Jun 30, 2015

Mr. Hiroyuki HORIKI มอบเงินบริจาคเพื่อการบริหารและดำเนินงานฯ ให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 堀木宏行氏 日本研究センターの活動にご寄附

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 
Mr. Hiroyuki HORIKI เข้าพบ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ และ Dr. Yuji MIZUKAMI 
หัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อมอบเงินบริจาค (ส่วนบุคคล) จำนวน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
เพื่อให้ศูนย์ฯ ใช้เป็นค่าใชัจ่ายในการบริหารและดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามเห็นสมควรต่อไป

2015年6月29日
堀木宏行氏から27,000バーツのご寄附(個人)を頂き、チェンマイ大学人文学部日本研究センターを代表してサランヤー・コンジット所長、水上祐二副所長が受領いたしました
ご寄附はセンターの全般の運営と活動に適切かつ有効に活用させていただきます。
 

ทั้งนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณ Mr. Hiroyuki HORIKI เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
堀木宏行氏のご厚意に感謝致します。

Jun 29, 2015

คุณ โยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์จากญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 吉岡 敏朗 映像監督ご来訪

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คุณ โยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์จากญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้และความร่วมมือในการนำเสนอภาพยนตร์เรื่อง "Tsumugu (การทอผ้า)" ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ คุณโยชิโอกะ เป็นผู้กำกับด้วยตนเอง และมีการถ่ายทำทั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย และในประเทศญี่ปุ่น
  
2015年6月26日 吉岡敏朗映像監督が日本研究センターをご訪問されました。今年11月頃を目途に監督がタイ東北部と日本で撮影された作品『つ・む・ぐ  職人は風の道をゆく』をチェンマイ大学で上映するための協力の方向性を協議しました。
อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
อาจารย์ เฉลิมพล คงจิตต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี (CAMT) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้ายกลาง)
คุณ โยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์จากญี่ปุ่น (ขวากลาง)
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์  หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขวา)

西田昌之 チェンマイ大学人文学部日本語学科講師(左)
チャルームポン・コンジット チェンマイ大学
アート・メディア・テクノロジー研究科(CAMT) 教務副学部長(中央左)
吉岡敏朗 映像監督(中央右)
サランヤー・コンジット チェンマイ大学日本研究センター所長 (右)

 คุณ โยชิโอกะ โทชิโร่ ผู้กำกับภาพยนตร์จากญี่ปุ่น (ซ้าย)
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์  หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ (กลาง)
อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ (ขวา)

吉岡敏朗 映像監督(左)
サランヤー・コンジット チェンマイ大学日本研究センター所長 (中央)
水上祐二 チェンマイ大学日本研究センター副所長(右)
 
 

Website ของหนังเรื่อง"Tsumugu (การทอผ้า)"(ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ): 
http://www.tsumugu-movie.com
『つ・む・ぐ  職人は風の道をゆく』公式ウェブサイト(日本語・英語のみ)


Jun 23, 2015

ผู้แทนมหาวิทยาลัย St. Andrew's University (Momoyama Gakuin University) ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรับมอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน (MOU) / 桃山学院大学 MOU締結のためにチェンマイ大学を訪問

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 Prof. Eiji Kinoshita รองอธิการบดีและ Assoc. Prof. Akio Egawa มหาวิทยาลัย St. Andrew's University (Momoyama Gakuin University) ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ ดร.ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้นำเข้าพบ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อรับมอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน (MOU)

มหาวิทยาลัย St. Andrew's University (Momoyama Gakuin University) มีกำหนดพานักศึกษา จำนวน 25 คน เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงต้นเดือนกันยายน

2015年6月22日に日本から桃山学院大学 木下栄二副学長と江川暁夫准教授がチェンマイ大学を訪問されました。チェンマイ大学日本研究センターの水上祐二副所長と西田昌之講師がチェンマイ大学国際担当副学長ローム・チラーヌクロム准教授にお引き合わせし、両大学間でMOUを締結しました。

来る9月上旬には、桃山学院大学から25名の学生がチェンマイ大学を訪れて文化、研究交流を行うことが予定されています。


Jun 22, 2015

Report การบรรยายพิเศษ เรื่อง การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเครื่องเขินเชี่ยงใหม่:ความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น Mr. ฮิโรซิ ฮิโคมา /講演レポート 『チェンマイ漆器の復興-陶芸家生駒弘の漆器産業化にかけた道』

วันที่ 19 มิถุนายน 2558
อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ ผู้แทนจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทายากรผู้บรรยาย เรื่อง "การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเครื่องเขินเชียงใหม่: ความสำเร็จของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น Mr. ฮิโรชิ ฮิโคมะ"   ในประชุมมูลินิธเทจูชะ ณ YMCA เชียงใหม่

