Jan 18, 2011

ประชาสัมพันธ์งานสัมนา โดย มูลนิธิญี่ปุ่น(Japan Foundation)ญี่ปุ่นศึกษา เทคนิคพื้นฐานและความรู้เบื้องต้นในการค้นหาข้อมูล

เพื่องานวิจัยและวิชาการ ในระดับอุดมศึกษา

(日本研究:大学生のための基礎文献セミナー)


วันเวลา : วันที่ 31 เดือน มกราคม 
ภาคเช้า 09:30-11:00น. ภาคบ่าย 13:00-14:30น.
สถานที่ :  HB7301,302 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เจ้าภาพ : มูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation)

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน: ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยากร/ผู้ให้การบรรยาย : อาจารย์มิยูกิ ฮามากุฉิ หอสมุดนานาชาติคันไซ


ภาคเช้า เวลา 09:30-11:00น. (HB7301)
การค้นหาฐานข้อมูลเกี่ยวกับวรรณคดีญี่ปุ่นโบราณ
วิธีการเขียนบทความ (วิธีการค้นหาข้อมูล, ที่ตั้งฐานข้อมูล, อ้างอิง)

ภาคบ่าย เวลา 13:00-14:30น. (HB7302)
การค้นหาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่น (เอกสารข้อมูลสถิติ, ภาพยนต์, เอกสารทางประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284
cmujapancenter@gmail.com


日本研究:大学生のための基礎文献セミナー

日時:131日  第一部09:30-11:00 2 13:00-14:30
場所:チェンマイ大学人文学部HB7301(午前) HB7302(午後)

主催:国際交流基金バンコク文化センター
共催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター
後援:盤谷日本人商工会議所
講師:関西国際センター図書館 浜口美由紀先生
参加無料


第一部09:30-11:00:古典日本文学関するデータベース検索
エッセイのかきかた(データの検索の仕方、データベースの構築、引用)
第二部 13:00-14:30:日本社会に関するデータベース検索
(統計資料、映像、歴史資料、地理、行政)

お問い合わせ
日本研究センター 電話 053-943284 メール cmujapancenter@gmail.com


Jan 13, 2011

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น เรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”      ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯขอเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการเสวนา ในหัวข้อ
“การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทางด้านการแก้ไชปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ร่วมรับฟังสัมนา เช่น ครู อาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และปราชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้แทนชุมชน และประชาคมต่างๆ ได้รับทราบช้อมูล เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่สอดคล้องกันกับแผนหลักสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
                                               ในวันที่ 20 มกราคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                             

โดย  ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร. ทาคาโยชิ คุซาโกะ จากมหาวิทยาลัยคันไซ  
 คุณเท๊ตซึโระ  โยชิโมโตะ ประธานเครือข่ายการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   
และ อาจารย์ โอกุริ ยูโกะ
 
และหัวข้อ "เครื่องมือในการพัฒนาคนและชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
  โดย รองศาสตราจารย์ ประสาน ตังสิกบุตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สามารถเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  
และหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข 053-943284 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

Jan 10, 2011

เอกสารประกอบการเรียนวิชา ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
โดย Dr.Senjo Nakai ได้ดัง Link ต่อไปนี้ 
http://www.upload-thai.com/download.php?id=7f92617e96971145bdc53f9d51bb9ed4

http://www.upload-thai.com/download.php?id=524cd5a795f27a7bb95890f3b37b9ebf