Nov 29, 2023

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ― チェンマイ大学伝統行事:ラップノーン・クン・ドーイ(新入生歓迎の山登り)の実施


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม "รับน้องขึ้นดอย" ซึ่งเป็นกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งขึ้น ในปีพ.ศ.2507 โดยเป็นประเพณีที่นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาใหม่ในชั้นปีที่ 1 เดินเท้าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 

บนเส้นทางกว่า 12 กิโลเมตรจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารซึ่งนักศึกษาได้ใช้เวลาและทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกัน ได้ก่อให้เกิดการรรวมตัวนักศึกษาซึ่งมาจากคนละพื้นที่เข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว และกลายเป็น "ลูกช้าง" ซึ่งเป็นสัญลักษ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสัญลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยในประเพณีรับน้องขึ้นดอยในปีนี้ อาจารย์ ดร.Ryota Wakasone หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์Yui Homma รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับนักศึกษารายอื่นๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "ลูกช้าง" ด้วย


11月18日(土)、チェンマイ大学では「ラップノーン・クン・ドーイ(新入生歓迎山登り)」が行われました。

ラップノーン・クン・ドーイは、1964年にチェンマイ大学が設立されてから続く伝統行事です。新入生たちがステープ山頂にあるワット・プラタート・ドイ・ステープの寺まで登って参拝します。片道12キロの道のりを皆で力を合わせて登ることで、非常に強い結束が生まれ、新入生がチェンマイ大学のシンボルである象の子「ルーク・チャーン」になるのです。

今年のラップノーン・クン・ドーイには、日本研究センターから若曽根了太所長と本間結副所長も参加し、山頂まで登りました。所長と副所長はワット・プラタート・ドイ・ステープの寺に参拝して、「ルーク・チャーン」の一員になりました。

Nov 17, 2023

อาจารย์จาก National University Corporation, Kyushu Universityเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ― 九州大学 水野敦子准教授のご来訪につきましてเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.Ryota WAKASONE หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Atsuko Mizuno (National University Corporation, Kyushu University) โดยได้แนะนำห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ Assoc. Prof. Atsuko Mizuno ยังได้หารือเกี่ยวกับโครงการแบบสอบถามของนักศึกษาในความดูแลซึ่งมีเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ Assoc. Prof. Atsuko Mizuno ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในครั้งนี้ค่ะ 

11月14日(火)、九州大学経済学研究院 国際経済経営部門の水野敦子准教授が日本研究センターにご来訪されました。 日本研究センターの若曽根了太所長がお迎えし、センターをご案内しました。また、水野先生のゼミ学生によるチェンマイ大学学生を対象としたアンケート調査に関する打ち合わせなどを行いました。このたびは、日本研究センターまでお越しいただきまして誠にありがとうござました。御礼申し上げます。

Nov 7, 2023

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เข้าคารวะสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ― 在チェンマイ日本国総領事館へのご挨拶
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.Ryota WAKASONE หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และอาจารย์ Yui HOMMA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าคารวะสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีคุณKeiichi HIGUCHI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คุณ Hisao HORIKOSHI กงสุลญี่ปุ่น ประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ คุณTakahiro SUGIKI รองกงสุลญี่ปุ่น ประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคุณนมิตา วาระนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยได้มีการรายงานการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และภารกิจในอนาคต นอกจากนี้ คุณKeiichi HIGUCHI ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ต่างๆในอนาคตอีกด้วย

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นอย่างสูงสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นและคำแนะนำดีๆ สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในอนาคต


10月30日(月)、若曽根所長と本間副所長は、在チェンマイ日本国総領事館にご挨拶に伺いました。在チェンマイ日本国総領事館の樋口惠一総領事をはじめ、堀越久男領事や杉木貴大副領事、広報文化ご担当ナミター様に温かくお迎えいただきました。面会においては、日本研究センター新体制のことや、今後のビジョンについてのことが報告されました。そして樋口総領事からは、今後の日本研究センターや教育に関して貴重なご助言を賜りました。

在チェンマイ日本国総領事館の皆様、この度はお時間をいただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

Nov 6, 2023

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เข้าคารวะ The Japan Foundation, Bangkok ― 国際交流基金バンコク日本文化センターへのご挨拶


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. Ryota WAKASONE หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ Yui HOMMA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าคารวะ The Japan Foundation, Bangkok โดยมีคุณ Masayuki KURIYAMA ผู้อำนวยการบริหารฯ คุณ Shiomi ANDO ผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและความร่วมมือในระดับโลก และคุณวัฒนา อ่อนพานิชย์เจ้าหน้าที่ประจำ The Japan Foundation, Bangkok ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยในการเข้าพบ ได้มีการรายงานการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในหลังจากนี้ รวมถึงเป้าหมายการดำเนินงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และภารกิจในอนาคตฯ

ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ The Japan Foundation, Bangkok ทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นในครั้งนี้


