัสประสบการณ์จริง ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 

8月11日(木)、人文学部はオープンキャンパスを実施しました。

当日は人文学部の学生が、オープンキャンパスに来場した多くの高校生に対して、学科説明や活動の紹介をしました。

日本語学科の生花部・茶道部・かるた部・書道部の学生もまた活動を実演し、また実際に高校生に体験してもらいました。
//หมายเหตุ: ขอบพระคุณภาพจากอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และภาพจากทางคณะมนุษยศาสตร์ด้วยค่ะ


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 - ワイクルーの実施

ในช่วงบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2565  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูของสาขาวิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องเรียนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 42 รายและนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 - 4 ของสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กว่า 100 คน กลับมารวมตัวและพบปะหน้ากันอีกครั้งหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทุเลาลงและได้ทำความเคารพตัวแทนคณาจารย์ และรับฟังโอวาทจากคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

6月30日(木)の午後、日本研究センターにおいて、日本語学科によるワイクルー(師に敬意を示す儀式)が行われました。新入生42名を含む、2年生から4年生まで日本語学科の学生100名近くが集まり、久しぶりの再会と活動の実施を皆で祝いました。Jun 28, 2022

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คุณKeiichi HIGUCHI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 在チェンマイ日本国総領事館 樋口惠一 総領事のご来訪につきまして。

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คุณKeiichi HIGUCHI พร้อมด้วย คุณHiromi SHINZEKI รองกงสุล และคุณนมิตา วาระนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ และตัวแทนจากภาควิชา ได้แก่ รองศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ อาจารย์Ryota WAKASONE รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารHB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากนั้น คุณKeiichi HIGUCHI และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและห้องเรียนของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ บริเวณอาคารHB6 โดยมีรองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์อาร์สลานิออง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ และอาจารย์Ryota WAKASONE รายงานถึงการวางแผนโครงการความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต

ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ค่ะ


6月27日(月)、在チェンマイ日本国総領事館の 樋口惠一 総領事と、新関大海 副領事、広報文化部ナミター様が、チェンマイ大学にご来訪されました。

チェンマイ大学人文学部HB7棟にて、ラウィー学部長やパッスドゥ副学部長、ティーラヌット副学部長、ワライポーン日本語学科長、ベンジャーン日本研究センター所長、若曽根同副所長らとともに日・タイの今後の交流について話し合われました。

その後、樋口総領事には日本研究センターにもご来訪、図書室や教室をご覧いただきました。今後の国際交流発展に向けた学部とセンター合同での計画・構想についてお話をさせていただきました。

在チェンマイ日本国総領事館の皆様、日本研究センターにお越しいただき、誠にありがとうございました。この場をお借りしまして、御礼申し上げます。