Feb 24, 2016

【Report】 โครงการJapanese Society in Film / 【Report】 映画から見る日本社会『のんちゃんのり弁』上映会&セミナー

เมื่อวันสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น. เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ร่วมกับศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการ Japanese Society in Film :เรื่อง "ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่ (Noriben -the Recipe for Fortune-)" และการเสวนาพิเศษ ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการรับชมภาพยนตร์ญี่ปุ่น

2016年2月20日(土)13:00-16:00、チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム、国際交流基金バンコク文化センターと共催して、バンコク日本人商工会議所助成事業 「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』の上映会とセミナー」を、チェンマイ大学日本研究センター教室において開催しました。

นักศึกษาผู้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในงาน
น.ส.ประภัสสร ยังเฟื่อง (ซ้าย) และ Mr.Hiroki FUJITA (ขวา)
司会をつとめたチェンマイ大学学生の2人
プラパットソーン・ヤンフアーンさん(左)と藤田宏樹さん(右)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ)
八巻一三男会長 (北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム)

ล่ามแปลคำกล่าวอาจารย์ Isao YAMAKI
น.ส. ดารารัตน์ พันคลอง (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
通訳者:ダーラーラット・パンクローン (チェンマイ大学人文学部日本語学科学部生)
Mr.Kazuhiro FUKUDA (ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
福田和弘
所長 (国際交流基金バンコク日本文化センター所長)

 

ล่ามแปลคำกล่าว Mr.Kazuhiro FUKUDA
น.ส. จันทร์เพ็ญ จูเปาะ (นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น),(เสื้อสีชมพู)
福田和弘所長のご挨拶
通訳者:ジャンペン・ジュープロさん (チェンマイ大学の日本語学科の学生)(ピンクのシャツ)


หลังจากชมภาพยนตร์จบ ก็มีการจัดการเสวนาพิเศษเป็นภาษาไทยในหัวข้อ "ผู้หญิงญี่ปุ่น" โดยเป็นการหยิบยกเอาฉากต่างๆในภาพยนตร์ดังกล่าวฯ มาประกอบในการพูดถึงประเด็นด้านบทบาท การทำงาน ครอบครัว ของผู้หญิงไทย-ญี่ปุ่น
後半はショートセミナー「日本の女性の課題」がタイ語で開催され、映画のシーンを題材にしながら、日本とタイの女性の役割、就職、家族のかたちについて活発に議論されました。

ผู้ดาเนินรายการ:อ.สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ผู้ร่วมเสวนา:อ.พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู (อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา) 
ผู้ร่วมเสวนา:อ.Yumiko SHIMA (อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
モデレーター:サランヤー・コンジット 所長(チェンマイ大学人文学部日本研究センター)
パネリスト:志摩 由美子 講師(チェンマイラーチャパット大学人文社会学部
東洋言語学科日本語コース 常任講師)
パネリスト:パンピチャヤー・パンヤーフー 講師(パヤオ大学 教養学部
日本語学科 常任講師)


โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 98 คน 
ศูนย์ฯจึงขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมงานครั้งนี้


98名もの多くの方にご参加いただきました。
お越しいただきましてありがとうございました。


Feb 23, 2016

Report เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2016 ณ เชียงใหม่ /Report日本映画祭 2016

 ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
2016年2月19日(金)、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマで行われた
国際交流基金バンコク文化センター「日本映画祭」
のオープニングセレモニーに参加してきました。


Ms.Kazue Suzuki (ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เจแปนฟาวน์เดชั่น)
鈴木一絵氏 (国際交流基金バンコク文化センター次長)


Mr. Shinya AOKI (กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่)
青木伸也総領事 (在チェンマイ日本国総領事)

คุณกฤษณ์ ธนาวณิช (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
クリット・タナーワニット・チェンマイ副知事 


Feb 19, 2016

【ประชาสัมพันธ์】งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11และงานพิธีรับมอบการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา/ 第11回ラーンナ-日本祭および日本研究センター改修引渡式開催

