Dec 3, 2019

นักศึกษาฝึกงาน /学生インターシップ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายกิตติพัฒน์ นาคสำราญ โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานการจัดการห้องสมุด งานต้อนรับแขกในสำนักงาน และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563
Nov 20, 2019

神戸女子大学 野口和美教授ご来訪/ Prof. Kazumi NOGUCHI จาก KOBE Women's University เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

11月11日(月)、神戸女子大学より国際交流推進部長 野口和美教授が、日本研究センターにご来訪されました。チェンマイ大学からは若曽根了太講師がお迎えし、今後の学術交流やインターンシップなどに関して話されました。

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ Ryota WAKASONE รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Kazumi NOGUCHI (Director, Center for the Promotion of International Programs) จาก KOBE Women's University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับโครงการการฝึกงานและการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการในอนาคตของนักศึกษา


【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 12 เล่ม จาก อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์)

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

Nov 7, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 19 เล่ม จาก อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์)

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


*ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการอ่าน/ ยืม ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป*

Nov 4, 2019

【Report】การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น 落語(Rakugo) "笑いは海を越えて"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จัดการแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น 落語(Rakugo) และ 笑いヨガ(Waraiyoga) หัวข้อ "笑いは海を越えて" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคารHB6 ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ Mr.Hayashiya Tondenhei, Mr.Komunitei Rajio, Mr.Kuginukitei Tonkachi และ Ms.Shimoyama Michiyo ที่มาสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับพวกเราในครั้งนี้นะคะ


Oct 24, 2019

【ประชาสัมพันธ์】การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย / 「第13回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT13)
หัวข้อ "จากเฮเซ สู่ เรวะ”

ในระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์第13回タイ全国日本研究学術会議(JSAT13)についてご案内致します。
本年のタイトル:From HEISEI to REIWA
2019年11月14-15日
タンマサート大学・タープラチャンキャンパス・教養学部

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเชิญจากท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธภาพและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ

คณะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ตามคำเชิญจากท่านHiroshi MATSUMOTO กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่มีรายนามดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต  (อธิการบดี)
2. รองศาสตราจารย์ เกษร นันทจิต  (ภริยาของอธิการบดี)
3. รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม  (รองอธิการบดี)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง  (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล  (รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง  (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
7. Dr.Yusuke TOMINAGA  (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
8. Mr.Ryota WAKASONE  (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
 

 

Oct 9, 2019

【ประชาสัมพันธ์】การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น (Rakugo)/ 落語会のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม

การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น (Rakugo)
"笑いは海を越えて"

ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. 
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคารHB6 ชั้น1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดง กรุณาสำรองที่นั่งได้บนเว็บไซด์นี้ >> 
***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***

Oct 8, 2019

Prof. Dr.Kazuo Yana และคณะจาก Hosei University เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr.Kazuo Yana, Former Vice President of IIST English Based Degree Program และคณะจาก Hosei University ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ เป็นลำดับถัดมา 


นักศึกษาฝึกงาน / 学生インターシップ

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 2 คน เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานต้อนรับแขกในสำนักงาน การจัดการห้องสมุด และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้แก่
1. Ms. Yuka MINOWA จาก Hirosaki University มาฝึกงานระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 25622. Ms. Kana YANAGIMOTO จาก Showa Women's University มาฝึกงานระหว่างวันที่ 24 - 27 กันยายน 2562