Dec 30, 2016

[ประกาศรับสมัครงาน] เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 【お知らせ】 日本研究センタープロジェクトコーディネーター募集

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะดำเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสาร ดังแนบ CLICK
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทรศัพท์ 053-943284


チェンマイ大学人文学部日本研究センターで、
プロジェクトコーディネーターを一名募集いたします。

詳細は以下の書類をご参照ください CLICK

さらに詳細な情報を必要とされる方は以下までご連絡ください。
日本研究センター 電話 053-943284

Dec 29, 2016

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่1) 2560/ 2017年度学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第一次募集)のお知らせ

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
รอบที่ 1

สมัครผ่านระบบออนไลน์:
ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559  จนถึง วันที่ 13 มกราคม 2560

2017年度学生募集開始
日本研究プログラム 修士課程
第1次募集

オンライン受付:
2016年12月19日から2017年1月13日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年2月7日火 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年2月8日水 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
合格発表日:2016年2月20日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
カリキュラムについての詳細: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

การสร้างชั้นวางหนังสือใหม่ ครั้งที่ 3/ 第3次本棚増設

ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสร้างชั้นวางหนังสือใหม่ ครั้งที่ 3 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ Mr. Takeo UTSUNOMIYA, Mr.Eiichi OSAKI, Mr. Masayoshi NORIKURA, และ Mr. Matsuo ARAI  ที่อาสาสมัครมาให้ความช่วยเหลือในการประกอบชั้นวางหนังสือใหม่ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ด้วยความร่วมมือและการบริจาคของทุกท่าน ทำให้ขณะนี้ห้องสมุดของศูนย์ฯ มีหนังสือภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับ งานวิจัย วารสาร นวนิยาย ฯลฯ รวมไปถึงหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น จำนวนกว่า 10,000 เล่ม ซึ่งชั้นวางหนังสือที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการจัดเรียงหนังสือ ทางศูนย์ฯจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำชั้นวางใหม่เพื่อรองรับหนังสือทั้งหมด


2016年10月27 - 29日、日本研究センターで第三回目になる本棚増設を行いました。

センター開設当初から本棚制作にご協力いただいているチェンマイ在住のロングステイヤーの宇都宮武夫さん、大崎栄一さん、乗鞍政義さんに加えまして、荒井松男さんがご参加くださり、木製本棚5本を製作くださいました。ありがとうございます。

皆様のご寄附、ご協力によって、日本語の研究書、小説、ジャーナル、日本関連のタイ語、英語書籍など全蔵書数が10,000冊に達し、現在の本棚では配架できなくなったため、本棚を増設することとなりました。

Dec 27, 2016

คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ コンケーン大学教育学部日本語教育専攻 日本研究センターへご来訪

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 34 คน จากสาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ  ได้ให้การต้อนรับ

2016年12月23日コンケーン大学教育学部日本語教育専攻の教員と学生34名がが日本研究センターに来訪し、サランヤー・コンジット所長と西田昌之副所長がお迎えし、センターの活動と研究についてご紹介しました。
Dec 21, 2016

อาจารย์สุวภา ธีรกิตติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / チュラーロンコーン大学スワパー・ティラキッティクン先生 ご来訪

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 อาจารย์สุวภา ธีรกิตติกุล อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ได้มอบวารสาร "Japanese Studies Journal No.14" ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย Osaka ให้กับทางห้องสมุดของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ

2016年12月20日(火)、チュラーロンコーン大学文学部東洋言語学科非常勤講師のスワパー・ティラキッティクン先生が本学日本研究センターにご来訪され、チュラロンコーン大学と大阪大学が共同で作成している論文集『日本研究論集 第14号』を寄贈されました。


Dec 20, 2016

[ข่าวประชาสัมพันธ์] Call for Papers 2017 SPAS Graduate Student Conference มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา / 【お知らせ】Call for Papers ハワイ大学マノア校太平洋アジア研究科(SPAS)大学院生学術会議

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการ 2017 SPAS Graduate Student Conference
มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

“Bridging the Gaps: Conceptualizing Asia through an Interdisciplinary Lens”

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2560
ณ the Center for Korean Studies, 
the University of Hawai‘i at Mānoa (UHM), Honolulu, Hawai‘i, USA


チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
ハワイ大学マノア校太平洋アジア研究科(SPAS)大学院生学術会議についてご案内致します。

Bridging the Gaps: Conceptualizing Asia through an Interdisciplinary Lens

2017年3月22-24日
アメリは合衆国ハワイ州ホノルル ハワイ大学マノア校韓国センター

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。 【Report】 JTAT การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559/ 2016年度大学日本語教育セミナー「大学日本語教育と研究と結ぶ」

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญึ่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลาง"ในการสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559 "การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษากับการทำวิจัย" ในฐานะอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ร่วมกับ เจแปนฟาว์นเดชั่น กรุงเทพฯ (การบรรยายเป็นภาษาไทย)

2016年12月17日、国際交流基金バンコク日本文化センターが、タイ国日本語日本文化教師協会(JTAT)との共催で2016年度大学日本語教育セミナー「大学日本語教育と研究と結ぶ」を開催し、チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長、日本語学科講師のサランヤー・コンジットが若手研究者の研究紹介セッションのパネルの一人として発表を行いました。


【Report】โครงการการสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนเครือข่ายฯ หัวข้อ "การสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น"/ 【Report】 『目の見えない大学生への日本語の教えかた』

