Mar 29, 2018

Japan Foundation Bangkok เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ/ 国際交流基金バンコク日本文化センター職員ご来訪

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คุณ ฮารุกะ นาคาจิมะ Head of Japanese Studies Intellectual Exchange Department คุณวัฒนา อ่อนพานิช และ คุณทมวรรณ เพ็งสถิตย์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ

2018年3月29日に国際交流基金バンコク日本文化センターの中島遥香次長、ワタナー・オーンパーニット氏、タマワン・ペンサティット氏が日本研究センターに来訪され、サランヤー・コンジット所長と西田昌之副所長がお迎えしました。


Mar 26, 2018

【Report】ศิลปะการแสดง『PPP in ASIA Vol.1 Chiangmai × Tokyo Double Bill Performance』/ 【Report】パフォーミングアート『PPP in ASIA Vol.1 Chiangmai × Tokyo Double Bill Performance』

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมงานแสดงศิลปะ Performing Arts "PPP(Performance Platform Project)in ASIA Vol.1 Chiangmai × Tokyo Double Bill Performance" ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง (คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) คุณ Rie Makino และ คุณ SKANK ศิลปินชาวญี่ปุ่น ที่ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม จังหวัดเชียงใหม่

2018年3月23日チェンマイ現代美術館MAIIAMにおいて、チェンマイ大学芸術学部パドゥンサク・コチャソムロン助教授と日本人パーフォミングアーティスト Rie Makinoさん、SKANKさんが出演するパフォーミングアート『PPP(Performance Platform Project)in ASIA Vol.1 Chiangmai × Tokyo Double Bill Performance』を鑑賞してきました。

ーーーーーーーーーー
SKANK X Rie Makino
"...A...ALL..." (2018)--------------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พดุงศักดิ์ คชสำโรง
(คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
"I WANT TO TELL 〔ASK〕 YOU SOME THING" (2018)

パドゥンサク・コチャソムロン
(助教授, チェンマイ大学芸術学部)
"I WANT TO TELL 〔ASK〕 YOU SOME THING" (2018)


【Report】กิจกรรมการแนะแนวการทำงาน จาก บริษัท Niikei Human Resources/【Report】日経HR社による就職セミナー開催

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-17.00น.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญบริษัทเข้ามาแนะแนวการทำงานในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับการสมัครงาน” โดยได้รับเกียรติจากคุณ Junya Ishiwatari Director of Career Services Department บริษัท Niikei Human Resources เข้ามาเป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018年3月26日16:00-17:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本語科が主宰した日本語を学ぶ学生向けの就職セミナーが開催されました。人材企業の日経HR社キャリア事業部長石渡順也氏が訪れ、就職についての解説を行いました。

【Call for papers】การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 12 / Call for papers「第12回タイ全国日本研究学術会議」

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 12 (JSAT12)
หัวข้อ "การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต”
Future Mobility and Development
ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
第12回タイ全国日本研究学術会議(JSAT12)についてご案内致します。
本年のタイトル:Future Mobility and Development
2018年11月29-30日
タイ王国ナコーンラーチャシーマー県 
ナコーンラーチャシーマー・ラチャーパット大学
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังไฟล์เอกสารโครงการตามแนบ
興味のある方は以下詳細をご覧ください。


Reportการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ"Film Analysis: Form and Content and Visual Communication"/Report 日本研究講演 "Film Analysis: Form and Content and Visual Communication"

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "Film Analysis: Form and Content and Visual Communication" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Senjo Nakai คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยาย

2018年3月25日(日) 9:00 - 12:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、タマサート大学ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部中井仙丈博士をお招きして『Film Analysis: Form and Content and Visual Communication』を開催しました。Reportการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา หัวข้อ"แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย"/Report 日本研究講演会 日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル『日タイ翻訳の理論と技術』

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "แนวคิดและเทคนิค การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวณิช อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษา คณาจารย์และนักแปลภาษาญี่ปุ่น โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทยอย่างกว้างขวาง

2018年3月24日(土) 13:00 - 16:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、タマサート大学教養学部タイ語・東洋言語学科日本語科 ソムキアット・チャウェンキットワニット准教授をお招きして『日本語通訳・翻訳のプロフェッショナル:日タイ翻訳の理論と技術』を開催しました。北部タイの40名の日本語教員、日本語翻訳者が参加し、タイ日翻訳についての議論を深めました。


