Dec 30, 2015

[ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13/2560 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Convention of Asia Scholars (ICAS10)/ 【お知らせ】 第13回国際タイ学学会/第10回アジア研究者国際学会

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชกาาร 2 งาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
チェンマイ大学より2つの国際学会への参加申し込みにつきまして、ご案内いたします。(1) การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13/2560 
13th International Conference on Thai Studies (ITCT 13)
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
Call for paper: วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 15 สิงหาคม 2559(Deadline for Panel Proposal)
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559(Deadline for Individual Abstract)
http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th

(1)2017年 第13回国際タイ学学会(ITCT13)
2017年7月15-18日
タイ国チェンマイ県国立会議場
Call for paper: 2016年1月15日-8月15日(パネルプロポーザル期限)
-11月30日(個人発表期限)
http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th


---------------------------------------------------


(2) การประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Convention of Asia Scholars (ICAS 10)
ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Call for Papers and Panels:Daedline วันที่ 10 ตุลาคม 2559
Website:http://icas.asia/icas-10

第10回アジア研究者国際学会 (ICAS 10)
2017年7月20-23日
チェンマイ県国立会議場
Call for Papers and Panels:Deadline 2016年10月15日

------------------------------------------

Dec 25, 2015

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยจัดระเบียบและจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา /人文学部日本語科教員 センター図書整理の応援に

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 ท่านได้แก่อาจารย์นาโอโกะ โยซิดะ อาจารย์ยูอิจิ คนโนะ และอาจารย์เอริ มิคามิ ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการจัดระเบียบหนังสือให้ตรงตามหมวดหมู่ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถสืบค้น/ ค้นหาหนังสือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2015年12月24日、チェンマイ大学人文学部日本語科の先生方(吉田直子講師、今野祐一講師、三上英恵講師)が、センター図書室の図書整理の応援に来てくださいました。

蔵書量も少しづつ増加しています。より使いやすい図書室にしていきたいと思います。

หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นฯ / 日本研究センター 天皇誕生日祝賀レセプションに出席


อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558

2015年12月23日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターからサランヤー・コンジット所長が代表して、在チェンマイ日本国総領事館主催の天皇誕生日祝賀レセプションに出席しました。


Dec 23, 2015

นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEND (Waseda) เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น/ 早稲田大学SENDプログラム2015長期研修生帰国

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 Ms. Yuki Washizaki นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEND จากมหาวิทยาลัยWaseda ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังครบกำหนดการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือน

2015年12月20日、早稲田大学SENDプログラム長期研修生としてチェンマイ大学人文学部日本研究センターに研修に来ていた早稲田大学修士課程鷲崎友希さんが4か月の研修を終えて帰国しました。

 Ms. Yuki Washizaki (คนกลาง)
鷲崎友希さん(中央)

Dec 22, 2015

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 / งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุน / งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น (JOB Fair) ครั้งที่ 1


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

  • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 (ผู้จัดกิจกรรม: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ)
  • งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ผู้จัดกิจกรรม: Japan Student Services Organization (JASSO))
  • งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai) (ผู้จัดกิจกรรม: เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ)

ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU UNISERV)
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

2016年1月30日土曜日、チェンマイ大学アカデミックサービスセンター(UNISERV)1階において、第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト(主催:タイ国元日本留学生協会北部支部)、日本留学相談(主催:日本学生支援機構JASSO)、第1回ジョブフェア in Chiang Mai(主催:北部タイ日本語・日本研究大学コンソーシアム)を開催いたします。


Dec 20, 2015

Report การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9 / Report 「第9回タイ全国日本研究学術会議」

ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9 "ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (Japan:(un) Limited Rights and Liberty?) ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2015年12月17-18日、ソンクラー県ハジャイ郡ハジャイセンターラーホテルで開催された
第9回タイ全国日本研究学術会議「日本学:権利と自由の統制(非統制?)」(JSAT主催)にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから教員、修士学生が参加しました。ศาสตรจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เข้าร่วมงานในฐานะCommentator ซึ่งงานนี้ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 คน ได้แก่ อ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อ.ดร.MASAYUKI Nishida และน.ส.ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ชั้นปีที่ 2) ส่วนอ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ซึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

