Nov 30, 2009

イベントレポート「モノづくりと日本人」江戸の文化と科学技術11月25日、チェンマイ大学College of Arts, Media and Technology (CAMT)にて、公開セミナー「モノづくりと日本人」江戸の文化と科学技術が開催されました。
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดสัมมนาหัวข้อ "การผลิตแบบคนญี่ปุ่น"  กล่าวถึงทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมสมัยเอโดะ

講師に国立科学博物館から鈴木一義氏をお招きして、日本の誇る科学技術について語っていただきました。
วิทยากรคือ คุณ ซูซูกิ คาซึโยชิ จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น
鈴木先生が自ら作られたからくり人形の実演もありました。
คุณซูซูกิ ได้สาธิตตุ๊กตา karakuri ให้ได้ชมกันด้วย
タイ語の講演録は下記のリンクからダウンロードすることができます。
สามารถโหลด สคริปการบรรยาย ได้ที่ Link ด้านล่าง

78名の参加者がありました。皆様お忙しいところお越しいただきありがとうございました。
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 78 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้ารับฟังการสัมมนานี้


Nov 23, 2009

イベントレポート かるた講習会11月20日(金曜日16:30-18:30)、チェンマイ大学人文学部にて、クルンテープ・テープカルタ会から講師3名を招き、カルタ講習会が行われました。このイベントは、2009年ランナー・ジープン交流祭の一環として、人文学部日本語学科によって主催され、当センターとの共催で行われました。
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น.
ที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญวิทยากร 3 ท่าน จากชมรมคารูตะ กรุงเทพ มาสาธิตการเล่นคารูตะ
ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา - ญี่ปุ่น 2009
สนับสนุนโดย สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนษยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

Nov 16, 2009

イベントレポート 「伝統」の発展的継承とは何か-日・メコン染織文化の現在・過去・未来11月11日、チェンマイ大学 College of Arts, Media and Technology (CAMT) 講義室にて、「伝統の発展的継承とは何か-日・メコン染織文化の現在・過去・未来」セミナーを開催しました。
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสัมมนาในหัวข้อ "การสืบทอดอย่างสร้างสรรค์ของขนบธรรมเนียมประเพณี : อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของวัฒนธรรมสิ่งทอในประเทศญี่ปุ่น และประเทศลุ่มน้ำโขง"

織物というなじみの深いテーマをあげました。
ภายในงานเป็นการบรรยายเรื่องสิ่งทอเชิงลึก日本や東南アジアの国々が直面する「伝統の継承」という切実な問題を、国立民族博物館吉本忍教授から語っていただきました。
"มรดกดั้งเดิม" เป็นปัญหาเร่งด่วนในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บรรยายโดย ศ.ชิโนบุ โยชิโมะโตะ ศ.ประจำฝ่ายวิจัยด้านวัฒนธรรมแห่งพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาโอซาก้า


今回は大学内外から55名の参加者がありました。お忙しい中お越しいただき、ありがとうございました。
ภายในงานครั้งนี้ มีบุคคลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 55 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วม

Nov 4, 2009

第5回ランナー・ジープン交流祭スケジュール


今年もランナー・ジープン交流祭の季節がやってきました!
11月19日から29日の11日間、チェンマイ市内で、
さまざまな催しが予定されております。
今年で第5回をむかえ、北部タイの人々にも、
広く知られるようになって来ました。
スケジュールは在チェンマイ日本国総領事館のウェブサイトをご覧ください。

Nov 2, 2009

第5回ランナー・ジープン交流祭行事:モノづくりと日本人:江戸の文化と科学技術日本のモノづくり文化は、いつ、どうやって、生まれたのか?
国立科学博物館から鈴木一義氏を招き、
江戸時代の遊び心あふれる職人の技に潜む
モノづくり文化の真髄に迫ります。
วัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่น , เมื่อไหร่ , อย่างไร , การกำเนิด ?
วิทยากร คุณ คาซุโยชิ ซูซูกิ จาก พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กล่าวถึง ความหลายหลายของสิ่งประดิษฐ์ งานฝีมือ เทคโนโลยี
ความเป็นจริงของวัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่น

日時:11月25日(水)13:00~15:30 
会場:Lecture Room 114, College of Arts, Media and Technology (CAMT), Chiang Mai University
※入場無料
วัน : พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2552  เวลา : 13:00 - 15:30 น.
สถานที่ : ห้องบรรยาย114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

第5回ランナー・ジープン交流祭行事:かるた講習会第5回ランナー・ジープン交流祭行事:かるた講習会

かるたの魅力を体験してみませんか。
11月20日(金曜日)に、チェンマイ市内にあるユパラート高校と
チェンマイ大学人文学部で、かるた講習会を開催いたします。
クルンテープ・カルタクラブから講師を招き、かるたの遊び方を実演していただきます。
日本語の説明にタイ語通訳がつき、もちろん入場無料です。皆さんのお越しをお待ちしております。
เทศกาล ล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 5
"คุณอยากจะลองสัมผัสเสน่ห์ของ KARUTA บ้างไหม"
พบกับกิจกรรม KARUTA ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบกับวิทยากรจาก ชมรม KARUTA กรุงเทพ และการสาธิตวิธีการเล่น KARUTA
แปล (ญี่ปุ่น - ไทย) ในรายละเอียด และแน่นอน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้างาน
แล้วเจอกัน
11月20日  วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
第1部:ユパラート高校 時間:10:20-12:30 
場所:Yupparaj Wittayarai School Japanese Center
お問い合わせTel: 053-418674 ext. 217(Teerat)
รอบที่ 1 : โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เวลา : 10:20 - 12:30 น.
ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ติดต่อ : 053 - 418674 ต่อ 217  (คุณ ธีรัช)
第2部:チェンマイ大学人文学部 時間:16:30-18:30
HB6240 Chiang Mai University 
お問い合わせ Tel: 053-943284 Surasri
รอบที่ 2 : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เวลา : 16:30 - 18:30 น.
ณ ห้อง HB6240 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อ : 053 - 943284 (สุรสีห์)