Oct 29, 2015

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ๒/๒๕๕๘ / 2015年第2回日本研究センター運営委員会

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในการประชุม มีการนำเสนอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนตุลาคม 2558 ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การรายงานด้านงบประมาณ รวมถึงมีการหารือถึงนโยบาย และทิศทางการบริหารงานของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา และระบบการรับเงินบริจาคและการเชิญนักวิจัยอาคันตุกะระดับนานาชาติ

2015年10月28日チェンマイ大学人文学部7号館HB7211会議室において2015年第2回日本研究センター運営会議を開催しました。

会議では今年度の活動報告、会計報告を行い、さらにセンターの今後の方針について協議を行いました。特に日本研究修士課程の教育、寄付金制度の整備、国際レベルの客員研究員受け入れ制度の整備などについて議論しました。

รศ. ดร.ประภา สุขเกษม (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ขวา)
  プラパー・スックガセーム准教授 (チェンマイ大学人文学部長)(右)
Mr. Hisao Horikoshi (กงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่) (ซ้าย)
堀越久男領事 (在チェンマイ日本国総領館)(左)

ผศ. นาฏยา ตนานนท์ (รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน)
  ナータヤー・タナーノン助教授(マスコミニケーション学部副学部長)

Mr. Kazuhiro Fukuda (ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ) 
 福田和弘所長 (国際交流基金 バンコク日本文化センター)

Mr. Atsushi Okazaki (รองกงสุล สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่)
 岡崎淳副領事(在チェンマイ日本国総領事館)

แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแนะนำหนังสือ เรื่อง "Tokyo Craft Beer"หนังสือเล่มนี้ นำเสนอวิธีคิด วิธีสร้างสรรค์ผลงานของนักทำเบียร์ท้องถิ่นในโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียง จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ของผู้เขียน พร้อมด้วยภาพประกอบที่แสดงถึงบรรยากาศในคราฟท์เบียร์คาเฟ่ต่างๆที่สวยงาม 

โดยอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเป็นผู้นำทางพาผู้เขียนไปพบปะพูดคุยกับนักทำเบียร์ท้องถิ่นในแถบโตเกียวและเมืองข้างเคียง ณ ประเทศญี่ปุ่น

チェンマイ大学人文学部日本研究センターから新刊図書を紹介いたします。Local Paper社から『東京クラフトビール』が出版されました。東京とその近郊のクラフトビール職人のインタヴューとブルーパブを美しい写真を用いて紹介しております。チェンマイ大学่人文学部東洋言語学科日本語科の西田 昌之講師が協力して、東京近郊のブルーパブをご案内しました。ご一読ください。

Tokyo Craft Beer   
สำนักพิมพ์: Local Paper
จำนวนหน้า: 232 หน้า ปกอ่อน
ISBN: 9786163947697

Oct 27, 2015

คณาจารย์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / 国際交流基金バンコク日本文化センターを訪問

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และได้เข้าพบ Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการฯ, คุณ ฮารุกะ นาคาจิมะ Head of Japanese Studies Intellectual Exchange Department และ คุณ คาซึเอะ ซูซูกิ Head of Arts and Culture Deparment  โดยได้มีการพูดคุยถึงการร่วมมือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015年10月26日チェンマイ大学人文学部日本研究センター、サランヤー・コンジット所長と日本語科西田昌之講師が、バンコクの国際交流基金バンコクセンターを訪問し、福田和弘所長、中島遥香次長(知的交流担当)、鈴木一絵次長(芸術文化担当)と会議を持ちました。会議ではチェンマイ大学における日本研究関連知識の普及事業、修士課程教育事業の協力について話し合いました。

อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (กลาง)
อ. ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ขวา)
サランヤー・コンジット チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長(左)
福田和弘所長 国際交流基金 バンコク日本文化センター(中央)

西田昌之 チェンマイ大学人文学部日本語科 講師 (右)

อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
Mr. Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (กลาง)
คุณ ฮารุกะ นาคาจิมะ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ(ขวา)
サランヤー・コンジット チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長(左)
福田和弘所長 国際交流基金 バンコク日本文化センター(中央)
中島遥香次長 国際交流基金バンコク日本文化センター (右)
 

