Aug 19, 2018

【Report】 การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

18 สิงหาคม 2561, 13.00-15.30
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/ กิจกรรม ของหลักสูตรฯ ประจำปี 2561 รวมถึงการปรับเปลี่ยน/ เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และถาม-ตอบข้อสงสัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทุกชั้นปีรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา หรือการทำวิจัยให้สำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต่อไป

ผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศฯ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 3 คน
นักศึกษา 10 คน
พนักงานปฏิบัติงาน 1 คน
Aug 15, 2018

นักศึกษาBuddy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรม CMU - MGU BSP Program 2018/チェンマイ大学Buddy学生 桃山学院大学BSP2018受け入れ打ち合わせ実施

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมเป็น Buddy ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น The Beginning Step Program : BSP2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็น Buddy ในโครงการฯ ครั้งนี้

2018年8月14日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、チェンマイ大学人文学部のバディ学生が集まり、8月25日から9月1日まで開催されるチェンマイ大学-桃山学院大学『Beginning Step Programme(BSP) 2018』での受け入れについて打ち合わせをしました。

学生交流イベントへのご協力ありがとうございます。

Aug 8, 2018

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณญารินดา โทรศัพท์ 053-917137Aug 5, 2018

[Report รายงานกิจกรรม/ การดำเนินงานฯ] การสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (นายธีรัช ลอมศรี) Master's Independent Studiesの最終口頭試問実施

4 สิงหาคม 2561, 13.00-15.30 น.

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
ได้จัดการสอบการค้นคว้าอิสระของ นายธีรัช ลอมศรี นักศึกษาประจำหลักสูตรฯ และการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 8 /2561

โดยมีรายนามคณะกรรรมการสอบฯ คณาจารย์ และบุคลากรผู้เข้าร่วมฯ ดังต่อไปนี้
1. ผศ. ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (ประธาน)
2. Prof. Dr. Shigeharu Tanabe (อาจารย์ที่่ปรึกษา)
3. Dr. Senjo Nakai (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4. อ.สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
5. Lect. Ryota Wakasone (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
6. นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์ (พนักงานปฏิบัติงาน)

2018年8月4日(土)13:00-15:30、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、修士課程在籍ティーラット・ロームシーさんのMaster's Independent Studies最終口頭試問が実施されました。また試問後、引き続きカリキュラム運営委員会の会議も行われました。

タナポーン・トリラッサクルチャイ助教授、田辺繁治教授、中井仙丈博士、サランヤー・コンジット所長、若曽根了太講師、センタースタッフのスラシー・サムットクップが参加しました。


Aug 2, 2018

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Mikiko Ono/大野美紀子氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับหนังสือบริจาคจำนวน 22 เล่ม จาก Ms. Mikiko Ono จาก Center for Southeast Asian Studies Library Kyoto University

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年8月1日 東南アジア地域研究研究所の大野美紀子氏より日本研究センターに書籍をご寄贈いただきました。心より感謝申し上げます。

【ประชาสัมพันธ์】งานนิทรรศการ Time in Thai 2

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการฯ

งานนิทรรศการ บ้านตึก Time in Thai 2 
ระหว่างวันที่ 4 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ แกลอรี่บ้านตึก
(เปิดงานวันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.)

นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานร่วมสมัยของศิลปินจากญี่ปุ่น 7 ท่าน
ซึ่งมีผลงานจัดแสดงหลากหลาย อาทิเช่น ภาพถ่าย ภาพพิมพ์
(เทคนิค Woodcut, lithograph) จิตรกรรม สื่อผสม

ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าเข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก โทร. 053-944589 เวลาทำการ : อังคาร-อาทิตย์ : 09.30 - 17.00 น.


Aug 1, 2018

【ประชาสัมพันธ์】โครงการ TOP CAREER Asia Pacific

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับการติดต่อจาก Fourth Valley Concierge Corporation เพื่อขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ 

โครงการ TOP CAREER Asia Pacific. Find your global career! 
ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ Marina Bay Sands, Singapore 

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ด้วยตนเองโดยตรง ต่อไป