May 30, 2017

คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยจัดระเบียบและจัดทำฐานข้อมูลหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา /人文学部日本語科教員 センター図書整理の応援に

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 ท่านได้แก่อาจารย์นาโอโกะ โยชิดะ อาจารย์วากาโซเนะ เรียวตะ อาจารย์เอริ มิคามิ และอาจารย์มาซาโนบุ มะซึคาวะ ได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยดำเนินการจัดระเบียบหนังสือให้ตรงตามหมวดหมู่ และจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2017年5月29日、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の先生方(吉田直子講師、三上英恵講師、若曽根 了太講師、松川 雅信講師)が、センター図書室の図書整理の応援に来てくださいました。

โดยหนังสือที่ได้บันทึกในฐานข้อมูล ณ ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 11,000 เล่ม การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาสามารถสืบค้น/ค้นหาหนังสือ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
登録書籍数は現在1万1000冊に達しました。より使いやすい図書室を目指し、整備しております。
May 22, 2017

การสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่น 4/2559/ 2016年度第4回日本研究修士課程最終口頭試問(ディフェンス)及びプロポーザル試験開催

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal)ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

2017年5月20日(月)9:00-13:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、2016年度第4回目となる日本研究修士課程最終口頭試問とプロポーザル審査を実施しました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 1 ท่านผ่านการสอบจบ และ 1 ท่านผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างฯ ในครั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการสอบจบได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก็จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

審査の結果、1名を最終試問通過、1名をプロポーザル試験通過とすることに決定しました。今後、論文修正後に学部、大学院からの承認を受けることになります。ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา รัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2561/2018 年度日本政府(文部科学省)日本研究生奨学金募集開始

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ประจำปี 2561 

➤นักศึกษาปริญญาตรี : รับสมัครนักเรียนชั้นม.6 /จบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์)
➤ทุนนักศึกษาวิจัย : รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4/จบปริญญาตรี/โท(ทุกสาขา ภาควิชา)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่รับสมัคร : สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ หรือ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (กรุงเทพฯ)  在チェンマイ日本国総領事館において、2018年度、日本への留学・研究を希望する学生・研究員に対する日本政府奨学金の募集が開始されました。学部生、大学院生共に応募ができます。

参加日時:2017年6月5日(月)から 6月9日(金)まで 13:30-16:30
  願書提出先:在チェンマイ日本国総領事館もしくは在タイ日本国大使館(バンコク)

May 18, 2017

【ประชาสัมพันธ์】งาน JOB FAIR 2017-กรุงเทพฯ /バンコク・日系企業就職フェア2017開催について

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

งาน JOB FAIR 2017-กรุงเทพฯ
ในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 มิถุนายน 2560(2วัน)
ณ โซน A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
バンコク日本人商工会議所による

 バンコク・日系企業就職フェア(JOB FAIR 2017)の開催を知らせいたします。
2017年6月16-17日(2日間)
場所:クイーンシリキット ナショナルコンベンションセンター ・Zone A
 
>>download<<(Download:Poster)

รายละเอียดของงาน  JOB FAIR 2017
วันและเวลา : วันศุกร์และวันเสาร์ที่ 16-17 มิถุนายน 2560 (2วัน)
สถานที่: โซน A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้ร่วมงาน : บริษัทญี่ปุ่นประมาณ 60 บริษัท
จัดโดย: หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
ผู้สนับสนุน : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, JETRO BANGKOK

จดหมายขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR2017

รายชื่อบริษัทญี่ปุ่นที่ร่วมงาน

Website: 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่เว็ปไซต์

日時:2017年6月16-17日
場所:クイーンシリキット ナショナルコンベンションセンター ・Zone A
参加企業:60社
主催:バンコク日本人商工会議所
共催:在タイ日本大使館・JETRO バンコク

2017年日系企業就職フェアの参加について
参加企業リスト(英語)

ウェブサイト:

詳細情報は上記 JOB FAIRウェブサイトをご覧ください。

May 15, 2017

Japan Foundation Bangkok เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/ 国際交流基金バンコク日本文化センター職員ご来訪

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 คุณ ฮารุกะ นาคาจิมะ Head of Japanese Studies Intellectual Exchange Department และ คุณวัฒนา อ่อนพานิช ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีการพูดคุยถึงการร่วมมือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年5月12日に国際交流基金バンコク日本文化センターの中島遥香次長とワタナー・オーンパーニット氏が日本研究センターに来訪され、会議ではチェンマイ大学における日本研究関連知識の普及事業、修士課程教育事業の協力について話し合いました。


นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Osaka เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น/ 大阪大学留学生帰国

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Osaka จำนวน 4 คน ได้แก่ คุณ Seitaro SHIMONO, คุณ Yuki KINOSHITA, คุณ Wakana Matsuda และ คุณ Narumi KITANO ผู้ซึ่งศึกษาในหลักสูตรโครงการแลกเปลี่ยนฯเสร็จสิ้นแล้ว และเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมา ณ ที่นี้

2017年5月12日、大阪大学の留学生としてチェンマイ大学に来ていた下野誠太朗さん、木下裕貴さん、松田稚奈さん、北野成美さんが留学を終えて帰国の途につきました。

大学中には、積極的に学生交流に協力してくださいましてありがとうございました。今後の更なるご活躍に期待しています!

May 11, 2017

ประชุมหารือ โครงการ Short-term Research Visit Program in Japan /短期訪日調査プログラム事前会議実施

ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดการประชุมหารือ ระหว่าง อาจารย์และนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวสำหรับ โครงการ Short-term Research Visit Program in Japan

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการ Short-term Research Visit Program in Japan ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 - 18 กรกฎาคม 2560 เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอาจารย์จำนวน 2 คน(อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัยและ อาจารย์ วากาโซเนะ เรียวตะ) และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 4 คน

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Japan Foundation โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

2017年4月29日日本研究センターにおいて短期日本訪日調査プログラムの準備会議を開催しました。

2017年7月4日から7月18日までの二週間、大阪においてチェンマイ大学人文学部日本研究センターの修士課程学生4名と教員2名 (タナポーン・トリラッサクルチャイ講師、若曽根 了太講師)による短期訪日調査プログラムを実施いたします。
このプログラムは国際交流基金のご支援を受けまして、日本国内において修士研究に必要な資料を収集する目的で行います。