Jul 13, 2018

【Report】กิจกรรม Movie for Travel

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น. ศุนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Movie for Travel ชมภาพยนตร์อนิเมชั่นญี่ปุ่นจากค่ายดัง ซึ่งเป็นผลงานการจัดโดย นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆของภาพยนตร์ เช่น การบรรยายความแตกต่างของออนเซ็นกับเซนโต อาหารญี่ปุ่น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์ญี่ปุ่น 
นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
การให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆจากภาพยนตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

Jul 6, 2018

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม "มหัศจรรย์ตุ๊กตาฤดูฝน"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ
"มหัศจรรย์ตู๊กตาฤดูฝน"
พร้อมร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่น ต้อนรับฤดูฝน
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

*** เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  053-943284 คุณโยชิโนบุ อุเอคิ ผู้ประสานงานหลัก

รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น 
รีบๆมาสมัครกันนะครับ !!!

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม Movie for Travel

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Movie For Travel 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น!
ติดต่อลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 053-943284 คุณซึกีโมโต ยูกิ  ผู้ประสานงานหลัก