Mar 30, 2017

การลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล / ネパール地震フィールド調査実施

เมื่อวันที่ 17 - 24 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการการวิจัยนานาชาติกับมหาวิทยาลัย Japan College of Social Work ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงพื้นที่ทำงานวิจัยในชุมชนผู้ประสบภัยในกลุ่มเสี่ยง เช่น คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2558 ในเมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

2017年3月17日から24日まで、チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之副センター長と日本の日本社会事業大学との合同チームで2015年の大地震で大きな被害を受けたカトマンズの障がい者コミュニティの実地調査を行いました。

การลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการการวิจัยของศาสตราจารย์ Kurumi SAITO จากมหาวิทยาลัย Japan College of Social Work เมืองคิโยะเซะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นเก็บข้อมูลกับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น

本調査は、聴覚障がいなど災害弱者に注目した実地調査で東京都清瀬市の日本社会事業大学(代表:斉藤くるみ教授)のプロジェクトの一環として行いました。นักศึกษาฝึกงานระยะยาว จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น/ 大阪大学大学院からの長期研修生帰国

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 Mr. Rin Hashimoro นักศึกษาฝึกงานปริญญาโทจาก Studies in Japanese Language and Culture, Graduate School of Language and Culture มหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 6 เดือน ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษารู้สึกยินดีและขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่มาฝึกงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年3月30日、大阪大学大学院言語文化研究科日本語日本文化専攻の研修生としてチェンマイ大学に来ていた橋本凛さんが6か月の研修を終えて帰国しました。
今後のご活躍に期待しております!


รายงาน โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6 / 第6回日系企業訪問に参加

วันที่ 29 เมษายน 2560 คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 6" จัดโดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

2017年3月26日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、北部タイ日本語日本研究コンソーシアムが開催する「第6回日系企業訪問」に参加しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。

โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
(1) อาจารย์สรัญญา คงจิตต์  (2) อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA (3) อาจารย์Eri Mikami (4) อาจารย์ Ryota Wakasone

チェンマイ大学人文学部からはサランヤー・コンジット先生、西田昌之先生、三上英恵先生、若曽根了太先生が参加しました。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ  พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中は UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。

คุณสมทัศ สมบูรณะยุทธ (Factory Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ :ซ้าย)
Mr.Somtus Somburanayut  (Factory Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社:左) 

คุณ Kazuhiko Shoji (Asst.Production Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ)
荘司和彦氏(Asst.Production Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社


คุณ Kazuhiko Shoji ( Asst.Production Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ :ขวา)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ :ซ้าย)
荘司和彦氏(Asst.Production Manager, UTAX F.M Co.,Ltd. EPZ 社:右)
八巻一三男先生(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長:左)ช่วงบ่าย :  การเยี่ยมชม Kyocera Display(Thailand) Co.,Ltd พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午後は、Kyocera Display(Thailand) Co.,Ltd 社でも、工場見学と意見交換をさせて
頂きました。
คุณ Toshio Ochiai (General Administrative Division Senior Manager,
Kyocera Display(Thailand) Co.,Ltd :ขวา)
落合俊雄氏 (General Administrative Division Senior Manager, 
Kyocera Display(Thailand) Co.,Ltd :)

Mar 27, 2017

ประชาสัมพันธ์/おしらせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内をいたします。


ในหัวข้อ "การทำงานของชายหญิงที่แปรเปลี่ยน:ญี่ปุ่นจะเป็นสังคมที่ผู้หญิงเปล่งประกายได้จริงหรือ?"

テーマ:「変わる女性の働き方、男性の働き方: 日本は女性が輝ける社会に変わりうるのか?」


วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560

เวลา 13:00-16:00น. 

ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


2017年4月1日

13時から16時まで 

チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階
Mar 24, 2017

Report:การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 / 2016年度第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 18 มีนาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่2 / 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกจำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ เช่น การจัดค่ายอบรมภาษาญี่ปุ่น และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ตลอดจนโครงการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา เป็นต้น

2016年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、3月18日土曜日、チェンマイ大学日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからも盤谷日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日本語キャンプや文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の中間報告が行われました。


เรียงลำดับจากทางซ้าย
Mr. Masaki Satou (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr Tsuyoshi Inoue (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Mr. Youichi Tsutsumi (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ)
左から順に
佐藤正喜氏(盤谷日本人商工会議所教育担当委員)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)
藤下奈美氏(盤谷日本人会議所事務局

 
อาจารย์ Isao Yamaki (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ:กลาง)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム:中央)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:左)

อาจารย์ Ryota Wakasone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) นำเสนอการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ
若曽根了太講師(チェンマイ大学人文学部日本語学科)による会計の中間の報告

รายงานโครงการการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 12
โดยอาจารย์ ธีรัช ปัญโญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วลัยพร กาญจนาการุณ (คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ティラット・パンヨー講師 と ワライポーン・ガーンチャナーカールン助教授 
(タイ国元日本留学生協会北部支部運営委員及びチェンマイ大学人文学部日本語学科)
による第12回北部タイ大学生日本語スピーチコンテストの報告

