Dec 27, 2019

ประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 日本研究センター付属図書室一時閉室のお知らせ


เนื่องจากวันสิ้นปี 2562 และวันขึ้นปีใหม่ 2563

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ฯ ชั่วคราว
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
年末・年始のため、
2019年12月28日(土)から2020年1月1日(水)まで
図書室の本貸出・返却サービスを一時休止いたします。
ご不便おかけいたしますことお詫び申し上げます。

【ประชาสัมพันธ์】การบรรยายเชิงปฏิบัติการ "การเขียนกลอนแบบญี่ปุ่น"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ


"การเขียนกลอนแบบญี่ปุ่น"


วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง HB7704 อาคาร HB7 ชั้น 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยาย:ภาษาญี่ปุ่น


ขอความกรุณาท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จากลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/ciACMkm4svk6B3SX8
ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 นะคะ 
***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***


เพื่อผู้จัดงานจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบ รวมถึงอาหารว่างได้เพียงพอค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณในความร่วมมือล่วงหน้าค่ะ


Dec 17, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 15 เล่ม จาก Ms. Setsuko KONO

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Dec 12, 2019

【ประชาสัมพันธ์】 การบรรยายเชิงปฏิบัติการ "เอานิยายญี่ปุ่นไป "เล่น" ในชั้นเรียน"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ


"เอานิยายญี่ปุ่นไป "เล่น" ในชั้นเรียน"


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันพุธที่ 22 มกราคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้อง HB7707 อาคาร HB7 ชั้น 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยาย:ภาษาไทย


โดยมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับ
การใช้นิยายญี่ปุ่นเป็นฐานในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย 
กิจกรรมการเรียนการสอนจากนิยายที่เน้นด้านวัฒนธรรม ภาษา และการทำความเข้าใจตัวเอง  
เหมาะสำหรับการนำไปต่อยอดในการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมญี่ปุ่น
หรือการอ่านภาษาญี่ปุ่นต่อไป 


ขอความกรุณาท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เอานิยายญี่ปุ่นไป "เล่น" ในชั้นเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่

https://forms.gle/y3XfjrCEHKAvYhT98

เพื่อผู้จัดงานจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบ รวมถึงอาหารว่างได้เพียงพอค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณในความร่วมมือล่วงหน้าค่ะ

***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน***
Dec 3, 2019

นักศึกษาฝึกงาน /学生インターシップ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ นาคสำราญ โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานการจัดการห้องสมุด งานต้อนรับแขกในสำนักงาน และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563
Nov 20, 2019

神戸女子大学 野口和美教授ご来訪/ Prof. Kazumi NOGUCHI จาก KOBE Women's University เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

11月11日(月)、神戸女子大学より国際交流推進部長 野口和美教授が、日本研究センターにご来訪されました。チェンマイ大学からは若曽根了太講師がお迎えし、今後の学術交流やインターンシップなどに関して話されました。

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ Ryota WAKASONE รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Kazumi NOGUCHI (Director, Center for the Promotion of International Programs) จาก KOBE Women's University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการฝึกงานและการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในอนาคตของนักศึกษา


【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 12 เล่ม จาก อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์)

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

Nov 7, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 19 เล่ม จาก อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์)

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

Nov 4, 2019

【Report】การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น 落語(Rakugo) "笑いは海を越えて"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จัดการแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น 落語(Rakugo) และ 笑いヨガ(Waraiyoga) หัวข้อ "笑いは海を越えて" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคารHB6 ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ Mr.Hayashiya Tondenhei, Mr.Komunitei Rajio, Mr.Kuginukitei Tonkachi และ Ms.Shimoyama Michiyo ที่มาสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราในครั้งนี้นะคะ


Oct 24, 2019

【ประชาสัมพันธ์】การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย / 「第13回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT13)
หัวข้อ "จากเฮเซ สู่ เรวะ”

ในระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์第13回タイ全国日本研究学術会議(JSAT13)についてご案内致します。
本年のタイトル:From HEISEI to REIWA
2019年11月14-15日
タンマサート大学・タープラチャンキャンパス・教養学部

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิญจากท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ

คณะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ตามคำเชิญจากท่านHiroshi MATSUMOTO กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  (อธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ เกษร นันทจิต  (ภริยาของอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม  (รองอธิการบดี)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง  (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล  (รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง  (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
7. Dr.Yusuke TOMINAGA  (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
8. Mr.Ryota WAKASONE  (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
 

 

Oct 9, 2019

【ประชาสัมพันธ์】การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น (Rakugo)/ 落語会のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม

การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น (Rakugo)
"笑いは海を越えて"

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคารHB6 ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดง กรุณาสำรองที่นั่งได้บนเว็บไซด์นี้ >> 
***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***

Oct 8, 2019

Prof. Dr.Kazuo Yana และคณะจาก Hosei University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr.Kazuo Yana, Former Vice President of IIST English Based Degree Program และคณะจาก Hosei University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นลำดับถัดมา 


นักศึกษาฝึกงาน / 学生インターシップ

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 คน เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานต้อนรับแขกในสำนักงาน การจัดการห้องสมุด และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้แก่
1. Ms. Yuka MINOWA จาก Hirosaki University มาฝึกงานระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 25622. Ms. Kana YANAGIMOTO จาก Showa Women's University มาฝึกงานระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562
Sep 26, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) / 日本学生支援機構(JASSO)より図書寄贈

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น(JASSO) 
ที่ให้การอนุเคราะห์ หนังสือเตรียมสอบวัดความรู้สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น(EJU) 
"2019 Examination for Japanese University Admission for International Students [1st Session]"
ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

