Oct 21, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การย้ายเว็บไซต์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 新しいホームページのお知らせ

[ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ] 


ตามที่ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆผ่านเว็บไซต์

 http://cmujpsc.blogspot.com/ มาโดยตลอด

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการวิชาการที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น 

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขออนุญาตเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์รวมถึงการอัพเดทข้อมูลต่างๆ

ที่เกี่ยวกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจากเว็บไซต์เดิมเป็นหน้าเว็บไซต์ใหม่

ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์หลักของทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์เก่ายังสามารถใช้งานได้ตามเดิม


[ お知らせ ]

 

チェンマイ大学日本研究センターでは

これまで本ページで様々な情報を発信してきましたが、

この度、ホームページを新しく開設することになりました。

今後はこのホームページを中心に活動報告、情報発信を行いながら、

センターが現在取り組んでいるプロジェクトに関する情報も

随時公開していく予定です。

それでは今後ともどうぞよろしくお願いいたします。หน้าเพจของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

日本研究センターのホームページ

http://www.human.cmu.ac.th/?page=organize.php&org_id=642e92efb79421734881b53e1e1b18b6

 

Oct 20, 2020

【รายงานกิจกรรม】 การบรรยายหัวข้อ"เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident" โดย อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ / 冨永悠介講師講演 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』

 วันที่ 3 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร. ยูซุเกะ โทมินางะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรผู้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เล่าประวัติศาสตร์ ผ่านมุมมองแนวคิดจาก Musha Incident " ในการประชุมชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ (CLL) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

 2020年10月3日、チェンマイ・オーキッドホテルで行われたチェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)の月例会において、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 冨永悠介講師が 『歴史は、誰が、どう語るのかー霧社事件から考えるー』 のタイトルで講演を行いました。

Sep 28, 2020

【ประชาสัมพันธ์】นิทรรศการ "The Spirit of Budo: The History of Japan's Martial Arts"ขอประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ


จิตวิญญาณแห่งบุโด: ประวัติศาสตร์ศิลปการต่อสู้ของญี่ปุ่น
The Spirit of Budo: The History of Japan's Martial Arts


ในวันที่ 24 กันยายน - 25 ตุลาคม 2563
ณ ห้องนิทรรศการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

และในวันที่ 25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563
ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ
รายละเอียดสามารถดูได้ตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ
(หมายเหตุ**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและการเข้าชม)
รายละเอียดเพิ่มเติม(ภาษาไทย) : 

詳しくはこちら(日本語):  


*日本語のイベント概要には、ナコンパ トム県での会期が「11月19日から12月13日)
と記載されていますが、11月の連休が発表されたことを受けて
「11月25日(水)から12月20日(日)」に変更になっています。

(เอกสารประกอบฉบับภาษาญี่ปุ่นมีการแก้ไขวันที่จัดงานนิทรรศการในส่วนของจังหวัดนครปฐม 
เนื่องจากมีการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเป็นวันที่ 25 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563ค่ะ)


Aug 27, 2020

【Report】การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 
จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญีปุ่นศึกษาเรื่อง 


Living in 'Precarious Japan': 
Contemporary Japan as Seen in Film Tony Takitani

อยู่อย่างไรในยุคเปลี่ยนแปลง 
มองญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ Tony Takitani


โดย Lecturer:Assist.Prof. Senjo Nakai(Thammasat University) 
Interpreter:Thanabhorn Treeratsakuichai 
Moderator:Yusuke Tominaga(Chiang Mai University)


ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณวิทยากรและล่ามผู้บรรยายสำหรับการให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ
และขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะAug 17, 2020

【ประชาสัมพันธ์】 การบรรยายเชิงวิชาการ "อยู่อย่างไรในยุคเปลี่ยนแปลง มองญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ Tony Takitani"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ


Living in 'Precarious Japan'
Contemporary Japan as  Seen in Film Tony Takitani

อยู่อย่างไรในยุคเปลี่ยนแปลง 
มองญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์  Tony TakitaniLecturer:Assist.Prof. Senjo Nakai(Thammasat University)
Interpreter:Thanabhorn Treeratsakuichai
Moderator:Yusuke Tominaga(Chiang Mai University)


ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
เวลา13.00 - 16.30 น
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคารHB6 ชั้น 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยาย:ภาษาญี่ปุ่น (มีล่ามภาษาไทย)

日時:2020年8月26日(水)
                                                        13:00-14:30 『トニー滝谷』上映会
                                                        14:50-16:30   講演会
場所:チェンマイ大学人文学部HB6 日本研究センター
言語:日本語(タイ語通訳あり)
ขอความกรุณาท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จากลิ้งค์นี้ 

https://docs.google.com/forms/d/1jEGE9trC5E3SGq2K39AfouFzyHNr56-y1rEsmewjN2U/edit?usp=sharing


หรือสแกน QR CODE ที่ปรากฏด้านล่างค่ะ

***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***


* หมายเหตุ *

เนื่องจากสถานการการระบาดCOVID-19 จึงขออนุญาตจำกัดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 ราย

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยระหว่างการบรรยายด้วยค่ะJul 30, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาค
หนังสือ The Monocle Book of JAPAN ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 29, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Society of Japanese Language Education Hong Kong
ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ Nihon Gakkan Vol.23
 ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การจัดจำหน่ายหนังสือ “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ”


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการการแปลหนังสือ  “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ” 
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น “和食とは何か?” โดย Prof.Dr.Nobuo HARADA
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation Bangkok ในการจัดตีพิมพ์


หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่มาของรสชาติ “อูมามิ” วัฒนธรรมรสชาติ 
ต้นกำเนิดของ “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
และความเป็นญี่ปุ่น ไปจนถึงการก้าวผ่านยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบัน
ผ่านทางตัวอักษรที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม


จัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคาร RB3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราคาเล่มละ 300 บาท

Jun 26, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย / 「第14回タイ全国日本研究学術会議」


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT14)
ในหัวข้อ ญี่ปุ่นใน "โลกวิถีใหม่"

ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
โดยความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


第14回タイ全国日本研究学術会議(JSAT14)についてご案内致します。
本年のタイトル:JAPAN IN THE "NEW NORMAL"
2020年11月26-27日
タンマサート大学・タープラチャンキャンパス・教養学部

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 
Jun 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วาโชกุ" อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย ผู้คนและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ(日本語は下にあります。)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 13:00 – 15:00
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Microsoft Teams

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe
(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังเสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับ โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)
---------------------------------------------------

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture #8” กิจกรรมเสวนาที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้นับเป็นตอนที่ 8 ของซีรีส์ J-Talk ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ จากทุนสนับสนุนกิจกรรมของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้เขียนต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ มาพูดคุยถึงวัฒนธรรมอาหารและความเป็นมาของวาโชกุ นอกจากนี้ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ จะมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภูมิปัญญาอาหารของไทยในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1YTQx-98NfFme05qnqm5qEpQy_4ycx3uh/view?usp=sharing

---------------------------------------

トークイベント概要
日時:2020年7月11日(土)13:00~15:00(タイ時間)
会場:Microsoft Teamsによるオンライン事業
使用言語]:タイ語・日本語(逐語通訳付)
登録:https://bit.ly/2QZLvhe
ご関心のある方は、上記サイトより、事前登録をお願いいたします。開催日の1日前に参加リンクをEメールにてお送りします。

国際交流基金バンコク日本文化センターの助成を受け、先般『和食とはなにか 旨みの文化を探る』(原田信男著、角川ソフィア文庫)がタイ語訳されました。その出版を記念し、タイ語訳に携わったチェンマイ大学日本研究センターと協働で、著者の原田先生によるトークイベントを実施いたします。和食がアジアとの関係の中でどのような独自の発展を遂げたのか、ご解説いただきます。また、食に関するエッセーで人気を集めるタイの作家アヌソーン・ティパヤーノン氏らとの対談もございます。

詳しくはこちら https://drive.google.com/file/d/15djJos5ZTISg3HnUCBxWm56xLEykswJ6/view?usp=sharing