Jan 31, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "เรื่องผีกับคนญี่ปุ่น : โลกอีกมิติหนึ่ง ในเมืองเกียวโต"

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ

"เรื่องผีกับคนญี่ปุ่น : โลกอีกมิติหนึ่ง ในเมืองเกียวโต"

ผู้บรรยาย:Professor Dr. KUNIHIKO TSUTSUMI (Kyoto Seika University)

Moderator:Benjang Jaisai Der Arslanian (Chiang Mai University)

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ชั้น 1 อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยาย:ภาษาญี่ปุ่น

ขอความกรุณาท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จากลิ้งค์นี้ >> https://forms.gle/fRhxZFGphsvLnzix6
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***


チェンマイ大学人文学部日本研究センターより講演会のご案内をいたします。

「怪談と日本人―京都のまちかどから見える異界―」

講演者:Professor Dr. KUNIHIKO TSUTSUMI (Kyoto Seika University)

Moderator:Benjang Jaisai Der Arslanian (Chiang Mai University)

日時:2020年2月26日(水)13:30 - 16:30
場所:チェンマイ大学人文学部HB6 日本研究センター
言語:日本語(タイ語通訳なし)

参加費無料!! 参加ご希望の方は以下、
2020年2月19日まで https://forms.gle/fRhxZFGphsvLnzix6 にお申込下さい。


*เพื่อผู้จัดงานจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบ รวมถึงอาหารว่างได้เพียงพอค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณในความร่วมมือล่วงหน้าค่ะ*


Jan 30, 2020

【ประชาสัมพันธ์】การบรรยายเชิงวิชาการ "โอลิมปิกโตเกียวปี ค.ศ.1940 ที่หายไป ーนักกีฬาคนไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นー"


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ


โอลิมปิกโตเกียวปี ค.ศ.1940 ที่หายไป
 ーนักกีฬาคนไต้หวันภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นー

幻の1940年東京オリンピック 
ー日本統治下台湾の陸上選手たちー


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7 ชั้น 8 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
บรรยาย:ภาษาญี่ปุ่น


ขอความกรุณาท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้จากลิ้งค์นี้ 

***ไม่เสียค่าลงทะเบียน***


เพื่อผู้จัดงานจะได้ทราบจำนวนที่แน่นอนและจัดเตรียมเอกสารประกอบ รวมถึงอาหารว่างได้เพียงพอค่ะ
ขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณในความร่วมมือล่วงหน้าค่ะJan 28, 2020

【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคหนังสือ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับหนังสือบริจาค จำนวน 12 เล่ม จาก Assistant Prof. MASAYUKI NISHIDA

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ จะได้นำหนังสือดังกล่าว ไปเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
ณ ห้องสมุดศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้เกิดประโยชน์ ต่อไป

ต้องขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


Jan 22, 2020

นักศึกษาฝึกงาน / 学生インターシップ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 3 คน เพื่อมาฝึกประสบการณ์ทำงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โดยจะปฎิบัติงานในส่วนของงานต้อนรับแขกในสำนักงาน การจัดการห้องสมุด และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ได้แก่
チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、3名のインターンシップを受け入れました。センターで受付業務、図書館管理、交流企画等の研修を行っていただきます。


1. นายวงศธร นันทขว้าง จากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกงานระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2563
1. チェンマイ大学人文学部図書館情報学科3年生のウォンサトン・ナンタクアンさんです。期間は2019年12月18日~2020年6月10日となります。

2. นางสาววิชชุดารินทร์ สืบศิริวิริยกร จากสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกงานระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มิถุนายน 2563
2. チェンマイ大学人文学部図書館情報学科3年生のヴィッチュダーリン・スッブシリヴィリヤコーン さんです。期間は2019年12月18日~2020年6月10日となります。

3. Ms. Nao KAJIO จากมหาวิทยาลัย Kobe Women's University ฝึกงานระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563
3. 神戸女子大学の梶尾奈央さんです。期間は2020年1月7日~2月20日となります。

เรียงลำดับจากทางซ้าย
นายกิตติพัฒน์ นาคสำราญ (นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา)
นางสาววิชชุดารินทร์ สืบศิริวิริยกร (นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Ms. Nao KAJIO (นักศึกษา Kobe Women's University)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
นายวงศธร นันทขว้าง (นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
左から順に
ギッティパット・ナークサムランさん (パヤオ大学)
ヴィッチュダーリンスッブシリヴィリヤコーン さん (チェンマイ大学)
梶尾奈央さん (神戸女子大学)
ベーンジャーン・ジャイサイ・デア・アスラニアン助教授 (チェンマイ大学日本研究センター所長)
サランヤー・コンジット先生 (チェンマイ大学人文学部日本語科講師)
ウォンサトンナンタクアン さん (チェンマイ大学)

【Report】การบรรยายเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ ชมรมศึกษาวรรณคดีญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เอานิยายญี่ปุ่นไป "เล่น" ในชั้นเรียน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง HB7509 ชั้น 5 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Jan 21, 2020

อาจารย์ณัฐกร คำปวน มหาวิทยาลัยพะเยาเดินทางเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา, Dr. YUSUKE TOMINAGA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และพนักงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาให้การต้อนรับ อาจารย์ณัฐกร คำปวน จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้ามานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 คน คือ นายกิตติพัฒน์ นาคสำราญ โดยนักศึกษาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563


【Donation】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีชงชา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอุปกรณ์สำหรับใช้ในพิธีชงชา ซึ่งบริจาคโดย Mr.TAKESHI YOSHIKAWA

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และชมรมชงชาจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป


 

Jan 17, 2020

【Report】การบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การเขียนกลอนแบบญี่ปุ่น"

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา จัดการการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การเขียนกลอนแบบญี่ปุ่น" ณ ห้อง HB7704 อาคาร HB7 ชั้น 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอขอบพระคุณ Ms. TOMIKO KAWAGUCHI จาก Nara Women's University ที่มาบรรยายและให้ความรู้กับพวกเราในครั้งนี้นะคะ


 Ms. TOMIKO KAWAGUCHI จาก Nara Women's University

อาจารย์ Dr. YUSUKE TOMINAGA ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์อธิบายความเป็นมาและวิธีการแต่งกลอนแบบญี่ปุ่น

อาจารย์ได้อธิบายความเป็นมาและวิธีการแต่งกลอนแบบญี่ปุ่น

อาจารย์มอบหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาสิ่งที่พบเห็นหรือสัมผัสได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งกลอนญี่ปุ่น

อาจารย์มอบหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาสิ่งที่พบเห็นหรือสัมผัสได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งกลอนญี่ปุ่น

อาจารย์มอบหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาสิ่งที่พบเห็นหรือสัมผัสได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งกลอนญี่ปุ่น

อาจารย์มอบหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาสิ่งที่พบเห็นหรือสัมผัสได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งกลอนญี่ปุ่น

อาจารย์สาธิตวิธีการเขียนและวาดภาพโดยใช้พู่กัน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน

ภาพบรรยากาศตอนเขียนกลอน