Aug 19, 2018

Report การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18 สิงหาคม 2561, 13.00-15.30
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ของหลักสูตรฯ ประจำปี 2561 รวมถึงการปรับเปลี่ยน/ เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และถาม-ตอบข้อสงสัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา หรือการทำวิจัยให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 3 คน
นักศึกษา 10 คน
พนักงานปฏิบัติงาน 1 คน
Aug 15, 2018

นักศึกษาBuddy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม CMU - MGU BSP Program 2018/チェンマイ大学Buddy学生 桃山学院大学BSP2018受け入れ打ち合わせ実施

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมเป็น Buddy ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น The Beginning Step Program : BSP2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็น Buddy ในโครงการฯ ครั้งนี้

2018年8月14日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、チェンマイ大学人文学部のバディ学生が集まり、8月25日から9月1日まで開催されるチェンマイ大学-桃山学院大学『Beginning Step Programme(BSP) 2018』での受け入れについて打ち合わせをしました。

学生交流イベントへのご協力ありがとうございます。

Aug 8, 2018

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญารินดา โทรศัพท์ 053-917137Aug 5, 2018

[Report รายงานกิจกรรม/ การดำเนินงานฯ] การสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (นายธีรัช ลอมศรี) Master's Independent Studiesの最終口頭試問実施

4 สิงหาคม 2561, 13.00-15.30 น.

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ได้จัดการสอบการค้นคว้าอิสระของ นายธีรัช ลอมศรี นักศึกษาประจำหลักสูตรฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 8 /2561

โดยมีรายนามคณะกรรรมการสอบฯ คณาจารย์ และบุคลากรผู้เข้าร่วมฯ ดังต่อไปนี้
1. ผศ. ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (ประธาน)
2. Prof. Dr. Shigeharu Tanabe (อาจารย์ที่่ปรึกษา)
3. Dr. Senjo Nakai (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. อ.สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
5. Lect. Ryota Wakasone (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
6. นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน)

2018年8月4日(土)13:00-15:30、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、修士課程在籍ティーラット・ロームシーさんのMaster's Independent Studies最終口頭試問が実施されました。また試問後、引き続きカリキュラム運営委員会の会議も行われました。

タナポーン・トリラッサクルチャイ助教授、田辺繁治教授、中井仙丈博士、サランヤー・コンジット所長、若曽根了太講師、センタースタッフのスラシー・サムットクップが参加しました。


Aug 2, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Mikiko Ono/大野美紀子氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหนังสือบริจาคจำนวน 22 เล่ม จาก Ms. Mikiko Ono จาก Center for Southeast Asian Studies Library Kyoto University

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年8月1日 東南アジア地域研究研究所の大野美紀子氏より日本研究センターに書籍をご寄贈いただきました。心より感謝申し上げます。

【ประชาสัมพันธ์】งานนิทรรศการ Time in Thai 2

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการฯ

งานนิทรรศการ บ้านตึก Time in Thai 2 
ระหว่างวันที่ 4 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ แกลอรี่บ้านตึก
(เปิดงานวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.)

นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานร่วมสมัยของศิลปินจากญี่ปุ่น 7 ท่าน
ซึ่งมีผลงานจัดแสดงหลากหลาย อาทิเช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
(เทคนิค Woodcut, lithograph) จิตรกรรม สื่อผสม

ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก โทร. 053-944589 เวลาทำการ : อังคาร-อาทิตย์ : 09.30 - 17.00 น.


Aug 1, 2018

【ประชาสัมพันธ์】โครงการ TOP CAREER Asia Pacific

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับการติดต่อจาก Fourth Valley Concierge Corporation เพื่อขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ 

โครงการ TOP CAREER Asia Pacific. Find your global career! 
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ Marina Bay Sands, Singapore 