本学からは、アッタチャック・サッタヤーヌラック教授がコメンテーターとして参加、タナポーン・トリ ラッサクルチャイ講師、西田昌之講師、チョーラダー・チアムウィチャックさん(日本研究修士課程2年生)の3名が口頭発表を行いました。またサランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授は評議委員として会議運営に協力しました。
 

 
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
アッタチャック・サッタヤーヌラック教授

อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
タナポーン・トリラッサクルチャイ講師

  อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ
西田昌之 講師
และน.ส.ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ชั้นปีที่ 2)
チョーラダー・チアムウィチャックさん(日本研究修士課程2年生)
ในปีหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
来年第10回タイ全国日本研究学術会議は、チュラーロンコーン大学で開催されることが決定され、閉会しました。

Dec 17, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ 


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 
"ภัยพิบัติและการจัดการฯในญี่ปุ่"

"日本の災害と災害対策"

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年1月17日 (日) 9.00 - 12.00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階
วิทยากร : Dr. Tadashi NAKASU 
Post-Doctoral Fellow, Adjunct Lecturer,
College of Population Studies, Chulalongkorn University

  講演者 :中須正
ポストドクトラルフェロー、講師
チュラロンコン大学人口研究所

 บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น  
使用言語:日本語 

ผู้แปลความภาษาไทย : คุณศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語の通訳者:シリナパーペン・ プアンプーム
チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程 大学院生

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。

Dec 8, 2015

ประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 日本研究センター付属図書室一時閉室のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ฯชั่วคราว
ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

** สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือไปก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตามวันกำหนดส่งคืนหนังสือ แต่ศูนย์ฯจะของดให้บริการยืมหนังสือต่อ **

年末・年始のため、2015年12月15日(火)から2016年1月3日(日)まで図書室の本貸出・返却サービスを一時休止いたします。ご不便おかけいたしますことお詫び申し上げます。

**2015年12月15日以前の貸し出し分につきましては、通常通り、センターに返却することができます(センター貸出返却規定による)**Dec 5, 2015

การประชุมผู้ปฏิบัติงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター運営会議

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี หัวหน้า รองหัวหน้า และคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและหารือถึงเรื่อง แผนกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

2015年12月2日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて来学期のセンターの運営について会議を開催しました。

会議では、センター長、副センター長、教員らが集まり、来年の修士課程の指導方針およびスケジュールなどについて話し合いました。

Dec 2, 2015

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่1) 2559/ 学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第一次募集)

สมัครผ่านระบบออนไลน์: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558  จนถึง วันที่ 22 มกราคม 2559

Walk-in Application: ตั้งแต่ วันที่ 23 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2559

第1次募集受付:

オンライン受付2015年12月1日から2016年1月22日まで

願書持参:2016年1月23日から31日まで 

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2016年2月8日 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2015年2月10日 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 3 มีนาคม 2559 
合格発表日:2016年3月2日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
大学院応募受付先:
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่:
カリキュラムについての詳細:
Website: http://cmujpscmaster.blogspot.com/
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

Nov 27, 2015

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hirosaki เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 弘前大学 日本研究センターへご来訪

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hirosaki นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. Chousei SHIBUYA, รองศาสตราจารย์ ดร. Kazushige HONDA และรองศาสตราจารย์ ดร.Tomoo MAEDA ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปีการศึกษา 2017 และการทำงานวิจัย

2015年11月27日金曜日、弘前大学より渋谷長生教授、本多和茂准教授、前田智雄准教授が チェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、2017年度の学生交流および学術交流について協議を行いました。


ขอขอบพระคุณ สำหรับแอปเปิ้ลของฝากขึ้นชื่อของเมืองAomori ค่ะ 
青森名物のリンゴをお土産に頂きました。ありがとうございます。

ศาสตราจารย์ ดร. Sheiji Mori มหาวิทยาลัย Ibaraki เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 茨城大学 森聖治教授ご来訪

