Dec 8, 2016

【ประชาสัมพันธ์】แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 1 อัตรา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการเปิดรับสมัครงาน

แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
1.   คุณสมบัติ
(1)    เป็นชาวไทย และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในทุกสาขาวิชา
(2)    สามารถอ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้
(3)    ต้องมีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น
(4)    มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ (มีความสามารถในการใช้ Word และ Excel)
(5)    สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน

 2.    เงื่อนไขการจ้างงาน
เงินเดือน            :  ตามระเบียบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ  (ตกลงกันในช่วงสัมภาษณ์)
เวลาทำงาน        : 8.30 -17.00 น.
เริ่มงาน              : 1 เมษายน 2560

3.    สถานที่ทำงาน        
แผนกข่าวสารและวัฒนธรรม  สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่        
อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ก   90 ถ.มหิดล  ต.หายยา อ.เมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50100  

4.    หน้าที่และขอบข่ายการทำงาน
แนะนำหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น และ เตรียมการรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น อื่นๆ  

5.    วิธีการสมัครงาน
ส่งประวัติ (พร้อมรูปถ่าย) ไปที่ E:Mail: culture@tm.mofa.go.jp

•    เนื้อหาประวัติของผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประกาศนียบัตร [การมีประกาศนียบัตรทางด้านภาษามิใช่เงื่อนไขจำเป็น แต่ถ้าหากมี ให้ระบุประกาศนียบัตรทางด้านภาษามาด้วย เช่น คะแนนสอบ  TOEIC  พร้อมด้วย ผลการสอบการวัดความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) ]

หมายเหตุ:   ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะแจ้งผลให้ทราบในวันหลัง เพื่อจะนัดสัมภาษณ์ในครั้งต่อไป อนึ่ง ทางแผนกข่าวสารและวัฒนธรรมจะไม่คืนประวัติและรูปถ่ายที่ส่งมา

6.    ระยะเวลาในการรับสมัคร:          
เปิดรับสมัครตั้งแต่วัน พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม -  30 ธันวาคม 2559

 7.   ติดต่อสอบถาม:        
โทร.053-203367 ต่อ 190  หรือส่งอีเมล มาที่ culture@tm.mofa.go.jp

Dec 2, 2016

ประกาศงดให้บริการห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 日本研究センター付属図書室一時閉室のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ขอประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ฯชั่วคราว 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

** สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือไปก่อนวันที่ 19 ธันวาคม 2559 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตามวันกำหนดส่งคืนหนังสือ แต่ศูนย์ฯจะของดให้บริการยืมหนังสือต่อ **

年末・年始のため、2016年12月19日(月)から2017年1月3日(火)まで

図書室の本貸出サービスを一時休止いたします。

ご不便おかけいたしますことお詫び申し上げます。  

**2016年12月19日以前の貸し出し分につきましては、通常通り、センターに返却することができます(センター貸出返却規定による)**


Dec 1, 2016

นักศึกษาฝึกงาน /学生インターシップ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นางสาวรักพร จุมปามันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ทำงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบตามกำหนดเวลา (3 เดือนครึ่ง) โดยเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

2016年11月30日、チェンラーイラーチャパット大学人文学部日本語学科4年生ラックポーン・ジュムパーマンさんがチェンマイ大学人文学部日本研究センターにおける3か月半の職場体験、業務支援のインターンシップを終了しました。ラックポーンさんは2016年8月15日から11月30日までセンターの業務を手伝ってくださいました。ありがとうございました!

Nov 30, 2016

【ประชาสัมพันธ์】 การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (JSAT10)/ 第10回タイ全国日本研究学術会議(JSAT10)のお知らせ 


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 10 (JSAT10) 
หัวข้อ "Rikkoku : ยืนหยัด ไทย-ญี่ปุ่น"
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 
ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
第10回タイ全国日本研究学術会議(JSAT10)についてご案内致します。 
本年のタイトル:「立国(Rikkoku):タイ・日本の一生懸命」(仮訳) 
2016年12月15日 (木)
タイ王国バンコク都 チュラーロンコーン大学
マーハーチュラーロンコーン・ホール  

คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา 
จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะเดินทางไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย!!
チェンマイ大学人文学部日本研究センターからも教員、修士学生が参加いたします!!

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ดังโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตามแนบ 
興味のある方は以下詳細をご覧ください。


Nov 29, 2016

【Report】โครงการ Nagashi Somen ที่จัดโดยนักศึกษา/ 学生企画「流しそうめん」実施

เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ผู้รับผิดชอบโครงการได้แก่ คุณAkari TAKEDA และคุณYuki KINOSHITA) ได้จัด Nagashi Somen (การรับประทานโซเมงที่ไหลมาตามน้ำ) ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นพร้อมด้วยนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นเข้าร่วม โดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงการ และสนับสนุนในด้านสถานที่ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ

2016年11月28日(月)、チェンマイ大学日本人学生会有志(企画責任者竹田朱里さん、木下裕貴さん)が、チェンマイ大学日本語学科の学生や日本人留学生ともに日本研究センターの前で「流しそうめん」を行いました。チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、学生企画の相談を受け、場所提供や必要機材の貸出等支援を行いました。

