Nov 27, 2015

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hirosaki เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 弘前大学 日本研究センターへご来訪

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Hirosaki นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. Chousei SHIBUYA, รองศาสตราจารย์ ดร. Kazushige HONDA และรองศาสตราจารย์ ดร.Tomoo MAEDA ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ในโอกาสนี้ได้มีการพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปีการศึกษา 2017 และการทำงานวิจัย

2015年11月27日金曜日、弘前大学より渋谷長生教授、本多和茂准教授、前田智雄准教授が チェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、2017年度の学生交流および学術交流について協議を行いました。


ขอขอบพระคุณ สำหรับแอปเปิ้ลของฝากขึ้นชื่อของเมืองAomori ค่ะ 
青森名物のリンゴをお土産に頂きました。ありがとうございます。

ศาสตราจารย์ ดร. Sheiji Mori มหาวิทยาลัย Ibaraki เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 茨城大学 森聖治教授ご来訪

ศ.ดร. Sheiji MORI มหาวิทยาลัย Ibaraki ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน 2558 โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ร่วมไปถึงการวิจัยในอนาคต

2015年11月26日、茨城大学 森聖治教授がチェンマイ大学人文学部日本研究センターに訪問されました。今後の相互の学術、教育分野での協力関係の可能性について協議を行いました。


Nov 24, 2015

Report: การบรรยายเชิงวิชาการ ""ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft" / Report:『シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft』

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 - 16:00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ “"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต” ณ ห้อง HB7802 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภัทรสิริ อภิชิต ซึ่งเป็นนักเขียนและบรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2015年11月22日(日)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは『バーン・レ・スワン』出版社からライター・編集者のパッタラシリ・アピシット氏をお招きして、日本研究公開講演「シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft-農村の工芸と生活からみる日本の美しさ」を人文学部棟HB7802で開催しました。โดยในการบรรยายครั้งนี้ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิซิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในการบรรยายฯ

講演では、日本研究センターから西田昌之講師と日本研究センタープロジェクトコーディネーター・ヤオワラック・カンターパンがモデレーターを務めました。


 


ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้บรรยาย เกี่ยวกับวัฒนธรรมงานหัตถกรรมญี่ปุ่นและวิถีชีวิตของศิลปินอาศัยอยูที่ชนบท

講演では参加者を交えて活発に日本工芸文化についての議論が取り交わされました。


ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ครั้งนี้
お越しいただきまして、ありがとうございました。

Nov 17, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

チェンマイ大学人文学部
日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ

 
"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft
มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต 

シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft

農村の工芸と生活からみる日本の美しさ
 
วัน อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015年11月22日 日曜日 13.00-16.00
チェンマイ大学人文学部 7号館 7801教室

วิทยากร : คุณภัทรสิริ อภิชิต
 บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน

講演者 :パッタラシリ・アピシット氏
 ライター・編集者 『バーン・レ・スワン』出版社

การบรรยายนี้จะได้พูดถึงเรื่อง บ้าน งานทำมือ ศิลปะ และความสุขที่ได้ลงมือทำ โดยนำเสนอผ่านเรื่องราวของผู้คน (ญี่ปุ่น) ที่เลือกจะอยู่ ทำ และคิด ในแบบที่รักที่ชอบอย่างเป็นตัวของตัวเอง
本講演では、芸術家、ものづくりの人々たちのものを作る喜びについて、身の丈に合った暮らしの中でものづくりを行う日本の人々の姿から紹介します。

บรรยายเป็นภาษาไทย
使用言語 :タイ語

เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า
มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284

参加費無料
参加希望の方は以下、
日本研究センター電話番号までご連絡ください。
053-943284

ประกาศเปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/日本研究センター付属図書室開室のお知らせ


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศเปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558チェンマイ大学人文学部日本研究センターは
2015年11月18日から
図書室の本貸出・返却サービスを再開いたします。

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9 / お知らせ「第9回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9
หัวข้อ "ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (Japan:(un) Limited Rights and Liberty?)
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเซ็นทรัลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

第9回タイ全国日本研究学術会議
本年のタイトル:「日本学:権利と自由の統制(非統制?)」
2015年12月17-18日
ソンクラー県ハジャイ郡ハジャイセントラルホテル

คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะเดินทางไปเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย!!
チェンマイ大学人文学部日本研究センターからも教員、修士学生が参加いたします!!

