Aug 31, 2021

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ANT-Hiroshima
ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ "おりづるの旅-さだこの祈りをのせて
(การเดินทางของนกกระเรียนกระดาษ พร้อมคำอธิษฐานของเด็กหญิงซาดาโกะ)"
ฉบับภาษาญี่ปุ่น ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะนำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไปค่ะ


ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Jul 17, 2021

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

 


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ "นวนิยายญี่ปุ่นมาจากไหน" ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา


ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะนำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไปค่ะ 


ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 15, 2021

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 ราย เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 

1.นายประสิทธิ์ พลเสนา ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 และการฝึกงาน 19 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

2.นางสาวจิรวรรณ สิงคะเสลิต ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564


ทั้งนี้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์ฯหวังว่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆนะคะ


Apr 12, 2021

ประกาศปิดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ระลอกใหม่ 

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ขออนุญาตปิดให้บริการห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราว

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมีประกาศเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


COVID-19の状況で一般の方への図書室のサービスを一時休止いたします。
また皆様に何かお知らせがあれば、お知らせをさせていただきます。
ご不便をおかけして申し訳ございません。


Mar 26, 2021

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก Mr. Masahito Sasaki/佐々木政仁氏より図書寄贈

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับหนังสือบริจาค จาก Mr. Masahito Sasaki

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 

ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 


2021年3月11日、佐々木政仁氏より日本研究センターに書籍をご寄贈いただきました。

いただいた本は日本社会に関心を寄せる学生、教員、

一般の利用者のために使用させていただきます。

心より感謝申し上げます。

Jan 8, 2021

【ประชาสัมพันธ์】 การเสวนาเชิงวิชาการ "พระศรีอาริย์ลงมาโปรดสัตว์ – กรณีญี่ปุ่นกับล้านนา –"


 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ


“พระศรีอาริย์ลงมาโปรดสัตว์ – กรณีญี่ปุ่นกับล้านนา –”

Phra Sri Ariya descends to save all living things: Cases from Japan and Lanna


ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 – 16.30น.

(บรรยาย : ภาษาไทย)


ทั้งนี้สามารถสามารถเข้าร่วมได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์

(แอพลิเคชั่น Zoom ID: 959 8004 7712 )

ลงทะเบียน: https://docs.google.com/forms

URL: https://cmu-th.zoom.us/j/95980047712

หรือทางQR Codeที่ปรากฏในโปสเตอร์ค่ะ


Jan 4, 2021

【ประชาสัมพันธ์】ของดให้บริการห้องสมุดชั่วคราว และการเข้าใช้ห้องศูนย์ฯ


 เรียน ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทางศูนย์ฯขออนุญาตงดให้บริการยืม-คืนหนังสือ และการเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปชั่วคราวค่ะ

 COVID-19の状況で一般の方への図書室のサービスを一時休止いたします。

ご不便をおかけして申し訳ございません。ทั้งนี้ในส่วนของนักศึกษาที่จะเข้าใช้ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน 

- สวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าใช้งาน

- ล้างมือก่อน-หลังใช้งานด้วยเจลแอลกอฮอล์

- ปฏิบัติตามนโยบายรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

**หมายเหตุ : ทั้งนี้ขอความร่วมมือไม่ใช้งานบริเวณโซฟาของศูนย์ และงดบริการยืม-คืนหนังสือค่ะ

日本研究センターを使う大学生は

- マスク着用  

- 手の消毒

- 社会距離(Social distancing)

をまもってください

*ソファーの周りに集まらないでください*

*本貸出・返却のサービスを一時休止します*


ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ

ご協力いただきありがとうございます。

Dec 30, 2020

【ประชาสัมพันธ์】แจ้งวันหยุดของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเนื่องในวันขึ้นไปใหม่

 


เรียน ท่านผู้เข้าใช้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน


ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา แม้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19) 

จะทำให้การดำเนินการของศูนย์ฯและการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปได้อย่างยากลำบาก

แต่ทางศูนย์ฯก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความกรุณาต่อทางศูนย์ฯเสมอมา


ทั้งนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขออนุญาตเปิดให้บริการ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564 ค่ะ


ทางศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบแต่โชคดี และมีความสุข

ตลอดปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้านี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการแก่ทุกท่านในปีต่อไปค่ะ


******************


今年も残すところわずかとなりました。

今年はコロナに翻弄された一年でしたが、

皆様のお力添えのおかげでつつがなく業務を進めることができました。

来年はより一層お役に立てるよう励む所存です。

引き続きご指導のほど宜しくお願いいたします。


なお、当センターは本日(12月30日)まで通常通りです。

新年は1月4日(月曜日)より業務を開始いたします。


簡単ではございますが、年末のご挨拶とさせていただきます。

どうぞ、よいお年をお迎えください。


新年も何卒宜しくお願い申し上げます。

Oct 21, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การย้ายเว็บไซต์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 新しいホームページのお知らせ

[ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ] 


ตามที่ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์

 http://cmujpsc.blogspot.com/ มาโดยตลอด

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการวิชาการที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น 

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขออนุญาตเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์รวมถึงการอัพเดทข้อมูลต่างๆ

ที่เกี่ยวกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจากเว็บไซต์เดิมเป็นหน้าเว็บไซต์ใหม่

ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์หลักของทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เก่ายังสามารถใช้งานได้ตามเดิม


[ お知らせ ]

 

チェンマイ大学日本研究センターでは

これまで本ページで様々な情報を発信してきましたが、

この度、ホームページを新しく開設することになりました。

今後はこのホームページを中心に活動報告、情報発信を行いながら、

センターが現在取り組んでいるプロジェクトに関する情報も

随時公開していく予定です。

それでは今後ともどうぞよろしくお願いいたします。หน้าเพจของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

日本研究センターのホームページ

http://www.human.cmu.ac.th/?page=organize.php&org_id=642e92efb79421734881b53e1e1b18b6

 

Oct 20, 2020

【รายงานกิจกรรม】 การบรรยายหัวข้อ"เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident" โดย อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ / 冨永悠介講師講演 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』

 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident " ในการประชุมชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

 2020年10月3日、チェンマイ・オーキッドホテルで行われたチェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)の月例会において、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 冨永悠介講師が 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』 のタイトルで講演を行いました。