日本学生支援機構(JASSO)より『日本留学試験(EJU)試験問題過去問集』の寄贈を受けました。

"日本学生支援機構 2019年度日本留学試験試験問題[第1回] " センター図書室は一般の方も利用できますので、ご利用下さい。


【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่ให้การอนุเคราะห์ วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)
ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*


Sep 17, 2019

県立広島大学 河野真知子様ご来訪/ Ms. Machiko KONO มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตฮิโระชิมะประเทศญี่ปุ่น เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

9月9日(月)、県立広島大学より国際交流課主任の河野真知子様が、日本研究センターにご来訪されました。チェンマイ大学からは若曽根了太講師がお迎えし、今後のインターンシップなどについて話されました。

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 อาจารย์ Ryota WAKASONE สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Machiko KONO หัวหน้าฝ่ายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตฮิโระชิมะประเทศญี่ปุ่น (Prefectural University of Hiroshima) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการฝึกงานในอนาคตของนักศึกษา

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) / 国際交流基金より図書寄贈

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาประเทศญี่ปุ่นในแขนงต่างๆ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ The Japan Foundation, Bangkok ที่ให้การอนุเคราะห์หนังสือใหม่ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษามาโดยตลอดค่ะ

2019年9月16日国際交流基金(ジャパンファウンデーション)より日本研究関連図書の寄贈を受けました。心より感謝申し上げます。


โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้
No. Titles Author
1 人の移動事典日本からアジアへ・アジアから日本へ 吉原和男/蘭信三
2 タイの基礎知識(アジアの基礎知識1) 柿崎一郎
3 タイ鉄道と日本軍鉄道の戦時動員の実像1941~1945年 柿崎一郎
4 「混血児」の戦後史(青弓社ライブラリ-94) 上田誠二
5 タイの地獄寺 椋橋彩香
6 戦後日本の〈帝国〉経験断裂し重なり合う歴史と対峙する(日本学叢書5) 杉原達
7 ア-トと地域づくりの社会学直島・大島・越後妻有にみる記憶と創造 宮本結佳
8 多文化共生の地域日本語教室をめざして居場所づくりと参加型学習教材 CINGA地域日本語実践研究会
9 東南アジア現代政治入門改訂版 清水一史/田村慶子
10 地図で見る東南アジアハンドブック ユ-グ・テルトレ/鳥取絹子
11 地図で見る日本ハンドブック レミ・スコシマロ/神田順子
12 遠読〈世界文学システム〉への挑戦 フランコ・モレッティ/秋草俊一郎
13 世界文学の構造韓国から見た日本近代文学の起源 曹泳日/高井修
14 沖縄文学選日本文学のエッジからの問い新装版 岡本恵徳/高橋敏夫(文芸評論家)
15 裸足で逃げる沖縄の夜の街の少女たち(atプラス叢書16) 上間陽子
16 『主婦の友』にみる日本型恋愛結婚イデオロギ- 大塚明子
17 セクシュアリティの歴史社会学 赤川学
18 ク-ル・ジャパン!?外国人が見たニッポン(講談社現代新書2309) 鴻上尚史
19 ジャポニスムと近代の日本 東田雅博
20 東南アジアのポピュラ-カルチャ-アイデンティティ・国家・グロ-バル化 福岡まどか/福岡正太
21 アピチャッポン・ウィ-ラセタクン亡霊たち(アピチャッポン・ウィ-ラセタクン) アピチャッポン・ウィ-ラセタクン/東京都写真美術館
22 アピチャッポン・ウィ-ラセタクン光と記憶のア-ティスト 夏目深雪/金子遊
23 パウロ・フレイレ「被抑圧者の教育学」を読む 里見実
24 希望の教育学 パウロ・フレイレ/里見実
25 多元化する「能力」と日本社会ハイパ-・メリトクラシ-化のなかで(日本の〈現代〉13) 本田由紀
26 リオリエントアジア時代のグロ-バル・エコノミ- アンドレ・グンダ-・フランク/山下範久
27 長崎唐館図集成(関西大学東西学術研究所資料集刊9-6) 大庭脩
28 はじめての沖縄 岸政彦
*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

センター図書室は一般の方も利用できますので、ご利用下さい。

Sep 12, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 4 เล่ม จาก Ms. Mari SAKAMOTO นักแปล (Thai-Japanese Translator)
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


【Report】チェンマイ大学 - 桃山学院大学 Beginning Step Program 2019 開催/ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin "Beginning Step Programe 2019"

2019年8月31日(土)、「チェンマイ大学-桃山学院大学 Beginning Stepプログラム」として、桃山学院大学のみなさんが、チェンマイ大学人文学部にやってきました。プログラムでは、桃山学院大学の24名の教師と学生が、北タイ地域でフィールド研修を行い、さらに日本語学科学生との文化交流を行いました。プログラムは9月7日(土)まで行われました。

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24 คน ได้เดินทางมาถึงคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมดำเนินโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น The Beginning Step Program : BSP 2019" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

8月31日−9月1日 チェンマイ大学内交流、および市内見学
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin และเยี่ยมชมตัวเมืองเชียงใหม่9月2日−5日 メーサーイ、ドイトゥン、チェンラーイ研修
วันที่ 2-5 กันยายน 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาที่แม่สายและดอยตุง จังหวัดเชียงราย

9月6日 Thai NJR Co.,Ltd. 企業訪問
วันที่ 6 กันยายน 2562 กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท Thai NJR Co.,Ltd.

9月6日夜 フェアウェルパーティー
คืนวันที่ 6 กันยายน 2562 งานเลี้ยงอำลา (Farewell Party)

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 1 เล่ม จาก Ms. Kasumi NAKAGAWA
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