อาจารย์ Isao Yamaki แนะนำหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยรวบรวม 
“บทประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ปี พ.ศ.2559”
八巻一三男先生による 「2016年北部タイ大学スピーチコンテスト原稿集」の紹介


อาจารย์ Yumiko Shima (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) รายงานการดำเนินโครงการ
志摩由美子先生(チェンマイラチャパット大学)による活動報告

ส่วนในการประชุมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยสมาชิก ได้แนะนำหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันในกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
午後は各大学がカリキュラムや教育プログラムの紹介した後に、北部タイ大学間の連携・協力の可能性について討議しました。

 


อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง (มหาวิทยาลัยพะเยา) แนะนำโปรแกรมอบรมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2016
コーマパット・プラワン先生(パヤオ大学)による2016年度大学日本語教育
セミナープログラムの紹介

Mar 11, 2017

การบรรยาย "เรื่องราวของสตรีโอกินาวา – ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตัวตนและภาพรวมสู่เบื้องลึกของชีวิตคิคุ มิยะงิ" โดยอ.Yusuke Tomina /冨永悠介講師講義「ある沖縄出身女性の軌跡―全体と個を巡る歴史叙述、そして、個の深部へと―」

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น.  อาจารย์ Yusuke Tominaga อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายในหัวข้อ ”เรื่องราวของสตรีโอกินาวา – ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตัวตนและภาพรวมสู่เบื้องลึกของชีวิตคิคุ มิยะงิ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาวิชา "ผู้หญิงญี่ปุ่นในสังคมยุคใหม่:อดีตและปัจจุบัน" ณ ห้องเรียนศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年3月11日13:00-16:00チェンマイ大学人文学部日本研究センター修士課程授業の『現代社会の中の日本女性』の授業で、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の冨永悠介講師が「ある沖縄出身女性の軌跡―全体と個を巡る歴史叙述、そして、個の深部へと―」の講義を行いました。


การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตกับหอรำลึกผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูแห่งชาตินางาซากิ,การบรรยายพิเศษโดยMr. Michio Hakariya /国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館とのネット授業:計屋道夫氏講演

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโททางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ร่วมกับหอรำลึกผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูแห่งชาตินางาซากิ(The Nagasaki National Peace Memorial Hall for the Atomic Victims)โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Michio Hakariya(ผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม) ทำการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับ "ความทรงจำเกี่ยวกับระเบิดปรมณู" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาวิชา "การศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฉพาะสมัย" โดยอาจารย์วากาโซเนะ เรียวตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก  ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการบรรยายครั้งนี้  เป็นการบรรยายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ ประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายเกี่ยวกับระเบิดปรมณู สภาพเมืองนางาซากิระหว่างและหลังสงคราม พร้อมทั้งการพัฒนานิวเคลียร์ในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องปัญหาความปรองดองระหว่างญี่ปุ่นและอเมริกา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

2017年3月11日(土)9:00-12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、若曽根 了太講師担当の「日本史特論」の授業において、国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館とのネット授業を日本研究センター教室で開催し、原爆被爆者の計屋道夫氏から『原爆の記憶』のご講演をいただきました。

講演の中では、原爆の体験、戦中・戦後の長崎の様子、さらに現代の核開発、日米和解の問題までじっくりとご紹介頂きました。心より感謝申し上げます。
ศาสตราจารย์ Yuji Baba มหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 京都文教大学 馬場雄司教授ご来訪

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ศาสตราจารย์ Yuji Baba อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสที่จะร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

2017年3月9日、京都文教大学 馬場雄司教授が本学日本研究センターに来訪され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長、芸術学部トンチャイ・ユカンタポーンポン助教授と一緒に学術交流の可能性について話し合いました。

มหาวิทยาลัย Kagawa เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 香川大学のご来訪

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ศ.ดร. Yumiko Takagi และรศ. Paul Batten จาก มหาวิทยาลัย Kagawa ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

2017年3月6日に香川大学より高木由美子教授、ポール・バテン准教授が本学日本研究センターをご来訪され、今後の研究者・学生交流に関して意見を交わしました。


การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 2560 / 2017年日本研究センター運営会議開催

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรร่วมกันระหว่างผู้บริหารจากคณะมนุษย์ศาสตร์ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年3月1日9:30-12:00、チェンマイ大学人文学部7号館HB7211会議室において、日本研究センター修士課程カリキュラム運営について、人文学部経営陣、日本語科教員、修士課程カリキュラム委員、日本研究センター運営委員で合同会議を開催しました。รายงานการร่วมรับฟังการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal นศ. รหัส 58 / Report日本研究修士課程2015年度生 プロポーザル試験を開催

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal) ของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 58  ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年2月26日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、日本研究センター教室において修士課程2015年度生 プロポーザル試験を開催しました。

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอครั้งนี้ ได้แสดงความกระตื้อรือร้นที่จะซักถาม เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำเสนอ
参加者の皆さんも、話を聞いては発表者との間で熱心に意見交換を行いました。