Dec 29, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) / 国際交流基金より図書寄贈

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาประเทศญี่ปุ่นในแขนงต่างๆ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป โดยมีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้(Part 2/2660)

2017年12月29日国際交流基金(ジャパンファウンデーション)より日本研究関連図書の寄贈を受けました。(2017年度分Part2)心より感謝申し上げます。
79.『アートプロジェクト : 芸術と共創する社会』菊地拓児, 長津結一郎編 709.1
80.『直島から瀬戸内国際芸術祭へ : 美術が地域を変えた』 福武總一郎, 北川フラム 706.9
81.『社会の芸術/芸術という社会 : 社会とアートの関係、その再創造に向けて』 北田暁大, 神野真吾, 竹田恵子編 701.3
82.『美術のポリティクス : 「工芸」の成り立ちを焦点として』北澤憲昭 702.16
83.『地域アート : 美学/制度/日本』 藤田直哉編 709.1
84.『「生活工芸」の時代』 三谷龍二, 新潮社編 750
85.『空洞化のウソ: 日本企業の「現地化」戦略』 松島大輔 338.92
86.『詳説日本史研究』 佐藤信 他編 210
87.『詳説日本史史料集』 笹山晴生 他編 375.324
88.『現代歴史学への展望 : 言語論的転回を超えて』長谷川貴彦 201
89.『歴史学入門』 福井憲彦 201
90.『グローバル時代の歴史学』 リン・ハント 201
91.『歴史学と社会理論 第二版』 ピーター・バーク 201
92.『山川詳説日本史図録』 山川出版社 210
93.『フェミニズム小説論 : 女性作家の自分探し』 渡辺和子 930.29
94.『テレビ的教養 : 一億総博知化への系譜』 佐藤卓己 699.21
95.『グローバリゼーションと暴力 : マイノリティーの恐怖』 アパドゥライ, アルジュン 319
96.『異文化間コミュニケーション入門』 西田ひろ子編 361.45
97.『異文化理解とコミュニケーション〈2〉人間と組織』 本名信行 ほか編 361.45
98.『文化コミュニケーション教育 : 他者とのコミュニケーションを考える教育』 青木順子 361.45
99.『アイデンティティと社会意識: 私のなかの社会/社会のなかの私』 矢田部 圭介他 361.4
100.『マレーシア、フィリピン進出日系企業における異文化間コミュニケーション摩擦』 西田ひろ子編 336.49
101.『東南アジアにおける日系企業の現地法人マネジメント : 現地の人材育成と本社のあり方』 寺本義也 ほか 335.5
102.『海外日系企業と人的資源―現地経営と駐在員の生活』 岩内 亮一 336.4
103.『工芸の教育』 大坪圭輔 750.7
104. 現代日本思想大系01 近代思想の萌芽 筑摩書房 121
105. 現代日本思想大系02 福沢諭吉 筑摩書房 121
106. 現代日本思想大系03 民主主義 筑摩書房 121
107. 現代日本思想大系04 ナショナリズム 筑摩書房 121
108. 現代日本思想大系05 内村鑑三 筑摩書房 121
109. 現代日本思想大系06 キリスト教 筑摩書房 121
110. 現代日本思想大系07 仏教 筑摩書房 121
111. 現代日本思想大系08 鈴木大拙 筑摩書房 121
112. 現代日本思想大系09 アジア主義 筑摩書房 121
113. 現代日本思想大系10 権力の思想 筑摩書房 121
114. 現代日本思想大系11 実業の思想 筑摩書房 121
115. 現代日本思想大系12 ジャーナリズムの思想 筑摩書房 121
116. 現代日本思想大系13 文学の思想 筑摩書房 121
117. 現代日本思想大系14 芸術の思想 筑摩書房 121
118. 現代日本思想大系15 社会主義 筑摩書房 121
119. 現代日本思想大系16 アナーキズム 筑摩書房 121
120. 現代日本思想大系17 ヒューマニズム 筑摩書房 121
121. 現代日本思想大系18 自由主義 筑摩書房 121
122. 現代日本思想大系19 河上肇 筑摩書房 121
123. 現代日本思想大系20 マルキシズムⅠ 筑摩書房 121
124. 現代日本思想大系21 マルキシズムⅡ 筑摩書房 121
125. 現代日本思想大系22 西田幾多郎 筑摩書房 121
126. 現代日本思想大系23 田辺元 筑摩書房 121
127. 現代日本思想大系24 哲学思想 筑摩書房 121
128. 現代日本思想大系25 科学の思想Ⅰ 筑摩書房 121
129. 現代日本思想大系26 科学の思想Ⅱ 筑摩書房 121
130. 現代日本思想大系27 歴史の思想 筑摩書房 121
131. 現代日本思想大系28 和辻哲郎 筑摩書房 121
132. 現代日本思想大系29 柳田國男 筑摩書房 121
133. 現代日本思想大系30 民俗の思想 筑摩書房 121
134. 現代日本思想大系31 超国家主義 筑摩書房 121
135. 現代日本思想大系32 反近代の思想 筑摩書房 121
136. 現代日本思想大系33 三木清 筑摩書房 121
137. 現代日本思想大系34 近代主義 筑摩書房 121
138. 現代日本思想大系35 新保守主義 筑摩書房 121