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองโดยตรง ต่อไป
Jul 25, 2018

หนังสือแนะนำ'日本のかたち'/お勧め本

ชื่อหนังสือ: 日本のかたち
Mr.Ishikawa Jun'ichi ผู้พิมพ์ /発行者:石川順一
สำนักพิมพ์ :Corona Books/コロナ・ブックス編集部
★★★☆☆เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบที่สวยงามและมีคำอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและสังสรรค์งานศิลปะญี่ปุ่น ด้วยไม้ ไม้ไผ่ กระดาษและทองคำ การจัดสรีระของผลงานในรูปทรงและสัญลักษณ์ที่ญี่ปุ่นใช้สื่อถึงนัยยะต่างๆ เช่น พืชพันธุ์ สัตว์ เทศกาล ฤดูกาล ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเนื้อความในเล่ม(หน้า76) ถึงสัญลักษณ์ที่เราพบเห็นกันบ่อยๆสัก 1 อย่างมาให้ได้รู้จักกันค่ะ

荒枝付三階松
Photo credit: https://kamon.myoji-yurai.net

นัยยะของดอกไม้ พืชพันธุ์ : ต้นสนสามใบที่มีกิ่งก้านสาขา 
ต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของการมีที่อายุยืน นำโชค ต้นสนเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อความหนาวเย็น พอๆกับต้นผลัมและต้นไผ่จนถูกเรียกว่า 「สามเกลอแห่งฤดูหนาว」 ในช่วงวันปีใหม่ เพื่อเป็นการสักการะทวยเทพที่จะลงมายังโลกมนุษย์ ชาวญี่ปุ่นจะประดับประตูบ้าน เสาหลักของบ้านหรือข้างเตาไฟด้วยกิ่งสนสามกิ่งและสนห้ากิ่ง
植物のかたち:荒枝付三階松
❝松は長寿の吉祥として「常盤野松 松の齢」といわれ、また寒さに耐えるところから、梅、竹とともに「歳寒の三友」とも称される。正月の門松にはが降臨されるとされ、炉端や大黒柱のそばに三階松、五階松をたてて迎える。❞


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์และการออกแบบผลงานในแบบญี่ปุ่นและ ในเล่มยังมีตราสัญลักษณ์ ลวดลายต่างๆที่น่าสนใจและมีคำเนื้อหาที่มาที่เข้าใจง่ายอีกมาก หากสนใจสามารถเข้ามานั่งอ่านที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1 
เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 และ13.00-16.30น.

【ประชาสัมพันธ์】พิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

พิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
จะจัดขึ้นวันะุธที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ วัดบ้านหมื่นสาร เวลา 09.00น.
ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เวลา 09.20 น.

พิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้จัดทำขึ้นด้วยกัน 2 แห่ง 
คือ ณ วัดหมื่นสาร ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้เป็นโรงพยาบาลทหารในกองทัพญี่ปุ่นและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
อีกสถานที่หนึ่งคือ ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ. เชียงใหม่ ซึ่งที่นี่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและสถานที่แห่งนี้ยังมีโกศบรรจุอัฐิซึ่งภายในบรรจุกระดูกทหารผู้เสียชีวิต

จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chiangmai-memorial.jimdo.com/


Jul 24, 2018

Assoc.Prof.Clinton Godart จาก Tohoku University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและภาควิชาปรัญชาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30-16.00น.

Assoc. Prof. Clinton Godart อาจารย์จาก Tohoku University ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อกล่าวทักทายแนะนำตัว พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการร่วมกับคณาจารย์ และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือหรือโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างกันต่อไปในอนาคต

โดยมี อ.ดร. ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ, อ. สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา, ผศ.ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

แนะนำหนังสือ Tsubomi: ผลิ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือ เรื่อง Tsubomi :ผลิ

จำนวนหน้า : 256 หน้า
จัดพิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1 สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา
ภาษา: ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
ISBN: 978-616-92526-2-7
บรรณาธิการ: ลักษมี ศรีสมเพชร
กองบรรณาธิการ: ณัฐธยาน์ ลิขิตเดชาโรจน์  นฤชา เชี่ยวสาคร สุพรรษา ชัยกาวิล
ผู้เขียนไทย: ณัฐธยาน์ ลิขิตเดชาโรจน์ 
ผู้แปลอังกฤษ: พิมล จรูญวงศ์นิรมล
ผู้แปลภาษาญี่ปุ่น: Chiang Mai University Japanese studies Center,
                             Mr.Yasuo Tonitani, Ms.Moeko Ichikawa

