Jul 30, 2010

書籍の寄贈 ได้รับบริจาคหนังสือ


本日7月30日に、チェンマイ在住の三国綾子さんから、新旧の小説をはじめとする書籍を寄贈していただきました。
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับบริจาคหนังสือ และนวยาย ทั้งเก่า และใหม่ จาก คุณ Ayako MIKUNI ซึ่งพำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
さっそく当センター利用者が閲覧できるように登録をはじめます。
ผู้ที่มาใช้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ สามารถลงทะเบียนยืมหนังสือไปอ่านได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะまた、今回は図書管理ボランティアの庄司さんと大崎さんが、書籍の運搬をしてくださいました。
 นอกจากนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นฯต้องขอขอบคุณ คุณ SHOJI และ คุณ OSAKI อาสามัครจัดการหนังสือในห้องสมุดของศูนย์ญี่ปุ่นฯ ที่ช่วยขนหนังสือมาส่งที่ศูนย์ญี่ปุ่นฯในครั้งนี้
チェンマイ・ロングステーヤーの草分け的な三国さんの末永いご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
ทางศูนย์ญี่ปุ่นฯ ขอให้ คุณ MIKUNI ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง Chiangmai Long-Stay จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ

お茶の水大学との遠隔会議


7月23日13:00から、チェンマイ大学ITSC(Information Technology Service Center)にて、衛星通信システムポリコムを使って、お茶の水大学と遠隔会議が開かれました。
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เวลาบ่ายโมง ทางสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอชะโนะมิซึ (Ochanomizu) ผ่านระบบดาวเทียมPolycom


チェンマイ大学側からは、ビジネス日本語と日本事情のクラスから約30名の学生が参加しました。お茶の水大学からは異文化交流を勉強している学生さんたちと、お互いの大学について意見交換
をしました。โดยผู้เข้าร่วมจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักศึกษาวิชาญี่ปุ่นศึกษา และภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ประมาณ 30 คน และจากทางมหาวิทยาลัยโอชะโนะมิซึ เป็นนักศึกษาที่เรียนด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องราวในมหาวิทยาลัย チェンマイ大学からはビジネス日本語担当の三上先生から、チェンマイ大学についての説明があり、学生たちから日本語学科及び日本留学の思い出について発表がありました。
อาจารย์มิคามิ อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แนะนำเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางด้านนักศึกษาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และประสบการณ์การไปเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น

お茶の水大学は、授業担当の森山教授から挨拶の後、5つの学生グループから学部の紹介、学食にいる猫の話やタイ料理、学園祭、大学での勉強など興味深い発表がありました。
หลังจากอาจารย์โมริยาม่า อาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอชะโนะมิซึกล่าวคำอวยพรแล้ว ก็ได้มีการแนะนำนักศึกษา 5 กลุ่ม ซึ่งแบ่งกันนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ แนะนำหลักสูตรปริญญาตรี, เรื่องแมวในโรงอาหาร, อาหารไทย, งานเทศกาล และ การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
今回は通信システムの具合や、お互いの紹介を兼ねた集まりとなりましたが、今後も同じような交流を続けてゆきたいと考えています。参加していただいた先生及び学生の皆さん、有難うございました。ในการประชุมครั้งนี้ ถือว่าเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนะนำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รู้จักกัน เชื่อว่าครั้งหน้าก็คงจะมีการจัดการประชุมในรูปแบบนี้อีกในอนาคต ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณ อาจารย์ และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

Jul 15, 2010

7月16日の授業予定


明日の授業は、日本の外交です。日本と世界とのかかわり、特に国家と国家の交流を中心とした外交の歴史の講義になります。準備としては、これまで4-5年間勉強してきた日本史の教科書をもう一度おさらいしてください。

センターには外交に関する本がたくさんあります。もしももっと知りたいという人には次のような本をお勧めします。まず『日本外交の軌跡』は、近代日本外交(明治以降)の外交を知る上で、非常に役に立つ本です。次に、外務省が毎年出版している『外交青書』は、現在の日本外交を知る上で役に立ちます。またネットからもダウンロードできるので読んでみましょう。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/index.html また『洋行の時代』は、明治政府が近代化を進める際に行った欧米との外交をコンパクトにまとめてあります。皆さんも日本文学史の授業で勉強した森鴎外や福澤諭吉もでてきます。そして最後に、日タイ外交を知る決定版は『日・タイ交流600年史』の日本語およびタイ語版がセンター書庫にあります。もっと2国間の関係について知りたい人は手にとってみてください。

それから第1回目の発表(現代日本の映画・音楽)は中間試験後の8月6日です。担当のプレーンさんがんばってください。

Jul 14, 2010

書籍寄贈


蒸し暑い日が続いておりますが、皆様おかわりありませんでしょうか。
新たに書籍を寄贈していただきましたのでご報告いたします。

まずはプレムインターナショナル校に通う小坂卓也君から小説と高校の数学教科書をあわせて10冊寄贈していただきました。

チェンマイ大学で日本語を専攻するピヤポーン・アンケーオさんから日本小説のタイ語訳を8冊寄贈していただきました。
チェンマイでは入手しにくい教科書や話題の小説が含まれておりますので、ぜひ手にとってごらんください。

Jul 7, 2010

บรรยากาศวันงานเทศกาล "ทานาบาตะ"
ผ่านไปแล้วนะคะ กับเทศกาล "ทานาบาตะ" หรือ เทศกาลขอพรดวงดาว
ที่จัดขึ้นที่ ชั้น 1 ตึก HB7 โดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
七夕祭にお越しいただきましてありがとうございました。おかげさまで盛況の中、無事とりおこなうことができました。今回はイベントの模様をご報告いたします。
งานนี้เป็นงานสำคัญและมีชื่อเสียงมากในประเทศญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี
เทศกาลนี้เป็นการฉลองการพบกันของเทพ 2 องค์ คือ ชายเลี้ยงวัวและ สาวทอผ้า ซึ่งจะได้พบกันปีละ 1 ครั้ง ที่ทางช้างเผือก  
当日は、さまざまな七夕流しを飾った竹が、七夕の由来を説明したパネルとともに、人文学部棟HB7の入り口に設置されました。
มีภาพบรรยากาศงาน"ทานาบาตะ" เมื่อช่วงเช้า มาฝากกันเล็กน้อยนะคะท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ให้เกียรติมาในงานทานาบาตะ
และเข้าร่วมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น


左の写真は人文学部長ローム准教授と在チェンマイ総領事館の安部副領事が茶会に参加している様子です。
ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทานขนม "ดังโกะ" และชาญี่ปุ่น 
また、学生たちが腕をふるって作った団子とお茶の試食もいたしました。

นอกจากนี้ยังได้เขียน "ทันซากุ" (คำขอพร)  แขวนบนต้นไผ่
そしてもちろん、参加者の皆さんにお願いをこめた短冊を飾っていただきました。

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงานในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่ค่ะ
無事12時に全活動を終了いたしました。お忙しいところ参加していただきありがとうございました。

Jul 5, 2010

ประชาสัมพันธ์: การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4
ในวันที่ 14-15 ต.ค. 53  2010年10月14-15日
หัวข้อการประชุม 今年度の大会のテーマ:  
“Rethinking: Japan Thailand Mekong Relations”
"ทบทวนความสัมพันธ์ ญี่ปุ่น - ไทย - แม่โขง" 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าอาหารกลางวัน 
เฉพาะผู้นำเสนอผลงานจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทาง  
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มช. ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย  
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทร. 0-5394-3284 (เว็ปไซต์ คลิ้กที่นี่)
-->