Report โครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" / Report 映画から見る日本社会『吉岡監督「つ・む・ぐ」上映会』

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Japanese Society in Film : The Movie Show of  "TSUMUGU -Spinning Threads of life-" ณ ห้องสโลป 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น
2015年11月8日(日)13:00-16:00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとアート・メディアテクノロジー研究科(CAMT)と共催して、「映画から見る日本社会」事業の一環として吉岡敏朗監督作品『つ・む・ぐ 職人は風の道をゆく』の上映会と講演会を、チェンマイ大学アート・メディアテクノロジー研究科(CAMT) CAMT114教室において開催しました。


อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
サランヤー・コンジット チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長

ผศ.ดร.บดินทร์ จินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ボディン・ジンダー助教授 チェンマイ大学人文学部副学部長

Mr. Shinya AOKI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木伸也 在チェンマイ総領事館総領事


โดยได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ Mr. Toshiro YOSHIOKA, และผู้แสดง Dr.Takashi FUNATO มาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภาพยนตร์
上映会後は吉岡敏朗監督と、出演者の一人である船戸崇史医師が講演をされ、ドキュメンタリーにおける見どころをご説明いただきました。
Dr.Takashi FUNATO (ซ้าย)
 Mr. Toshiro YOSHIOKA(ผู้กำกับภาพยนตร์)(ขวา)
船戸崇史医師 (左)
吉岡敏朗監督 (右)Mr. Usaburo Sato (Fashon Designer)
さとううさぶろう氏(服飾デザイナー)
และ อ.โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นผู้แปลความและผู้ดำเนินรายการ
また、本上映会では、パヤオ大学教養学部日本語学科コーマパット・プラワン講師が通訳兼司会を務めました。

西田昌之講師 (チェンマイ大学人文学部日本語科)(左)
コーマパット・プラワン講師 (パヤオ大学教養学部日本語学科)(右)
อ.ดร. มาซายูกิ นิซิดะ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ซ้าย)
อ.โขมพัฒน์ ประวัง  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)(ขวา)

โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 116 คน ศูนย์ฯจึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้
116名の方々に参加いただきました。たくさんの方々にお越しいただきまして、ありがとうございました。

Nov 12, 2015

พิธีมอบทุนการศึกษา โดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และงานสัมมนาญี่ปุ่น / バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と日本セミナー開催

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ  ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา ครั้งที่ 7 และงานสัมมนาญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ห้องออดิทอเรี่ยม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

2015年11月7日(土)、第7回バンコク日本人商工会議所奨学金授与式と第4回日本セミナーが北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム主催としてチェンマイのファーイースタン大学で行われました。


อาจารย์ พรนิภา จันทร์น้อย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ファーイースタン大学教養学部ポーンニパー・ヂャンノーイ学部長


Mr. Shingo SATO รองประธาน หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และ
ประธานส่วนการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือ
佐藤信吾氏 バンコク日本人商工会議所副会頭
兼社会貢献委員会教育担当

อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長

Mr. Shinya AOKI กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木伸也 在チェンマイ総領事館総領事

อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซูคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
อาจารย์. ศนิ ไทรหอมหวล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (ขวา)
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 水上祐二副センター長
ファーイースタン大学教養学部ビジネス日本語学科 サニ・サーイホンフワン講師
โดยในงาน นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ นายมงคล สมบูรณ์ และน.ส.ชิดชนก เทพบัณฑิต ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี และทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น ตามลำดับ