Mar 25, 2018

การสอบจบ(defense) ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่น 5/2560/ 2017年度第5回日本研究修士課程最終口頭試問(ディフェンス)開催

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบจบ(defense) ของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

2018年3月25日(日)16:00-19:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、2017年度第5回目となる日本研究修士課程最終口頭試問を実施しました。

คณะกรรมการได้ตัดสินให้ผู้เข้าสอบ 2 ท่านผ่านการสอบจบ ในครั้งนี้ หากผู้ที่ผ่านการสอบจบได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ก็จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญี่ปุ่นศึกษา

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

審査の結果、2名を最終試問通過とすることに決定しました。今後、論文修正後に学部、大学院からの承認を受けることになります。おめでとうございます。

Mar 16, 2018

แนะนำหนังสือ/図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより、
お勧めの本を紹介します。

หนังสือชื่อ Hayashiya Kikuzo no kodomo rakugo เล่ม 1~6
林家木久蔵の子ども落語 その1~6

1.お殿さま・おさむらい編 (ท่านโชกุนและเหล่าซามูไร)
内容(「BOOK」データベースより)


ความสนุกของ "ระคุโกะ" หรือศิลปะการเล่าเรื่องขบขันของญี่ปุ่น  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า "ระคุโกะ"  มีเรื่องเล่าขบขันจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ว่าใครก็สามารถพบเจอ ผู้ชมจะได้รับชมเรื่องราวเหล่านั้น ผ่านท่าทาง การแสดงของผู้เล่า"ระคะโกะ"  นอกจากนี้เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของ "ระคุโกะ" คือการที่ผู้ชมสามารถ อิน ไปกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างไม่ทราบสาเหตุ ผ่านการเล่าของนักแสดงเหล่านั้น ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของท่านโชกุนกับเหล่าซามูไร ที่ค่อนข้างแตกต่างจาก ท่านโชกุน หรือ ซามูไร ที่ปรากฎในการแสดง "ระคุโกะ"  ที่มักจะแสดงถึงความดี และความน่าเอ็นดู(จนเกลียดไม่ลง)ของเหล่าซามูไร  แต่เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ เช่น『将棋の殿様』 (โชงิของท่านโชกุน),『そばの殿様』(โซบะของท่านโชกุน) ที่เล่าถึงวีรกรรมต่างๆของท่านโชกุนที่ทำให้เหล่าลูกสมุนหัวหมุนต่างๆนานา นอกจากนี้ ยังมีตอน 『初音の鼓』(กลองฮัตทสึเนะ) ที่เล่าถึงเชาว์ปัญญาของท่านโชกุนอีกด้วย


ถึงแม้ว่า ซามูไรจะมีความหยิ่งทนงในศักดิ์ศรี แต่บางครั้งก็ทำเรื่องนอกเหนือความคาดหมายที่ซามูไรผู้มีความหยิ่งทนงจะกระทำได้ ในหนังสือเล่มนี้ มีเรื่องราวของซามูไรที่หลุดจากฟอร์มหยิ่งๆ เขียนไว้หลากหลายตอน อย่างเช่น ตอน『禁酒番屋』(ห้องพักห้ามดื่มสุรา) ก็ได้เล่า ถึงยามผู้หนึ่งซึ่งผู้ซึ่งอยากดื่มสุรา แต่ไปๆมาๆ กลายเป็นว่าได้ดื่มปัสสาวะ ไปเสียอย่างนั้น ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้อาจจะลดช่องว่างแห่งความแคลงใจของชาวเมืองมีต่อซามูไรผู้หยิ่งทนงก็เป็นได้

