Mar 30, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การจัดจำหน่ายหนังสือ “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ”


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการการแปลหนังสือ  “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ” 
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น “和食とは何か?” โดย Prof.Dr.Nobuo HARADA
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation Bangkok ในการจัดตีพิมพ์


หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่มาของรสชาติ “อูมามิ” วัฒนธรรมรสชาติ 
ต้นกำเนิดของ “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
และความเป็นญี่ปุ่น ไปจนถึงการก้าวผ่านยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบัน
ผ่านทางตัวอักษรที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม


จัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคาร RB3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งรายละเอียดการจำหน่ายจะทำการแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ


แล้วมาร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม “อูมามิ” และอาหาร “วาโชกุ” ไปด้วยกันนะคะ

Mar 24, 2020

ประกาศปิดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19
และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรื่อง การปิดที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขออนุญาตปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 - 13 เมษายน 2563
ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


COVID-19の影響により、
324日から 413日まで、
チェンマイ大学日本研究センターを閉鎖します。
ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解いただけたら幸いです。

Mar 13, 2020

ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม/ 開催延期 "未来を語ろう! อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!"เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในปัจจุบัน 
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 

ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม
"未来を語ろう! อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!"

ในวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 15.30น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทั้งนี้หากมีการกำหนดวันและเวลาในการดำเนินการกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จะดำเนินการแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


3月18日に予定していた「未来を語ろう!」ですが
昨今のコロナウイルスの影響により開催を延期することにしました。
ご理解いただけたら幸いです。


Mar 4, 2020

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม "未来を語ろう! อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!"


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

未来を語ろう!
อนาคตของเราจะเป็นอย่างไร!

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
เวลา 09.30-15.30น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB6 ชั้น1
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางQR CODEในโปสเตอร์
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน***Feb 26, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Mrs. SETSUKO KOGO ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ
จำนวน 32 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Feb 20, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Mr. DAIYA SANGU ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ
จำนวน 1 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


【Report】การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-13.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญีปุ่นศึกษาเรื่อง "ญี่ปุ่นศึกษาในมัธยมศึกษา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกจัดการบรรยายเชิงวิชาการ / 開催中止「怪談と日本人―京都のまちかどから見える異界―」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 
ขอแจ้งข่าวการยกเลิกการจัดการบรรยายเชิงวิชาการ 
ในหัวข้อ "เรื่องผีกับคนญี่ปุ่น : โลกอีกมิติหนึ่ง ในเมืองเกียวโต" 
ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ในปัจจุบัน 
ส่งผลให้การเดินทางเข้า-ออกต่างประเทศถูกยกเลิก 
ทางคณะผู้จัดงานจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

2月26日に予定していた堤邦彦先生の講演会に関してお知らせいたします。講演者の堤先生ですが、昨今のコロナウイルスの影響による日本国内の感染状況とスワンナプーム空港の入管強化のため、チェンマイに来ることが難しくなりました。よって当初予定されていた講演会は中止します。別の機会にご講演いただけるよう可能性を探ってまいりますので、何卒ご理解いただけたら幸いです。


Feb 19, 2020

【Report】การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญีปุ่นศึกษาเรื่อง "โอลิมปิกโตเกียวปี ค.ศ.1940 ที่หายไป
ーนักกีฬาคนไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นー"
โดย Dr.ATSUSHI SUGANO จาก Meio University ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Ms. MAMIKO HAYAKAWA ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ
จำนวน 75 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