Feb 27, 2015

Research หนังสือแนะนำ / 図書紹介


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอแนะนำหนังสือ เรื่่อง "72 บทเพื่อรู้จักเมืองไทย (ฉบับที่ 2 )" (Tai wo shirutame no 72 sho). ซึ่งหนังสือเล่มนี้มี ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, อ.สรัญญา คงจิตต์, ดร. ยูจิ มิซูคามิ จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา รวมถึง อ. ดร.Senjo Nakai (อดีตรองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา) ก็เป็นผู้ร่วมเขียนบทความ

日本研究センターから新刊図書を紹介いたします。『タイを知るための72章【第2版】』が出版されました。本センターのアッタチャック・サッタヤーヌラック先生、サランヤー・コンジット先生、水上 祐二先生と前副センター長を勤められた中井仙丈先生が寄稿しております。ご一読ください。

ISBN 9784750340371

Feb 23, 2015

Report การบรรยายเชิงวิชาการ “กลอนญี่ปุ่น ๕ บรรทัด” / Report 講演会『日本の詩歌 五行歌』

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “กลอนญี่ปุ่น ๕ บรรทัด” ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร Mr. Enta KUSAKABE ประธาน"ชมรมกลอน ๕ บรรทัด"

2015年2月21日、「五行歌の会」主宰 草壁焔太氏をお迎えして チェンマイ大学人文学部 HB7801教室で講演会 『五行歌』を開催しました。

ในการบรรยาย Mr. Kusakabe ได้อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของกลอนญี่ปุ่น และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพของผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่น ปัจจุบัน ผ่านบทกลอนซึ่งแต่งโดยสตรี

講演では、日本の詩歌の歴史と、女性の書いた五行詩を通して、現代における日本の女性の状況の変化についてお話頂きました。


อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี Mr. Kusakabe

サランヤー・コンジット 日本研究センター所長による歓迎のあいさつในการบรรยาย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ช่วยทำหน้าที่เป็นพิธีกรและล่าม พร้อมฝึกวิธีการจัดสัมมนา

講演では日本語学科の学生と日本人留学生が、会議運営の授業の一環として司会と通訳を担当してくれました。


นักศึกษาทุกคนได้ทดลองเขียนบทกลอน ๕ บรรทัด, เขียนได้ดีกันรึเปล่านะ?

出席者全員で五行歌を書いてみました。よく書けたかな?

Feb 20, 2015

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ๑/๒๕๕๘ / 2015年第1回日本研究センター運営委員会

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในการประชุม มีการนำเสนอและรายงาน ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯในปี 2557 ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การรายงานด้านงบประมาณ รวมถึงมีการหารือถึงนโยบาย และทิศทางการบริหารงานของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน/ สถาบัน จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มากยิ่งขึ้น

2015年2月18日チェンマイ大学人文学部長会議室において2015年第1回日本研究センター運営会議を開催しました。

会議では今年度の活動報告、会計報告、さらに学術方面での活動、日本およびメコン地域の研究教育機関との連携の強化など今後の運営方針について議論しました。Research การสัมภาษณ์เรื่องชุมชนคนญี่ปุนในเชี่ยงใหม่สมัยเก่า / Research 昔のチェンマイ日本人コミュニティについての聞き取り調査

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ, อาจารย์ Eri MIKAMI และ อาจารย์ ธีรัช ปัญโญ จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้จัดการสัมภาษณ์ Mr. Hachisaburo Oyama เรื่องชุมชนคนญี่ปุนในเชี่ยงใหม่สมัยเก่า   Mr. Oyama ได้อยู่เชียงใหม่ 30 ปี ก่วาตั้งแต่ พ.ศ.2501 และสรรค์สร้างบริษัท Chiangmai Handicraft ซึ่งผลิตและขายหัตถกรรมภาคเหนือ พร้อมสอนภาษาญี่ปุ่นด้วย ตอนนั้น

2015年2月13日 チェンマイ大学人文学部日本語学科会議室において、1958年から30年に渡ってチェンマイに居住し、北タイ工芸品を生産するチェンマイハンディクラフト社を経営するとともに日本語教室を主宰していた大山八三郎氏をお招きして、日本研究センター西田昌之講師と日本語学科ワライポーン・カンジャナカルン助教授、三上えり講師、ティラット・パンヨー講師の4名で当時のチェンマイにおける日本人コミュニティについての聞き取りを行いました。
Mr. Oyama อธิบายเครือข่ายมนุษยสัมพันธ์ในชุมชนญี่ปุ่นและกิจการของบริษัทในช่วง พ.ศ. 2500-2530
1960‐80年代チェンマイの日本人コミュニティのネットワークと会社事業について説明する大山氏
Mr. Oyama กับ Ms. Shinko Nakase(นักศิลปินเครื่องปั้นดินเผา)大山氏と中瀬伸子氏 (陶芸家)


Feb 16, 2015

ประชาสัมพันธ์


Reportโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ วัฒนธรรมขนมญี่ปุ่นกับการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย / Report 橘プロジェクト「日本菓子文化交流会 in チェンマイ」

