Aug 28, 2015

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Waseda SEND Programได้เดินทางมาที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 早稲田大学SENDプログラム交換留学生 日本研究センターに到着

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Waseda โปรแกรม SEND ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โปรแกรมนี้นักศึกษามหาวิทยาลัย Waseda 4 คน มาเพื่อฝึกอบรมการสอนญี่ปุ่นศึกษาและภาษาญี่ปุ่น ที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 27 สิงหาคม - 12 กันยายน 2558

2015年8月28日、早稲田大学SENDプログラムの留学生がチェンマイ大学人文学部日本研究センターにやってきました。このプログラムでは早稲田大学から四名の学生が日本研究センターで日本学および日本語に関する教授研修を2015年8月27日から9月12日のスケジュールで行います。

Website ของ"Waseda SEND Program"(ภาษาญี่ปุ่น /日本語): 
 


ศาสตราจารย์ Yuji Baba มหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 京都文教大学 馬場雄司教授ご来訪

ศาสตราจารย์ Yuji Baba มหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัย Kyoto Bunkyo มีกำหนดพานักศึกษา เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนกันยายน

2015年8月28日、京都文教大学 馬場雄司教授が本学日本研究センターに来訪されました。来月、京都文教大学のスタディツアーを連れてチェンマイ大学を再訪するご予定です。

มหาวิทยาลัย Toyo เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 東洋大学 日本研究センターへご来訪

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ศ. Kazuo Takahashi, ผู้อำนวยการ RDS Bangkok Office มหาวิทยาลัย Toyo และผศ.บุญยง ชื่นสุวิมล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมนักศึกษาเพื่อการลงพื่นที่ทำงานวิจัยที่เชียงใหม่ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต

2015年8月28日の東洋大学 国際地域学部バンコクオフィス所長高橋一男教授とチュラーロンコーン大学ブンヨン・チュンスウィモン助教授が日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット センター長、水上祐二副センター長と西田昌之講師がお迎えしました。

会談では、チェンマイにおける学生のフィールドワークおよび交換留学制度に関する意見交換を行いました。

มหาวิทยาลัย Osaka Aoyama เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 大阪青山大学 日本研究センターへご来訪

ศ.ดร. Toshiaki Watanabe มหาวิทยาลัย Osaka Aoyama ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยได้มีการพูดคุยถึงการท่องเทียวในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ประเทศญี่ปุ่น และธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุคนญี่ปุ่นที่เชียงใหม่ในปัจจุบัน

2015年8月27日、大阪青山大学渡邊敏明教授がチェンマイ大学人文学部日本研究センターに訪問されました。兵庫県姫路市の観光プロモーションと、チェンマイの高齢者介護ビジネスについての話し合いを行いました。


Aug 27, 2015

มหาวิทยาลัยโอซะกะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 大阪大学日本研究センターへご来訪

รศ.ดร. Yorimitsu Hashimoto และ ศ.ดร. Taro Mochizuki มหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในอนาคต

2015年8月27日大阪大学の橋本順光准教授と望月太郎教授がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、今後の相互の学術、教育分野での協力関係の構築のために協議を行いました。


ASEAN Center for Academic initiatives, มหาวิทยาลัยโอซาก้า เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นทางด้านประวัติศาสตร์ ที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558

また、大阪大学ASEANセンターバンコクオフィスより、2015年9月4日にバンコクで行われる日タイ交流史に関するセミナーのご紹介もありました。

http://www.osaka-u.ac.jp/en/news/seminar/2015/09/6623 (English)


Aug 24, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟัง การแนะนำทุนการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น / 日本留学奨学金に関するセミナーのご案内

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายแนะนำทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น 
โดย เจ้าหน้าที่สถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 - 12.30 น
ห้อง HB6440 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

チェンマイ大学人文学部
東洋言語学科日本語科より

在タイ日本国大使館主催による
日本留学奨学金に関するセミナー
の開催をお知らせいたします。

2015年8月27日木曜日11:00-12:30
チェンマイ大学人文学部6号棟 HB6440教室

Aug 22, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター講演会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内
Amouncement of the coming special lecture in Japanese studies
ในหัวข้อ
"Trans - East & Southeast - Asian Media Cultural Connection"

วิทยากร (Lecturer) : Prof. Dr. Koichi Iwabuchi
(Director Monash Asia Institute, MONASH University, Australia)
ผู้ร่วมเสวนา/ดำเนินการอภิปราย (Moderator) : อาจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ  Dr. Sing Suwannakij
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
Vice-Director of Japanese Studies Center and Lecturer, History Division, Faculty of Humanities, Chiang Mai University)
 
講演者:岩渕功一教授
(モナッシュ大学 モナッシュアジア研究所所長, オーストラリア)
モデレーター:シン・スワンナキット副センター長
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長、歴史学科常任講師)
 
ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2015年9月5日 土曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部7号館 7801教室
 
On Saturday, September 5, 2015 13:00-16:00
 Room 7801 Building#7, Faculty of Humanities, Chaing Mai University
 
บรรยาย: ภาษาอังกฤษ
使用言語:英語
Language: English
 
เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!!
参加費無料!!
Admission Free!!
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งล่วงหน้
ภายในวันที่ 3 กันยายน 2558 

2015年9月3日までに電話もしくはEmailで事前にご出席をご連絡ください。
Please let us know your attendance for this lecture by September 3, 2015 by telephone or email.
ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ (Tel) 053-943284 หรืออีเมล(Email) cmujapancenter@gmail.com

รายงานการร่วมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าและการสอบเสนอหัวข้อโครงร่าง Proposal นศ. รหัส 57 / Report日本研究修士課程2014年度生 修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催

เมื่อวันที่ 22‐23 สิงหาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสอบหัวข้อโครงร่างฯ (proposal) และรายงานความก้าวหน้าฯ ทั้ง Thesis และ IS ของนักศึกษาปริญญาโท รหัส 57  ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015年8月22‐23日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、人文学部棟7号館、HB7801教室において日本研究修士課程2014年度生 修士論文進捗報告会及びプロポーザル試験を開催 しました。

โดยในการนำเสนอครั้งนี้นักศึกษาปริญญาโท รหัส 57ก็ได้มีความสนใจในการทำงานวิจัยที่หลากหลาย แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายญี่ปุ่นที่พำนักระยะยาวตัดสินใจแต่งงานกับผู้หญิงไทย การศึกษาวัฒนธรรมคาวาอี้ หรือแม้แต่การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกในลักษณะที่เป็นชื่อแบบ kirakira name ของพ่อ-แม่ชาวญี่ปุ่น เป็นต้น
 
今回の2014年度生の発表では、タイ女性と結婚して暮らすことを選択した日本人ロングステイヤーに関わる研究、かわいい文化に関わる研究、日本人のキラキラネームの名づけに関わる研究など現在進行中の様々な研究プロジェクトが紹介され、参加者の興味を引きました。
 
ซึ่งผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอครั้งนี้ ได้แสดงความกระตื้อรือร้นที่จะซักถาม เสนอแนะประเด็นเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้นำเสนอ 
参加者の皆さんも、話を聞いては発表者との間で熱心に意見交換を行いました。
 Aug 19, 2015

ตัวแทนจาก Otsuma Nakano Junior & Senior High School เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 大妻中野中学校・高等学校 日本研究センターを来訪

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 คุณ Hiroe Furutate ผู้จัดการโครงการ, คุณ Hiroki Ushigome และคุณ Yuji Fukushima จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย Otsuma Nakano ( Otsuma Nakano Junior & Senior High School), Professor Haruhiko Tanaka ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยโซเฟีย (Sophia University), คุณจุฬารัตน์ พงษ์ทัดศิริกุล รักษาการเลขาธิการของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ (YMCA Chiang Mai) และ คุณ Akiko Dewa ล่ามจากมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร. ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทางด้านศิลปะระหว่างเชียงใหม่ กับทางโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย Otsuma Nakano ( Otsuma Nakano Junior & Senior High School)

2015年8月18日大妻中野中学校・高等学校の古舘弘枝先生、牛込 裕樹先生、福島ようじ先生、上智大学田中治彦教授、YMCAチェンマイのチュラーラット・ポンタットシリグン氏、アーサー・パッタナー・デック財団の出羽明子氏が日本研究センターを訪問され、水上祐二副センター長と西田昌之講師がお迎えしました。

会談では、大妻中野中学校・高等学校がチェンマイで企画しているアートを用いたコミュニティ開発支援プログラムに関する意見交換を行いました。


มหาวิทยาลัย Japan College of Social Work - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง เข้าเข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / 日本社会事業大学-タンマサート大学ラムパーンセンタースタディツアー一行が日本研究センターを訪問

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 Japan College of Social Work - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง ได้เข้าเยี่ยมชมดูงานของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ ได้เข้าร่วมทำการลงพื่นที่งานวิจัยเกี่ยวกับสังคมสงเคราะ และการอบรมนักศึกษาเพื่อการลงพื่นที่ทำงานวิจัย  กับทาง Prof. Kurumi Saito จาก มหาวิทยาลัย Japan College of Social Work และ รศ.สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง

2015年8月17日日本社会事業大学-タンマサート大学スタディツアー一行がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、サランヤー・コンジット日本研究センター長と西田昌之講師がお迎えしました。

