Jun 30, 2016

คณาจารย์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ เดินทางเข้าเยี่ยมชม เจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น / 国際交流基金東京本部を訪問

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ และอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม เจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้เข้าพบ Mr. Tomonori Hayase ผู้อำนวยการฯ  Ms. Mariko Mugitani รองผู้อำนวยการฯ และ Ms. Shion FUJITA Asia and Oceania Section, Japanese Studies and International Exchange Department โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านญี่ปุ่นศึกษา และการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2016年6月29日チェンマイ大学人文学部日本研究センター、サランヤー・コンジット所長と西田昌之副所長が、日本東京の国際交流基金東京本部を訪問し、日本研究・知的交流部アジア・大洋州チーム、早瀬智則氏(チーム長)、麦谷真理子氏(チーム長代理)、藤田史音氏と会議を持ちました。会議ではチェンマイ大学における日本研究関連知識の普及事業、修士課程教育事業への協力について話し合いました。

早瀬智則氏(日本研究・知的交流部アジア・大洋州チーム長)
西田昌之(日本研究センター副所長)
サランヤー・コンジット(日本研究センター所長)
麦谷真理子氏(日本研究・知的交流部アジア・大洋州チーム長代理)
Mr. Tomonori Hayase (ผู้อำนวยการฯ Asia and Oceania Section, Japanese Studies and International Exchange Department)
อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา)
Ms. Mariko Mugitani (รองผู้อำนวยการฯ Asia and Oceania Section, Japanese Studies and International Exchange Department)


Short-term Research Visit Program in Japan /日本研究センター短期訪日調査プログラム実施中

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการ Short-term Research Visit Program in Japan ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - 11 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ ณ กรุงโตเกียวและเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอาจารย์จำนวน 2 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา จำนวน 4 คน

โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก The Japan Foundation โดยวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

2016年6月27日から7月11日までの二週間、東京と大阪においてチェンマイ大学人文学部日本研究センターの修士課程学生4名と教員2名による短期訪日調査プログラムを実施しております。
このプログラムは国際交流基金の支援を受けまして、日本国内において修士研究に必要な資料を収集する目的で行っております。

国立国会図書館
National Diet Library

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Waseda
( รศ.Suzuki Nobuko จาก Center for Japanese Language และนักศึกษาโปรแกรม SEND มหาวิทยาลัย Waseda)
早稲田大学図書館
(鈴木伸子准教授、WASEDA SENDプログラム学生と)

Jun 24, 2016

【ประชาสัมพันธ์】งานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” และการบรรยายพิเศษของศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 写真展『戦後日本の変容』展および日本研究センター アッタチャック・サッタヤーヌラック教授講演

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม

งานนิทรรศการภาพถ่าย “การเปลี่ยนแปลงของญี่ปุ่นหลังสงคราม” 
(The Metamorphosis of Japan After the War)  

โดยเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯร่วมกับหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 8 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2559

และ

การเสวนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “ยลญี่ปุ่นในวันวาน” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
(ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ในวันศุกร์ที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 17.00 น.

ณ ชั้น 2ของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


国際交流基金バンコク文化センターとチェンマイ大学芸術学部アートセンター主催

写真展『戦後日本の変容』展 開催

2016年7月8日から8月28日まで

チェンマイ大学芸術学部アートセンターにて

また、オープニングイベントにおいて、
チェンマイ大学人文学部日本研究センター及び歴史学科
アッタチャック・サッタヤーヌラック教授による講演

『日本の激動の時代を振り返る』

2016年7月8日17:00

がアートセンター二階で開催されます(タイ語講演)。
 Website: http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20160526_th.php(ภาษาไทย)
Website: http://www.jfbkk.or.th/art_culture_20160526_jp.php (ภาษาญี่ปุ่น)

Jun 22, 2016

การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /チェンマイ大学人文学部日本研究センター施設改修事業完了視察

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น.
Mr. Atsushi Okazaki รองกงสุล ในฐานะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และตรวจรับงาน โครงการ การปรับปรุงพื้นที่ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB6 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา อัศวพิศาลบูลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ
อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