『落語』の楽しさは、私たちがふだん生活している中で、見たり、聞いたりしている、だれにでも経験のありそうな話が多いことです。そして、それを笑い話として語ることで、聞いている人の心をなんとなく、ほのぼのとさせるところが、『落語』のいちばんの魅力でもあります。本書に登場するのは、お殿様やお侍ばかりです。実際はだいぶ違うのでしょうが、『落語』に登場するお殿様やお侍は、どこか人のよい、憎めない人間ばかりです。『将棋の殿様』『そばの殿様』は、世間知らずのお殿様のために、家来たちが大変迷惑し、食中毒まで起こします。また、『初音の鼓』には、なかなか頓智のあるお殿様が出てきます。一方、お侍はどこか威張ったところがありますが、『禁酒番屋』では門番が、最後におしっこを飲まされそうになってしまうように、やはりどこか抜けたところがあるお侍として描かれていることが多いようです。これは、ふだん威張ってばかりいるお侍に対する、町の人たちのささやかな反抗なのかもしれません


2.かわいい動物・ゆうれい編 (林家木久蔵の子ども落語) (สัตว์โลกน่ารัก และเหล่าภูตผีวิญญาณ)

内容(「MARC」データベースより)

คุณตากอนเบย์ที่อาศัยอยู่ในป่าลึก จับตัวทานูกิเจ้าปัญหาตัวหนึ่งได้ในเย็นวันหนึ่ง ทุกๆคนต่างคิดว่าคุณตาจะต้องฆ่าเจ้าทานูกิตัวนี้แน่ๆ แต่คุณตากลับปล่อยเจ้าทานูกิไป.....พบกับ14 เรื่องราวน่าขบขันที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และเหล่าภูตผีวิญญาณต่างๆ ได้ในหนังสือเล่มนี้

村はずれに住む権兵衛さんは、ある晩いたずらばかりしていた狸をつかまえました。みんなが「狸汁にしてしまおう」というのをなだめて、権兵衛さんは狸を逃がしてやりますが…。動物やゆうれいが出てくる落語14話。

3.林家木久蔵の子ども落語〈その3〉わんぱく少年・どろぼう編(เด็กน้อยจอมซนกับเหล่าหัวขโมย)
内容(「BOOK」データベースより)
 "ระคะโกะ" มีเรื่องราวสนุกสนานที่เกิดวีรกรรมป่วนๆของเหล่าเด็กๆ ที่ไม่แพ้ผู้ใหญ่ปรากฏอยู่ ซึ่งวีรกรรมเหล่านั้นก็ไม่ด้อยไปกว่าพวกโจรพวกขโมยเลย ถึงจะมีโจรมากหน้าหลายตาโผล่มาในเรื่องเล่าของ "ระคุโกะ" ก็ตาม แต่ไม่เคยมีเรื่องราวของโจรมหาโหดหรือฆาตรกรบ้าคลั่ง ปรากฏขึ้นใน "ระคุโกะ"
 มีเพียงเรื่องราวของเหล่าโจรลักเล็กขโมยน้อย ที่มักจำทำผิดพลาดอยู่เป็นประจำ เท่านั้น

落語には、じつに様々な子どもが登場して、大人顔負けの活躍をするから、ゆかいです。泥棒も負けていません。落語にはいろいろな泥棒が出てきますが、大泥棒や狂暴な泥棒というのは出てきません。どちらかというと、コソ泥のような、小物の泥棒ばかりですから、いつもドジばかりふんでいます。

4.林家木久蔵の子ども落語〈その4〉おもしろトンチ編  


ในบรรดาเรื่องเล่าที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ มีหลายๆเรื่องที่กล่าวถึงเรื่องการใช้ความความฉลาดหลักแหลมในการแก้ปริศนาเชาวน์ปัญญา ไม่ว่าปริศนาจะยากเพียงใดก็สามารถแก้ปริศนาเหล่านั้นได้อย่างที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง
内容(「BOOK」データベースより)
この本の落語の中には、さまざまな知恵を働かせたり、頓知をつかったりする噺が出てきます。どれもたいへんよくできていて、だまされたほうも思わず笑ってしまうようなものばかりです。

5.林家木久蔵の子ども落語〈その5〉まぬけな人たち編 (เหล่าคนบ้าบอ)

内容(「BOOK」データベースより)

ในเล่มนี้ผู้เล่าจะรวบรวมเรื่องราวที่ตนเกิดความสงสัยที่ว่า ทั้งๆที่ฉันก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไป แต่ไฉนคนรอบข้างถึงได้มองว่าฉันบ้าบอ แปลกประหลาด ไม่เหมือนชาวบ้าน "แปลกตรงไหนกันนะ" 
(อยากรู้ต้องมาลองอ่านกันนะคะ^^)