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "วัฒนธรรมขนมญี่ปุ่นกับการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย"
2015年2月14日チェンマイ大学で橘プロジェクト「日本菓子文化交流会 in チェンマイ」を開催しました。


การบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ขนมญี่ปุ่นโดย Mr. Yohei Takemoto จากบริษัท Takayamado
竹本洋平氏の菓子の歴史についての講義 (株式会社 高山堂)

การบรรยายเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานขนมญี่ปุ่นโดย Mr. Shinsuke Nakajima จากบริษัท Taishodo
中島慎介氏の和菓子工場の安全基準についての講義 (株式会社 中島大祥堂)ในช่วงถาม-ตอบ : ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำ "โมจิจากนครสวรรค์" มาให้วิทยากรทั้งสองทดลองชิม แล้วสอบถามว่า คนญี่ปุ่นจะเรียกขนมชนิดนี้ว่าอย่างไร , วิทยากรทั้งสองท่านเห็นว่า ขนมโมจินครสวรรค์ นั้นในมุมมองของตนเอง จะเรียกว่า "มันจู" หรือ "มูชิมันจู" ไม่ได้เรียกว่า "โมจิ" !!
会場の質問の中でタイで有名な「モチ・ナコーンサワン」が登場。モチではなく「蒸饅頭」という種類であることが判明!!

ภายหลังการบรรยาย มีการให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองฝึกทำขนมโบราณญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาระดับปริญญาโทศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ช่วยทำหน้าที่เป็นล่าม 
講義の後は和菓子作りをしました。日本語学科の学部学生、日本研究センターの修士学生が通訳サポートをしました。

นอกจากนี้ในงานฯ ยังมีขนมญี่ปุ่นให้ทดลองรับประทานมากหมายหลายชนิด!
さらにお菓子の試食会、たくさんの種類の和菓子を頂くことができました! 
ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้ารับฟังการสัมมนาครั้งนี้
たくさんの方々にお越しいただきました。ありがとうございました。

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เทศกาลรำวงบงโอโดริ งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 10” / 第10回 Lanna-Japan Festival 2015開催

วันจัดกิจกรรม: วันอาทิตย์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2558
สถนที่จัดกิจกรรม: บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ผู้จัดกิจกรรม:สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, สมาคมคนญี่ปุ่นเชียงใหม่ และชมรมผู้พำนักระยะยาวชาวญี่ปุ่นจังหวัดเชียงใหม่ (CLL)
สนับสนุนโดย บริษัท AirAsiaX, Japan Foundation และ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO)

開催日時:2015年2月22日(日)
開催会場:チェンマイ市内三王像広場特別ステージ
主催:在チェンマイ日本国総領事館、チェンマイ市役所、チェンマイ日本人会、チェンマイ・ロングステイ・ライフの会(CLL)
協力:エアアジアX社、国際交流基金、日本政府観光局(JNTO)

、
มีการจัดเดินขบวน "โอะมิโกะชิ" พร้อมกับการฟ้อนรำของญี่ปุ่น หรือ "ฮานะกะสะโอโดริ" จากประตูท่าแพจนถึง:บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เริ่มตั้งแต่ 16:30 น. เป็นต้นไป
花笠踊りとお神輿巡幸あり。16時30分よりターペー門を出発し、三王像前広場まで。
"โอะมิโกะชิ":การแห่ศาลเจ้าของเทพเจ้าญี่ปุ่น โดยในช่วงเทศกาล ชาวญี่ปุ่นจะช่วยกันแบกศาลเจ้า และแห่งไปรอบ ๆ เมือง เพือส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน
「お神輿」:日本の移動式神社。日本の祭りではコミュニティの結束を強めるために力を合わせて担がれる。
"ฮานะกะสะโอโดริ":การฟ้อนรำชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น โดยใส่หมวกซึ่งมีดอกไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่เป็นเครื่องประดับ
「花笠踊り」:日本の踊りの一つであり、大きな花で装飾した笠をかぶり踊る。

<กำหนดการแสดง>
18:00 พิธีเปิด
18:30 การแสดงจากศิลปินฝ่ายญี่ปุ่น (คอนเสิร์ต GYPSY QUEEN)
19:20 การแสดงจากศิลปินฝ่ายไทย (คอนเสิร์ต ไม้เมือง)
20:05 องค์การส่งสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ( JNTO แนะนาการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น)
20:15 การแสดงจากศิลปินประเทศญี่ปุ่น (STREET DANCE TEAM “Twiggz Fam”)
21.05 จับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับจานวนสองที่นั่งจาก Thai Air Asia X แก่ผู้ชมที่เข้าร่วมงาน
21.15 รำวงบงโอโดริ / รำวงไทย
21:30 การแสดงพลุไฟปิดงาน

<ステージ部門>
18:00 開会式
18:30 日本側アーティスト公演(GYPSY QUEEN コンサート)
19:20 タイ側アーティスト公演(マイムアン コンサート)
20:00 日本政府観光局(JNTO)による日本観光紹介
20:10 日本側アーティスト公演(ストリートダンスチーム Twiggz Fam)
21:00 Thai Air Asia X 抽選結果発表
21:10 盆踊り/ラムウォン(タイの輪踊り)
21:30 花火打ち上げ、終了