2016年6月16日 11:00 -12:00 、
チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて
岡崎淳在チェンマイ日本国総領事館副領事、スチダ―・アサワピサーンブーン助教授(副学部長、総務担当)、サランヤー・コンジット日本研究センター所長および西田昌之副所長が日本研究センター施設拡充改修工事の最終チェックを行いました。
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้รับหนังสือบริจาคจากอ.Takashi Ota และ อ.Yuichi Konno/ 図書寄贈

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่บริจาคโดยอาจารย์Takashi Ota และ อาจารย์Yuichi Konno อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の太田卓志先生と今野祐一先生から多数の日本語書籍を御寄贈いただきました。
 ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองที่บริจาคหนังสือมา ณ โอกาสนี้
この場をお借りして、先生方に深く感謝申し上げます。

【Report】การบรรยายพิเศษโดย อ.สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ณ Center for Japanese Language มหาวิทยาลัย Waseda /早稲田大学日本語教育研究センターにてサランヤー所長ゲストレクチャー実施

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญึ่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญไปเป็นผู้บรรยายพิเศษในชั้นเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท หัวข้อ "Overseas Internship"(รศ. Suzuki Nobuko) ณ Center for Japanese Language มหาวิทยาลัย Waseda กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดยอาจารย์สรัญญาได้ทำการบรรยายในหัวข้อ "การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทย-สิ่งที่ควรรู้ก่อนมาสอนที่เมืองไทย-" (การบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น)

2016年6月21日にチェンマイ大学人文学部日本研究センターサランヤー・コンジット所長が、日本・東京、早稲田大学日本語教育研究センター大学院授業「海外実習」(鈴木伸子准教授担当)において『タイにおける日本語教育 ータイで教えるのために知るべきことー』のタイトルで講義を行いました(日本語講義)。Jun 21, 2016

Report การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ป่นและญี่ป่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งที่2/ 2559 / 2016年第2回 北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議開催

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ในฐานะสำนักงานชั่วคราว ของเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ได้จัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2559 ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการประชุมฯ มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 8 แห่ง และ สถาบันการศึกษา 1 แห่ง และผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยการประชุมช่วงเช้า มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆประจำปีการศึกษา 2558 ทีผ่านมา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ตลอดจนแผนโครงการประจำปีการศึกษาหน้า เป็นต้น

2016年第2回北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム 全体会議が、6月4日土曜日、チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて開催されました。

北タイ各地の日本語・日本研究専攻を持つ8大学1機関から代表が集まり、 バンコクからもバンコク日本人商工会議所(JCC)の代表が参加しました。午前中は、各大学から日系企業訪問、文化交流プログラム、公開講演会などの活動、および会計の最終報告が行われ、さらに来年度の助成プログラムのプレゼンテーションが行われました。


ผศ.ณรงค์ ศิขิรัมย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ขวา)
Mr Masumi Suehiro  (ผู้แทนหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:กลาง)
Mr. Yoichi Tsutsumi (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
ナロン・シキラム准教授(チェンマイ大学人文学部学術研究副学部長:右)
井上毅氏(盤谷日本人商工会議所専務理事:中央)
堤陽一氏(盤谷日本人商工会議所副事務局長:左)
อาจารย์ Isao YAMAKI (ประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ:ขวา)
อาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:กลาง)
ผศ. ณรงค์ ศิขิรัมย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและทรัพยากรบุคคล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ซ้าย)
八巻一三男 会長(北部タイ日本語日本研究大学コンソーシアム:右)
サランヤー・コンジット所長(チェンマイ大学日本研究センター:中央)
ナロン・シキラム准教授(チェンマイ大学人文学部学術研究副学部長:左)

Mr.Masaki Satou (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ขวา)
Ms. Nami Fujishita (หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ:ซ้าย)
佐藤正喜氏 (バンコク日本人会議所:右)
藤下奈美氏 (バンコク日本人会議所:左)
อาจารย์ Yuichi NISHIKITA (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
西北 雄一先生(チェンラーイ・ラチャパット大学)


