Nov 25, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต/ นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการ CHIBA GUIDE RALLY WITH STUDENTS

ดังรายละเอียดตามเอกสารดังต่อไปนี้


 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองโดยตรง ต่อไป

Nov 20, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 พฤศจิกายน 2556

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อโดยตรงได้ ด้วยตนเองต่อไป

Nov 5, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์ 05 พฤศจิกายน 2556

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา
หัวข้อ Shinkansen : ระบบการขนส่งด้วยรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นOct 30, 2013

ประชาสัมพันธ์วารสารเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอประชาสัมพันธ์วารสารเชิงวิชาการ 3 ฉบับ

(1) Journal of Kagawa University International Office Vol. 4 

(2) jsn Journal Vol. 1 No. 1 October 2011 (มีจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ ราคาเล่มละ 100 บาท)

(3) วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เมษายน - กันยายน 2556

ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Oct 21, 2013

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา

เรื่อง Mass communication in JAPAN การสื่อสารมวลชนในประเทศญี่ปุ่น

ดังรายละเอียดตามเอกสารซึ่งแนบมาพร้อมกันนี้

Oct 1, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับบริจาคหนังสือ/ ตำรา วัฒนธรรมญี่ปุ่นจำนวน 2 ชุด (4 เล่ม)โดยความอนุเคราะห์จาก Bunka Institute of Language, JAPAN

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Sep 4, 2013

ข่าวประชาสัมพันซธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาพิเศษเรื่อง "Grant for Japan-related Research Projects" 

(เนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น 
และทุนสำหรับทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น)

โดย Mr. Sakakibara (Program Officer, The Sumitomo Foundation)

ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์
โทร.053-942345, 053-943219 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Sep 2, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา
หัวข้อ (1) Dressing JAPAN : เพศสภาพกับการแต่งกายในสังคมญี่ปุ่น

会場までの経路はここをクリックしてください。
แผนที่ แสดงที่ตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คลิ๊ก

(2) อาหารญี่ปุ่นกับสุขภาพ : Japanese Food and Health
การบรรยายทั้ง 2 หัวข้อ บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น มีผู้แปลความเป็นภาษาไทย
สำหรับผู้ที่สนเข้าร่วมโครงการฯ 
สามราถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
会場までの経路はここをクリックしてください。
แผนที่ แสดงที่ตั้งอาคารคณะมนุษยศาสตร์ คลิ๊ก


Aug 26, 2013

日本タイ学会チェンマイ分科会2013年8月24-25日 チェンマイフラマホテルにて

8月24日-25日に、チェンマイ大学人文学部、法学部、政治学部、日本タイ学会が主催しセミナー「Thai Studies through the East Wind」がチェンマイ・フラマホテルで開催されました。

セミナーのなかで日本研究センター関係者も、コメンテーター、研究発表者、運営として参加しました。

Aug 14, 2013

日本研究修士コース開講を知らせ

お陰様で日本研究センターは日本研究修士コースを開講することになりました。
8月8日13:00からオリエンテーションを行い、今年度入学した12名の学生との初顔合わせとなりました。
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา รุ่นที่ 1 จำนวน 12 คน ณ ห้องศูนย์ฯ เวลา 13.00 - 16.00 น.

今回のオリエンテーションでは、来週17日から始まる新学期のスケジュール説明し、今学期開講される4コースの概要を説明しました。学生の自己紹介もおこない、リラックスした雰囲気の中での初顔合わせとなりました。
โดยในการปฐมนิเทศ คณาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้พูดคุยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่กำลังจะเปิดการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ นักศึกษา ยังได้แนะนำตัวและทำความรู้จักซึ่งกันและกันด้วย


田辺繁治教授、2013年度大同生命地域研究賞受賞(第28回)のお知らせ

今学期から日本研究センターの専属講師に就任された田辺繁治教授が、このた2013年度大同生命地域研究賞(第28回)を受賞されました。センター一同、心よりお祝い申し上げます。
1986年に創設された大同生命地域研究賞は、長年にわたり地域研究の発展に尽力された研究者に贈られます。2002年には、当センター顧問・故石井米雄教授も同賞を受賞されています。
詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。