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยแปลหนังสือฉบับนี้ โดยได้รับการให้ความอนุเคราะห์ การสนับสนุน และการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการแปลบทความจาก ภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น จากคณาจารย์และนักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. อ.สรัญญา คงจิตต์, หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
2. Dr. Masayuki Nishida, รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (อดีต)
3. Ms.Haruna Suzuki, นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
4. Ms.Taeko Fukushima, นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
5. Ms.Mika Aoki, นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
6. Ms.Nodoka Kishida, นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาและทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำให้งานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี 
【ประชาสัมพันธ์】การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2561

ผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (The Japanese-Language Proficiency Test : JLPT)  สามารถติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบด้านล่างนี้  ศูนย์สอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่เริ่มเปิดให้สมัครสอบทางออนไลน์ได้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ojsat.or.th/main/jlpt61y2/

日本語能力試験の受験をご希望の方は受験地の実施機関にお申込下さい。また、今回より、オンライン申込をバンコク・チェンマイ会場分につき開始します。試験についての詳しい情報は、JFサイト(https://www.jlpt.jp/)をご覧下さい。

วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดสอบ: กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา
การสมัครสอบออนไลน์ : JLPTOnlineThailand
試験実施日 : 2018年12月2日(日)
試験実施都市 : バンコク、チェンマイ、ソンクラー、コンケン
オンラインによる申込(バンコク、チェンマイ会場分のみ)
申込サイト : JLPTOnlineThailand 


Jul 23, 2018

ผศ.ปราณี วงศ์จำรัส อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เดินทางเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 図書館情報学科プラーニー・ウォンジャムラット助教授、当センター学生インターンを視察

เมื่อวันอังคารที่23 กรกฎาคม2561 อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และพนักงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาให้การต้อนรับ ผศ.ปราณี วงศ์จำรัส อาจารย์ ดร.ปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร. กิตติ ภูริทัต อาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เดินทางเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 2คน คือ นางสาวยูกิ สุกีโมโต และนายโยชิโนบุ อุเอะคิ โดยนักศึกษาทั้ง2คนเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน- 31กรกฏาคม2560 (2เดือน)
Jul 18, 2018

แนะนำหนังสือ "เตรียมสอบ EJU" /お勧め本

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)

การสอบ EJU คืออะไร?
การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (สายทักษะอาชีพ,เทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ 

เตรียมตัวสอบอย่างไร?
- หาข้อสอบเก่าๆมาลองทำ

หาข้อสอบเก่าๆมาจากไหนล่ะ?
- ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีหนังสือเตรียมสอบ EJU ปี 2011-2017 ให้บริการยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป


อยากยืมหนังสือที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาต้องทำอย่างไร?
-  รับทราบระเบียบปฏิบัติการยืมหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและเงื่อนไขการยืม-คืนหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  อยู่ตรงไหน?
- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อยู่ภายในอาคาร HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

【ข่าวประชาสัมพันธ์】การสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) 2018

เปิดรับสมัครแล้วจ้า สำหรับการสอบ Examination for Japanese University Admission for International Students หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาญี่ปุ่น และสามารถนำผลการสอบยื่นสมัครทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย 
ช่วงเวลารับสมัคร: วันที่ 2 กรกฏาคม -  27กรกฏาคม 2561
วันสอบ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1. สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์) 
     053-272331, 080-4911298
2. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) กรุงเทพมหานคร
     02-6617057

Jul 17, 2018

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนามอบหนังสือเรื่อง "ผลิ:Tsubomi"ให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. 

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาพร้อมคณะ เข้าพบ อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เพื่อกล่าวขอบคุณและมอบหนังสือเรื่อง "ผลิ:Tsubomi" เป็นที่ระลึก ในโอกาสที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการแปลหนังสือฉบับดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ 

【Report】กิจกรรม "มหัศจรรย์ฤดูฝน"

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม "มหัศจรรย์ฤดูฝน" กิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่นพร้อมการบรรยายให้ความรู้ ซึ่งเป็นผลงานการจัดโดย นายโยชิโนบุ อุเอะคิ  นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งหมด 7 คน โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของตุ๊กตาไล่ฝนกับความเชื่อของคนญี่ปุ่น พร้อมร่วมกันประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝน ครีเอทตกแต่งลวดลายสวยงามในแบบฉบับของตนเองอย่างสนุกสนาน