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 

"งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11"
และ
"งานพิธีรับมอบการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา"

ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 12.30 – 16.00 น. 
"โครงการ Japanese Society in Film :Noriben- Recipe for Fortune"
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 17.30 – 23.30 น. 
"งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11"และ"งานพิธีรับมอบการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา"
ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
第11回ラーンナー日本祭および日本研究センター改修引渡式
のご案内をいたします。
2016年2月20日 (土)
12:30 - 16:00
「映画から見る日本社会:映画「のんちゃんのり弁」上映・セミナー」 
場所:チェンマイ大学人文学部日本研究センター 6号館1階
17:30-20:30
「第11回ラーンナー日本祭」および「日本研究センター改修引渡式」
場所:チェンマイ大学アーンゲーオ貯水池下広場(日本研究センター向かい)
(下記:ポスター地図をご参照ください。)


การแสดงบทเวที
17:30-18:00 เปิดงาน ลงทะเบียน
18:00-18:05 เพลงชาติ
18:05-18:15 การกล่าวต้อนรับและการแนะนำงาน
18:15-18:35 การแสดงร้องเพลงประสานเสียงโดยชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่
18:35-18:45 การแสดงการร้องเพลงคาราโอเกะจากผู้ชนะการประกวดร้องเพลงระดับมัธยมศึกษา
18:45-19:00 การแสดงเครื่องดนตรีญี่ปุ่น ชามิเซ็น โดยนักดนตรีคนญี่ปุ่น ดร.โมโตยะ มิยาอุจิ
และการแสดงตีกลองไทโกะ โดยนักเรียนโรงเรียนยุพราช
19:00-19:20 พิธีรับมอบ(การปรับปรุง)อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
19:20-19:30 พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์  ศูนย์ญี่ปุ่น
19:30-20:30 รำวงญี่ปุ่น-ไทย
20:30 พลุดอกไม้ไฟปิดงาน
ステージ・プログラム
17:30-18:00 開場、受付
18:00-18:05 日タイ両国歌斉唱
18:05-18:15 ウェルカムスピーチ、プログラム・ブース紹介
18:15-18:35 コーラス by CLLクラブ
18:35-18:45 カラオケ by 高校生日本語カラオケ大会優秀者
18:45-19:00 三味線 by 三味線奏者
太鼓 by ユッパラート高校
19:00-19:20  チェンマイ大学日本研究センター引渡式
19:20-19:30 センターロゴお披露目式、奨学金引渡式
19:30-20:30 盆踊り・ラムウォン
20:30 花火

●แผนผังงาน ブース(17:30-20:30)


Feb 18, 2016

ปิดรับการสำรองที่นั่งโครงการJapanese Society in Film/ 満員御礼 『映画から見る日本社会』 受付終了


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอปิดรับการสำรองที่นั่งโครงการJapanese Society in Film
เรื่อง "ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)" และการเสวนาพิเศษ  
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
เนื่องจากมีผู้สำรองที่นั่งตามจำนวนแล้ว
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

満員御礼

チェンマイ大学人文学部日本研究センターよりご案内申し上げます。
2016年2月20日13:00-16:00に予定されている
「映画から見る日本社会:『のんちゃんのり弁』上映会及びセミナー」は、
多くの方々がご関心を寄せてくださり、定員に達しましたので、
ご予約の受付を終了させていただきます。
 
ありがとうございました。

Feb 15, 2016

【Report】"ภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่" / Report チェンマイ九大寺木版画展

 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เขัาร่วมงานนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์และจิตรกรรมต้นแบบใน "โครงการภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่" ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์) แม้ว่าจะเป็นภาพพิมพ์ไม้ที่มีสีสันหลากหลายแต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงเมืองเชียงใหม่ในแบบเรียบง่าย สบายๆ เชิญรับชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ดังกล่าวได้ในวันและเวลาตามรายละเอียดข้างต้น

