Feb 22, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา 
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内をいたします。

ในหัวข้อ 
"Let's brush up your communication skills for daily Japanese conversation!"
"日常会話のためのコミュニケーションスキルをみがこう!"

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月24日 (金) 14:00 - 15:00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階


วิทยากร : Professor Takafumi SHIMIZU
Center for Language Education and Research (CLER)/
Graduate School of Languages and Linguistics, Sophia University, ญี่ปุ่น

  講演者 :清水崇文 教授 
上智大学言語教育研究センター
/大学院言語科学研究科 

บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น
使用言語:日本語

共催:
チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科・日本研究センター 
上智大学 言語教育研究センター (CLER)
จัดโดย : 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
Center for Language Education and Research (CLER), Sophia University 

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า

ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 
053-943284 (西田)までご連絡ください。

Feb 21, 2017

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น/ 神田外語大学留学生帰国

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 Ms. Mio BANDAI นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kanda University of International Studies ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 8 เดือน

Ms. BANDAI ได้จัดกิจกรรมชื่อ"Virtual Japan Tour 30 นาที" ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

2017年2月21日、神田外語大学の留学生としてチェンマイ大学に来ていた神田外語大学 坂内未央さんが8か月の留学を終えて帰国しました。
2018年1月24日から2月16日まで日本研究センターで「30分の日本ツアーへのご招待!!」を企画運営してくださいました。今後のご活躍に期待しております。ありがとうございました!


Feb 20, 2017

การบรรยายหัวข้อ "ผู้หญิงในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่" โดย อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย/ タナポーン・トリラッサクルチャイ講師講義「近代日本文学の中の女性」

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "ผู้หญิงในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาวิชา "ผู้หญิงญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่:อดีตและปัจจุบัน" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการบรรยายครั้งนี้อาจารย์ได้บรรยายและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของผู้หญิงที่ปรากฎในวรรณกรรมญี่ปุ่นสมัยใหม่ และประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของผู้หญิงญี่ปุ่นและหลายๆเรื่องรวมกัน

2017年2月17日日本研究センター教室にて、チェンマイ大学東洋言語学科日本語科のタナポーン・トリラッサクルチャイ講師が、『現代社会の中の日本の女性:過去そして今』の授業で、「近代日本文学の中の女性」の講義を行いました。

講義では日本の女性運動の歴史と絡めつつ、日本の近代文学に現れる女性像についての解説と分析を行って頂きました。

Feb 17, 2017

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น / チェンマイ大学生『お茶の水女子大学 第6回国際学生フォーラム』に参加

วันที่ 9-17 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวรสิกา จิรานุกรม, นางสาวธัญญพร อภิยะทะกูล, นางสาวภัทรานนท์ สายผัด, และนางสาวแพรพิไล เรือนรัศมีประชา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัย Ochanomizu ประเทศญี่ปุ่น
การประชุมฯในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 8 แห่งทั่วโลก ร่วมพูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับ มาตรการและการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติของแต่ละประเทศ

2017年2月9日から17日まで、チェンマイ大学から修士課程のラシガー・チラヌコロムさん、学部生のタンヤポーン・アピヤカンタクンさん、パッタラ―ノン・サーイパットさん、プレイピライ・ルアンラスミプラチャーさんの四名がお茶の水女子大学の「第6回 国際学生フォーラム」に参加しました。世界8大学から集まった学生が災害時、災害後の協力のあり方について話し合いました。

Feb 16, 2017

ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าขอบคุณฯ/チェンマイ大学言語研究所からの謝意

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้แทนจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในโอกาสที่ช่วยดูแลการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Kobe Joshi 2 คนคือ
(1) Ms. Kana FURUTA
(2) Ms. Yuiko MIKASA
 โดยมีอาจารย์ ดร. Masayuki Nishida รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ

โดยนักศึกษาทั้งสองคนจะฝึกประสบการณ์ครบตามกำหนดในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560)

2017年2月16日に
チェンマイ大学言語研究所代表が
神戸女子大学の二名の学生のインターンシップ受入協力に対する謝意を述べるために
日本研究センターを訪問されました。

本日(2017年2月16日)まで以下の二名の方に
センターでインターンシップの活動をして頂きました。
(1)古田加奈さん
(2)三笠結子さん

謝意は日本研究センター西田昌之副所長が受け取りました。ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบคุณในความร่วมมืออันดี ทั้งจากสถาบันภาษา และนักศึกษาผู้เข้าฝึกประสบการณ์ ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ

