Dec 30, 2015

[ข่าวประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13/2560 และ การประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Convention of Asia Scholars (ICAS10)/ 【お知らせ】 第13回国際タイ学学会/第10回アジア研究者国際学会

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชกาาร 2 งาน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
チェンマイ大学より2つの国際学会への参加申し込みにつきまして、ご案内いたします。(1) การประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13/2560 
13th International Conference on Thai Studies (ITCT 13)
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
Call for paper: วันที่ 15 มกราคม - วันที่ 15 สิงหาคม 2559(Deadline for Panel Proposal)
- วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559(Deadline for Individual Abstract)
http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th

(1)2017年 第13回国際タイ学学会(ITCT13)
2017年7月15-18日
タイ国チェンマイ県国立会議場
Call for paper: 2016年1月15日-8月15日(パネルプロポーザル期限)
-11月30日(個人発表期限)
http://www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th


---------------------------------------------------


(2) การประชุมวิชาการนานาชาติ 10th International Convention of Asia Scholars (ICAS 10)
ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
Call for Papers and Panels:Daedline วันที่ 10 ตุลาคม 2559
Website:http://icas.asia/icas-10

第10回アジア研究者国際学会 (ICAS 10)
2017年7月20-23日
チェンマイ県国立会議場
Call for Papers and Panels:Deadline 2016年10月15日

------------------------------------------

Dec 25, 2015

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยจัดระเบียบและจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา /人文学部日本語科教員 センター図書整理の応援に

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 3 ท่านได้แก่อาจารย์นาโอโกะ โยซิดะ อาจารย์ยูอิจิ คนโนะ และอาจารย์เอริ มิคามิ ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการจัดระเบียบหนังสือให้ตรงตามหมวดหมู่ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถสืบค้น/ ค้นหาหนังสือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2015年12月24日、チェンマイ大学人文学部日本語科の先生方(吉田直子講師、今野祐一講師、三上英恵講師)が、センター図書室の図書整理の応援に来てくださいました。

蔵書量も少しづつ増加しています。より使いやすい図書室にしていきたいと思います。

หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นฯ / 日本研究センター 天皇誕生日祝賀レセプションに出席


อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558

2015年12月23日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターからサランヤー・コンジット所長が代表して、在チェンマイ日本国総領事館主催の天皇誕生日祝賀レセプションに出席しました。


Dec 23, 2015

นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEND (Waseda) เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น/ 早稲田大学SENDプログラム2015長期研修生帰国

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 Ms. Yuki Washizaki นักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการ SEND จากมหาวิทยาลัยWaseda ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น หลังครบกำหนดการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือน

2015年12月20日、早稲田大学SENDプログラム長期研修生としてチェンマイ大学人文学部日本研究センターに研修に来ていた早稲田大学修士課程鷲崎友希さんが4か月の研修を終えて帰国しました。

 Ms. Yuki Washizaki (คนกลาง)
鷲崎友希さん(中央)

Dec 22, 2015

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 / งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุน / งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น (JOB Fair) ครั้งที่ 1


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

  • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 (ผู้จัดกิจกรรม: สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ)
  • งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (ผู้จัดกิจกรรม: Japan Student Services Organization (JASSO))
  • งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai) (ผู้จัดกิจกรรม: เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ)

ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU UNISERV)
MAP:http://www.uniserv.cmu.ac.th/contact.php

2016年1月30日土曜日、チェンマイ大学アカデミックサービスセンター(UNISERV)1階において、第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト(主催:タイ国元日本留学生協会北部支部)、日本留学相談(主催:日本学生支援機構JASSO)、第1回ジョブフェア in Chiang Mai(主催:北部タイ日本語・日本研究大学コンソーシアム)を開催いたします。


Dec 20, 2015

Report การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 9 / Report 「第9回タイ全国日本研究学術会議」

ในวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 9 "ญี่ปุ่น : สิทธิและเสรีภาพ (ไม่) จำกัด" (Japan:(un) Limited Rights and Liberty?) ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2015年12月17-18日、ソンクラー県ハジャイ郡ハジャイセンターラーホテルで開催された
第9回タイ全国日本研究学術会議「日本学:権利と自由の統制(非統制?)」(JSAT主催)にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから教員、修士学生が参加しました。ศาสตรจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เข้าร่วมงานในฐานะCommentator ซึ่งงานนี้ อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 3 คน ได้แก่ อ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อ.ดร.MASAYUKI Nishida และน.ส.ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ชั้นปีที่ 2) ส่วนอ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ซึ่งเป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยก็เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

本学からは、アッタチャック・サッタヤーヌラック教授がコメンテーターとして参加、タナポーン・トリ ラッサクルチャイ講師、西田昌之講師、チョーラダー・チアムウィチャックさん(日本研究修士課程2年生)の3名が口頭発表を行いました。またサランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授は評議委員として会議運営に協力しました。
 

 
ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
アッタチャック・サッタヤーヌラック教授

อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
タナポーン・トリラッサクルチャイ講師

  อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ
西田昌之 講師
และน.ส.ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ชั้นปีที่ 2)
チョーラダー・チアムウィチャックさん(日本研究修士課程2年生)
ในปีหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
来年第10回タイ全国日本研究学術会議は、チュラーロンコーン大学で開催されることが決定され、閉会しました。

Dec 17, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究セミナーのお知らせ 


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内

ในหัวข้อ 
"ภัยพิบัติและการจัดการฯในญี่ปุ่"

"日本の災害と災害対策"

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年1月17日 (日) 9.00 - 12.00 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階
วิทยากร : Dr. Tadashi NAKASU 
Post-Doctoral Fellow, Adjunct Lecturer,
College of Population Studies, Chulalongkorn University

  講演者 :中須正
ポストドクトラルフェロー、講師
チュラロンコン大学人口研究所

 บรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น  
使用言語:日本語 

ผู้แปลความภาษาไทย : คุณศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

タイ語の通訳者:シリナパーペン・ プアンプーム
チェンマイ大学人文学部日本研究修士課程 大学院生

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า  
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  

参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。

Dec 8, 2015

ประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 日本研究センター付属図書室一時閉室のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ฯชั่วคราว
ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2559
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

** สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือไปก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตามวันกำหนดส่งคืนหนังสือ แต่ศูนย์ฯจะของดให้บริการยืมหนังสือต่อ **

年末・年始のため、2015年12月15日(火)から2016年1月3日(日)まで図書室の本貸出・返却サービスを一時休止いたします。ご不便おかけいたしますことお詫び申し上げます。

**2015年12月15日以前の貸し出し分につきましては、通常通り、センターに返却することができます(センター貸出返却規定による)**Dec 5, 2015

การประชุมผู้ปฏิบัติงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター運営会議

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุมผู้ปฏิบัติงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี หัวหน้า รองหัวหน้า และคณาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและหารือถึงเรื่อง แผนกำหนดการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

2015年12月2日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて来学期のセンターの運営について会議を開催しました。

会議では、センター長、副センター長、教員らが集まり、来年の修士課程の指導方針およびスケジュールなどについて話し合いました。

Dec 2, 2015

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่1) 2559/ 学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第一次募集)

สมัครผ่านระบบออนไลน์: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558  จนถึง วันที่ 22 มกราคม 2559

Walk-in Application: ตั้งแต่ วันที่ 23 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2559

第1次募集受付:

オンライン受付2015年12月1日から2016年1月22日まで

願書持参:2016年1月23日から31日まで 

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2016年2月8日 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2015年2月10日 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 3 มีนาคม 2559 
合格発表日:2016年3月2日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
大学院応募受付先:
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่:
カリキュラムについての詳細:
Website: http://cmujpscmaster.blogspot.com/
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com