10月27日(金)、若曽根所長と本間副所長は、国際交流基金バンコク日本文化センターにご挨拶に伺いました。国際交流基金バンコク日本文化センターの栗山政幸所長や安藤汐美部長(日本研究・国際対話部)、ワッタナー・オーンパーニット様に温かくお迎えいただきました。面会においては、日本研究センター新体制のことや、今後のビジョンやミッションについてのことが報告されました。

国際交流基金バンコク日本文化センターの皆様、この度はお時間をいただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เข้าคารวะสำนักงาน Toyo University Bangkok Office東洋大学バンコクオフィスへのご挨拶につきまして


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. Ryota WAKASONE หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ Yui HOMMA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เข้าคารวะ Toyo University Bangkok Office โดยได้ร่วมพูดคุยหารือ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน และโครงการความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 สถาบันในอนาคต ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นจาก Toyo University Bangkok Office ทุกท่าน

10月27日(金)、若曽根所長と本間副所長は、東洋大学バンコクオフィスにご挨拶に伺いました。東洋大学のスタッフの方々に温かくお迎えいただき、今後の交流活動のことや留学のことについて情報交換をいたしました。東洋大学の皆様、誠にありがとうございました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยToyo University ประเทศญี่ปุ่น ― 東洋大学のオンデマンド講座のお知らせทาง Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ตามรายละเอียดด้านล่าง

ทานใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะ☺️

1. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเบื้องต้น
        : สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานของภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

2.หลักสูตรเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ BJT
        : สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบวัดระดับความรู้ BJT

3.หลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจเบื้องต้น
        : สำหรับอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย, หน่วยงานที่มีความสนใจเกี่ยวกับการสอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ


東洋大学から、3つの講座のご案内をいただきました。

ご興味ある方はこの機会にぜひ!☺️

1.ビジネス日本語入門講座
   :ビジネス日本語の基礎を学びたい学習者様向け

2. BJTビジネス日本語能力テスト対策講座
   :BJTテスト対策を行いたい学習者様向け

3.ビジネス日本語ティーチング入門講座
   :ビジネス日本語教育に興味のある現職教師・学部生・企業様向けOct 25, 2023

รองกงสุลHiromi Shinzeki และรองกงสุลTakahiro Sugiki สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ― 在チェンマイ日本国総領事館の新関大海副領事・杉木貴大副領事のご来訪
เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 รองกงสุลHiromi Shinzeki จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเพื่อกล่าวอำลาเนื่องจากสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรองกงสุลTakahiro Sugiki ซึ่งจะมาปฏิบัติหน้าที่ และคุณนมิตา วาระนิรันดร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรมร่วมเดินทางมาด้วย โดยมี อาจารย์ ดร.Ryota Wakasone หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ อาจารย์ Yui Homma รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และนางสาวฤกษ์ฤดี อินทโชติ เจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ให้การต้อนรับ

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณรองกงสุลHiromi Shinzeki ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตลอดมา หลังจากนี้ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ หวังว่าจะได้มีโอกาสพบกับ รองกงสุลHiromi Shinzeki ที่เชียงใหม่อีกครั้งในวันข้างหน้า

ทั้งนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอฝากตัวกับทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และรองกงสุลTakahiro Sugiki และหวังว่าจะได้รับความกรุณาสำหรับกิจกรรมต่างๆ ของทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ต่อไปในอนาคต


10月24日(火)、チェンマイ大学日本研究センターに、在チェンマイ日本国総領事館の新関大海副領事が離任のご挨拶にいらっしゃいました。新関副領事のご後任 杉木貴大副領事と、広報文化ご担当ナミター様にもご来訪いただき、CMU日本研究センターからは若曽根所長と本間副所長、ロクルディー専門職員がお出迎えをしました。

新関副領事には、これまで様々な場面で日本研究センターと関わっていただき、サポートしていただきました。大変お世話になりましたこと、この場をお借りして感謝申し上げます。ぜひ今度チェンマイにいらっしゃった際には、またセンターにお立ち寄りくださいませ。皆でお待ちしております!

そして杉木副領事には今後、いろいろとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

Oct 24, 2023

การประชุมนักศึกษาร่วมกับ Toyo University ― 東洋大学との国際学生ミーティングの実施

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาจากกระบวนวิชาวรรณกรรมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ ดร.Ryota Wakasone หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับนักศึกษาจาก Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Application ภายในกิจกรรมมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่รวมถึงเรื่องของภูตผี

โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาจาก Toyo University ซึ่งได้มีโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานและเกิดเป็นกิจกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

9月29日(金)、東洋大学の学生と、若曽根センター長の担当する文学史受講の学生が、オンラインで国際ミーティングを行いました。ミーティングでは地方文化や幽霊のことなどのトピックについて、積極的な話し合いが行われました。

今回の実施にあたっては、CMUに短期留学している東洋大学の学生と、CMUの学生がお互いに協力しながら、企画から運営を主体的に行っていました。両校の学生にとって大変いい機会になったことと思います。誠にありがとうございました。

Oct 18, 2023

การแจ้งเปลี่ยนหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ チェンマイ大学日本研究センターの所長交代のお知らせ
เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน(日本語は下に続きます)


   ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณในความกรุณาที่ท่านมีต่อทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เสมอมา ทั้งนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

   เนื่องด้วย รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง อดีตหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มีกำหนดเกษียณอายุราชการและสิ้นสุดวาระการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
   โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างการสรรหาผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งฯ
   และในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้พิจารณาแต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร. เรียวตะ วาคาโซเนะ ผู้เคยดำเนินงานในตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และแต่งตั้งให้ อาจารย์ยุย ฮมมะ ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมีกำหนดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

   โดยตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับเอกสารการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จากทางคณะมนุษยศาสตร์อย่างเป็นทางการ 
อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย โครงสร้างการดำเนินงาน และกิจกรรมของทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางบล็อกนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อกลับยังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   ทั้งนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในอนาคต

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอแสดงความนับถือเป็นอย่างสูง

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


関係者各位

 いつも大変お世話になっております。

 日頃はチェンマイ大学 人文学部 日本研究センターをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 関係各位の皆様に、日本研究センターの所長交代についてご報告申し上げます。

 前所長であるベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アスラニアン准教授は、2023年9月30日(土)にチェンマイ大学からの定年退職を迎え、日本研究センターの所長職を退任いたしました。それに伴い、同年10月1日(日)からは人文学部がセンターの所長代理を務めておりました。

   しかし10月12日(木)同学部は10月9日付で、これまで副所長を務めていた若曽根了太(Dr. Ryota Wakasone)講師を新所長に、副所長を本間結(Yui Homma)講師に指名した旨、ご報告申し上げます。

 10月17日(火)より日本研究センターは正式に新体制で運営されることとなり、それに伴いまして方針や組織構成、活動内容に変更が生じる場合もあるかと存じます。詳細情報につきましては、こちらのブログにて随時ご案内差し上げます。ご質問や疑問点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 チェンマイ大学日本研究センターは、今後も皆様のご支援とご協力により、より一層の発展を遂げてまいります。引き続きご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

敬具

チェンマイ大学
人文学部日本研究センター

Oct 6, 2023

รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เกษียณอายุราชการฯ ― 日本研究センター所長 ベンジャーン准教授 のご定年

\
รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา และสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ได้รับตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 โดยทำหน้าที่ผู้นำศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้อย่างดีเยี่ยมและโดดเด่น และยังมีส่วนในการผลักดันโครงการวิจัยและโครงการวิชาการต่างๆ ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ให้เดินหน้าและประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพ์หนังสือผลงานเชิงวิชาการในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น โยไก โอโอะกุ และเรื่องการสละราชสมบัติของจักพรรดิญี่ปุ่น และยังมีการนำความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับสถานีริมทางของประเทศญี่ปุ่นและการฟื้นฟูท้องถิ่นไปประยุกต์ต่อยอดกับชุมชนในพื้นที่จริงจนเกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านมากมาย ทั้งยังทุ่มเทอยากหนักเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อโครงการความร่วมมือในอนาคต

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง เป็นอย่างสูงที่ส่งเสริมให้ศักยภาพทางวิชาการของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯเติบโตขึ้นอย่างงดงาม ทั้งนี้ในปัจจุบัน ทางศูนย์ญี่ปุ่นได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก คณะมนุษยศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ซึ่งพวกเราจะสานต่อโครงการที่รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิอองได้เริ่มต้นเอาไว้ และทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯหวังว่าจะได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากอาจารย์ต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิอองสำหรับความทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ การสนับสนุนต่างๆ และความเมตตาต่อศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ทั้งนี้ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขออวยพรให้อาจารย์ประสบแต่ความสุขและสิ่งดีๆในชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอและกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ บ้างนะครับ/คะ


 2023年9月30日(土)をもちまして、日本研究センター所長ベンジャーン・ジャイサイ・デア・アスラニアン准教授がご定年を迎えられました。

 ベンジャーン准教授は2019年から所長を務めていただきました。長きにわたって卓越したリーダーシップをもって日本研究センターを牽引し、アカデミックな分野にも多くの貢献を果たしました。妖怪や大奥、天皇譲位といった興味深いテーマの著作を世に出すとともに、日本の道の駅に関する研究成果を、チェンマイ付近の地域社会に応用するといったことも行いました。他大学との関係構築にも尽力され、非常に活発な日本研究センターの運営を実現しました。

 ベンジャーン准教授によって日本研究センターはよりまばゆいアカデミックな光を放つようになりました。現在、新所長は人文学部の副学部長パッスドゥ助教授が代理で務めますが、これまでのベンジャーン准教授の方針を受け継いでいくこととなります。常に前進し続ける日本研究センターを、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

 最後にベンジャーン准教授、本当にお疲れ様でした。これまでご指導ご鞭撻いただき、誠にありがとうございました。次の新天地でのご活躍を、センター一同心よりお祈り申し上げます。どうかお体を大切にし、時々は遊びに来てくださいねー!