Nov 28, 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอน/ 教員セミナーのお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

チェンマイ大学人文学部日本研究センターから
北部タイ日本語日本研究コンソーシアム教員セミナーのご案内

ในหัวข้อ 

"การสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น"

 『目の見えない大学生への日本語の教えかた』


วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 
เวลา 8.50 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年12月19日 (月) 8:50 - 12:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語


―――
"ภาษาสำหรับผู้ใช้อักษรเบรลล์และการเป็นเพื่อนกัน 
-ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และยังเคยสอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย-"

『点字使用者として言語と付き合うということ 
~私はこうして国語と英語を勉強し、タイ語を学び、日本語を教えました~』

Ms. Yoshimi HORIUCHI
ผู้แทนจากคาราวานหนอนหนังสือ (ARC:Always Reading Caravan)

堀内佳美さん
アークどこでも本読み隊代表

―――
"ประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยผ่านอักษรเบรลล์"
『高校と大学で点字を使って日本語を勉強した経験から』

สราวุฒิ แก้วสาร
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

サラウット・ゲーウサーンさん
チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科学生

――――
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ
"มาเรียนรู้จากประสบการจริงกับการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ความบกพร่องทางการมองเห็น"
『ワークショップ「視覚障がい学生への日本語教育を体験してみよう!』

อาจารย์  Yukiko KAWAI
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

川合友紀子先生
チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科講師

―――
ผู้ดำเนินรายการ:
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

モデレーター:西田 昌之
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長)

จัดโดย : เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สนับสนุนโดย  : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

主催:北部タイ日本語日本研究コンソーシアム、ラーチャパットチェンマイ大学、
チェンマイ大学日本研究センター
助成:バンコク日本人商工会議所

เปิดรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 ท่าน
(โดยให้สิทธิกับอาจารย์ผู้สอนในระกับมหาวิทยาลัยและมัธยมปลายก่อน)
เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ได้ที่ อาจารย์ Yukiko Kawai
อีเมล์ yukiko.129[a]gmail.com
* กรุณาเปลี่ยน
[a]เป็นเครื่องหมาย@เมื่อทำการส่งอีเมล์ 
  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加者:大学・高校教員優先 (40名まで)
参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下 
教員参加者は yukiko.129[a]gmail.com(川合)まで
*メール送付の際は[a]を@にして使用してください。

問合せ:日本研究センターの電話番号053-943284までご連絡ください。
申込期限:2016年12月15日まで

การสอบจบ(defend) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่น 2/2559/ 2016年第二回日本研究修士課程最終口頭試問(ディフェンス)開催

เมื่ออาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสอบจบ(defend) การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 2 ท่าน

2016年11月27日(日)9:00-12:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程設置後、第二回目となる最終口頭試問を実施しました。


กรรมการตัดสินให้ผู้เข้าสอบทั้งสองท่านผ่านการสอบในครั้งนี้ หากได้รับการรับรองคณะกรรมการบัณฑิตในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก็จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

審査の結果、2名を審査通過することに決定しました。今後、学部、大学院からの承認を受けた後に修了することになります。おめでとうございます。

Nov 23, 2016

ประชาสัมพันธ์โครงการ Study in Japan! Japanese for Research purposes/ 日本語で学ぼう!研究のための日本語のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าโครงการ

 Study in Japan!
Japanese for Research purposes

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
国際交流基金プログラムをご紹介いたします。

 日本語で学ぼう!研究のための日本語プログラム

関心のある方はどうぞご参加ください。

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
詳細はポスターをご覧ください。Nov 21, 2016

การบรรยาย "การเรียนประวัติศาสตร์ศึกษาผ่านละครย้อนยุคมาซาดะ มารุ" โดยอ.วากาโซเนะ เรียวตะ / 若曽根了太講師講義「大河ドラマ真田丸から歴史学を学ぶ」

วันอาทิตย์ที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์วากาโซเนะ เรียวตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ"การเรียนประวัติศาสตร์ศึกษาผ่านละครย้อนยุคมาซาดะ มารุ"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาวิชา "มองญี่ปุ่นยุคใหม่ผ่านหนังสือพิมพ์ " ณ ห้องเรียนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์วากาโซเนะได้บรรยายโดยการนำละครย้อนยุคมาซาดะ มารุ มาประกอบในการอธิบายในเรื่องวิธีวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์  ความเปลี่ยนแปลงของแนวความคิดทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอความคิดในเรื่องการมองวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านละครโทรทัศน์

2016年11月13日、20日チェンマイ大学人分学部日本研究センター修士課程授業の『新聞の中の現代日本』の授業で、チェンマイ大学東洋言語学科日本語科の若曽根了太講師が、 「大河ドラマ真田丸から歴史学を学ぶ」の講義を行いました。

大河ドラマ真田丸をテーマに取り上げ、歴史学の研究方法、歴史学の思想の変化、さらにドラマに見られる日本文化についてわかりやすく解説しました。การบรรยายครั้งที่ 2
第二日目
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ / 国際交流基金バンコク日本文化センターより図書寄贈

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
2016年11月17日国際交流基金日本文化センターよりタイ語の新刊日本関連書籍をご寄贈いただきました。