2月12日チェンマイ市芸術文化センター(三王広場裏手)におきまして、2016年2月9-28日の期間開催されているチェンマイの木版画家による企画展『チェンマイ九大寺木版画展』を鑑賞してきました。
色彩豊かでありながらも、チェンマイらしい落ち着きのある木版画をぜひともご鑑賞ください。"วัดเชียงมั่น" ต้นแบบผลงานวาดเส้น:อาจารย์พรชัย ใจมา, พิมพ์ภาพผลงาน:ผู้ช่วยศาสราจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
『ワット・チェンマン』  原画:ポンチャイ・ジャムマー、版画:トンチャイ・ユカンタポーンポン

"วัดพันเตา" ต้นแบบผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน:อาจารย์จมูญ บุญสวน, แม่พิมพ์และพิมพ์ภาพผลงาน:นางวรรณี ลี้ไพบูลย์
「ワット・パンタオ」 油絵原画:ジャルーン・ブンスワン、版画:ワンニ―・リーパイブーン


"เวียนเทียนวันพระใหญ่ที่วัดต้นเกว๋น" ต้นแบบผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม:ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร, แม่พิมพ์ลายเส้น:นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง, แม่พิมพ์สี:นายณรงค์ชัย ดาวดาษ, แยกสีและพิมพ์ภาพผลงาน:ผู้ช่วยศาตราจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
「ワット・トンクウェーンの仏日燭火参拝」 総合芸術原画:ピサヌ・スパニミット、線版画:テープポン・ホンシームアン、色版画:ナロンチャイ・ダーウダート、色分け・版画:トンチャイ・ユカンタポーンポン
Report งานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ" ครั้งที่ 28 คณะมนุษยศาสตร์ / Report 2016年チェンマイ大学人文学部 第28回 『日本祭』開催

ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้เขัาร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮนไซ"ครั้งที่ 27 ณ ลานใต้ตึก HB7 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2015年2月12日 チェンマイ大学人文学部日本語学科が開催した第27回『日本祭』に参加してきました。
ชมรมพิธีชงชาญี่ปุ่นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
日本語学科の茶道部の茶道デモンストレーション
การสาธิตการทำโมจิ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
餅つきデモンストレーションと体験コーナー大人気‼
กิจกรรมการฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
日本語学科の書道部の書道体験


Feb 14, 2016

【教員公募】チェンマイ大学人文学部日本語学科2016年度新規採用 日本人専任教員


Feb 12, 2016

【ประกาศ】ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ของดให้บริการชั่วคราว/ 日本研究センター臨時閉所について

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ของดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
เพื่อจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานพิธีรับมอบการปรับปรุงศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ
งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

チェンマイ大学人文学部日本研究センターは
2016年2月15日(月)から2月21日(日)までの期間
日本研究センター改修受け渡し式/第11回ラーンナー日本祭の開催準備のため
臨時閉所させていただきます。
2016年2月22日月曜日から通常業務に戻ります。
ご不便おかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

Feb 5, 2016

【ประชาสัมพันธ์】เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2016 ณ เชียงใหม่ /日本映画祭 2016 チェンマイ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์

พร้อมกันนี้ ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ก็มีกำหนดจัดโครงการ Japanese Society in Film  เรื่อง "ข้าวกล่องหน้ายิ้มของแม่(Noriben -the Recipe for Fortune-)" และการเสวนาพิเศษ ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

国際交流基金バンコク文化センターでは2016年2月19日(金)-21日(日)の三日間、MAYAライフスタイルショッピングセンター 5F SFXシネマにおいて「日本映画祭」を開催しております。

