Jul 30, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาค
หนังสือ The Monocle Book of JAPAN ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 29, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Society of Japanese Language Education Hong Kong
ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ Nihon Gakkan Vol.23
 ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การจัดจำหน่ายหนังสือ “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ”


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการการแปลหนังสือ  “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ” 
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น “和食とは何か?” โดย Prof.Dr.Nobuo HARADA
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation Bangkok ในการจัดตีพิมพ์


หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่มาของรสชาติ “อูมามิ” วัฒนธรรมรสชาติ 
ต้นกำเนิดของ “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
และความเป็นญี่ปุ่น ไปจนถึงการก้าวผ่านยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบัน
ผ่านทางตัวอักษรที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม


จัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคาร RB3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราคาเล่มละ 300 บาท

Jun 26, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย / 「第14回タイ全国日本研究学術会議」


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT14)
ในหัวข้อ ญี่ปุ่นใน "โลกวิถีใหม่"

ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
โดยความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


第14回タイ全国日本研究学術会議(JSAT14)についてご案内致します。
本年のタイトル:JAPAN IN THE "NEW NORMAL"
2020年11月26-27日
タンマサート大学・タープラチャンキャンパス・教養学部

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 
Jun 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วาโชกุ" อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย ผู้คนและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ(日本語は下にあります。)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 13:00 – 15:00
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Microsoft Teams

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe
(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังเสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับ โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)
---------------------------------------------------

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture #8” กิจกรรมเสวนาที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้นับเป็นตอนที่ 8 ของซีรีส์ J-Talk ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ จากทุนสนับสนุนกิจกรรมของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้เขียนต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ มาพูดคุยถึงวัฒนธรรมอาหารและความเป็นมาของวาโชกุ นอกจากนี้ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ จะมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภูมิปัญญาอาหารของไทยในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1YTQx-98NfFme05qnqm5qEpQy_4ycx3uh/view?usp=sharing

---------------------------------------

トークイベント概要
日時:2020年7月11日(土)13:00~15:00(タイ時間)
会場:Microsoft Teamsによるオンライン事業
使用言語]:タイ語・日本語(逐語通訳付)
登録:https://bit.ly/2QZLvhe
ご関心のある方は、上記サイトより、事前登録をお願いいたします。開催日の1日前に参加リンクをEメールにてお送りします。

国際交流基金バンコク日本文化センターの助成を受け、先般『和食とはなにか 旨みの文化を探る』(原田信男著、角川ソフィア文庫)がタイ語訳されました。その出版を記念し、タイ語訳に携わったチェンマイ大学日本研究センターと協働で、著者の原田先生によるトークイベントを実施いたします。和食がアジアとの関係の中でどのような独自の発展を遂げたのか、ご解説いただきます。また、食に関するエッセーで人気を集めるタイの作家アヌソーン・ティパヤーノン氏らとの対談もございます。

詳しくはこちら https://drive.google.com/file/d/15djJos5ZTISg3HnUCBxWm56xLEykswJ6/view?usp=sharing

May 1, 2020

ขยายเวลาปิดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
 
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขออนุญาตขยายระยะเวลาการปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้หากมีประกาศเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


4月30日のチェンマイ大学の通知により
2020年5月31日まで
日本研究センターを閉鎖することとなりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解いただけたら幸いです。

Apr 13, 2020

ประกาศปิดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (เพิ่มเติม)เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขออนุญาตปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มเติม
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ทั้งนี้หากมีประกาศเพิ่มเติมจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


チェンマイ大学の通知により
4月30日まで日本研究センターを閉鎖することとなりました。
ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解いただけたら幸いです。

Mar 30, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การจัดจำหน่ายหนังสือ “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ”


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการการแปลหนังสือ  “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ” 
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น “和食とは何か?” โดย Prof.Dr.Nobuo HARADA
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation Bangkok ในการจัดตีพิมพ์


หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่มาของรสชาติ “อูมามิ” วัฒนธรรมรสชาติ 
ต้นกำเนิดของ “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
และความเป็นญี่ปุ่น ไปจนถึงการก้าวผ่านยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบัน
ผ่านทางตัวอักษรที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม


จัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคาร RB3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งรายละเอียดการจำหน่ายจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ


แล้วมาร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม “อูมามิ” และอาหาร “วาโชกุ” ไปด้วยกันนะคะ

Mar 24, 2020

ประกาศปิดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขออนุญาตปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 13 เมษายน 2563
ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


COVID-19の影響により、
324日から 413日まで、
チェンマイ大学日本研究センターを閉鎖します。
ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解いただけたら幸いです。

Mar 13, 2020

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม/ 開催延期 "未来を語ろう! อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในปัจจุบัน 
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 

ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม
"未来を語ろう! อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!"

ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 15.30น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้หากมีการกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จะดำเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


3月18日に予定していた「未来を語ろう!」ですが
昨今のコロナウイルスの影響により開催を延期することにしました。
ご理解いただけたら幸いです。