Jul 31, 2013

チェンマイ戦没者慰霊祭のお知らせ

チェンマイ戦没者慰霊祭合同実行委員会からのお知らせです。きたる8月15日(終戦記念日)にチェンマイ県内の2箇所において、戦没者追悼式を開催するそうです。詳細はチラシを御覧ください。

Jul 10, 2013

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟัง JSPS guidance session at Chiang Mai University

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานประจำกรุงเทพฯ

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Bangkok Office

จะได้จัดการบรรยายพิเศษแนะนำกิจกรรมขององค์การฯ 
พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง โอกาสและช่องทางการทำวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ดังรายละเอียดตามกำหนดการต่อไปนี้


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป


Jul 5, 2013

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องทุนสำหรับนักวิจัย

9th Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครรับทุนสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดข้างต้นต่อไป

Jun 29, 2013

ประกาศศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 29.06.2556

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอประกาศแจ้งรายชื่อ ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รับสมัครรอบที่ 2) 
ดังรายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

Jun 25, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2556

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือตำรา และวารสาร 
ที่จัดทำโดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ตำราเรียนภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น" และ วารสาร "จะโปนิกะ JAPONICA"
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้แล้วตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างต่อไปนี้

日本研究センターが中心となり、北部タイ大学コンソーシアムと盤谷日本人商工会議所からの支援のもとで作成した日本地理教科書「日本の姿」(日本語・タイ語バイリンガルバージョン)と、日本研究センター紀要「ジャポニカ」創刊号をダウンロードしていただけるようになりました。
日本語を勉強する学生はもちろん、日本に関心のある方に使っていただければ幸いです。

日本地理教科書「日本の姿」(日本語・タイ語バイリンガルバージョン)

ตำราภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น DOWNLOAD ◀クリックするとダウンロードが始まります。
-------------------------------------------------
日本研究センター紀要「ジャポニカ」創刊号

วารสารจะโปนิกะ JAPONICA DOWNLOAD ◀クリックするとダウンロードが始まります。

Jun 20, 2013

学術セミナー「グローバライゼーションとアセアンの中の日本研究」

さる6月20日に、チェンマイ大学人文学部HB7802で、日本研究センター主催の学術セミナーが開かれました。
今回はゲストスピーカーとしてチュラーロンコーン大学ロータリー平和センター所長スリチャイ・ワンケーオ教授にお越しいただき講演をして頂きました。テーマは「グローバライゼーションとアセアンの中の日本研究」で、スリチャイ教授の経歴から、これからの日本研究のあり方についてご意見を伺いました。

また、日本研究センター紀要「ジャポニカ」と日本地理教科書「日本の姿」を進呈致しました。


Jun 17, 2013

在チェンマイ日本国総領事館新総領事ご来訪

さる6月14日に、在チェンマイ日本国総領事館から藤井昭彦新総領事と小濱貴史副領事が日本研究センターをご来訪されました。藤井新総領事は「クーデターの政治学-政治の天才の国タイ(1993)」を執筆されています(岡崎久彦前駐タイ大使と横田順子現ラオス大使との共著)。センターに蔵書がありますので、ご関心がある方は、センターまでお問い合わせください。

日本研究センター紀要「ジャポニカ」と日本地理教科書「日本の姿」寄贈3

さる6月13日に、タイ国元日本留学生協会(OJSAT)チェンマイ支部の役員の方々が日本研究センターをご訪問されました。センター紀要「ジャポニカ」と地理教科書「日本の姿」を寄贈しました。

日本研究センター紀要「ジャポニカ」と日本地理教科書「日本の姿」寄贈

日本研究センター紀要「ジャポニカ」と地理教科書「日本の姿」を教育機関に無料で配布しております。今回は、パヤップ大学の日本語学科に寄贈しました。
パヤップ大学日本語学科

Jun 12, 2013

12 มิถุนายน 2556
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ประธาน และ Dr. Senjo NAKAI รองประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ Ota Takashi คณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้เข้าพบและมอบหนังสือ ตำราภูมิศาสตร์ประเทศญี่ปุ่น 
แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทร์ทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ และ  
Ms. Tsukasa Otani (อาจารย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือเผยแพร่แก่บุคคลที่สนใจต่อไป