Feb 26, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก Mr. Masahito Sasaki/佐々木政仁氏より図書寄贈

   

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาคจำนวน 100 เล่ม จาก Mr. Masahito Sasaki

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

2019年2月14日、佐々木政仁氏より日本研究センターに書籍をご寄贈いただきました。
心より感謝申し上げます。

คณาจารย์ จาก Sophia University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 上智大学よりお客様のご来訪วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.คณาจารย์ จาก Sophia University ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ Ryota Wakasone  อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

2019年2月22日、上智大学より副学長 杉村美紀教授、佐藤紀美子特任准教授、高尾有希子様が、日本研究センターにご来訪されました。チェンマイ大学の若曽根了太講師がお迎えしました。

Feb 25, 2019

【Report รายงานกิจกรรม/ การดำเนินงานฯ】การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาปริญญาโทจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 
1. นายณัฐกร คำปวน
2. นายณัฐภัทร พุ่มริ้ว
3. นางสาวรสิกา จิรานุกรม
4. นางสาวรพีพรรณ ต๊ะหนั่นต่า
       


Feb 22, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง


         ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น/ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การอนุเคราะห์
หนังสือ "ญี่ปุ่นอย่างที่เป็น" ลำดับที่ 5 บทบาทและสถานะของสตรีแนวหน้าของญี่ปุ่นหลังการเปลี่ยนแปลงประเทศสู่สมัยเมจิ ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

          ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยเมจิ จุดกำเนิดของความเป็นอิสระและการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจของผู้ชายซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกลาง และผู้หญิงญี่ปุ่นแสดงความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ด้วยพลังของผู้หญิงที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน

          ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

         ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยที่ให้การอนุเคราะห์
วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย Vol.8 No.2 และ Special Edition 2018 
ให้แก่ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สำหรับท่านที่สนใจวารสารฯ ฉบับ Special Edition 2018 สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษานะคะ


【Report รายงานกิจกรรม/ การดำเนินงานฯ】

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:30-12:45 น.โครงการปริญญาโทญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "เส้นทางสู่การทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวไทย" ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี อ.สรัญญา คงจิตต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง "คุณลักษณะของคนไทยที่จบวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและทำงานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น" โดยกล่าวถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่บัณฑิตเอกภาษาญี่ปุ่นที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้พบเจอ และมีเสวนาในหัวข้อ "เส้นทางสู่การทำงานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวไทย" โดยผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ศ.วรินทร วูวงศ์ (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อ.สรัญญา คงจิตต์ (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผศ.ดร.นันท์ชญา มหาขันธ์ (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) และ Assoc.Prof.Suzuki Nobuko (Faculty of Global Communications, Doshisha University,Japan) มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังมากมาย

【Report รายงานกิจกรรม/ การดำเนินงานฯ】 การสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (น.ส.วันวิสาข์ นาสิงห์)

            วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ได้จัดการสอบการค้นคว้าอิสระของ น.ส.วันวิสาข์ นาสิงห์ นักศึกษาประจำหลักสูตรฯ

           โดยมีรายนามคณะกรรรมการสอบฯ คณาจารย์ และบุคลากรผู้เข้าร่วมฯ ดังต่อไปนี้
1. ผศ. ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
2. Dr. Yusuke Tominaga
3. Prof. Dr. Shigeharu Tanabe
4. ผศ. ทรงพันธ์ ตันตระกูล
5. ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
6. Lect. Ryota Wakasone

Feb 20, 2019

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจาก Ms.Haruna Suzuki/Suzuki Haruna氏より図書寄贈


เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาคจำนวน 29 เล่ม จาก Ms.Haruna Suzuki

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

Suzuki Haruna氏より日本研究センターに書籍をご寄贈いただきました。
心より感謝申し上げます。

Feb 13, 2019

【ประชาสัมพันธ์】การบรรยายเชิงวิชาการ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ

"พลวัตการเคลื่อนย้ายของแรงงานไทยในญี่ปุ่น"
โดย Prof. Sai Hironori จาก Hiroshima Kokusai Gakuin University

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
เวลา 13:00 – 16:00 น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1


ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าฟังการบรรยายฟรี ***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***


สามารถสำรองที่นั่งได้บนเว็บไซด์นี้ >> https://goo.gl/forms/27nNGGyH0lhcivmw2
ภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นะคะ
Feb 6, 2019

กิจกรรมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

   เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาตัวแทนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สถานที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ฝึกซ้อมเล่นไพ่คารุตะ เพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันไพ่คารุตะ ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หวังว่าน้องๆ จะได้ประสบการณ์ดีๆ กลับมานะคะ ^^

【Report】การบรรยายพิเศษญี่ปุ่นศึกษาสัญจร

   เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จัดการบรรยายพิเศษญี่ปุ่นศึกษาสัญจร เรื่อง "บทบาทญี่ปุ่นและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาประเทศลุ่มน้ำโขง" โดย Professor Dr. Satoru Matsumoto วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Faculty of Intercultural Communication, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ เป็นผู้ร่วมการอภิปราย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Professor Makio Takemura and Professor Kazuo Takahashi จาก Toyo University เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. Professor Makio Takemura, President of Toyo University, Japan และ Professor Kazuo Takahashi, Vice President for International Affairs ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและบรรยายพิเศษแก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและบุคลากรศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาเป็นผู้ให้การต้อนรับ
  Feb 5, 2019

【ประชาสัมพันธ์】กิจกรรม Movie Time

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Movie Time

ในวันพุธที่ 27 ก.พ. 62 , วันพุธที่ 13 มี.ค.62 และ วันพุธที่ 20 มี.ค. 62 

เวลา 12.30-15.30น.

ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HB6 ชั้น 1

*ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประชาสัมพันธ์ดังแนบ*รับจำนวนจำกัด 35 คนเท่านั้น! (ต่อ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ติดต่อลงทะเบียนกิจกรรมได้ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 053-943284 คุณเมย์  ผู้ประสานงานหลัก