Mr. ฮิโรชิ ฮิโคมะ เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องเขินชาวญี่ปุ่น ซึ่งนายสอาด หงษ์ยนต์ อดีต รัฐมนตรีช่วยว่าการการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิญมาอบรมวิธีการทำเครื่องเขินเพื่อความร่วมมือในการที่จะพยายามรักษาศิลปะไทยล้านนาในช่วงปี พ.ศ 2500-2504

การบรรยายในครั้งนี้  อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ ใช้ภาพและบันทึกประจำวันของ Mr. ฮิโรชิ ฮิโคมะ ประกอบการบรรยาย โดยได้อธิบายถึงแนวคิดการฟื้นฟูอุตสาหกรรมเครื่องเขิน และการดำเนินชีวีดประจำวันภายใต้มิตรภาพของชาวเชี่ยงใหม่


 2015年6月19日金、YMCAチェンマイで行われた定住者集いの会において、本センターを代表して西田昌之講師が『チェンマイ漆器の復興-陶芸家生駒弘の漆器産業化にかけた道』の講演を行いました。

生駒弘氏は日本の漆芸家であり、1957年から1961年の間、サアート・ホンヨン氏(工業省大臣補佐官、産業振興局局長)の求めに応じて、北タイの芸術保護のためにチェンマイに滞在し、漆器産業化の技術協力を行いました。この度は生駒氏の当時の写真、日記等を用いて、氏の漆器産業化の思想について考えつつ、チェンマイの人々と一緒に過ごした日々を振り返りました。Jun 19, 2015

Prof. Takashi Matsuda, อธิการบดีหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / 松田武 京都外国語大学学長 チェンマイ大学にご来訪

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558 Prof. Takashi Matsuda, อธิการบดีมหาวิทยาลัย Kyoto University of Foreign Studies ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย Dr. Yuji Mizukami รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้นำเข้าพบ รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ โดยมีการหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและการเรียนการสอนระหว่างทั้งสองสถาบันในเบื้องต้น

2015年6月18日 松田武 京都外国語大学学長がチェンマイ大学を訪問され、水上祐二 日本研究センター副所長がチェンマイ大学国際担当副学長ローム・チラーヌクロム准教授との会談に同席いたしました。今後の両大学間の教育、研究協力について協議しました。


Jun 16, 2015

ประชาสัมพันธ์งาน 2015 ไฮกุ-ประติมากรรม ณ เชียงใหม่ / 2015 Haiku - Sculpture in Chiang Mai

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

นิทรรศการผลงานประติมากรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยในเอเซีย
International Exhibition for Art Universities in Asia
"ไฮกุ-ประติมากรรม ณ เชียงใหม่ 2558"
『2015 HAIKU - Sculpture in Chiang Mai』

ในวันที่ 5-17 กรกฎาคม  2558
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
Art Forum: 15:00 น. วันที่5 กรกฎาคม  2558

開催期間:2015年7月5-17日
場所:Chiang Mai City Arts and Cultural Centre(三王広場裏の博物館内)
Art Forum: 2015年7月5日 15:00 から


Jun 15, 2015

ประชาสัมพันธ์ วารสาร JAPONICA III / センター紀要『JAPONICAIII』出版のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์วารสาร JAPONICA III ปี 2558 
 
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
センター紀要『JAPONICAIII』(2015)が発行されました。
 
ผู้ที่สนใจสามารถ download วารสาร (ไฟล์ PDF) ได้ทาง LINK >>>CLICK<<<
上記のリンクからPDFをダウンロードすることができます。
 

Report การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2558 / 2015年第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2558 ณ ห้อง HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ในปี 2557-2558 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการแผนปีหน้า เป็นต้น

2015年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、6月13日土曜日、チェンマイ大学人文学部7号棟、H7211会議室において開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われ、さらに来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。

Mr Masumi Suehiro  (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
 末廣真澄氏(バンコク日本人商工会議所代表)

Ms. Nami Fujishita (JCC:ซ้าย)
Mr.Nobuyuki Ishii (JCC:กลาง)
Mr.Masaki Satou (JCC:ขวา)
藤下奈美氏(バンコク日本人商工会議所代表:左)
石井信行氏(バンコク日本人商工会議所代表:中央)
佐藤正喜氏(バンコク日本人商工会議所代表:右)

อาจารย์ยูจิ มิซูคามิ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
水上祐二先生(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

Ms. Nami Fujishita (JCC)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所)

ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องกิจกรรมของเครือข่ายฯในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนาการสอน การวางแผนการจัด Job Fair พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ

午後はコンソーシアム活動における大学間協力に関して意見交換を行い、教育向上、ジョブフェアの計画について討議しました。

อาจารย์จุน โนซาวา (มหาวิทยาลัยพายัพ:ซ้าย)
อาจารย์.ดร. วรวรรธน์ ทิพย์พยอม (มหาวิทยาลัยพายัพ:ขวา)
野沢潤先生(パヤップ大学:左)
ウォーラワット・ティップパヨム先生(パヤップ大学:右)

