Apr 27, 2016

แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือและบทความของอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาฯ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ "การป้องกันภัยจากธรรมชาติในเอเชียและญี่ปุ่น"

チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之副センター長が、アジアと日本の防災についての論稿を発表しましたのでご紹介します。

1. Masayuki NISHIDA. (2016). บทที่ 2 การจัดการการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน -ศูนย์กลางและบริเวรโดยรอบ- .ใน Etsuko KATO & Tomiko YAMAGUCHI, Liberal Arts ศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันภัยภิบัติและการฟื้นฟูอย่างไร. (pp40-61).Tokyo: Fukosha ISBN:4862581013  (หนังสือภาษาญี่ปุ่น)

1.西田昌之(2016)「第2章 コミュニティ防災の中心と周辺(第Ⅰ部 フィールドと出会う,フィールドで出会う))」『リベラルアーツは〈震災・復興〉とどう向きあうか』(加藤 恵津子・山口 富子編)風行社   2016年4月   ISBN:4862581013 (2016年4月) (日本語)

2. Kurumi SAITO & Masayuki NISHIDA (2016). การศึกษาสภาพของการสนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้อพยพซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายในพื้นที่ประสบภัยขนาดใหญ่ในเอเชีย-ผู้ประสบวาตภัยไห่เยี่ยนในเกาะเลเต ฟิลิปปินส์- . Journal of Social Policy and Social Work, 62, 29-44 .Retrieved from https://jcsw.repo.nii.ac.jp/ (บทความภาษาญี่ปุ่น)

Apr 26, 2016

รายงาน โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 5 / 第5回日系企業訪問に参加

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโรงงานญี่ปุ่น ณ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ครั้งที่ 5" จัดโดย เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

2016年3月25日(月)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターは、北部タイ日本語日本研究コンソーシアムが開催する「第5回日系企業訪問」に参加しました。

โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ได้รับทราบข้อมูลและรับรู้ถึงสถานภาพของทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น และนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปถ่ายทอดแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองต่อไป

日系企業訪問は、ラムプーン工業地域の日系企業を訪ね、企業における日本語話者人材の現状を知り、今後の大学における教育、進路指導に役立てるために行っています。

โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
(1) อาจารย์สรัญญา คงจิตต์  (2) อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA (3) อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (4) อาจารย์Takeshi Ota  (5) อาจารย์Eri Kikami 

チェンマイ大学人文学部からはサランヤー・コンジット先生、西田昌之先生、タナポーン・トリラッサクルチャイ先生、太田卓志先生、三上英恵先生が参加しました。

ช่วงเช้า : เยี่ยมชมบริษัท Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午前中は並木精密宝石 (タイランド)社で工場見学と意見交換をさせて頂きました。Mr.Fumiki TADA (Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ)
多田 文昭氏(並木精密宝石 (タイランド)社:右
八巻一三男先生(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム会長:左)

 ช่วงบ่าย :  การเยี่ยมชม Fujikura Electronics (Thailand) Ltd. พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
午後は、フジクラ・エレクトロニクス・タイランド社でも、工場見学と意見交換をさせて頂きました。富塚稔端氏 (フジクラ・エレクトロニクス・タイランド社)
Mr. Toshimizu TOMITSUKA (Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.)     プリヤ・ワッチャラワンターノン氏(フジクラ・エレクトロニクス・タイランド社)
คุณ ปริย วัชรวันทานนท์ (Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.)
ขอขอบพระคุณบริษัท Namiki Precision (Thailand) Co., Ltd.
และบริษัท Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.
ที่กรุณาให้การต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมชมจากเครือข่ายฯ เป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

お忙しいところ、訪問を受け入れてくださった並木精密宝石 (タイランド)社とフジクラ・エレクトロニクス・タイランド社に心より感謝いたします。

【Report】 การบรรยายเชิงวิชาการ "ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ ~การค้นหาข้อสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก"/ 【Report】 日本研究セミナー"近世・近代日本の知識人~東洋の知と西洋の知の包摂へ~"


เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ -การค้นหาบทสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก-" ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ Isao YAMAKI,หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ ศาสตราจารย์ ดร. Taro MOCHIZUKI, ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยโอซาก้า (สำนักงานกรุงเทพฯ) เดินทางมาเป็นวิทยากร