การรับมอบหนังสือบริจาค จากอาจารย์ดุษฎี โตทน / ドゥッサディー・トートン先生より図書寄贈

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ พนักงานปฏิบัติงาน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือบริจาค
จากอาจารย์ดุษฎี โตทน อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年12月29日 チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の元常任講師ドゥッサディー・トートン先生より日本研究センターに図書をご寄贈頂きました。センター専門職員スラシー・スムットクップがセンターを代表して受け取りました。
สุรสีห์ สมุทคุปติ์                       ดุษฎี โตทน
スラシー・スムットクップ専門職員 ドゥッサディー・トートン先生  

หนังสือที่ได้รับบริจาค (บางส่วน)
寄贈書籍(一部)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขอขอบพระคุณอาจารย์ดุษฎี โตทน มา ณ โอกาสนี้
  โดย จะดำเนินการคัดเลือกหนังสือ และนำไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าใช้บริการที่สนใจ ณ ห้องสมุดศูนย์ฯ ต่อไป 
センター付属図書室へのご理解と本のご寄贈に関して感謝申し上げます。

Dec 27, 2017

Report นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดย อาจารย์Kenji NAJIMA / Report 名嶋憲児氏木版画個展開催

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมงานนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ โดย อาจารย์ Kenji NAJIMA ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2560 ณ Art Gallery คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 16.30 น.
Map:Art Gallery คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2017年12月27日チェンマイ大学芸術学部アートギャラリー(芸術学部校舎一階)で開催されている名嶋憲児氏の木版画個展を鑑賞してきました。2017年12月27-29日の三日間開催されています。どうぞお越しください。
開館:毎日09:00-16:30
Map:チェンマイ大学芸術学部アートギャラリー

กิจกรรมตำโมจิต้อนรับวันปีใหม่ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センターにて餅つき会開催

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมตำโมจิ ซึ่งเป็นกิจรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อต้อนรับวันปีใหม่ที่จะถึง

2017年12月26日火曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、チェンマイの日本人ロングステイヤーの皆様と協働して、餅つき会を開催しました。

อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยังช่วยกันตำโมจิสีขาวแดงเพื่อเฉลิมฉลองให้กับอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในโอกาสที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นประจำปี ค.ศ. 2017 ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ได้ทุ่มเทในการสอนภาษาญี่ปุ่น และทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศอีกด้วย
またサランヤー・コンジット所長の2017年外務大臣表彰受賞のお祝いに紅白餅を製作しました。
โมจิขาว-แดง
紅白餅
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมตำโมจิเพื่อเฉลิมฉลองรับวันปีใหม่
サランヤー・コンジット所長 新年の祝い餅を搗く
Dec 26, 2017

ประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 日本研究センター付属図書室一時閉室のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประกาศงดให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดศูนย์ฯชั่วคราว
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

** สำหรับผู้ที่ยืมหนังสือไปก่อนวันที่ 28 ธันวาคม 2558 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ตามวันกำหนดส่งคืนหนังสือ แต่ศูนย์ฯจะของดให้บริการยืมหนังสือต่อ **


年末・年始のため、2017年12月28日(木)から2018年1月2日(火)まで図書室の本貸出・返却サービスを一時休止いたします。ご不便おかけいたしますことお詫び申し上げます。

**2017年12月28日以前の貸し出し分につきましては、通常通り、センターに返却することができます。
(センター貸出返却規定による)**
Dec 21, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Masahito SASAKOI / 佐々木 政仁氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา โดยผู้บริจาคหนังสือ คือ คุณ Masahito SASAKI จากจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2017年12月20日北海道在住の佐々木政仁氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。心より感謝申し上げます。


อาจารย์ ดร. Masanobu MATSUKAWA เดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น / 松川雅信先生 日本帰国へ

อาจารย์ ดร. Masanobu MATSUKAWA อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 23 ธันวาคม 2560

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科松川雅信先生が離職され、2017年12月23日日本に帰国するになりました。

日本での更なるご活躍を応援しております!

Reportคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ญี่ปุ่นเข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ130ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น/ Report日タイ修好130周年記念健歩大会 参加

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 6.00-10.00น.  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น จัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯสาขาภาคเหนือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่  ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

2017年12月17日日曜日6:00-10:00 チェンマイ動物園にて、タイ国元日本留学生協会北部支部、在チェンマイ日本国総領事館、チェンマイ日本人会共催で日タイ修好130周年記念健歩大会が開催され、日本研究センターからも教員が参加しました。
Dec 19, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) / 国際交流基金より図書寄贈

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับมอบหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาประเทศญี่ปุ่นในแขนงต่างๆ จากเจแปนฟาวน์เดชั่น(Japan Foundation) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของศูนย์ฯ ต่อไป ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2017年12月19日国際交流基金(ジャパンファウンデーション)より日本研究関連図書、雑誌の寄贈を受けました。ありがとうございます。
Dec 16, 2017

การสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่น 3/2560/ 2017年度第3回日本研究修士課程最終口頭試問(ディフェンス)及びプロポーザル試験開催

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 - 19.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบจบ(defense) และการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal)ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

2017年12月15日(金)16:00-19:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、2017年度第3回目となる日本研究修士課程最終口頭試問とプロポーザル審査を実施しました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 1 ท่านผ่านการสอบจบ และ 1 ท่านผ่านการสอบหัวข้อโครงร่างฯ ในครั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการสอบจบได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก็จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

審査の結果、1名を最終試問通過、1名をプロポーザル試験通過とすることに決定しました。今後、論文修正後に学部、大学院からの承認を受けることになります。


Dec 15, 2017

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Masao Morita / 森田 允夫氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากคุณMasao Morita ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2017年12月14日チェンマイ在住のロングステイヤー森田 允夫氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

คุณMasao Morita ผู้บริจาคหนังสือ (ซ้าย)
อาจารย์ ดร. มาวายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (ขวา)
森田 允夫氏(左)
西田昌之 副センター長(右)

Dec 12, 2017

คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่น/ランナー文化工芸協会 ラクサミー・シーソムペット会長 日本研究センターにご来訪

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คุณลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้การต้อนรับ

2017年12月12日ランナー文化工芸協会 ラクサミー・シーソムペット会長が日本研究センターをご来訪されました。サランヤー・コンジット センター長がお迎えしました。

Reportงานสัมมนา“การศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” /Report 教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』 開催

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2560 เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการสัมมนาเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ในหัวขอ “การศึกษาภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในอนาคต” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 4 ท่าน คือ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์เรียวตะ วากะโซเนะ และอาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

2017年12月9-10日北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムで、バンコク日本人商工会議所の助成を受けて、教員セミナー『北部タイにおける日本語・日本研究の教育の未来のために』をくチェンラーイ県チェンコーンのフォーチュン・リバービュー・ホテル・チェンコーンで開催しました。チェンマイ大学からはサランヤー・コンジット先生、西田昌之先生、若曽根了太先生、ピヤトーン・ゲーウワタナ先生の4名が参加しました。

อาจารย์ Isao YAMAKI (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
八巻 一三男先生(ファーイースタン大学)


ในวันที่ 9 ธันวาคม2560 การจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การมองยอนหลัง การศึกษาภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ”  ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจำนวน 8 มหาวิทยาลัย และชมรมครูภาษาญี่ปุนภาคเหนือ ชมรมครูภาษาญี่ปุนระดับมัธยมศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในปัจจุบัน

9日は北部タイ日本語教師会、北部タイ中等教育教師会と8大学の日本語・日本教育の経緯とカリキュラムの発展について振り返りました。

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
サランヤー・コンジット先生 (チェンマイ大学人文学部日本研究センター)

อาจารย์ Ayumi SHIMOMURA
(Adviser of Japanese Language Education, Japan Foundation ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)
下村朱有美先生(国際交流基金日本語教育アドバイザー・ユッパラート高校所属)

อาจารย์ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
タッサワン・トーンハーン・ナガタ先生
(チェンマイラーチャーパット大学)

อาจารย์ Jun Matsubara (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
松原潤先生(ナレースワン大学)

อาจารย์ Akino Minato (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม)
湊あきの先生(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)

อาจารย์ Yoko Harano (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
原野陽子先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学)

อาจารย์ โขมพัฒน์ ประวัง  (มหาวิทยาลัยพะเยา:ขวา)
コーマパット・プラワン先生 (パヤオ大学:右)
อาจารย์ Toshiaki Kanaya (มหาวิทยาลัยพะเยา:ซ้าย)
金谷俊暁先生(パヤオ大学:左)ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อ“ภาษาญี่ปุนและญี่ปุนศึกษาในอนาคต” โดยมีการแบ่งกลุ่มตามหัวข้อทั้งหมด 6 หัวข้อ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำเสนอ

10日は北タイの日本語教育の課題を6つのテーマに分けてグループ討議を行いました。

หัวข้อที่ 1 การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศและการหางานทำ
テ―マ1:留学・就職

หัวข้อที่2 การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
テ―マ2:日本語教育
หัวข้อที่ 3 ญี่ปุ่นศึกษา
テーマ3:日本研究・日本事情


หัวข้อที่ 4 การพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
テーマ4:日本語教育のための課外生活動の発展
หัวข้อที่ 5 ปัญหาการจ้างงานอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น/ญี่ปุ่นศึกษาและปัญหาการรับสมัครนักศึกษา
テーマ5:日本語・日本研究の教員雇用・学生募集に関する課題

หัวข้อที่ 6 การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายฯ
テーマ6:コンソーシアムにおける相互協力関係の発展

อาจารย์ Saori KOGA (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
甲賀早織先生(ナレースワン大学)อาจารย์ ดร. ปิยธร แก้ววัฒนะ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ピヤトーン・ゲーウワタナ先生(チェンマイ大学)