Feb 12, 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์ "งานเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2015" /日本映画祭2015 開催

Japan Foundation Bangkok และบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ป่น ณ นครเชียงใหม่ จัด "เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2015"

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20150130_jp.php

วันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ ชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
ราคาตั๋ว 50 100 บาท ต่อ1ที่นั่ง ต่อ1รอบ
**ในวันพิธีเปิดจะไม่มีการขายตั๋วของภาพยนตร์ที่ฉายในวันนั้น แต่สามารถขอซื้อตั๋วภาพยนตร์ที่ฉายในวันอื่นได้ตามปกติ**

国際交流基金バンコク日本文化センターはMajor Cineplex社、チェンマイ日本総領事館と共同で、チェンマイで「日本映画祭2015」を開催します。興味がある方は、国際交流基金バンコク日本文化センターのウェブをご参照ください。http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20150130_jp.php 

期間:2015年2月13日-21日
場所:メジャーシネプレックス(セントラルフェスティバル内)
入場料:THB 50 100/回
※オープニング作品は、チケットの販売はありません。また、お電話によるチケットご購入はできません。


Feb 11, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ / セミナー情報『五行歌』
五行歌の作品を通して日本の女性の考え方、思い方などを解説する。
講師:草壁焔太(くさかべ えんた) (「五行歌の会」主宰)
開催日時:2015年2月21日(土) 9:00-12:00
場所:チェンマイ大学人文学部 H7801教室
参加料・予約:なし
皆様のお越しをお待ちしております。

++++++++++
草壁焔太氏 略歴
1938年 旧満州大連生まれ
1947年(9歳)小豆島に引揚げる
1956年(17歳)前川佐美雄の『日本歌人』に入門
1957年(19歳)五行歌創始
 東京大学文学部西洋哲学科卒。ライター編集などをしながら詩歌の活動に専念。
1994年 五行歌の会創立
 五行歌の会主宰。著書は「石川啄木─天才の自己形成」など文学評論、翻訳など多数。五行歌集は『穴のあいた麦わら帽子』『心の果て』『川の音がかすかにする』『海山』、五行歌論書は『飛鳥の断崖─五行歌の発見』『もの思いの論─五行歌を形作ったもの』『五行歌 誰の心にも名作がある』『Gogyohka(英語版五行歌入門書)』など。

Report งานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ" ครั้งที่ 27 คณะมนุษยศาสตร์ / Report 2015年チェンマイ大学人文学部 第27回 『日本祭』開催

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้เขัาร่วมงานนิทรรศการญี่ปุ่น หรือ "นิฮงไซ"ครั้งที่ 27 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
2015年2月10日 チェンマイ大学人文学部日本語学科が開催した第27回『日本祭』に参加してきました。


นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.
日本研究センター内では、人文学部日本語学科の学生が主催した高校生の日本語スピーチコンテストを開きました。
ผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละคนทำได้อย่างยอดเยี่ยม !
高校生のスピーチはとても素晴らしかったです!

Feb 5, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ วัฒนธรรมขนมญี่ปุ่นกับการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย

** ผู้สมัครเข้าร่วมทดลองทำขนมญี่ปุ่น ปัจจุบัน (6 ก.พ. 2558) รับเต็มจำนวน 100 คนแล้ว, 
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจ ยังสามารถเข้าร่วมฟังบรรยาย / ทดลองชิมขนมได้ตามกำหนดการ 

Feb 3, 2015

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยที่ญี่ปุ่น /講演レポート Disaster Tourism in Japan

วันที่ 30 มกราคม 2558
อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ ผู้แทนจากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทายากรผู้บรรยาย เรื่อง "Disaster Toruism in Japan - Mobilizing Locality for Overcoming the Disaster" และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษา เรื่อง การช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยและการพัฒนาการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น
ในโครงการสัมนา "Advanced Seminar on Southeast Asia Studies-Focus on Thailand." ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่, จัดโดยมูลนิธิ SEAREP

2015年1月30日金、クムプーカム・ホテルで行われたSEASREP財団主催『Advanced Seminar on Southeast Asia Studies-Focus on Thailand』内のセクション「ジャパンフォーラム」において、本センターを代表して西田昌之講師が招かれ、Disaster Toruism in Japan - Mobilizing Locality for Overcoming the Disaster の講演を行いました。フォーラムでは各国の大学院生とアジアの復興支援と観光振興について活発に議論を行いました。


Feb 2, 2015

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นฯ / 上智大学代表一行ご来訪

ดร. ซันจิ ยามาโอกะ ผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป และด้านการพัฒนาโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University) และ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และ การวิจัย ในอนาคต

2015年1月30日(金)上智大学 総務理事兼グローバル化推進担当理事山岡三治先生を代表とされるご一行が本学日本研究センターにご来訪されました。今後の両大学における教育、研究部門での協力について話し合いました。