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 8.50 - 12.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ การสัมมนาสำหรับอาจารย์ผู้สอนเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือในหัวข้อ "การสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น" ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年12月19日8:50-12:00、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアムでは、チェンマイ大学人文学部日本研究センターとチェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科とバンコク日本人商工会議所と共催して、「北部タイ日本語日本研究コンソーシアム教員セミナー:『目の見えない大学生への日本語の教えかた』」を人文学部棟HB6、1階日本研究センター教室において開催しました。

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ภายในเครือข่ายฯ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายทางการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในประเทศไทย

本セミナーはタイ国における障がい学生のインクルーシブ教育方針に対応するため、受け入れ経験のあるチェンマイラチャパット大学日本語学科の経験をコンソーシアム内で共有するために行われました。
อาจารย์ Isao YAMAKI ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻一三男 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
モデレーター:西田 昌之 チェンマイ大学人文学部日本研究センター副所長

"ภาษาสำหรับผู้ใช้อักษรเบรลล์และการเป็นเพื่อนกัน 
-ฉันเป็นแบบนี้ ฉันก็เรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และยังเคยสอนภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย-"
Ms. Yoshimi HORIUCHI
ผู้แทนจากคาราวานหนอนหนังสือ (ARC:Always Reading Caravan)

「点字使用者として言語と付き合うということ 
~私はこうして国語と英語を勉強し、タイ語を学び、日本語を教えました~」 
堀内佳美さん(アークどこでも本読み隊代表)

Ms. Yoshimi HORIUCHI
ผู้แทนจากคาราวานหนอนหนังสือ (ARC:Always Reading Caravan)
堀内佳美さん
(アークどこでも本読み隊代表)
"ประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยผ่านอักษรเบรลล์"
คุณ สราวุฒิ แก้วสาร
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

「高校と大学で点字を使って日本語を勉強した経験から」
サラウット・ゲーウサーンさん
(チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科学生)

คุณ สราวุฒิ แก้วสาร
นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
サラウット・ゲーウサーンさん
チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科学生


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
"มาเรียนรู้จากประสบการจริงกับการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ความบกพร่องทางการมองเห็น"
อาจารย์  Yukiko KAWAI
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ワークショップ「視覚障がい学生への日本語教育を体験してみよう!」
川合友紀子先生
(チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科講師)
อาจารย์  Yukiko KAWAI
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
川合友紀子先生
チェンマイラチャパット大学人文社会学部日本語学科講師อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์
หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
サランヤー・コンジット所長
チェンマイ大学人文学部日本研究センター

ประชาสัมพันธ์ การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น(Rakugo) / 落語会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชม

การแสดงศิลปะการเล่าเรื่องตลกแบบญี่ปุ่น (Rakugo)
จัดโดย สมาคมญี่ปุ่นเชียงใหม่


ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่


チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
日本文化紹介イベントのお知らせをいたします。
関心のある方はどうぞご参加ください。

チェンマイ日本人会主催 
落語会

日時:2017年1月14日(土)16:00- 
場所:バンコク病院4階会議室


ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี !!
入場無料‼

การเล่าเรื่องโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น
日本語による講演

ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
予約不要

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมญี่ปุ่นเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-206-980 
問合せ:チェンマイ日本人会 (053-206-980)

จัดโดย: สมาคมญี่ปุ่นเชียงใหม่
主催: チェンマイ日本人会

Dec 18, 2016

การรับสมัครนักศึกษาใหม่: หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่1) 2560/ 2017年度学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第一次募集)

รอบที่ 1 :

สมัครผ่านระบบออนไลน์: ตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2559  จนถึง วันที่ 13 มกราคม 2560

第1次募集受付:

オンライン受付:2016年12月19日から2017年1月13日まで

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/


กำหนดสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2017年2月7日火 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2017年2月8日水 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター 

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 
合格発表日:2016年2月20日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 
大学院応募受付先: 
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่: 
カリキュラムについての詳細: 
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284 
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

Dec 16, 2016

Report การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 10 / Report 「第10回タイ全国日本研究学術会議」

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 10 "Rikkoku : ยืนหยัด ไทย-ญี่ปุ่น" ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2016年12月15日、タイ王国バンコク都 チュラーロンコーン大学マーハーチュラーロンコーン・ホール で開催された第10回タイ全国日本研究学術会議「立国(Rikkoku):タイ・日本のレジリエンス」(JSAT主催)にチェンマイ大学人文学部日本研究センターから教員、修士学生が参加しました。


คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 4 คน ได้แก่ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)  ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง น.ส.พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา) และน.ส.ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา) ในส่วนของ อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) และผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง ก็ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นกรรมการที่ปรึกษาสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยเช่นกัน

本学からは、サランヤー・コンジットセンター長、ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授、パチャヤー・ソーポンシティポンさん(日本研究修士課程)、シリナパーペン・ブアンプームさん(日本研究修士課程)の4名が口頭発表を行いました。またサランヤー・コンジットセンター長とベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授は評議委員として会議運営に協力しました。


ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
 ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アルスラニアン助教授

น.ส.พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา)
パチャヤー・ソーポンシティポンさん (日本研究修士課程)

สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ) 
サランヤー・コンジット日本研究センター所長

น.ส.ศิรินภาเพ็ญ ปวนเพิ่ม (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา)
シリナパーペン・ブアンプームさん(日本研究修士課程)


ในปีหน้า การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 11 จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
来年第11回タイ全国日本研究学術会議は、コンケーン大学で開催されることが決定され、閉会しました。