私たちが、ふだん生活している中でも、本人は一生懸命、まじめにやっているのに、まわりの人間から見ると、何かおかしいといったことがよくあります。本書では、そんな「どこかヘン」な人たちの噺を集めてみました。
(どこがヘンか知りたいのなら、読んでましょう。^^)

6.林家木久蔵の子ども落語〈その6〉おさわがせな人たち編 


ในหนังสือเล่ม6 นี้ได้รวบรวมเรื่องที่สุดแสนจะขบขันที่ถูกจินตนาการขึ้นมา เป็นผลงานชิ้นเอกที่โดนใจใครหลายๆคน  เรื่องราวของ ตัวเอกที่ค่อนข้างจะเซ่อซ่า อย่างโยทาโร่  และเรื่องราวอีกมากมายได้ถูกรวบรวมอยู่ในเล่ม 6 รวมเล่มที่บันทึกสุดยอดเรื่องราวต่างๆของ "ระคุโกะ" 
内容(「MARC」データベースより)
落語の世界に登場するのは、多かれ少なかれ人騒がせな人たちばかり。千秋楽の6巻では、ちょっと間抜けな与太郎が主人公の噺や、ばかばかしい題材を扱った噺などを収録した落語の世界の集大成。


Mar 13, 2018

Reportการจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 3 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/2017年度第3回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในฐานะสำนักงาน(ชั่วคราว)เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้ทำการจัดประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 3 / 2560 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเริ่มต้นด้วยการประชุมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมของสมาชิกเครือข่ายฯ นอกจากนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2560 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2017年第3回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、2018年3月10日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、まず全大学で共同事業について話し合われ、その後、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の報告が行われました。午後は来年度の助成プログラムの話し合い等が行われました。

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งที่ 3/2560
2017年度第3回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議
พิธีเปิดการประชุมฯ
開会式

อาจารย๋ Ryota WAKASONE อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีกร
司会:若曽根了太先生 (チェンマイ大学) 

คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
コンソーシアムの先生方

คุณ Yoichi  TSUTSUMI
 เลขาธิการ หอการค้าญี่ปุ่นฯ
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)

อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ เลขาธิการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
サランヤー・コンジット先生 (コンソーシアム事務局長)

อาจารย์ Elisa  Mie  NISHIKITO (ซ้าย)
อาจารย์ กัลยา  แสนใจมูล (ขวา)
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพ
西木戸 美恵 エリーザ先生(左)
カンラヤー・ セーンジャイムーン先生(右)
(パーヤップ大学)

อ. Ryota   WAKASONE
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
若曽根了太先生
(チェンマイ大学)

อ. Yoko HARANO มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
原野陽子先生(チェンラーイ・ラーチャパット大学)

อ. Toshiaki  KANAYA
มหาวิทยาลัยพะเยา
金谷俊暁先生
(パヤオ大学)

อ. ดร.ปิยธร  แก้ววัฒนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ピヤトーン・ゲーウワタナ先生
(チェンマイ大学)

อ. Akino  MINATO
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
湊あきの先生
(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)

อ. Yumiko    SHIMA
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
志摩由美子先生
(チェンマイ・ラーチャパット大学)

อ. ต่อศักดิ์  ร่มส้มซ่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
トーサック・ロムソムサー先生
(ピブーンソンクラーム・ラーチャパット大学)

คุณ Yoichi  TSUTSUMI เลขาธิการ หอการค้าญี่ปุ่นฯ  (ซ้าย)
คุณ Nami  FUJISHITAเจ้าหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ หอการค้าญี่ปุ่นฯ(ขวา)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所事務局長)(左)
藤下奈美氏(バンコク日本人商工会議所 事務局)(右)

อาจารย์ Ayumi SHIMOMURA
Adviser of Japanese Language Education, Japan Foundation ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
下村朱有美先生
(国際交流基金日本語教育アドバイザー・ユッパラート高校所属)

Mr. Atsushi AOKI
กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
青木敦史領事
(在チェンマイ日本国総領事館)

อาจารย์ Isao YAMAKI
ประธานกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
八巻 一三男先生(コンソーシアム会長)