2016年4月23日(土)、チェンマイ大学人文学部日本研究センターはファーイースタン大学ビジネス日本語学科長 八巻 一三男講師と大阪大学大阪大学ASEANセンター(バンコクオフィス)センター長 望月太郎 教授をお招きして、日本研究公開講演『近世・近代日本の知識人~東洋の知と西洋の知の包摂へ~』を日本研究センター講義室で開催しました。เวลา 9:00-12:00 น. “แนวคิดในสมัยเอโดะโดยสังเขป”
วิทยากร:อาจารย์ Isao YAMAKI
ผู้ดำเนินรายการ:อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA
(รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

9:00‐12:00 『江戸思想概略』 
講師:八巻 一三男講師
モデレーター:西田昌之講師(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長)

เอกสารประกอบการบรรยาย 
Download
อาจารย์ Isao YAMAKI (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
八巻 一三男講師 (ファーイースタン大学ビジネス日本語学科長)เวลา 13:00-16:00 น. “การกำเนิดนักปรัชญาหลังสมัยเมจิ”
วิทยากร:ศาสตราจารย์ ดร. Taro MOCHIZUKI
ผู้ดำเนินรายการและล่ามแปลภาษา:อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

13:00-16:00  『明治期以降における哲学者の誕生』
講師:望月太郎 教授
モデレーター・タイ語通訳:タナポーン・トリラッサクルチャイ講師(チェンマイ大学人文学部日本研究センター講師兼東洋言語学科日本語科講師)

เอกสารประกอบการบรรยาย
Download
ศาสตราจารย์ ดร. Taro MOCHIZUKI(ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยโอซาก้า (สำนักงานกรุงเทพฯ):ซ้าย)
อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
望月太郎 教授 (大阪大学大阪大学ASEANセンター(バンコクオフィス)センター長:左)
タナポーン・トリラッサクルチャイ講師 (チェンマイ大学人文学部日本研究センター兼東洋言語学科日本語科:右)


อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学人文学科日本研究センター)

แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือ "รายงานการประชุมนักศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยOchanomizu 2015" (เรียบเรียงโดย มหาวิทยาลัยOchanomizu)
โดยในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ ได้นำผู้แทนนักศึกษา คุณณัฐกร คำปวน นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยOchanomizu ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

お茶の水女子大学で行われた「2015年第五回国際学生フォーラム」の報告書が発行されました。同フォーラムは、お茶の水女子大学が2016年3月11-20日に日本 東京で開催し、チェンマイ大学から学生1名ナッタゴン・カンプアンさんが参加しました。ご一読ください。
 
 

【Report】การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการทูต" / 【レポート】在チェンマイ日本国総領事講演『総領事から見たタイ日関係』

ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00 - 17.30 น. คณาจารย์จากศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ โดยท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ หัวข้อ "ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ในมุมมองนักการทูต" ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016年4月21日(木)、日本研究センターは、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科が主催した在チェンマイ日本国総領事講演『総領事から見たタイ日関係』に参加しました。


Mr. Shinya AOKI (กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่)
青木伸也総領事 (在チェンマイ日本国総領事)


อาจารย์ ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
タナポーン・トリラッサクルチャイ講師 (チェンマイ大学人文学部日本語科)

ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ (หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
ワライポーン・カンジャナカルン助教授(人文学部東洋言語学科長:右)


Apr 22, 2016

【ประชาสัมพันธ์】การประกวด "มังงะ (การ์ตูน) นานาชาติครั้งที่ 10"/ 第10回国際漫画賞の作品募集開始

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม
 การประกวด "มังงะ (การ์ตูน) นานาชาติครั้งที่ 10"
จัดโดย รัฐบาลญี่ปุ่น

日本政府主催の第10回国際漫画賞の募集が開始されましたのでご案内をいたします。 กำหนดรับสมัคร:ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน ถึง วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559
สถานที่รับสมัคร:สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่/สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

(1) 期間:2016年4月1日(金)~6月17日(金)
(2) 提出先:在チェンマイ日本国総領事館/在タイ日本国大使館

Website: http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/00_000205.html (Thai)
 http://www.manga-award.jp/index.php?lng=e (English)

Apr 11, 2016

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่2) 2559/ 学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第二次募集)

สมัครผ่านระบบออนไลน์: ตั้งแต่ วันที่ 11 จนถึง วันที่ 24 เมษายน 2559

Walk-in Application: ตั้งแต่ วันที่ 25 จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2559

第2次募集受付:

オンライン受付2016年4月11日から4月24日まで

願書持参:2016年1月25日から29日まで 

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

Apr 8, 2016

ประกาศงดให้บริการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ / タイ正月(ソンクラーン)期間のセンター休館について

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของดให้บริการ
ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2559
เนื่องจากเป็นวันหยุดสงกรานต์