今回の訪問は、西田講師が参加している日本社会事業大学の斉藤くるみ教授とタンマサート大学ラムパーンセンター副センター長サイフォン・スイヤントーンメーティ准教授が主催するタイの社会福祉フィールド調査、学生フィールド教育の一環として訪問されました。

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเอกสารทุนวิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น จาก The Sumitomo Foundation / 住友財団研究助成金ガイダンスについて

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ 
ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการสัมมนาแนะนำทุนสนับสนุนจาก 
The Sumitomo Foundation 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากความไม่สงบที่เกิดขึ้น
ดังนั้นทาง The Sumitomo Foundation จึงได้ส่งรายละเอียดของทุน
และแบบฟอร์มการขอทุนมาให้ผู้ที่สนใจ ดังเอกสารต่อไปนี้

日本研究センターから住友財団の助成金ガイダンスセミナーについてご連絡いたします。
2015年8月27日木曜日に予定されていたガイダンスは中止となりました。
つきまして、住友財団助成金の要項詳細・申込書は以下からダウンロードが可能です。

CLICK

SumitomoFoundation 住友財団( http://www.sumitomo.or.jp/

Aug 18, 2015

【ยกเลิก】ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น / 【中止】日本研究センターからのお知らせ

ถูกยกเลิก
開催中止

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
チェンマイ大学人文学部日本研究センター
関心のある方はどうぞご参加ください。

JASSO Study in Japan Fair 2015
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558
เวลาตั้งแต่ 9:30 - 17:00 น.
ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
2015年8月28日金曜日 9:30-17:00
インペリアルメーピンホテル・チェンマイ
グランドボールルーム

ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
詳細はポスターをご覧ください。ซึ่งจัดโดย
主催

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JASSO) 

独立行政法人 日本学生支援機構

รายชื่อของมหาวิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงานที่เข้าร่วมงานมีดังนี้
参加大学・研究機関・団体の名簿は以下をご参照ください。
*ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2558
(2015年6月24日付)

Aug 15, 2015

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター講演会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
チェンマイ大学人文学部日本研究センター講演会のご案内
ในหัวข้อ
ชีวประวัติกับ "การเขียน" และ "การเขียนตามคำสั่ง"
- วัฒนธรรมการเขียนในญี่ปุ่นสมัยใหม่จากมุมมองด้านการสอนเกี่ยวกับบันทึกประจำวัน-
自己について「書く」ことと「書かされる」こと
――日記教育からみる近代日本の書記文化――
 
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
2015年8月30日 日曜日 13:00-16:00
チェンマイ大学人文学部7号館 7801教室
 
วิทยากร:Assit.Prof. Yusuke Tanaka (Center for Liberal Arts, Meiji Gakuin University)
 講演者:田中 祐介 助教 (明治学院大学教養教育センター)
 
ภาษา:ภาษาญี่ปุ่น
 使用言語:日本語
 
ผู้แปลความ: อ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
タイ語通訳者:タナーポン・トリ ラッサクルチャイ
(チェンマイ大学人文学科東洋言語学科日本語科講師)
 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284
参加ご希望の方は以下、電話番号までご連絡ください。
053-943284

【ยกเลิก】ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการแนะนำทุนวิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น จาก The Sumitomo Foundation‏ / 【中止】住友財団 2015年度日本関連研究助成に関するガイダンス

 ได้ถูกยกเลิก
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง
การสัมมนาแนะนำทุนสนับสนุนจากThe Sumitomo Foundation ในหัวข้อ
"Guidance of Fiscal 2015 Grant for Japan-Related Research Projects"
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558, เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

日本研究センターから住友財団の研究助成「2015年度日本関連研究助成」に関するセミナー開催のお知らせをいたします。

日時:2015年8月27日14:30
場所:チェンマイ大学人文学部HB7211(7号棟)会議室
  
รายละเอียดเพิ่มเติม:
     1. ชื่อเรื่อง / หัวข้อสัมมนา:
               Guidance of Fiscal 2015 Grant for Japan-Related Research Projects
     2. ผู้บรรยาย: 
               Mr. Akinori Matsunaga,
               Program Officer
               The Sumitomo Foundation
    3. Visiting purpose: The promotion of FY2015 Japan-Related Research Projects
    4. กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์ / นักวิจัย ที่สนใจจะทำโครงการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง/ สัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่น

詳細情報:
 1.説明会タイトル
   2015年度日本関連研究助成に関するガイダンス
 2.説明者
   松永 明則氏 (住友財団プログラムオフィサー)
 3.目的
   2015年度日本関連研究助成のプロモーション
 4.ターゲット
   日本に関する研究に興味を持つ教員 / 研究者
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่:
(1) ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โทร. 053-943284 (เบอร์ภายใน: 43284)
(2) งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-942345 เบอร์ภายใน: 42345)

