Aug 19, 2017

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 / 2017年度日本語科ワイ・クルー(教師謝恩式) 日本研究センターで実施

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครู ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2017年8月17日チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の学生が日本研究センターにおいてワイ・クルー(教師謝恩式)を執り行いました。
รายงานการร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal 2560 / Report 2017年度日本研究修士課程修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการรายงานความก้าวหน้าและการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal ของนักศึกษาปริญญาโท ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年8月19日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、人文学部棟6号館日本研究センターにおいて2017年度日本研究修士課程修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催しました。

โดยในการนำเสนอครั้งนี้นักศึกษาปริญญาโท รหัส 59 ก็ได้มีความสนใจในการทำงานวิจัยที่หลากหลาย แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร “Udon Tourism” ของจังหวัดคากาวะ การศึกษาPet Cultureของญี่ปุ่น หรือแม้แต่การศึกษาเกี่ยวกับวิดีโอเกมเป็นต้น

今回の2016年度生の発表では、香川県のうどんフードツアーリズム研究、日本のペット文化研究、テレビゲーム研究など現在進行中の様々な研究プロジェクトが紹介され、参加者の興味を引きました。

ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอครั้งนี้ ได้แสดงความกระตื้อรือร้นที่จะซักถาม เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำเสนอ

参加者の皆さんも、話を聞いては発表者との間で熱心に意見交換を行いました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 1 ท่านผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างฯ ในครั้งนี้
カリキュラム委員会による審査の結果、1名をプロポーザル試験通過とすることを決定しました。
Aug 14, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センターから
日本研究セミナー公開講義のご案内

ในหัวข้อ

 "Thailand's Eastern Economic Corridor Development: Accumulation of Japanese Manufacturing Companies in the Past and Promotion of New Future Industries"
「タイの東部経済回廊(EEC)開発:日本企業の過去の産業集積と将来の動き」


ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017年9月10日 日曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部6号棟 1階 日本研究センター

วิทยากร : Associate Professor Akio Egawa
(มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น)

講演者:江川 暁夫准教授
(桃山学院大学)

ผู้ร่วมเสวนา/ดำเนินการอภิปราย : อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
モデレーター: 西田 昌之 
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ภาษา:ภาษาญี่ปุ่น
 使用言語:日本語

จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター
桃山学院大学

เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!! 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าภายในวันที่ 4 กันยายน 2560 
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com
2017年9月4日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 60) / 日本研究修士課程新入生オリエンテーション(2017年度生)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 60) ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีนี้เราได้รับนักศึกษาใหม่จำนวน 2 คน

2017年8月13日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程新入生のオリエンテーションを行いました。本年度は2名の新入生を迎えました。

Aug 10, 2017

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/ 日本学生支援機構(JASSO)職員ご来訪

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 Mr. Shigeo TSUKADA, Director และ Mr. Fumio TAMURA, Deputy Director of Testing Division, Student Exchange Department, องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยมี อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

2017年8月7日、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)留学生事業部留学試験科課長 塚田成郎氏と課長補佐 田村史生氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、日本研究センターからサランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、東洋言語学科よりワライポーン・カンジャナカルン東洋言語学科長がお迎えしました。


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 2017年度日本人交換留学生 日本研究センターを訪問

ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา พานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งการศึกษาและการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ สู้ๆ!

2017年8月4日金曜日チェンマイ大学人文学部日本研究センターサランヤー・コンジット所長が、日本語科の交換留学生を連れて、日本研究センターをご案内しました。
チェンマイ大学での勉強や学生交流、頑張ってください!

Aug 1, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

ในหัวข้อ 

"วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน"


วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

『〈日記文化〉から考える近代日本』


2017年8月27日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


―――

วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน” ในญี่ปุ่นปัจจุบันคืออะไร: 
พินิจจากการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ

Yusuke TANAKA
Assistant Professor, Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University

―――

การเรียนการสอน “ภาษาญี่ปุ่น” กับบันทึกประจำวันในอาณานิคมไต้หวัน:
บันทึกประจำวันถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร

Kyoko OOKA
PhD Candidate, Interdisciplinary Cultural Studies,
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo

――――

การอบรมเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในระบบการศึกษาในโรงเรียนญี่ปุ่น:
การสืบทอดการเขียนและการอ่านบันทึกประจำวัน

Hiroyuki TSUTSUMI
Lecturer, Department of Sports and Health Management,
School of Business Information, Jobu University

―――

講義1:近代日本の〈日記文化〉とは何か:「書くこと」の歴史の国際比較を見据えながら

田中 祐介
明治学院大学 教養教育センター 助教

―――

講義2:植民地台湾の日記と「国語」教育: 日記はどのように教育にとりいれられたか

大岡 響子
東京大学 総合文化研究科超域文化科学専攻 博士候補生

―――

講義3:日本の学校教育における日記指導:日記を読むこと・書くことの継承

堤 ひろゆき 
上武大学 ビジネス情報学部 講師

―――
 
บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาไทย
使用言語:日本語・ タイ語

ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

ผู้แปลความภาษาไทย : 
อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

タイ語通訳:ピヤトーン・ゲーウワタナ講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

สนับสนุนโดย  : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
助成:バンコク日本人商工会議所

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は
日本研究センター電話番号 053-943284(日本語可)まで。
申込期限:2017年8月18日まで

Japan Village เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / ジャパンヴィレッジ ご来訪

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คุณโคจิ โคระตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Across Thailand ผู้บริหารโครงการ “Japan Village” เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ร่วมให้การต้อนรับ โดยได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสนับสนุนการจัดงานอีเวนท์และการให้การสนับสนุนด้านการรับนักศึกษาฝึกงาน ในอนาคต และได้รับคำแนะนำเรื่องเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

2017年7月27日 チェンマイで「Japan Village」を経営されている古良田耕司社長(Across Thailand株式会社)がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、タナポーン・トリラッサクルチャイ日本語学長、ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授がお迎えしました。Japan Villageの活動紹介を受け、今後のイベント、インターンシップ等の協力の可能性について議論しました。Jul 27, 2017

【ประชาสัมพันธ์】นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-ญี่ปุ่น 2017/【お知らせ】「日・タイ現代アート展2017」開催

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-ญี่ปุ่น 2017


ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
โดยภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
チェンマイ・ラチャパット大学人文社会科学部美術学科による

 「日・タイ現代アート展2017」


の開催をお知らせいたします。

期間:2017年8月5日(土)-18日(金)
場所:チェンマイ市芸術文化センター


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอีเวนท์ซับคัลเจอร์เทศกาลอนิเน็ท(Aninet Festival) /お知らせ サブカルチャーイベント『Aninet Festival』開催

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเทศกาล 'Aninet Festival' 
ซึ่งเป็นเทศกาลที่ได้แรงบันดาลใจจากการ์ตูนญี่ปุ่นหรืออะนิเมะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมรองของประเทศญี่ปุ่น (จัดโดย Japan Village)

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
Japan Villageが主催するサブカルチャーイベント 
『Aninet Festival』
のご案内をいたします。

ในวันที่ 19- 20 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00-19.00น. 
และเวลา 19.00-23.00น. (การร่วมผับอนิเมะ ต้องอายุ20ปีขึ้นไป)
ณ แจแปน วิวเลจ นิมมานเหมินทร์ ซอย 15 

日時:2017年8月19日、20日 14時~19時
19時~23時(アニメパブ:対象20歳以上)
場所:Japan Village (ニーマンヘーミン通り・ソイ15)

โดยรับสมัครผู้สนใจแข่งเต้นคัฟเวอร์เพลงญี่ปุ่นหรือเพลงอนิเมะ ชิงเงินรางวัลกว่า 5000 บาท
เงื่อนไขการสมัคร คือ 
ชายหรือหญิง อายุ13 ปีขึ้นไป ทีมละ2-6คน 
ระยะเวลาการแข่ง ทีมละ3-5 นาที 

カバーダンスコンテストやアニソンコンテストでパフォーマンスをしてくれるチームを募集しています。コンテスト優秀者には賞金もあります。
参加条件:13歳以上、男女問わず2-6名(1チーム)
パフォーマンス時間:3-5分(1チーム)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจูน 085-0299886
หรือทางWebsite Aninet Festival

詳細問い合わせ:ジューンさん 085-0299886
または以下、Website Aninet Festival