2016年2月20日「のんちゃんのり弁」上映会&セミナー(日本研究センター)も関連企画として開催されます。

【邦訳情報】


2016年第39回日本映画祭
「Shapes of Love(愛のカタチ」
チェンマイ:2016年2月19日(金)-21日(日)
チェンマイMAYA 5F SFXシネマにて
上映スケジュール
2月19日(金)
18:30 開会上映 『ラブ&ピース(Love & Peace)』(2015)監督:園子温
2月20日(土)
11:30-13:30 『すべては君に逢えたから(It All Bagan when I Met You)』(2013) 監督:本木克英
14:00-16:00 『脳内ポイズンベリー(Poison Berry in My Brain)』(2015) 監督:佐藤裕市
16:30-18:30 『ちゃんと伝える(Be Sure to Share)』(2009) 監督:園子温
19:00-20:50 『ラブ&ピース(Love & Peace)』(2015)監督:園子温
19:00-21:00 『ジンクス!!!(JINX!!!)』(2013) 監督:熊澤尚人
2月21日(日)
11:30-13:30 『近キョリ恋愛(Kin Kyori Renai)』(2014) 監督:熊澤尚人
14:00-16:00 『百瀬、こっちをむいて。(My Pretend Girl Friend)』(2014) 監督:耶雲哉治
16:30-18:30 『潔く柔く(Beyond the Memories)』(2013) 監督:新城 毅彦
19:00-21:20 『恋人たち(Three Stories of Love)』(2015)監督:橋口 亮輔
言語:すべてに英語、タイ語サブタイトルがついています。

チケット情報
事前チケット:80バーツ /1タイトル(2016年2月12日から販売開始)
購入:MAYA5階 SFXシネマ ボックスオフィス、
またはコールセンター02-268-8888 にて
*代金未払いでの予約はできません。ご了承ください。

【ประชาสัมพันธ์】"ภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่" / チェンマイ九大寺木版画展

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์และจิตรกรรมต้นแบบใน "โครงการภาพพิมพ์ไม้ชุดทัศนียภาพ ๙ วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่" ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่

โดยนิทรรศการนี้จะเน้นการนำเอาทัศนียภาพของวัดในเชียงใหม่จำนวน 9 แห่งที่คนทางภาคเหนือของไทยรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีมาจัดพิมพ์ในรูปแบบภาพพิมพ์ไม้ ที่นำเทคนิคการพิมพ์ภาพไม้แบบญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักดีในชื่อ ภาพUkiyoe มาประยุกต์ใช้ 

2016年2月9-28日の期間、チェンマイ市芸術文化センター(三王広場裏手)におきまして、チェンマイの木版画家による企画展『チェンマイ九大寺木版画展』が開催されます。

北タイの人々にとってなじみ深いチェンマイの九つの寺の情景をテーマとした本版画の制作にあたりまして、日本の木版画である『浮世絵』の技術を応用することで多彩で深みのある表現を行うことが模索されました。

どうぞご観覧ください。Report: งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น (JOB Fair) ครั้งที่ 1 / การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 / งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญีปุน

ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 มีการจัดงานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai), การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที 11 และงานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU UNISERV) ซึ่งทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโครงการนี้

2016年1月30日土曜日チェンマイ大学アカデミックサービスセンター(UNISERV)1階において、第1回ジョブフェア in Chiang Mai、第11回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト、日本留学相談が開催されました。チェンマイ大学人文学部日本研究センターからも参加、協力しました。

งานแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น /日本留学相談

 ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ (ประธาน,สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
ワライポーン・カンジャナカルン助教授(タイ国元日本留学生協会北部支部会長)
ศ.ดร. Yasushi HIRASATO (Director of Center for Global Discovery, มหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University))
廣里恭史教授(上智大学 グローバル教育センター長)

Mr. Shinya AOKI (กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่)
青木伸也総領事 (在チェンマイ総領事)


งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai)
第1回ジョブフェア in Chiang Mai
งานนัดพบตลาดงานญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 (JOB Fair in Chiang Mai)
第1回ジョブフェア in Chiang Mai
อาจารย์ ธีรัช ปัญโญ (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย
ティラット・パンヨー講師 (チェンマイ大学人文学部日本語学科:左)
อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา
タナポーン・トリラッサクルチャイ講師 (チェンマイ大学人文学部日本語学科:右)