Dec 28, 2011

ประกาศทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น

2012-2013 Exchange students Program,Gunma University, Japan
ผู้ที่สนใจรายละเอียดและการรับสมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 053-943219 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


Dec 26, 2011

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

CMU ART CENTER
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนนิมมานเหมินทร์  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200
โทรศัพท์ 053-218280,053 - 944833 / โทรสาร  053-218280    
www.cmuartcenter.org     E-mail  :  cmuartcenter@ finearts.cmu.ac.th
เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์   09.00 - 17.00 น. (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
…………………………………………………………………………………………

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ญี่่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่า Tokyo Zokei university 
จัดนิทรรศการ 
The 3 rd Thailand -Japan sculpture symposium
นิทรรศการประติมากรรมร่วมสมัยไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 6-27 มกราคม 2555
พิธีเปิดงานนิทรรศการวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 
เวลา 18.00 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สัมมนา "Sculpture and Nature"
วันที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 15.00-17.00 น.
ณ ห้องสัมมนา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ CMU ART CENTERโดยตรงต่อไป

Dec 22, 2011

2011年度北部タイ日本研究連続セミナー第3回「タイにおける日本語教育の現在、過去そして未来」

12月21日(水曜日13:30-16:00)チェンマイ大学人文学部にて、2011年度北部タイ日本研究連続セミナー第3回「タイにおける日本語教育の現在、過去そして未来」が開催されました。今回も盤谷日本人商工会議所からの支援を受け、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムとの共催という形で実現いたしました。
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยการสนับสนุนของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ จัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 หัวข้อ "การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย:อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา 13.00 - 16.00 น. 


今回は国際交流基金バンコク文化センターから、嘉数勝美博士をお招きして、これまでの日本教育の流れを振り返るとともに、現在から将来に向けて、向かうべき指針指をお話いただきました。
ในการบรรยายครั้งนี้ Dr. Katsumi Kakazu ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้บรรยายถึงการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นผ่านมุมมองในอดีต สะท้อนถึงปัจจุบัน และแนวทางในอนาคต

この特別講義には、北部タイで日本語教育に携わる教員や学生47名が参加してくださいました。
講義後には質疑応答の時間があり、活発な意見交換も行われました。
 การบรรยายครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าฟังซึ่งมีทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยหลังการบรรยายมีการถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและไขข้อข้องใจ ระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้ารับฟังการบรรยาย


       

Dec 19, 2011

แนะนำหนังสือใหม่

Inside Japanese Gardens From Basics to Planning, Management and Improvement
Author: Shunmyo Masuno
在チェンマイ日本国総領事館から『日本庭園の心得』を寄贈していただきました。
造園の仕方が美しい写真入りで解説されています。
現在、日本研究センター書庫で閲覧できます。

ได้รับมอบจาก : สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (19 ธันวาคม 2554)
ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Dec 14, 2011

日本タイ協会からの書籍寄贈

12月14日午前11時から、インペリアル・メーピン・ホテルにて、日本タイ協会による書籍贈呈式が行われました。日本研究センターには、百科事典、子供向けの読み物など、合計47冊を寄贈していただきました。
         日本タイ協会事務局長 倉持好彦氏  在チェンマイ日本国総領事館 柴田和夫総領事
 ランパン・カラヤニー高校の生徒さん

Dec 7, 2011

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม: タイ日本語教育に関する講演のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ

Nov 25, 2011

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

Nov 23, 2011

2011年北部タイ書道展


2011年11月23日、チェンマイ大学アートセンターにおいて、
第2回学生書道会による書道展の開会式が執り行われました。 書道会顧問の熊畑夫妻が開会のスピーチをされました。
 昨年に引き続き、多くの作品が出展されています。
 チェンマイ大学の先生方と学生(左)、在チェンマイ総領事館の柴田和夫総領事(右中央)もご出席されました。
書道展は、11月27日まで、アートセンター2階にて開催されています。
ぜひ学生たちの力作をご覧ください。

Nov 21, 2011

11月20日 北部タイスピーチコンテスト(中等教育の部) การประกวดสุนทรพจน์(ระดับมัธยมศึกษา)

11月20日、チェンマイ・ナワミン高校において、北部タイ・スピーチコンテスト(中等教育の部)が開催されました。
การประกวดสุนทรพจน์(ระดับมัธยมศึกษา)เขตภาคเหนือของไทย
ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554


今大会は、近くピチット県で行われる北部タイ大会への地区予選でした。
ในการประกวดครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในเขตภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตร
今回は小地区大会を勝ち抜いた生徒がエントリーしました。 
中学2มから高校2年生8名が参加し、北部タイでの日本語教育の普及を物語っていました。
นักเรียนที่เข้าประกวดในครั้งนี้เป็นผู้ที่ชนะการประกวดจากการแข่งขันระดับอำเภอ
โดยมีตั้งแต่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด 8 ท่าน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้แพร่ขยายในเขตภาคเหนือของไทย

中学生の部ではジョセフ・コールズ君(サンパトーン・ビタヤコーン校中等部2年)、高校生の部は(ユパラート校高等部2年生)のミントラー・ハンクラーさんが優勝しました。
ミントラーさんはピチット県で開かれる北部大会に参加することになります。
なお、いただいた謝礼は、北部大会に参加する先生方と生徒の費用として寄付させていただきました。
ผู้ชนะการประกวด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ช. Joseph Coles (นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น.ส. มินตรา หาญกล้า (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราช) 
สำหรับ น.ส.มินตรา จะได้เข้าร่วมการประกวดในเขตภาคเหนือที่จังหวัดพิจิตร 
โดยเงินรางวัลที่ได้รับจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของอาจารย์และนักเรียน ในการเข้าร่วมการแข่งขันในเขตภาคเหนือ ในลำดับต่อไป

11月19日北部タイ劇大会

11月19日、チェンマイ大学にて北部タイ劇大会が開催されました。
午前中は高校の部、午後は大学の部が執り行われました。
 チェンマイ大学の出し物は「少女親衛隊」でした。
3人の召使が王様の親衛隊になるという話でした。
優勝はラチャパット・チェンマイ大学で、チェンマイ大学は準優勝でした。

Nov 18, 2011

ข่าวกิจกรรมศูนย์ญีปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ให้การต้อนรับผู้แทนและนักศึกษาจาก Kagawa University Japan 
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 09.30 น.

Nov 13, 2011

パパ・タラフマラによるチェンマイ公演「三人姉妹」の報告

劇団パパ・タラフマラがチェンマイで追加公演をいたしました。
本日は、現在タイ中部を襲っている洪水の被災者へのチャリティー公演として催されました。
演目は、おなじみチェホーフの「三人姉妹」。 
 
 三人姉妹の思いは、
 夢と現実との間を反復します。
 タイ側からもパフォーマーが参加。
 監督の小池博史さん。
公演を終えて挨拶に立つ、三姉妹役の白石さちこさん、あらた真央さん、そして橋本礼さん。
弾け飛んでいました!