Jun 26, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย / 「第14回タイ全国日本研究学術会議」


ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (JSAT14)
ในหัวข้อ ญี่ปุ่นใน "โลกวิถีใหม่"

ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563
โดยความร่วมมือจาก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


第14回タイ全国日本研究学術会議(JSAT14)についてご案内致します。
本年のタイトル:JAPAN IN THE "NEW NORMAL"
2020年11月26-27日
タンマサート大学・タープラチャンキャンパス・教養学部

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 
Jun 23, 2020

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "วาโชกุ" อาหารญี่ปุ่นในเอเชีย ผู้คนและภูมิปัญญาระหว่างประเทศ(日本語は下にあります。)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 13:00 – 15:00
บรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่นพร้อมแปลไทย
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Microsoft Teams

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์เข้าร่วมเสวนาได้ที่ https://bit.ly/2QZLvhe
(เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมฟังเสวนาแบบออนไลน์ทางอีเมลที่ได้รับ โดยผู้ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์ 1 วันก่อนกิจกรรม)
---------------------------------------------------

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กลับมาอีกครั้งกับ “J-Talk: Diggin’ Culture #8” กิจกรรมเสวนาที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศญี่ปุ่น โดยในครั้งนี้นับเป็นตอนที่ 8 ของซีรีส์ J-Talk ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่อง “วาโชกุ” วัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่น ผู้คนและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือ วาโชกุคืออะไร เจาะลึกวัฒนธรรม ความอร่อยอูมามิ จากทุนสนับสนุนกิจกรรมของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมเสวนาได้รับเกียรติจากผู้เขียนต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น ศ. ดร. ฮาราดะ โนบุโอะ มาพูดคุยถึงวัฒนธรรมอาหารและความเป็นมาของวาโชกุ นอกจากนี้ คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ จะมาร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภูมิปัญญาอาหารของไทยในกิจกรรมครั้งนี้เช่นกัน 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1YTQx-98NfFme05qnqm5qEpQy_4ycx3uh/view?usp=sharing

---------------------------------------

トークイベント概要
日時:2020年7月11日(土)13:00~15:00(タイ時間)
会場:Microsoft Teamsによるオンライン事業
使用言語]:タイ語・日本語(逐語通訳付)
登録:https://bit.ly/2QZLvhe
ご関心のある方は、上記サイトより、事前登録をお願いいたします。開催日の1日前に参加リンクをEメールにてお送りします。

国際交流基金バンコク日本文化センターの助成を受け、先般『和食とはなにか 旨みの文化を探る』(原田信男著、角川ソフィア文庫)がタイ語訳されました。その出版を記念し、タイ語訳に携わったチェンマイ大学日本研究センターと協働で、著者の原田先生によるトークイベントを実施いたします。和食がアジアとの関係の中でどのような独自の発展を遂げたのか、ご解説いただきます。また、食に関するエッセーで人気を集めるタイの作家アヌソーン・ティパヤーノン氏らとの対談もございます。

詳しくはこちら https://drive.google.com/file/d/15djJos5ZTISg3HnUCBxWm56xLEykswJ6/view?usp=sharing