チェンマイ大学人文学部日本研究センターからは、日本短期留学奨学金を日本研究修士課程チチャノック・テーパバンティットさん、優秀学生奨学金を日本研究修士課程モンコン・ソンブーンさんが受賞しました。

นายมงคล สมบูรณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) (ขวา)
チェンマイ大学日本研究修士課程 モンコン・ソンブーンさん(右)

พร้อมกันนี้ น.ส.รัตนาภรณ์ ไชยมงคล และน.ส.มินตรา สุมาวงศ์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีด้วย

チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本科からは、ラッタナーポン・チャイモンコンさん、ミントラー・スマーウォンさんが最優秀学生奨学金を受賞しました。

น.ส.มินตรา สุมาวงศ์(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) (ขวา)
チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科 ミントラー・スマーウォンさん(右)

คุณพงศ์ทร บุญมี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณ เนื่องจากได้รับทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นฯเมื่อปีที่แล้ว

さらに昨年、日本短期留学奨学金を受賞した日本研究センター修士課程のポントーン・ブンミーさんが謝辞を述べました。
นายพงศ์ทร บุญมี (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
チェンマイ大学日本研究修士課程 ポントーン・ブンミーさん
ส่วนในช่วงบ่าย เป็นงานสัมมนาญี่ปุ่น ครัง้ที่ 4 โดยเครือข่ายฯ ได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เชิญวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.), คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand)) และคุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)  มาทำการบรรยายเพื่อแนะนำปริษัทและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรญี่ปุ่น
โดยในการสัมมนาครั้งนี้ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และเลขาธิการเครือข่ายฯร่วมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

午後の第4回日本セミナーでは、三井物産(タイランド)の繊維アパレルマネージャー、 セートタウット・タイプラセート氏、日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏、日本航空ディレクター・キャビンアテンダント、セーンドゥアン・サーイカムプー氏をお招きしてパネル講演が行われ、チェンマイ大学人文学部日本研究センターのサランヤー・コンジット所長がモデレーターを務めました。
คุณสมศักดิ์ กาญจนาคาร(Director, ICT Solutions Business, Hitachi Asia (Thailand))(ซ้าย)
คุณแสงเดือน สายคำฟู (Director, Cabin Attendant, Japan Airlines Co., Ltd.)(ซ้ายกลาง)
อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)(ขวากลาง)
คุณเสฏฐวุฒิ ไทยประเสริฐ (Manager, Textile and Apparel, Mitsui & Co., (Thailand) Ltd.) (ขวา)
、ソムサック・カーンジャナ―カーン氏 (日立アジア(タイランド)ICTソリューションディレクター)(左)
セーンドゥアン・サーイカムプー氏 (日本航空ディレクター・キャビンアテンダント)(中央左)
サランヤー・コンジット センター長(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)(中央右)
 セートタウット・タイプラセート氏(三井物産(タイランド) 繊維アパレルマネージャー)(右)

Nov 11, 2015

งานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่/ 在チェンマイ日本国総領事公邸夕食会に参加

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ ได้รับการเชิญจากท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

2015年11月6日(金)、在チェンマイ日本国総領事館青木伸也総領事から、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム加盟大学の教員が夕食会に招待されました。

โดย อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา/เลขาธิการเครือข่ายฯ รวมทั้งอาจารย์ ดร. Yuji MIZUKAMI รองหัวหน้าศูนย์ฯ/รองเลขาธิการเครือข่ายฯ อาจารย์Takashi OTA เหรัญญิกเครือข่ายฯ และอาจารย์ ดร.Masayuki NISHIDA อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในงานนี้ด้วย ในการนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา

チェンマイ大学人文学部日本研究センターから、サランヤー・コンジット所長と水上祐二副所長、東洋言語学科日本語科から太田卓志講師、西田昌之講師が参加し、各大学の日本語教育、日本研究の現状及び課題について話しました。