Jan 20, 2017

【Report】พิธีฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/チェンマイ大学人文学部卒業証書授与予行式

20 มกราคม 2560
คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมเป็นกรรมการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ 
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญบัตร ครั้งที่ 51

2017年1月20日 チェンマイ大学人文学部日本研究センター教員陣は、第51回卒業証書授与式を前にしたチェンマイ大学人文学部大学院および学士卒業証書授与予行式に式典運営委員の一員として参加しました。Jan 19, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 
"เทศกาลญี่ปุ่นปัจจุบันโดยมองจาก พิธีฟุคุโอโตะโคะ เอะระบิ"

"福男選びにみる日本祭礼の現在"

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月12日 (日) 9:00 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : รศ.ดร. Hironori ARAKAWA
National Institute of Technology, Kitakyushu College, ญี่ปุ่น

  講演者 :荒川 裕紀 准教授

独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校

รรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

ผู้ดำเนินรายการ: ดร. อาจารย์ Yusuke TOMINAGA
(สาขาวิชาภาษาญปีุ่่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:冨永悠介 講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284 (西田)までご連絡ください。

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/面接試験許可者ご氏名の公示

ประกาศ
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ผู้ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
>>CLICK<<

 公示

チェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクトコーディネーター選抜試験
面接試験許可者のご氏名を公示いたします。

以下リンクをご参照ください。
>>CLICK<<

Jan 17, 2017

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น / 日・タイ修好130周年記念事業:日本研究センター公開特別講義のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

การบรรยายพิเศษด้านญี่ปุ่นศึกษา ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

日・タイ修好130周年記念事業
日本研究センター公開特別講義のご案内

ในหัวข้อ

"บทบาทของญี่ปุ่นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น
-ในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงให้เป็นปึกแผ่น-"

「日本・メコン協力『連結性の強化』 
パートナーとしての日本の役割」

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月4日(土)
10.00-12.00
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階วิทยากร : Mr. Shinya AOKI 
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

講師:青木伸也氏
在チェンマイ日本国総領事

บรรยาย : ภาษาไทย
使用言語:タイ語

 เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!!  
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่ง
ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเบอร์โทรศัพท์ 053-943284    

参加費無料!!  
参加ご希望の方は以下、  日本研究センターの電話番号 
053-943284 までご連絡ください。 


Jan 16, 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ / 筆記試験許可者ご氏名の公示

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศ >>Click<<

 筆記試験許可者ご氏名の公示

チェンマイ大学人文学部日本研究センター
プロジェクトコーディネーター選抜試験
筆記試験許可者のご氏名を公示いたします。

以下リンクをご参照ください。
 >>Click<<

Jan 11, 2017

พิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8/ 第8回日本語書籍贈呈式

11 มกราคม 2560
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ The Japan-Thailand Association และ Japan Foundation Bangkok 
จัดโครงการ
"พิธีมอบตำราและสื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ให้แก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 8"

โดยในพิธีเปิดฯ ได้รับเกียรติจาก

2017年1月11日
チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、日本タイ協会と国際交流基金とともに
「第8回北部タイ高校および日本語教育機関への日本語教育書籍贈呈式」
を開催しました。

1. Mr. Hiromi Kaneko, Managing Director, The Japan-Thailand Association เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ขอโครงการฯ
 金子浩己氏(日本タイ協会常務理事)による書籍贈呈事業の経緯と目的のご紹介


2. ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
 バディン・チンダー助教授(チェンマイ大学人文学部副学部長(学術交流担当))による歓迎のごあいさつ


3. Mr. Hisao Horikoshi, รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
 堀越久男氏(在チェンマイ日本国総領事館 主席領事)による開会のごあいさつ

4. น.ส. ณัฐชา ปาลีกุย, ผู้แทนนักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวขอบคุณ
 ナッタチャー・パーリ―グイさん(ユッパラート高校学生代表)による謝辞


โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยม และสถาบัน ที่มีการเรียนการสอนด้านภาษาญี่ปุ่นในเขตภาคเหนือ เข้ารับมอบหนังสือและตำรา กว่า 20 สถาบัน
北部タイの高校および日本語教育機関20か所の代表が、
書籍、教科書の贈呈式のためにご参集くださいました。


Jan 10, 2017

นักศึกษาฝึกงาน /学生インターシップ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Kobe Global -Local Studies, Faculty of Literature มหาวิทยาลัย Kobe Joshi มาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ Ms. Kana FURUTA และ Ms. Yuiko MIKASA โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานต้อนรับแขกในสำนักงาน การจัดการห้องสมุด และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง 16 กุมภาพันธ์  2560

นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสองท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ปานกลาง นักศึกษาท่านได้อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนสามารถมาพูดคุยกับทั้งสองท่านได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2016年1月10日から2月16日の間、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、神戸女子大学文学部神戸国際教養学科2回生の古田加奈さん、三笠結子さんを実習生として受け入れました。センターで受付業務、図書館管理、交流企画等の研修を行っていただきます。

タイ語も少し話せます。センターにおりますので学生の皆さんはどうぞ気軽に話しかけてください。


Jan 9, 2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の新年会

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 11.00น. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560

2017年1月6日(金)11:00- チェンマイ大学人文学部東洋言語学科で2017年の新年会が行われました。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในปีนี้ด้วยนะคะ!!
本年もよろしくお願いいたします!!

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT JAPANESE STUDIES STUDENTS, NIKKENSEI) ประจำปี 2560/ 2017年度日本政府(文部科学省)日本研究生 奨学金募集開始

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษา (นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านญี่ปุ่นศึกษา)
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm


在チェンマイ日本国総領事館において、2017年度の日本研究の志す学生・研究員に対する日本政府奨学金の募集が開始されました。学部生、大学院生共に応募ができます。

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm
Dec 30, 2016

[ประกาศรับสมัครงาน] เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 【お知らせ】 日本研究センタープロジェクトコーディネーター募集

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ดังแนบ CLICK
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284


チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、
プロジェクトコーディネーターを一名募集いたします。

詳細は以下の書類をご参照ください CLICK

さらに詳細な情報を必要とされる方は以下までご連絡ください。
日本研究センター 電話 053-943284