ศูนย์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกันอีกต่อไปในอนาคต

日本研究センターでは、言語研究所との共同事業に関わらせていただいたことに謝意を述べるとともに、センターの業務に協力してくれた学生二名に心より感謝いたします。

次回もまたご協力にいただけると幸いです。

Feb 15, 2017

Report งานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ" ครั้งที่ 29 คณะมนุษยศาสตร์ / Report 2017年チェンマイ大学人文学部 第29回 『日本祭』開催

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้เขัาร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ"ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月14日 チェンマイ大学人文学部日本語学科が開催した第29回『日本祭』に参加してきました。


การรับสมัครนักศึกษาใหม่: หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่2) 2560/ 2017年度学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第二次募集)

รอบที่ 2 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
วันที่ 20 มีนาคม จนถึง วันที่ 12 เมษายน 2560

第2次募集受付:

オンライン受付:2017年3月20日から4月12日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年4月24日(月)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年4月26日(水)場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
合格発表日:2017年5月10日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
カリキュラムについての詳細: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือ "หนังสือสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559" จาก อาจารย์ Isao Yamaki (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น)ประธานกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ 

北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長八巻 一三男先生から、
『2016年北部タイ大学生スピーチコンテスト原稿集』をご寄贈頂きました。

Feb 14, 2017

【Report】การบรรยายเชิงวิชาการ "เทศกาลญี่ปุ่นปัจจุบันโดยมองจาก พิธีฟุคุโอโตะโคะ เอะระบิ"/ Report 日本研究セミナー「福男選びにみる日本祭礼の現在」

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 9.00 – 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในหัวข้อ "เทศกาลญี่ปุ่นปัจจุบันโดยมองจาก พิธีฟุคุโอโตะโคะ เอะระบิ" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. Hironori ARAKAWA จาก National Institute of Technology, Kitakyushu College ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นวิทยากรบรรยาย

ในการบรรยายครั้งนี้ รศ.ดร.ARAKAWA อธิบายการเปลี่ยนแปลงของเทศกาลศาลเจ้า เชื่อมโยงเข้ากับผู้เข้าร่วมเทศกาลและบริษัท รวมทั้งได้แนะนำทฤษฎีด้านการวิจัย โดยใช้กรณีศึกษาของ พิธีฟุคุโอะโตะโคะเอะระบิ ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลเจ้านิชิโนะมิยะ, จังหวัดเฮียวโกะ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. Hironori ARAKAWA เป็นอย่างสูง

2017年2月17日(日)9:00-12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校の荒川裕紀教授をお招きして、日本研究公開講演『福男選びにみる日本祭礼の現在』を日本研究センター教室で開催しました。

講演の中では、兵庫県西宮神社の神事である「福男選び」の事例から、企業や参加者とのかかわりの中で姿を変えてゆく祭礼の変遷を、理論を含めてじっくりとご紹介頂きました。荒川裕紀先生の情熱溢れるご講義に心より感謝申し上げます。

รศ.ดร. Hironori ARAKAWA
(National Institute of Technology, Kitakyushu College, ญี่ปุ่น)
荒川 裕紀 准教授
(独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校)
ผู้ดำเนินรายการ: ดร. อาจารย์ Yusuke TOMINAGA
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
モデレーター:冨永悠介 講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)Commentator:ศ.ดร.ชิเกฮารุ ทานาเบ้
コメンテーター:田辺 繁治教授


อาจารย์ วากาโซเนะ เรียวตะ
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
若曽根 了太 講師
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)

อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
(หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
サランヤー・コンジット所長
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長)


Feb 11, 2017

【ประชาสัมพันธ์】เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2017 ณ เชียงใหม่ /日本映画祭 2017 チェンマイ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2017"
ภายใต้โครงการ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日タイ修好130周年記念事業
「日本映画祭2017」のご案内をいたします。


เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ในระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์
2017年2月23日(木)-26日(日)の4日間、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマにおいて国際交流基金バンコク文化センター主催で「日本映画祭2017」が開催されます。

ค่าเข้าชม:80 บาท
チケット代:80バーツ /1タイトル
ตารางฉาย:
上映スケジュール
Thu 23 Feb
18.30  Opening Event
19.00 Screening: In This Corner of the World 『この世界の片隅に』(128 min.)

Fri 24 Feb
18.30-20.30 Harmonium『淵に立つ』 (118 min.)

Sat 25 Feb
14.00-16.00 Chihayafuru Part 1 『ちはやふる・上の句』 (111 min.)
16.30-18.10 Chihayafuru Part 2 『ちはやふる・下の句』(102 min.)
18.40-20.40 Sweet Bean (An) 『あん』(113 min.)

Sun 26 Feb
14.00-16.20 Sanada Ten Braves 『真田十勇士』(135 min.)
16.50-19.20 The Top Secret:Murder in Mind 『秘密:THE TOP SECRET 』(148 min.)
19.40-21.50 Creepy 『クリーピー』(130 min.)