ส่วนในการประชุมช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยการแนะนำโรงเรียนมัธยมยานากาว่า(ประเทศไทย) โดยคุณKenta Amano ผู้จัดการโรงเรียนฯ และ  คุณ Kanako Yoshimine นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Graduate School of Integrated Sciences for Global Society มหาวิทยาลัย Kyushu ได้นำเสนองานวิจัยในหัวข้อ “ความเป็นไปได้ในการเรียนการสอนญี่ปุ่นศึกษาผ่าน E-Learning จากผลสำรวจในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”

午後は柳川高校付属タイ中学校 天野健太氏より、付属タイ中学校についてのご紹介と九州大学地域社会統合学部博士候補生 吉嶺加奈子氏よりEラーニングによる日本語教授に関する研究発表が行われた。

Mr. Kenta Amano ผู้จัดการโรงเรียนมัธยมยานากาวา (ประเทศไทย)
天野健太氏 (柳川高校付属タイ中学校)

Ms. Kanako Yoshimine นักศึกษาระดับปริญญาเอก
คณะ Graduate School of Integrated Sciences for Global Society มหาวิทยาลัย Kyushu
吉嶺加奈子氏(九州大学地域社会統合学部博士課程)

แนะนำหนังสือ / 図書紹介


ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับมอบหนังสือจากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
หนังสือเรื่อง
" หนึ่งเมล็ดพันธุ์ในมือเรา สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับบทที่หนึ่ง "


เขียนโดย คุณAtsunori Kawamura และ คุณMidori Sakakida 
แปลโดย คุณมุทิตา พานิช 

ISBN : 978-616-7368-70-2


スワングンミ―マー社より図書の寄贈を受けました。ご一読ください。

『だれでも持っている一粒の種 生活クラブ生協レッスンONE』(タイ語版)

著者:河邑厚徳、榊田みどり  タイ語翻訳:ムティダー・パーニット
ISBN : 978-616-7368-70-2


หนังสือนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึคลับ (Seikatsu Club's Consumer Co-operative) ของประเทศญี่ปุ่น

本書は日本の生活クラブ生協(生活協同組合)についてよく解説されています。

Jun 15, 2016

【Report】การบรรยายพิเศษ ของอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ/ 【Report】日本研究センター サランヤー・コンジット所長のパネリスト講演

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดการงานสัมมนา Symposium ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย" (เสวนาเป็นภาษาญี่ปุ่น) ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจัดโดย Chiang Mai Kaigo Kenkyu Kai (SCC) ในการนี้ อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานฯ ในฐานะผู้ร่วมอภิปราย (panel discussion) โดยจะมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม-การแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมในเชียงใหม่-"

2016年6月12日(日)13:00-16:00 、チェンマイ介護研究会主催の第3回シンポジウム『タイ社会に受け入れられるためには』がチェンマイオーキットホテル会議室において行われ、チェンマイ大学人文学部日本研究センターから、サランヤー・コンジット所長がパネリストとして参加し、『異文化理解―チェンマイの異文化交流』のタイトルで講演を行いました。

Jun 4, 2016

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา ญี่ปุ่นศึกษา (รอบที่3) 2559/ 学生募集開始:日本研究プログラム 修士課程(第3次・最終募集)

สมัครผ่านระบบออนไลน์: ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน จนถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2559

Walk-in Application: ตั้งแต่  วันที่ 11 จนถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

第3次・最終募集受付

オンライン受付:2016年6月27日から7月10日まで

願書持参:2016年7月11日から15日まで 

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
オンライン受付先: http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/

กำหนดสอบข้อเขียน : วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
筆記試験:2016年7月21日(木) 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

กำหนดสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน): วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาคาร HB6)
面接試験:2016年7月22日(金) 場所:チェンマイ大学人文学部6号館日本研究センター

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก:วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
合格発表日:2016年7月29日

ติดต่อ-สอบถาม รายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร เพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:
大学院応募受付先:
http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/
โทรศัพท์ 053-942405-6

หากผู้สมัครต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฯ เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่:
カリキュラムについての詳細:
Website: http://cmujpscmaster.blogspot.com/
โทรศัพท์/電話番号/Telephone: 053-943284
อีเมล/Eメール/E-mail: cmujapancenter@gmail.com

