ติดต่อเรา / 連絡先 / Contact

อีเมล / Eメール/ E-mail:


  cmujapancenter[a]gmail.com ([a]⇒@)

โทรศัพท์ / 電話番号 / Telephone Number:


  
  053-943284 (+66 Thailand)

ที่อยู่ / 所在地 / Address:


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ( แผนที่ - แผนที่ (pdf)
Japanese Studies Center, Faculty of Humanities, Chiang Mai University, 239 Huaykaew Rd., T. Suthep, A.Muang, Chiang Mai 50200, Thailand. ( MAP - MAP (pdf))