ศ.ดร. Sheiji MORI มหาวิทยาลัย Ibaraki ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2558 โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ร่วมไปถึงการวิจัยในอนาคต

2015年11月26日、茨城大学 森聖治教授がチェンマイ大学人文学部日本研究センターに訪問されました。今後の相互の学術、教育分野での協力関係の可能性について協議を行いました。


Nov 24, 2015

Report: การบรรยายเชิงวิชาการ ""ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft" / Report:『シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft』

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ “"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต” ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรสิริ อภิชิต ซึ่งเป็นนักเขียนและบรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2015年11月22日(日)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは『バーン・レ・スワン』出版社からライター・編集者のパッタラシリ・アピシット氏をお招きして、日本研究公開講演「シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft-農村の工芸と生活からみる日本の美しさ」を人文学部棟HB7802で開催しました。โดยในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิซิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายฯ

講演では、日本研究センターから西田昌之講師と日本研究センタープロジェクトコーディネーター・ヤオワラック・カンターパンがモデレーターを務めました。


 


ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บรรยาย เกี่ยวกับวัฒนธรรมงานหัตถกรรมญี่ปุ่นและวิถีชีวิตของศิลปินอาศัยอยูที่ชนบท

講演では参加者を交えて活発に日本工芸文化についての議論が取り交わされました。


ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ครั้งนี้
お越しいただきまして、ありがとうございました。

Nov 17, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ

 
"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft
มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต 

シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft

農村の工芸と生活からみる日本の美しさ
 
วัน อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015年11月22日 日曜日 13.00-16.00
チェンマイ大学人文学部 7号館 7801教室

วิทยากร : คุณภัทรสิริ อภิชิต
 บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน

講演者 :パッタラシリ・アピシット氏
 ライター・編集者 『バーン・レ・スワン』出版社

การบรรยายนี้จะได้พูดถึงเรื่อง บ้าน งานทำมือ ศิลปะ และความสุขที่ได้ลงมือทำ โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของผู้คน (ญี่ปุ่น) ที่เลือกจะอยู่ ทำ และคิด ในแบบที่รักที่ชอบอย่างเป็นตัวของตัวเอง
本講演では、芸術家、ものづくりの人々たちのものを作る喜びについて、身の丈に合った暮らしの中でものづくりを行う日本の人々の姿から紹介します。

บรรยายเป็นภาษาไทย
使用言語 :タイ語

เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า
มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284

参加費無料
参加希望の方は以下、
日本研究センター電話番号までご連絡ください。
053-943284

ประกาศเปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/日本研究センター付属図書室開室のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศเปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558チェンマイ大学人文学部日本研究センターは
2015年11月18日から
図書室の本貸出・返却サービスを再開いたします。

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9 / お知らせ「第9回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9
หัวข้อ "ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (Japan:(un) Limited Rights and Liberty?)
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

第9回タイ全国日本研究学術会議
本年のタイトル:「日本学:権利と自由の統制(非統制?)」
2015年12月17-18日
ソンクラー県ハジャイ郡ハジャイセントラルホテル

คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะเดินทางไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย!!
チェンマイ大学人文学部日本研究センターからも教員、修士学生が参加いたします!!

Report โครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" / Report 映画から見る日本社会『吉岡監督「つ・む・ぐ」上映会』

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of  "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" ณ ห้องสโลป 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น
2015年11月8日(日)13:00-16:00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとアート・メディアテクノロジー研究科(CAMT)と共催して、「映画から見る日本社会」事業の一環として吉岡敏朗監督作品『つ・む・ぐ 職人は風の道をゆく』の上映会と講演会を、チェンマイ大学アート・メディアテクノロジー研究科(CAMT) CAMT114教室において開催しました。


อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
サランヤー・コンジット チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長

ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ボディン・ジンダー助教授 チェンマイ大学人文学部副学部長

Mr. Shinya AOKI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木伸也 在チェンマイ総領事館総領事