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องคืนหนังสือในวันดังกล่าว สามารถนำหนังสือมาคืนได้ 
ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 เวลาราชการ โดยไม่เสียค่าปรับ   

ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

チェンマイ大学人文学部日本研究センターは
2016年4月13日(水)-17日(日)までのタイ正月(ソンクラーン)期間
休館いたします。

上記期間中に貸出図書の返却期限となっている場合、
2016年4月18日(月)にご返却頂けければ、延滞金の支払いを免除いたします。

ご不便のおかけ致しますこと、お詫び申し上げます。

Apr 7, 2016

ประชาสัมพันธ์การบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究公開講義・セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม 
チェンマイ大学人文学部日本研究センター公開講義のご案内
ในหัวข้อ 

"ปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่
~การค้นหาข้อสรุปของแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก~"
"近世・近代日本の知識人
~東洋の知と西洋の知の包摂へ~"

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 
เวลา 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา HB6 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016年4月23日 (土)
時間:9.00 -1200, 13.00-16.00 
チェンマイ大学人文学部6号館1階 日本研究センター 
          ในช่วงสมัยเอโดะ  ระหว่างที่ปัญญาชนสำนักขงจื๊อซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนด้านวิชาการของญี่ปุ่นได้รับเอาวิชาความรู้มากมายมาจากจีนและเกาหลี ก็ได้พัฒนาแนวคิดให้เกิดลักษณะเฉพาะตัว ทำให้เกิดการก่อเป็นรูปเป็นร่างของความรู้รูปแบบสมัยใหม่ในเอโดะตอนปลาย ยิ่งไปกว่านั้น ในตอนต้นของสมัยเมจิ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการับเอาแนวความคิดจากหลากหลายประเทศทางตะวันตกเข้ามาในญี่ปุ่นอย่างแพร่หลาย ปัญญาชนญี่ปุ่นทั้งหลายต่างค้นหาแนวความคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการผสมผสานความคิดระหว่างแนวคิดทางตะวันออกและตะวันตก
          การบรรยายครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการรับแนวความคิดจากจีน เกาหลี และจากหลากหลายประเทศทางตะวันตกของปัญญาชนญี่ปุ่นในสมัยใหม่ และกระบวนการการค้นหาแนวความคิดที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยให้เข้าใจได้อย่างง่าย
 江戸期、日本の学術を支えてきた儒学者たちは、中国や韓国から導入された学問体系を盛んに受容しつつも、独自に発展させ、江戸末期には近代化のための学問的下地を形成していった。さらに明治期に入り、西洋諸国からの近代思想が盛んに導入されていく中で、日本の知識人たちは東洋思想と西洋思想の融合させた独自の日本思想を模索していくことになった。
 本公開講義では、近世・近代の日本の知識人たちによる中国・韓国、西欧諸国の思想のダイナミックな受容と、日本思想の独自の模索の過程を、修士・学士の学生に対してわかりやすく解説することを目的として開講する。 เวลา 9:00-12:00 น. “แนวคิดในสมัยเอโดะโดยสังเขป”
  วิทยากร:อาจารย์ Isao YAMAKI
   (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น)
เนื้อหาช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับสำนักขงจื๊อและสำนักขงจื๊อใหม่ในตอนต้นจนถึงตอนกลางของสมัยเอโดะ ส่วนในครึ่งหลังเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเริ่มต้นของตะวันตกศึกษาและญี่ปุ่นศึกษาโบราณ รวมไปถึงการตีความเกี่ยวกับแนวคิดการขับไล่ชาวต่างชาติในตอนปลายของสมัยเอโดะ
ผู้ดำเนินรายการ:อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA   
 (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

9:00-12:00 『江戸思想概略』
講師:八巻 一三男講師
(ファーイースタン大学ビジネス日本語学科長)
内容:前半、江戸初期から中期にかけての朱子学、儒学の受容について、後半、江戸後期の洋学の起こりと国学、攘夷思想について解説する。
モデレーター:西田昌之講師
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長)


เวลา 13:00-16:00 น.  “การกำเนิดนักปรัชญาหลังสมัยเมจิ”
วิทยากร:ศาสตราจารย์ ดร. Taro MOCHIZUKI
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยโอซาก้า (สำนักงานกรุงเทพฯ)
เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาที่ถูกเรียกว่าปรัชญาแบบNISHIDA ซึ่งKitarou NISHIDA นักปรัชญาที่แท้จริงคนแรกในญี่ปุ่นสมัยใหม่ ได้สร้างระบบขึ้นด้วยตนเอง และการก่อเป็นรูปร่างของปรัชญาKitarou NISHIDA ตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงสมัยไทโช รวมไปถึงการเข้าสู่สมัยโชวะ โดยอภิปรายจากประเด็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งการบรรยายถึงความเกี่ยวเนื่องไปถึงนักปรัชญารุ่นหลัง
ผู้ดำเนินรายการและล่ามแปลภาษา:อาจารย์ ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

