Jul 30, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ม.ร.ว.ปิยฉัตร ฉัตรชัย ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาค
หนังสือ The Monocle Book of JAPAN ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 29, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ Society of Japanese Language Education Hong Kong
ที่ให้การอนุเคราะห์บริจาคหนังสือ Nihon Gakkan Vol.23
 ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jul 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การจัดจำหน่ายหนังสือ “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ”


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้จัดโครงการการแปลหนังสือ  “วาโชกุ คืออะไร - เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ” 
จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น “和食とは何か?” โดย Prof.Dr.Nobuo HARADA
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Japan Foundation Bangkok ในการจัดตีพิมพ์


หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปไขปริศนาที่มาของรสชาติ “อูมามิ” วัฒนธรรมรสชาติ 
ต้นกำเนิดของ “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารของชาวญี่ปุ่นที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
และความเป็นญี่ปุ่น ไปจนถึงการก้าวผ่านยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงมาสู่ “วาโชกุ” ในยุคปัจจุบัน
ผ่านทางตัวอักษรที่เข้าใจง่าย และภาพประกอบสวยงามน่าติดตาม


จัดจำหน่ายผ่าน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาคาร RB3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ราคาเล่มละ 300 บาท