Oct 24, 2015

การร่วมมือโครงการ Earth Manual Project/ 『Earth Manual Project』 事業への協力

วันที่ 20 -  22 ตุลาคม 2558 Japan Foundation ร่วมกับ Thailand Creative & Design Center (TCDC) เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Work Shop "อยู่อย่างไรปลอดภัยจากหมอกควัน"
เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมสำหรับให้ชาวเชียงใหม่สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหมอกควัน  ซึ่งผลงานที่ได้จากโครงการครั้งนี้จะถูกนำไปจัดแสดงใน
งานนิทรรศการ "Earth Manual Project"
ที่จะจัดขึ้นในกลางเดือนธันวาคมนี้ ณ TCDC เชียงใหม่

2015年10月20-22日、国際交流基金とタイランド・クリエティブ&デザインセンター・
チェンマイ(TCDC Chiang Mai)との共催で『煙害から逃れるために』というタイトルでワークショップを行いました。特に今回は煙害の被害を取り上げ、チェンマイの人々が協力して煙害に対応するためのツールの開発を行いました。今回の事業の成果は今年12月に行われる『Earth Manual
Project』の展示会において展示される予定です。
 
 
 
ในวันที่ 20 ตุลาคม เริ่มต้นโครงการจากการบรรยายเกี่ยวกับหลักการให้ความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ และการร่วมเล่นเกมส์ที่วิทยากร ได้แก่ Mr. Hirokazu NAGATA (ผู้อำนวยการ +arts) และคุณรัตติกร วุฒิกร ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น จากนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทำการพัฒนาเกมส์ดังกล่าวในรูปแบบความคิดของตนเอง ในการนี้อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และนางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานเพื่อช่วยเหลือในการสื่อสารระหว่างวิทยากรชาวญี่ปุ่นกับผู้ร่วมงานด้วย

10月20日、ワークショップを始めるにあたって、災害支援協力の知識や防災教育ゲームについて、永田宏和氏 (+arts 理事長)とラティゴン・ウティゴン氏が基調レクチャーを行いました。その後、各参加者が協力して、防災ゲームを考案しました。講演では、チェンマイ大学人文学部日本研究センターのサランヤー・コンジット所長とプロジェクトコーディネーターのヤオワラック・カンターパンが講演者、参加者のコミュニケーションサポートを行いました。


 
ในวันที่ 21 ตุลาคม ภาคเช้าได้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ และเขตภาคเหนือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ และสามารถตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาหมอกควัน ส่วนภาคบ่ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้คิดค้นนวัตกรรมที่จะมารับมือกับปัญหาหมอกควัน โดยจะได้คำแนะนำจากวิทยากร และทีมงาน

10月21日、午前に参加者に煙害の知識とその重要性を知ってもらうために北部タイ地域とチェンマイの煙害についてプレゼンテーションが行われました。午後は参加者が協力して、研究者とリサーチチームの調査に沿って、煙害に協力して対応するためのツールの開発を行いました。

ในวันที่ 22 ตุลาคม เป็นการพัฒนานวัตกรรมที่จะมารับมือกับปัญหาหมอกควันต่อจากเมื่อวาน ให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำมาใช้ได้จริงต่อไป

10月22日は引き続き、効率的で実用的な煙害に協力して対応するためのツールの開発を行いました。
『Earth Manual Project』:
http://www.earthmanual.org/?en (ภาษาอังกฤษ)
 http://www.earthmanual.org/ (ภาษาญี่ปุ่น)
  

Oct 22, 2015

คณาจารย์จาก Center for Japanese Language and Culture มหาวิทยาลัยโอซะกะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 大阪大学日本語日本文化教育センター 日本研究センターにご来訪

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 Prof. Hitoshi KATO และ Asst. Prof. Ikuko SHOJI จาก Center for Japanese Language and Culture มหาวิทยาลัยโอซะกะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ และอาจารย์ Naoko YOSHIDA อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และนักศึกษา ซึ่งเคยได้เดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยโอซะกะ ร่วมให้การต้อนรับ

2015年10月19日大阪大学大阪大学日本語日本文化教育センターの加藤均教授と荘司育子准教授がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット日本研究センター所長、人文学部東洋言語学科日本語科の西田昌之講師、吉田直子講師と大阪大学に留学した学生2名がお迎えしました。

พร้อมกันนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอะซะกะ เข้าพบ ผศ.สุรเชษฐ์ ครัดทัพ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยถึงโครงการแลกเปลียนนักศึกษา ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในอนาคต
さらにチェンマイ大学人文学部スラチェート・クラタップ副学部長(学術交流担当)にお引き合わせし、大阪大学の学生交換留学プログラムと今後の相互の学術、教育分野での協力関係の構築について協議を行いました。