以上、興味のある方はご参集ください。参加は以下にご連絡ください。
(1)日本研究センター  電話:053-943284 (内線43284)
(2)人文学部研究管理・学術サービス・国際交流課  電話:053-942345 (内線42345)

Aug 13, 2015

เอกสารประกอบการบรรยายเชิงวิชาการ / 講演会資料(タイ語)

ประกาศ


เอกสารประกอบการบรรยายเชิงวิชาการ 
講演会資料(タイ語)

หัวข้อ MOUNT FUJI :
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดความเชื่อและความงดงามทางศิลปะ ในสังคมญี่ปุ่น
「富士山:日本の信仰の美の霊峰」

โดย Prof. Dr. Shoji SASAMOTO
笹本正治教授สามารถDownloadได้แล้ว
ダウンロードは以下から

>>CLICK<<Aug 10, 2015

รายงานโครงการบรรยายเชิงวิชาการ "MOUNT FUJI : ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดความเชื่อและความงดงามทางศิลปะ ในสังคมญี่ปุ่น" / Report 『富士山:日本の信仰と美の霊峰』

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์
และ The Rotary Peace Center, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการ หัวข้อ “MOUNT FUJI : ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งกำเนิดความเชื่อและความงดงามทางศิลปะ ในสังคมญี่ปุ่น” ณ ห้อง HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Shoji SASAMOTO Vice-Chancellor มหาวิทยาลัย Shinshu มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

2015年8月9日(日)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはチュラーロンコーン大学のコミュニケーションアート学部マスコミュニケーション学科、ロータリー平和センターと共催して、信州大学副学長の笹本 正治教授をお招きして、人文学部棟HB7801で日本研究公開講演「富士山:日本の信仰と美の霊峰」を開催しました。

Prof. Dr. Shoji SASAMOTO Vice-Chancellor มหาวิทยาลัย Shinshu
笹本 正治教授 (信州大学副学長)

 อ. ดร.Senjo Nakai (ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
中井仙丈先生(チュラーロンコーン大学コミュニケーションアート学部マスコミュニケーション学科)

คุณพัทธรา ปิ่นสกุล (นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทำหน้าที่ผู้แปลความ
通訳をしてくれたチェンマイ大学日本研究修士課程2年の
パッタラー・ピンサグンさん

Mr.Eiichi Osaki และ Mr. Masayoshi Norikura ชั่วยแสดงวีธีกางกราบพระอาทิตย์บนดอยภูเขาฟุจิ
大崎栄一さん、乗鞍政義さん方が富士山頂の朝日の拝み方を紹介


คุณพิสิฎฐ นิธิยานันท์ (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) )
ピシットニティヤーナンさん(タイ国立天文学研究所 (NARIT))

อาจารย์ Isao Yamaki (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
八巻一三男先生 (ファーイースタン大学)

อาจารย์สรัญญา คงจิตต์  หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ซ้าย)
Prof. Dr. Shoji SASAMOTO Vice-Chancellor มหาวิทยาลัย Shinshu (ขวา)
サランヤー・コンジット 日本研究センター長(チェンマイ大学人文学部:左)
笹本 正治教授 (信州大学副学長:右)

ศ.ดร. ทานากะ ฮิโรซิ มหาวิทยาลัย Daito Bunka เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / 大東文化大学 田中寛教授ご来訪

ศ. ดร. ทานากะ ฮิโรซิ มหาวิทยาลัย Daito Bunka ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 โดยได้มอบวารสารสาร "งานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยณี่ปุ่น" ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมไทยณี่ปุ่น ซึ่ง ศ.ดร. ทานากะ ฮิโรซิเป็นประธาน 
ในวารสารสารฉบับที่ ๓ นี้ รวบรวมรายงานของ ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ, อาจารย์ ธีรัช ปัญโญ และ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์  Masayo Yamaguchi (อดีตอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2015年8月8日(土)、大東文化大学 田中 寛教授が本学日本研究センターにご来訪され、ご自身が代表をつとめられている日タイ言語文化研究所の紀要『日タイ言語文化研究』を寄贈されました。
今回の第三号紀要には、チェンマイ大学日本語学科ワライポーン・カンジャナカルン助教授、ティラット・パンヨー講師、西田昌之講師、および元本学非常勤講師の山口雅代先生の論文が掲載されています。Aug 5, 2015

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 58) / 日本研究修士課程新入生オリエンテーション(2015年度生)


วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา (รหัส 58) ‏ณ ห้องประชุม HB7201 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีนี้เราได้รับนักศึกษาใหม่จำนวน 4 คน

2015年8月5日日本研究センターでは、人文学部7号棟HB7201において、本年度新入生のオリエンテーションを行いました。本年度は4名の新入生を迎えました。