Aug 20, 2010

ประกาศแจ้งยกเลิกการบรรยาย "เส้นทางสู่อาชีพนักแปล"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า การบรรยายเรื่อง "เส้นทาง....สู่อาชีพนักแปล" โดย รศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น

เนื่องจาก ท่านวิทยากรมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถเดินทางมาทำการบรรยายได้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ จึงจำเป็นต้องขอประกาศยกเลิกการบรรยายดังกล่าว

ในส่วนของคณาจารย์ นักศึกษา และท่านที่ได้ทราบข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวแล้ว ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

โดยหากมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพิ่มเติมในส่วนใด ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจะได้แจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยความเคารพ

第8回北部タイ日本研究研究セミナー:研究テーマの見つけ方
8月18日、13:30よりチェンマイ大学人文学部HB7802にて、第8回北部タイ日本研究セミナーを開催しました。

今回は当大学人文学部日本研究センターから中井仙丈博士を招き、学生たちの悩みの種である論文の書き方について話していただきました。

ポップカルチャーの研究を事例に、理論的な枠組みを利用して、研究テーマを見つけるというお話を約2時間にわたりしていただきました。

たくさんの方にご参加いただき有難うございました。

*配布資料原稿(日本語原文タイ語訳)はこちらからダウンロードできますので、ぜひご覧ください。(リンクが切れていたのでサイドアップロードいたしました)กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "ทำวิจัย...ง่ายนิดเดียว" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2553 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกท่าน ต่อไปในอนาคต


  

Aug 6, 2010

日本の地方自治に関するセミナー ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "โครงสร้างของระบบการปกครองด้วยตนเองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น"
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย "โครงสร้างของระบบการปกครองด้วยตนเองส่วนท้องถิ่นของญี่ปุ่น"
チェンマイ大学政治・行政学部が「日本地方行政の概要」と題したセミナーを、816日(月曜日)に開催いたします。
วันที่: 16 สิงหาคม 2553 (วันจันทร์) เวลา 13.00-14.30 น.สถานที่: อาคารรัฐศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง PSB1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช.วิทยากร: Mr. Yutaka Oinuma (เจ้าหน้าที่กระทรวงกิจการภายในประเทศญี่ปุ่น เทียบเท่ากระทรวงมหาดไทยขอประเทศไทย)
13:00-14:30から、チェンマイ大学政治・行政学部1階PSB1101を会場に行われます。(社会学部食堂の向かい)講師には自治体国際化協会のMr. Yutaka Oinumaをむかえ、日本語で行われます。(タイ語通訳あり)
**มีผู้แปลความ(ล่าม) เป็นภาษาไทย ตลอดการบรรยาย  ***เข้าร่วม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 入場無料です。ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284

Aug 2, 2010

第8回北部タイ日本研究セミナー「研究テーマの見つけ方」การบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 8 "ทำวิจัย...ง่ายนิดเดียว"今回の北部タイ日本研究連続セミナーのテーマは「研究テーマの見つけ方」です。研究レポートや卒論を書く際に、皆さんが頭を悩ませる「研究テーマ探し」についてお話します。このセミナーでは、
(1)学術論文と普通のエッセイはどう違うの?
(2)学術論文にはどんな順番があるの?
(3)何を書いたらいいのかわからないときどうすればい 
いの?という皆さんの切実な質問い対してわかりやすく説明します。
日時:8月18日13:30-15:30
会場:チェンマイ大学人文学部HB7802
使用言語:タイ語(日本語通訳なし)
入場無料、テキスト配布(日本語、タイ語)
お問い合わせ:053-943-284(日本研究センター)
 
การบรรยายเชิงวิชาการญี่ปุ่นศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม “ทำวิจัยง่ายนิดเดียว” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ ประสบปัญหากับการหาหัวข้อ การจับประเด็น หรือการตั้งคำถาม ในงานวิจัย ให้สามารถเขียนรายงาน หรือทำวิทยานิพนธ์ ได้อย่างถูกต้อง กระชับ และถูกต้องตามหลักสากล มากยิ่งขึ้นโดยในการบรรยายนี้จะมุ่งเน้น
(1) ให้นักศึกษาเห็นถึงความแตกต่างระหว่างบทความทั่วไป กับ บทความทางวิชาการว่าแตกต่างกันอย่างไร
(2) ขั้นตอนในการเขียนบทความทางวิชาการ
(3) การฝึกจับประเด็น และหาหัวข้อที่น่าสนใจ
การบรรยายครั้งนี้ บรรยายเป็นภาษาไทย และผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ฟรีตลอดรายการ
วันที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 - 15.30 น.
สถานที่: ห้องบรรยาย HB7802 คณะมนุษยศาสตร์
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-943284 (ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)