ประชุมคณะกรรมการโครงการฯ / ロゴコンペティション委員会開催

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมรับผู้ชนะเลิศ นางสาววีราภรณ์ จันทร์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน
2015年10月16日16:30からチェンマイ大学日本研究センターにおいて、ロゴコンペティション委員会会議を開催し、最優秀賞を受賞したチェンマイ大学マスコミュニケーション学部3年ウィーラーポン・チャンゲーウさんをお招きしました。 
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา) และอาจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ (คณะวิจิตรศิลป์) และอาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว(คณะสื่อสารมวลชน) มาช่วยปรึกษาการปรับแต่งโลโก้ที่ชนะเลิศเพื่อการนำมาใช้จริง
サランヤー・コンジット所長(日本研究センター)、トンチャイ・ユカンタポーンポン講師(芸術学部)、プラガーシット・プロムキンゲーウ講師(マスコミュニケーション学部)にご協力頂き、ロゴ案の修正のためのコメントを頂きました。

Oct 18, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานJapanese Society in Film / 映画から見る日本社会『吉岡監督「つ・む・ぐ」上映会』開催のお知らせ

เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จะจัดโครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of  "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสโลป 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ 
ภาษา:ภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
Tailer: http://www.tsumugu-movie.com/tsumugu_trailer.html (ภาษาญี่ปุ่น)
 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとアート・メディアテクノロジー研究科(CAMT)と共催して、「映画から見る日本社会」事業の一環として吉岡敏朗監督作品『つ・む・ぐ 職人は風の道をゆく』の上映会と講演会を開催します。

日時:2015年11月8日13:00-16:00
場所:チェンマイ大学アート・メディアテクノロジー研究科(CAMT) CAMT114教室
言語:日本語 (タイ語サブタイトル)、タイ語通訳付き
 
คณะผู้จัดฯได้เรียนเชิญผู้กำกับภาพยนตร์คือ Mr.Toshiro YOSHIOKA และผู้แสดง Dr.Takashi FUNATO มาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภาพยนตร์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการกำกับภาพยนตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แปลความ

吉岡敏朗監督と出演者船戸崇史医師をお招きしており、映画の重要なポイント、映画の構成や撮影などについてお話頂きます。なお、講義ではパヤオ大学教養学部日本語学科コーマパット・プラワン先生が日タイ通訳を行う予定です。

・ตารางเวลา スケジュール
13.00 น. เปิด 開会
13.10 น. "TSUMUGU -Spinning Threads of life-"(98 นาที)
14.50 น. บรรยายโดย คุณโยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์ 吉岡敏朗監督トーク
15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 休憩
15.10 น. บรรยายโดย คุณUsaburo Sato และDr.Takashi FUNATO / 佐藤うさぶろう氏・船戸崇史医師トーク
15.40 น. Q&A
16.00 น. ปิด 閉会

 
 
เข้าร่วมงานฟรี
入場無料

ผู้สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 053-943284 หรือ
E-mail : cmujapancenter@gmail.com

参加される方は以下までご連絡ください。
日本研究センター 053-943284
E-mail:cmujapancenter@gmail.com

Oct 13, 2015

ประกาศผลการตัดสินโลโก้ประจำศูนย์ญี่ปุ่น / 日本研究センターロゴ案決定

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการตัดสินผลงานที่ชนะโครงการประกวดโลโก้ประจำศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางศูนย์ก็จะทำการปรับแต่งโลโก้ที่ชนะเลิศเพื่อการนำมาใช้จริง ส่วนพิธีมอบเงินรางวัลจะจัดขึ้นพร้อมกับพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 ผลงาน รางวัลที่ 2 จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลที่ 3 จำนวน 2 ผลงาน ดังต่อไปนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、センターロゴ案を決定しました。今後、修正を行い、新ロゴとして採用し、各受賞者は開所式の際に授賞式を行う予定です。最優秀賞1点、第2位1点、第3位2点。ผู้ชนะเลิศการประกวด
最優秀賞
ผลงาน
นางสาววีราภรณ์ จันทร์แก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน
ウィーラーポン・チャンゲーウさんの作品
チェンマイ大学マスコミュニケーション学部3年