Jun 3, 2016

แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือและบทความของอาจารย์ ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาฯ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ "ภาพการรับรู้และพื้นที่ของศาสนาภายใต้การเปลี่ยนแแปลง จากมุมมองของชนชั้นนำสยามในศตวรรษที่ 19"

チェンマイ大学人文学部日本研究センター シン・スワンナキット副センター長が、19世紀変革期のタイにおけるエリートの宗教的空間認識の変容について、論稿を発表しましたので、ご紹介します。

1. Sing Suwannakij. (2016). "Vision and Religious Space under Transformation in the Perception of the Nineteenth-century Siamese Elites." In M. Dickhardt and A. Lauser (Ed.), Religion, Place and Modernity:Spatial Articulations in Southeast Asia and East Asia. Bliss. pp.: 270–289. ISBN:9789004315440.

ตัวแทนจาก Hokkaido Governement เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นฯ /北海道庁 日本研究センターおよび日本語学科を訪問

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 Mr. Takuya URUSHIZAKI รองผู้อำนวยการ และ Mr. Kenji SUZUKI หัวหน้าคณะผู้ประสานงาน International Affairs Division, Hokkaido Governement ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และ อาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ

2016年5月31日北海道庁総合政策部国際局国際課国際交流室主幹漆崎卓哉氏と主査鈴木健司氏がチェンマイ大学人文学部日本研究センターと日本語科を訪問され、サランヤー・コンジット所長、西田昌之副所長がお迎えしました。今後の北海道とのチェンマイ県とのMOU協定に基づく、学術・文化交流の可能性について話し合いがなされました。Mr. URUSHIZAKI และMR. SUZUKI เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์ ธีรัช ปัญโญ ประธานสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และอาจารย์ Naoko YOSHIDA อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อทำการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

人文学部東洋言語学部日本語学科では、ワライポーン・カンジャナカルン東洋言語学科長、ティーラット・パンヨー東洋言語学科日本語科長ならびに吉田直子日本語学科講師からチェンマイ大学における留学の状況についての説明があり、さらに北海道への留学の活性化について意見交換が行われました。


แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 " วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา " (ISSN2229-1997) Vol 6. No.1 โดยสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

・ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย หัวข้อ "การอุปถัมภ์การแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นในไทยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ช่วง ค.ศ. 1970-1980"
・ภีมภัทร บัวระภา และทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย หัวข้อ "ภาพไทยใน ซะโยะนะระอิท์ซุกะ:การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนวนิยายและภาพยนตร์"
・Masayuki NISHIDA หัวข้อ "การกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของการ์ตูนญี่ปุ่น:ปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดนระหว่างการ์ตูนอะนิเมะ “ทะมะยุระ” กับ เมืองทาเคฮาระในจังหวัดฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านงานวิจัยได้ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้
Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn/index


2016年5月、タイ国日本研究協会(JSAT)の『JSNJournal』第6巻1号にチェンマイ大学人文学部教員の3本の論稿が掲載されました。

・タナポーン・トリ ラッサクルチャイ 『Patronage in the Thai Translation of Japanese Humanities and Social Sciences Books from the 1970s to the 1980s』(タイ語)
・ピームパット・ブアラパー/タナポーン・トリ ラッサクルチャイ『The Representation of Thailand in Sayonara Itsuka: A comparative study of novel and film』(英語)
・西田昌之 『Locality in Japanese Animation:Transboundary Interactions between the Animation Tamayura and Takehara City in Hiroshima, Japan』(英語)

Website: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn/index

jsn vol5 no2

Jun 2, 2016

ประชาสัมพันธ์ วารสาร JAPONICA Ⅳ / センター紀要『JAPONICA Ⅳ』出版のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์วารสาร JAPONICA Ⅳ ปี 2559 

チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
センター紀要『JAPONICA Ⅳ』(2016)が発行されました。

ผู้ที่สนใจสามารถ download วารสาร (ไฟล์ PDF) ได้ทาง LINK 
上記のリンクからPDFをダウンロードすることができます。