13:00-16:00  『明治期以降における哲学者の誕生』
講師:望月太郎 教授
 (大阪大学ASEANセンター(バンコクオフィス)センター長)
内容:西田哲学と呼ばれる独自の体系を構築した、近代日本初の本格的哲学者、西田幾多郎の思想形成を、明治から大正、昭和へと至る時代背景も含めて論じる。また、後続の哲学者との関連についても触れたい。
モデレーター・タイ語通訳:タナポーン・トリラッサクルチャイ講師
(チェンマイ大学人文学部日本研究センター講師兼東洋言語学科日本語科講師)
 
 
 บรรยาย : ภาษาไทย  
使用言語:タイ語
(เฉพาะช่วงบ่ายบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น แต่มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย)

เข้าร่วมฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน!! 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ กรุณาแจ้งความประสงค์/ สำรองที่นั่งล่วงหน้า
ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943284  
参加費無料!! 
参加ご希望の方は以下、 
日本研究センターの電話番号 053-943284 までご連絡ください。
申込期限:2016年4月20日まで
*午後の授業のみ、日本語とタイ語で講義が行われます。


จัดโดย :ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    เครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
สนับสนุนโดย:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
    ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยโอซาก้า (สำนักงานกรุงเทพฯ)
และ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター
    タイ北部日本語・日本研究コンソーシアム
後援:ファーイースタン大学ビジネス日本語学科
    大阪大学ASEANセンター(バンコクオフィス)
助成:バンコク日本人商工会議所

Apr 5, 2016

【Report】การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล" / Report 日本語医療通訳セミナー&ワークショップ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยการสนับสนุนจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. จนถึง 12.00น. ได้ทำการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านญี่ปุ่นศึกษา ในหัวข้อ "ล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงพยาบาล" ณ ห้องเรียน SL404 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

2016年4月2日(土)9:30- 12:00 チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは、パーヤップ大学と共催して、医療通訳の技術向上のために コンソーシアム加盟大学教員向けセミナー&ワークショップ『日本語医療通訳セミナー&ワークショップ』をパーヤップ大学マコーミック看護学部ソムサワリービル SL404会議室で開催いたしました。


อ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจีนดา อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
パーヤップ大学マコーミック看護学部オーロノン・タンマチンダー講師よりご挨拶
พิธีกร:นางสาวเยาวลักษณ์ กันทาปัน (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
司会:ヤオワラック・カンターパン氏(日本研究センタープロジェクトコーディネーター)

การบรรยายในหัวข้อ "ล่ามโรงพยาบาล" โดย อ.ดร. Elisa Mie NISHIKITO อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

パーヤップ大学人文社会学部日本言語文化学科 西木戸 美恵 エリーザ講師よる医療通訳についてのセミナー

อ.ดร. Elisa Mie NISHIKITO (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ)
西木戸 美恵 エリーザ講師(パーヤップ大学人文社会学部日本言語文化学科)ล่ามภาษาไทย: อ. สรัญญา คงจิตต์(หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
タイ語通訳:サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター)


กิจกรรมเกมส์ทายคำศัพท์โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
パーヤップ大学 による医療知識クイズ
หลังจากนั้น เหล่านักศึกษาคณะพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมด้วยล่ามซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อทำการสอบถามอาการเพื่อวินิจฉัยโรคของอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่บทเป็นคนไข้จำลอง

その後、パーヤップ大学看護学部の学生と、通訳のパーヤップ大学人文社会学部日本言語文化学科とチェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の学生が三グループに別れ、患者に扮した日本人ボランティアに問診を行いました。


อาสาสมัครชาวญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมในบทบาทคนไข้จำลองได้แก่ อ.ดร.Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อ.Yumiko SHIMA (อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)  และคุณ Ayaka HIGASHIYAMA นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จาก Tokyo University of Foreign Studies ที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

日本人ボランティアは、チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之講師、チェンマイラーチャパット大学人文社会学部 東洋言語学科日本語コース志摩 由美子 講師、チェンマイ大学人文学部に交換留学中の東山彩加さん(東京外国語大学4年)が務めました。


ก่อนการจบการบรรยายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 最後に意見交換を行い、問題点を指摘しました。