Mar 25, 2013

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา GUNMA UNIVERSITY 2013-2014

ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา GUNMA UNIVERSITY 2013-2014

2013-2014 inbound


students exchange program in Gunma University

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่

หมดเขตรับสมัคร ต้นเดือนเมษายน 2556
(ขยายเวลาเพิ่มเติมจากใบสมัครที่กำหนดวันหมดเขตไว้วันที่ 30 มีนาคม 2556)

ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ และส่งให้งานวิจัยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยด่วนต่อไป
(ติดต่อ คุณหนิง โทรศัพท์ 053-94-2345)

Mar 13, 2013

ผลการสอบข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้Mar 6, 2013

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2013-2014 Osaka University

ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

"โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2013 - 2014 Osaka University"

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINK

โดยสามารถยื่นเอกสารใบสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โทรศัพท์ 053-942345) 
ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 นี้