Dec 26, 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯขอประชาสัมพันธ์การสัมนาเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา (แผ่นดิน)ไหว อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้Dec 24, 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัย Shinshu University Exchange Student Program (Autumn Semester 2013 - Spring Semester 2014) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หากผู้ใดมีความสนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารหรือเว็บไซต์ที่มีในเอกสารได้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

           ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Asia Future Conference ครั้งที่ 1 เป็นการจัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ที่ศึกษาจบหรือจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคเอเชีย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
          ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อด้วยตนเองได้โดยตรงต่อไป

Dec 17, 2012

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Ochanomizu University

      ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของ Ochanomizu University

JAPANESE GOVERNMENT(MONBUKAGAKUSHO:MEXT)
SCHOLARSHIP FOR 2013
(Research Students)
ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดของทุนตามเอกสารที่แนบได้คลิก

ผู้ที่สนใจรายละเอียดและการรับสมัคร สมามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศน์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันและเวลาราชการ 053-942345