Jan 16, 2018

การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究修士課程オリエンテーション

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้พูดคุยกับนักศึกษาทุกท่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยและปัญหาอุปสรรคที่พบในการค้นคว้าวิจัย

2018年1月14日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程の学生オリエンテーションを行いました。全学生の進捗と研究上の問題点について確認しました。
แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือและบทความของอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาฯ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในสังคมไทย

チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之副センター長が、タイの日記の歴史についての論稿を発表しましたのでご紹介します。

1. Masayuki NISHIDA. (2018). "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน" .ใน Yusuke Tanaka ed, การตั้งคำถามต่อสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ผ่านวัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน.Tokyo: Kasama ISBN:4305708884 (หนังสือภาษาญี่ปุ่น)

1.西田昌之 (2018)「近現代タイの日記文化―国民教導としての読ませる日記から民主化の黎明へ—」『日記文化から近代日本を問う: 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(田中祐介編)笠間書院   2018年1月   ISBN:4862581013 (日本語)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Ozaki Nobuharu / 尾崎昭治氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากคุณOzaki Nobuharu ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年1月3日チェンマイ在住の尾崎昭治氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

Jan 15, 2018

แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

"วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา " ฉบับเดือนธันวาคม 2560 (ISSN2229-1997) Vol.7 No.2 2017
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

・มาซายูกิ นิชิดะและสรัญญา คงจิตต์  หัวข้อ "การสร้างสรรค์รสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว: การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสึกิชิมะมนจะ โตเกียว"
・เรียวตะ วาคาโซเนะ หัวข้อ "บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄) ในฐานะผู้นำพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ: วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び)"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านงานวิจัยได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง
Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/

2017年12月、タイ国日本研究協会(JSAT)の『JSNJournal』Vol.7 No.2 2017にチェンマイ大学人文学部教員の2本の論稿が掲載されました。

・西田 昌之/サランヤー・コンジット 「The Taste of Unity: Nostalgia and Innovation in Tokyo’s Tsukishima Monja」(英語)
・若曽根了太「Social role of the Toshiyori, enforcers of ceremonies, in the middle Edo period: Analysis of the festival of Ta’asobi」(タイ語)

Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/


ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นเนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่/チェンマイ大学言語研究所が新年のご挨拶に訪問

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้แทนจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2018

2018年1月15日にチェンマイ大学言語研究所代表が新年の挨拶に日本研究センターをご訪問されました。ありがとうございました。

Jan 8, 2018

หนังสือแนะนำ/図書紹介

ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือฝึกฝนคำศัพท์และตัวอักษรคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น ให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น

新学期が始まるにあたって、日本語に興味が持っているみなさんに面白い本を紹介しますー!この本はみなさんが良く知っているキャラクターで日本語の漢字や言葉などを学べる本です。

หนังสือ ชื่อ โดราเอมอน สอนคันจิ เล่ม1・2
『ドラえもんが教えくれる漢字』1巻 2巻


เป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานไว้มากถึง 240 ตัว ผู้อ่านสามารถเรียนรู้วิธีเขียนตามลำดับเส้น คำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง พร้อมที่มาของตัวอักษร ซึ่งจะสามาระนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนคันจิระดับต้น

この本では、240字の基本的な漢字が載っています!
そして、漢字の意味を説明するだけではなく、日常生活で正しく使えるように漢字の書き方、単語、文例、語源を紹介しているので、初学者向きです。

โดยในแต่ละบทจะมีการ์ตูนประกอบบท ซึ่งทำให้การอ่านและการฝึกเขียนตัวอักษรคันจิ น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดังตัวอย่างภาพประกอบในหนังสือดังนี้

各章では、分かりやすくかわいい漫画で説明しているので、あきずに楽しく漢字を習うことができますよ!
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการให้ยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการยืม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは学生、教員、一般利用者に対して本の貸し出しサービスを行っています。開室時間は月曜日から金曜日の午前8:30から午後16:30までです。詳細は以下をご参照ください。

 (ระเบียบการยืม-คืนClick)

Jan 3, 2018

งานทำบุญภาควิชาและงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の仏事と新年会

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 9.00น. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

2017年12月29日(金)9:00- チェンマイ大学人文学部東洋言語学科で2018年の仏事と新年会が行われました。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ/ครับ!!
来年もよろしくお願いいたします!!