Workshop การทำตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่น

ตุ๊กตาไล่ฝนของเรา น่ารักไหม💛Jul 13, 2018

【Report】กิจกรรม Movie for Travel

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น. ศุนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม Movie for Travel ชมภาพยนตร์อนิเมชั่นญี่ปุ่นจากค่ายดัง ซึ่งเป็นผลงานการจัดโดย นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคคลภายนอกเข้าร่วม โดยได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆของภาพยนตร์ เช่น การบรรยายความแตกต่างของออนเซ็นกับเซนโต อาหารญี่ปุ่น และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์ญี่ปุ่น 
นางสาวสุกีโมโต ยูกิ นักศึกษาฝึกงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
การให้ความรู้เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เด่นๆจากภาพยนตร์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

Jul 6, 2018

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม "มหัศจรรย์ตุ๊กตาฤดูฝน"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ
"มหัศจรรย์ตู๊กตาฤดูฝน"
พร้อมร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ตุ๊กตาไล่ฝนญี่ปุ่น ต้อนรับฤดูฝน
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561
เวลา 14.00-16.00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

*** เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HB6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  053-943284 คุณโยชิโนบุ อุเอคิ ผู้ประสานงานหลัก

รับจำนวนจำกัด 10 ท่านเท่านั้น 
รีบๆมาสมัครกันนะครับ !!!

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม Movie for Travel

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Movie For Travel 
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.30น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

รับจำนวนจำกัด 20 คนเท่านั้น!
ติดต่อลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 053-943284 คุณซึกีโมโต ยูกิ  ผู้ประสานงานหลัก

Jun 29, 2018

แนะนำหนังสือ/お勧め本❝星の王子さま❞

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือยอดนิยมที่ครองใจคนหลากหลายประเทศ

"เจ้าชายน้อย"(星の王子さま)★

หนังสือเรื่องเจ้าชายน้อยเป็นนวนิยายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี นักเขียนชาวฝรั่งเศส ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 หนังสือเจ้าชายน้อยถือว่าเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้

"เราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้น สิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตา"


อีกทั้งวันนี้(29มิ.ย.) เป็นวันคล้ายวันเกิดของอ็องตวน เดอ แซ็งแตกซูว์เปรี นักเขียนนิยายชาวฝรั่งเศสผู้นี้ (29 มิถุนายน ค.ศ.1900) วันนี้จึงถือว่าเป็นวันแห่งเจ้าชายน้อยอีกด้วย


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มีหนังสือ เรื่องเจ้าชายน้อย ฉบับภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 เล่ม
ผู้ที่สนใจอ่านหนังสือเรื่องนี้ สามารถเข้ามาอ่านหรือยืมได้ที่ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น1
เปิดทำการเวลา 8.30-16.30น. วันจันทร์-ศุกร์
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ

Jun 28, 2018

หนังสือแนะนำ/お勧め本❝窓ぎわのトットちゃん ❞

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแนะนำหนังสือยอดนิยมของผู้เขียนนามว่า คุณคุโรยานางิ เท็ตสึโกะ「黒柳 徹子(著)」


เรื่อง"窓ぎわのトットちゃん"


หนังสือวรรณกรรมเล่มนี้เป็นหนังสือยอดนิยมที่ให้แง่คิดและสร้างแรงบันดาลใจของใครหลายๆคน
อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ประเทศไทยยกให้เป็นหนึ่งในหนังสืออ่านนอกเวลาในสถานศึกษาอีกด้วย
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ มีหนังสือ เรื่อง โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง (窓ぎわのトットちゃん) ภาคภาษาญี่ปุ่น  
โดยเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์ในปีค.ศ.1984 จำนวน 1 เล่ม และปีค.ศ.1991 จำนวน 1 เล่ม 
(แตกต่างฉบับหน้าปกและขนาด ภายในเล่มยังคงเหมือนเดิม)


สนใจเข้ามาอ่านหรือยืมไปอ่านต่อได้ที่ 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคาร HB6  ชั้น 1 
เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-12.00 และ13.00-16.30น.
ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์