โดยได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ Mr. Toshiro YOSHIOKA, และผู้แสดง Dr.Takashi FUNATO มาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภาพยนตร์
上映会後は吉岡敏朗監督と、出演者の一人である船戸崇史医師が講演をされ、ドキュメンタリーにおける見どころをご説明いただきました。
Dr.Takashi FUNATO (ซ้าย)
 Mr. Toshiro YOSHIOKA(ผู้กำกับภาพยนตร์)(ขวา)
船戸崇史医師 (左)
吉岡敏朗監督 (右)Mr. Usaburo Sato (Fashon Designer)
さとううさぶろう氏(服飾デザイナー)
และ อ.โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นผู้แปลความและผู้ดำเนินรายการ
また、本上映会では、パヤオ大学教養学部日本語学科コーマパット・プラワン講師が通訳兼司会を務めました。

西田昌之講師 (チェンマイ大学人文学部日本語科)(左)
コーマパット・プラワン講師 (パヤオ大学教養学部日本語学科)(右)
อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ซ้าย)
อ.โขมพัฒน์ ประวัง  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)(ขวา)

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 116 คน ศูนย์ฯจึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
116名の方々に参加いただきました。たくさんの方々にお越しいただきまして、ありがとうございました。

Nov 12, 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 7 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

2015年11月7日(土)、第7回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第4回日本セミナーが北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催としてチェンマイのファーイースタン大学で行われました。


อาจารย์ พรนิภา จันทร์น้อย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ファーイースタン大学教養学部ポーンニパー・ヂャンノーイ学部長


Mr. Shingo SATO รองประธาน หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และ
ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือ
佐藤信吾氏 バンコク日本人商工会議所副会頭
兼社会貢献委員会教育担当

อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

Mr. Shinya AOKI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木伸也 在チェンマイ総領事館総領事

อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซูคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
อาจารย์. ศนิ ไทรหอมหวล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ขวา)
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 水上祐二副センター長
ファーイースタン大学教養学部ビジネス日本語学科 サニ・サーイホンフワン講師
โดยในงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ นายมงคล สมบูรณ์ และน.ส.ชิดชนก เทพบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี และทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามลำดับ

チェンマイ大学人文学部日本研究センターからは、日本短期留学奨学金を日本研究修士課程チチャノック・テーパバンティットさん、優秀学生奨学金を日本研究修士課程モンコン・ソンブーンさんが受賞しました。

นายมงคล สมบูรณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (ขวา)
チェンマイ大学日本研究修士課程 モンコン・ソンブーンさん(右)

พร้อมกันนี้ น.ส.รัตนาภรณ์ ไชยมงคล และน.ส.มินตรา สุมาวงศ์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีด้วย

チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本科からは、ラッタナーポン・チャイモンコンさん、ミントラー・スマーウォンさんが最優秀学生奨学金を受賞しました。

น.ส.มินตรา สุมาวงศ์(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) (ขวา)
チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 ミントラー・スマーウォンさん(右)

คุณพงศ์ทร บุญมี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯเมื่อปีที่แล้ว

さらに昨年、日本短期留学奨学金を受賞した日本研究センター修士課程のポントーン・ブンミーさんが謝辞を述べました。
นายพงศ์ทร บุญมี (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
チェンマイ大学日本研究修士課程 ポントーン・ブンミーさん
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 4 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.), คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand)) และคุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)  มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และเลขาธิการเครือข่ายฯร่วมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

午後の第4回日本セミナーでは、三井物産(タイランド)の繊維アパレルマネージャー、 セートタウット・タイプラセート氏、日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏、日本航空ディレクター・キャビンアテンダント、セーンドゥアン・サーイカムプー氏をお招きしてパネル講演が行われ、チェンマイ大学人文学部日本研究センターのサランヤー・コンジット所長がモデレーターを務めました。
คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand))(ซ้าย)
คุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)(ซ้ายกลาง)
อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ขวากลาง)
คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.) (ขวา)
、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏 (日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター)(左)
セーンドゥアン・サーイカムプー氏 (日本航空ディレクター・キャビンアテンダント)(中央左)
サランヤー・コンジット センター長(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)(中央右)
 セートタウット・タイプラセート氏(三井物産(タイランド) 繊維アパレルマネージャー)(右)