อาจารย์โมโมกะ เฮียวโด (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ซ้าย)
อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม:ขวา)
兵頭桃香先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:左)
ペットポン・ゲーウフンランシー先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学:右)อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตุรนต์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ซ้าย)
อาจารย์ Yuichi Nishikita (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:กลาง)
อาจารย์ Toshiaki Kigami (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย:ขวา)
ワリット・ソーイヂャートゥロン先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:左)
西北雄一先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:中央)
木上敏明先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学:右)

Jun 11, 2015

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / パヤオ大学日本語学科教員団センターご来所

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น.
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ดร.ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ อาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงวิธีการบริหารงานของศูนย์ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การบริหารจัดการห้องสมุด การบริหารงานหลักสูตรฯ ตลอดจนมีการหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในอนาคต
2015年6月10日 パヤオ大学教養学部日本語学科教員団(ナパット・セーンポート学科長)が日本研究センターをご来訪されました。サランヤー・コンジット センター長、水上祐二副センター長とセンター職員がお迎えし、センターの図書館運営や学術・教育分野における今後の協力について話し合いを行いました。อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (ขวา) หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอาจารย์ณภัทร แสนโภชน์ (ซ้าย) หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
サランヤー・コンジット所長 (チェンマイ大学日本研究センター)(右)
ナパット・セーンポート学科長 (パヤオ大学日本語学科長)(左)

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษ / CMU-JSC LOGO Design Competition 2015

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุกคณะ) ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ดังรายละเอียดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、センター施設改修に伴いまして、センターロゴのデザインを公募することにしました。チェンマイ大学全学学生を対象にしております。積極的なご参加をお待ちしております。

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 18 กันยายน 2558
応募受付:2015年6月20日-9月18日
ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมาย ในหัวข้อ “ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสู่ความก้าวหน้า บนความร่วมมือของไทยล้านนากับญี่ปุ่น”” 
ロゴコンセプト:「タイ・ランナー(タイ北部)と日本の共働による、更なる発展と知識交流のための日本研究センター」
 

 Download:
 ・โปสเตอร์ / Poster (PDF)
 ・เกณฑ์ประกวดและใบสมัคร / 要項・申込用紙(PDF)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは以下の要件で皆様のご参加をお待ちしております。(以下タイ語)

1.รางวัลการประกวด


ผู้ชนะเลิศการประกวด จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผู้ชนะลำดับที่ 2 ของการประกวด จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด


ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกชั้นปี

3. รายละเอียดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด


1) ภาพตราสัญลักษณ์เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมาย ในหัวข้อ “ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสู่ความก้าวหน้า บนความร่วมมือของไทยล้านนากับญี่ปุ่น”
3) เขียนบรรยายแนวคิด ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ
4) ภาพตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีกับสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมถึงใช้ในป้ายชื่อศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
5) ภาพตราสัญลักษณ์จะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้ประกวดในที่ใดมาก่อน หรือไม่ลอกเลียนแบบจากแหล่งใดๆ

4. ข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวด


1) แบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถูกส่งมา 2 รูปแบบ ประกอบด้วย
1-2) แบบลงกระดาษแข็งขนาด A3 นำเสนอในรูปแบบของ Presentation Paper ประกอบด้วย แบบและแนวคิดในการออกแบบ ความหมายของแบบ รูปทรง สี และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนำเสนอภาพตราสัญลักษณ์ 2 ขนาด ได้แก่ ภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 8”x8” และขนาด 1”x1” และนำเสนอทั้งแบบสีและขาว-ดำ และให้มีตัวอย่างการนำภาพตราสัญลักษณ์ไปใช้งานจริงบน บนป้ายชื่อศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เสื้อ หมวก หัวจดหมาย เป็นต้น
1-2) แบบบันทึก CD หรือ DVD ลงไฟล์ (.psd) ของ Adobe Photoshop หรือ (.ai) ของ
Adobe Illustrator และ (.jpg) และครีเอทเอาต์ไลน์ฟอนต์มาด้วย
2) ให้ส่งผลงานเป็นรายบุคคลเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงานต่อคน
3) เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ ตามแบบฟอร์มการรับสมัคร ติดด้านหลังผลงาน ทั้งนี้ หากแบบที่ส่งมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

5. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน


1) การสื่อความหมายเกี่ยวกับพันธกิจของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
• ให้แสดงถึงเอกลักษณ์และความโดดเด่นของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ความสวยงามและครบถ้วนขององค์ประกอบ
• จดจำง่ายและเด่นชัด
• สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ
2) ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นเพื่อให้ใช้งานได้จริง
4) การตัดสินของ “คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ถือเป็นที่สิ้นสุด

6. กำหนดการจัดส่งผลงานและการประกาศผลการตัดสิน


1) วันสุดท้ายของการรับผลงาน: วันที่ 18 กันยายน 2558 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน
2) ประกาศผลงานตัดสิน: วันที่ 28 กันยายน 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://cmujpsc.blogspot.com/)

7. รายละเอียดการนำส่งผลงานเข้าประกวด


ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 053-943-333 , 053-944-444)