ผู้ชนะลำดับที่ 2
第二位
ผลงาน
นางสาวชาฏิมาส บัวขาว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
คณะการสื่อสารมวลชน
チャーティマート・ブアカーウさんの作品
チェンマイ大学マスコミュニケーション学部3年


ผู้ชนะลำดับที่ 3
第3位
ผลงาน
นายอลงกรณ์ เวียงแสน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิจิตรศิลป์
アロンゴン・ヴィヤンセーンさんの作品
チェンマイ大学芸術学部3年

ผู้ชนะลำดับที่ 3
第3位
ผลงาน
นางสาวนีรนารถ อมินทร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ニーラナート・アミンさんの作品
チェンマイ大学CAMT学部4年

Oct 6, 2015

การตรวจรับงาน งวดงานที่ 5-6 โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /チェンマイ大学人文学部日本研究センター施設改修 第5-6工期視察

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น.
คณะกรรรมการตรวจรับงานโครงการ
การปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำโดย รองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ 
ได้ร่วมกันตรวจรับงานการก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นที่ ในงวดงานที่ 5-6 ณ ห้องศูนย์ฯ

2015年10月6日 13:30 -15:00 、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて
プリーチャー・ウォンチップ准教授(副学部長、総務担当)をはじめ
日本研究センター所長および委員が第5-6工期に入った日本研究センター
施設拡充改修工事を視察されました。

รองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ขวา)
プリーチャー・ウォンチップ准教授(副学部長、総務担当)(右)
 

Oct 3, 2015

การบรรยายเชิงวิชาการ "อุตสาหกรรมรถยนต์และการพัฒนาต่อเศรษฐกิจไทย" / Report 講演会 『タイ自動車産業の発展と日本の役割』

วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมรถยนต์และการพัฒนาต่อเศรษฐกิจไทย” ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Yasuhiro YAMADA, ประธาน Bangkok Research Center, IDE, JETRO Bangkok Office มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์ ดร. Yuji MIZUKAMI รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

การบรรยายในครั้งนี้ Mr. Yasuhiro YAMADAได้อธิบายถึงนโยบายของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมรถชิ้นส่วนอะไหล่ในประเทศไทย พร้อมวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความเป็นมาของบริษัทเกี่ยวกับรถยนต์ญี่ปุ่นในไทย และรถยนต์ต่างประเทศอื่นๆในไทยอย่างละเอียด

2015年10月3日(土)9:00-12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはJETROバンコク事務所・アジア経済研究所から山田康博所長をお招きして、日本研究公開講演『タイ自動車産業の発展と日本の役割』を人文学部棟HB7801で開催しました。日本研究センターから水上祐二副センター長がモデレータを務めました。

講演では、自動車産業・部品産業に対するタイ政府の施策と、タイ国内企業、日本企業、諸外国企業の戦略とその経緯について詳細に議論しました。คุณพัทธรา ปิ่นสกุล (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทำหน้าที่ผู้แปลความ
通訳をしてくれたチェンマイ大学日本研究修士課程2年の
パッタラー・ピンサグンさんอาจารย์ ศ.ดร.ชิเกฮารุ ทานาเบ้ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
田辺 繫治 教授 (チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

Oct 1, 2015

การบรรยายหัวข้อ "การพิมพ์/ร้านหนังสือและการท่องเที่ยวสมัยเอโดะ" โดย อาจารย์ทาคาชิ โอตะ/ 太田卓志講師講義「江戸の出版・書店と江戸の旅」

วันที่ 27 กันยายน 2558 อาจารย์ทาคาชิ โอตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "การพิมพ์/ร้านหนังสือและการท่องเที่ยวสมัยเอโดะ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาวิชา "วรรณกรรมญี่ปุ่นและสังคม" ณ ห้อง HB7805 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์ได้นำความรู้จากประสบการณ์ตรงที่เคยทำงานในสำนักพิมพ์มาบรรยาย โดยอาจารย์โอตะยังได้อธิบายถึงประวัติของตลาดหนังสือมือสองที่คังดะ โตเกียว และหนังสือเก่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสมัยเอโดะด้วย

2015年9月27日HB7805教室の『日本文学と社会』の授業で、チェンマイ大学東洋言語学科日本語科の太田卓志講師が、 「江戸の出版・書店と江戸の旅」の講義を行いました。

出版社に勤めていた経験を生かし、東京・神田の古本屋街の歴史を紹介し、さらに江戸の旅に関わる古書の解説を行いました。