Jul 18, 2018

แนะนำหนังสือ "เตรียมสอบ EJU" /お勧め本

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

การสอบ EJU คืออะไร?
การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (สายทักษะอาชีพ,เทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 

เตรียมตัวสอบอย่างไร?
- หาข้อสอบเก่าๆมาลองทำ

หาข้อสอบเก่าๆมาจากไหนล่ะ?
- ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหนังสือเตรียมสอบ EJU ปี 2011-2017 ให้บริการยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป


อยากยืมหนังสือที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาต้องทำอย่างไร?
-  รับทราบระเบียบปฏิบัติการยืมหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและเงื่อนไขการยืม-คืนหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  อยู่ตรงไหน?
- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อยู่ภายในอาคาร HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

【ข่าวประชาสัมพันธ์】การสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 2018

เปิดรับสมัครแล้วจ้า สำหรับการสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาญี่ปุ่น และสามารถนำผลการสอบยื่นสมัครทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย 
ช่วงเวลารับสมัคร: วันที่ 2 กรกฏาคม -  27กรกฏาคม 2561
วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) 
     053-272331, 080-4911298
2. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) กรุงเทพมหานคร
     02-6617057

Jul 17, 2018

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนามอบหนังสือเรื่อง "ผลิ:Tsubomi"ให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาพร้อมคณะ เข้าพบ อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เพื่อกล่าวขอบคุณและมอบหนังสือเรื่อง "ผลิ:Tsubomi" เป็นที่ระลึก ในโอกาสที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการแปลหนังสือฉบับดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ 

【Report】กิจกรรม "มหัศจรรย์ฤดูฝน"

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม "มหัศจรรย์ฤดูฝน" กิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่นพร้อมการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นผลงานการจัดโดย นายโยชิโนบุ อุเอะคิ  นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด 7 คน โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของตุ๊กตาไล่ฝนกับความเชื่อของคนญี่ปุ่น พร้อมร่วมกันประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝน ครีเอทตกแต่งลวดลายสวยงามในแบบฉบับของตนเองอย่างสนุกสนาน

Workshop การทำตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่น

ตุ๊กตาไล่ฝนของเรา น่ารักไหม💛Jul 13, 2018

【Report】กิจกรรม Movie for Travel

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น. ศุนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Movie for Travel ชมภาพยนตร์อนิเมชั่นญี่ปุ่นจากค่ายดัง ซึ่งเป็นผลงานการจัดโดย นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆของภาพยนตร์ เช่น การบรรยายความแตกต่างของออนเซ็นกับเซนโต อาหารญี่ปุ่น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์ญี่ปุ่น 
นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
การให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆจากภาพยนตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

Jul 6, 2018

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม "มหัศจรรย์ตุ๊กตาฤดูฝน"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ
"มหัศจรรย์ตู๊กตาฤดูฝน"
พร้อมร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่น ต้อนรับฤดูฝน
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

*** เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  053-943284 คุณโยชิโนบุ อุเอคิ ผู้ประสานงานหลัก

รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น 
รีบๆมาสมัครกันนะครับ !!!

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม Movie for Travel

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Movie For Travel 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น!
ติดต่อลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 053-943284 คุณซึกีโมโต ยูกิ  ผู้ประสานงานหลัก

Jun 29, 2018

แนะนำหนังสือ/お勧め本❝星の王子さま❞

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือยอดนิยมที่ครองใจคนหลากหลายประเทศ

"เจ้าชายน้อย"(星の王子さま)★

หนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี นักเขียนชาวฝรั่งเศส ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 หนังสือเจ้าชายน้อยถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้

"เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตา"


อีกทั้งวันนี้(29มิ.ย.) เป็นวันคล้ายวันเกิดของอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี นักเขียนนิยายชาวฝรั่งเศสผู้นี้ (29 มิถุนายน ค.ศ.1900) วันนี้จึงถือว่าเป็นวันแห่งเจ้าชายน้อยอีกด้วย


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มีหนังสือ เรื่องเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 เล่ม
ผู้ที่สนใจอ่านหนังสือเรื่องนี้ สามารถเข้ามาอ่านหรือยืมได้ที่ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น1
เปิดทำการเวลา 8.30-16.30น. วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ

Jun 28, 2018

หนังสือแนะนำ/お勧め本❝窓ぎわのトットちゃん ❞

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือยอดนิยมของผู้เขียนนามว่า คุณคุโรยานางิ เท็ตสึโกะ「黒柳 徹子(著)」


เรื่อง"窓ぎわのトットちゃん"


หนังสือวรรณกรรมเล่มนี้เป็นหนังสือยอดนิยมที่ให้แง่คิดและสร้างแรงบันดาลใจของใครหลายๆคน
อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ประเทศไทยยกให้เป็นหนึ่งในหนังสืออ่านนอกเวลาในสถานศึกษาอีกด้วย
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มีหนังสือ เรื่อง โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง (窓ぎわのトットちゃん) ภาคภาษาญี่ปุ่น  
โดยเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ในปีค.ศ.1984 จำนวน 1 เล่ม และปีค.ศ.1991 จำนวน 1 เล่ม 
(แตกต่างฉบับหน้าปกและขนาด ภายในเล่มยังคงเหมือนเดิม)


สนใจเข้ามาอ่านหรือยืมไปอ่านต่อได้ที่ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร HB6  ชั้น 1 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-12.00 และ13.00-16.30น.
ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์

คุณยูอิจิ มัตซูโอะ ผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ จาก Japan Foundation Bangkok เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 国際交流基金 松尾様のご来訪

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00น. อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์เรียวตะ วากาโซเนะ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณยูอิจิ มัตซูโอะ เข้ารับตำแหน่งใหม่ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พร้อมด้วยคุณวัฒนา อ่อนพานิช จาก Japan Foundation Bangkokในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัว และกล่าวทักทาย พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6月27日午後、国際交流基金バンコク日本文化センターの日本研究・知的交流部長 松尾様とワッタナー・オーンパーニット様が日本研究センターにご来訪されました。

サランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン日本語学科長、若曽根了太講師、日本研究センター専門職員スラシー・スムットクップがお迎えして、日本研究センターの紹介や今後の日本研究のあり方などについて話し合われました。