Jan 31, 2018

ประชาสัมพันธ์ / お知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมละครเวที
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
演劇のご案内をいたします。

ภาษาญี่ปุ่น(日本語)> http://rinkogun.com/RETIRE-MEN_Tour_Jap.html
Jan 30, 2018

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา/お知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内いたします。

ในหัวข้อ ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจจากระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินในญี่ปุ่นยุคใหม่ :
 ว่าด้วยการตัดสินกรรมสิทธิ์และระบบหลักประกันที่ดิน
テ―マ:「近代日本の土地制度が与えた経済発展に対する影響:
所有権確定と担保制度の観点から」

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13:00-16:00น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018年2月17日(土曜日)
13時から16時まで
チェンマイ大学人文学部日本研究センター6号館1階

วิทยากร:Prof. Kikuo Nishizawa
Faculty of Policy Studies, Kansai University
ご講演者:西澤希久男教授
関西大学政策創造学部

บรรยาย: ภาษาญี่ปุ่น 
มีล่ามแปลภาษาไทย
使用言語:日本語・タイ語

ผู้แปลความ : อาจารย์ ดร.ปิยธร แก้ววัฒนะ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
通訳者:ピヤトーン・ゲーウワタナ
    (人文学部東洋言語学科日本語科、講師)

จัดโดย: ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
主催:チェンマイ大学人文学部日本研究センター


สอบถามข้อมูล-สำรองที่นั่งการบรรยายได้ที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 053-943284 
参加申込み:  日本研究センター 053-943284 (日本語可)

ขอขอบพระคุณค่ะ
 どうぞよろしくお願いいたします。

Jan 28, 2018

มหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาเข้าร่วมการรับพระราชทานปริญญาบัตร/日本研究修士課程修了証書授与式開催

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยครั้งนี้มหาบัณฑิตสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษาได้สำเร็จจการศึกษา จำนวน 5  ท่าน ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจึงขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง 5 ท่าน มา ณ โอกาสนี้

2018年1月23日チェンマイ大学において52回卒業・修了証書授与式が行われました。人文学部日本研究センターからは修了生が5名誕生し、日本研究修士課程修了証書が授与されました。おめでとうございます。Jan 26, 2018

ประชาสัมพันธ์การบรรยายเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา/ 日本研究セミナーのお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ในหัวข้อ
チェンマイ大学人文学部日本研究センターより
講演会のご案内いたします。

"อุคิโยะ-เอะ มนต์เสน่ห์ภาพ แห่งโลกที่ล่องลอย"
「浮世絵  The Charms of “Pictures of the Floating World”」

ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561, 09.00-12.00 น.
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา (อาคาร HB6) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร : ผศ. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ (สาขาวิชาศิลปะภาพิมพ์ คณะวิจิตร์ศิลป์ มช.)
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มช.)

**ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 053-943284 / อีเมล cmujapancenter@gmail.com
*** เข้าร่วมฟรี !!! **** บรรยายภาษาไทย

2018年2月11日日曜日 9:00-12:00
場所:チェンマイ大学人文学部(HB6)日本研究センター
講演者:トンチャイ・ユカンタポーンポン助教授
(チェンマイ大学芸術学部版画学科)
モデレーター:タナポーン・トリラッサクルチャイ助教授
(チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科)
**参加予約 053-943284(日本研究センター)まで
/ Email: cmujapancenter@gmail.com
*** 入場無料!!! **** タイ語による講演Jan 25, 2018

คุณ OBUCHI Yuko และคุณ KASUI Kanai จากมหาวิทยาลัยคันไซและคุณเยาวเรศ จอมแปง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา/関西大学 日本研究センターにご来訪

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 คุณ OBUCHI Yuko, Deputy Manager Student Mobility Support Team (Outbound), Internationnal Education Group, Division of International Affairs และคุณ KAZUHI Kanai , Exchange Coordinator จากมหาวิทยาลัยคันไซและคุณเยาวเรศ จอมแปง จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์สรัญญา คงจิตต์ หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา, อาจารย์ ดร. มาซายูกิ นิชิดะ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ให้การต้อนรับ

ในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาจัดหรือให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ

2018年1月22日関西大学国際部国際教育グループ留学推進チーム大淵木綿子課長補佐と金井一陽氏が、チェンマイ大学言語研究所の案内で、人文学部日本研究センターをご訪問されました。センターではサランヤー・コンジット所長と西田昌之副所長が応対いたしました。

今回は日本研究センターの活動と今後の活動協力の可能性について議論しました。

Jan 22, 2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 2561 / 2061年日本研究センター運営委員会

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9.30 - 13.00 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในการประชุม มีการนำเสนอและรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 2560 ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม/โครงการ การรายงานด้านงบประมาณ รวมถึงมีการหารือถึงนโยบาย และทิศทางการบริหารงานของศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต โดยจะมุ่งเน้นด้านการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในรูปแบบสากลตามนโยบายของคณะมนุษยศาสตร์ฯ

2018年1月17日チェンマイ大学人文学部日本研究センター教室において2018年日本研究センター運営会議を開催しました。

会議では今年度の活動報告、会計報告を行い、さらにセンターの今後の方針について協議を行いました。特に今後の学部の国際化への対応、日本研究修士課程の教育などについて議論しました。
Jan 16, 2018

การปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究修士課程オリエンテーション

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ได้พูดคุยกับนักศึกษาทุกท่านเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยและปัญหาอุปสรรคที่พบในการค้นคว้าวิจัย

2018年1月14日チェンマイ大学人文学部日本研究センターにおいて、日本研究修士課程の学生オリエンテーションを行いました。全学生の進捗と研究上の問題点について確認しました。
แนะนำหนังสือ / 図書紹介

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือและบทความของอาจารย์ ดร. Masayuki NISHIDA รองหัวหน้าศูนย์ญีปุ่นศึกษาฯ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับบันทึกประจำวันในสังคมไทย

チェンマイ大学人文学部日本研究センター西田昌之副センター長が、タイの日記の歴史についての論稿を発表しましたのでご紹介します。

1. Masayuki NISHIDA. (2018). "วัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวันในสังคมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน" .ใน Yusuke Tanaka ed, การตั้งคำถามต่อสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่ผ่านวัฒนธรรมการเขียนบันทึกประจำวัน.Tokyo: Kasama ISBN:4305708884 (หนังสือภาษาญี่ปุ่น)

1.西田昌之 (2018)「近現代タイの日記文化―国民教導としての読ませる日記から民主化の黎明へ—」『日記文化から近代日本を問う: 人々はいかに書き、書かされ、書き遺してきたか』(田中祐介編)笠間書院   2018年1月   ISBN:4862581013 (日本語)

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาได้รับหนังสือบริจาคจากคุณ Ozaki Nobuharu / 尾崎昭治氏より図書寄贈

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบหนังสือบริจาคเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา จากคุณOzaki Nobuharu ชาวญี่ปุ่นผู้พำนักระยะยาวในเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

2018年1月3日チェンマイ在住の尾崎昭治氏より日本研究センターに日本関連書籍をご寄贈いただきました。ありがとうございました。

Jan 15, 2018

แนะนำหนังสือและงานวิจัย / 研究および図書紹介

"วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา " ฉบับเดือนธันวาคม 2560 (ISSN2229-1997) Vol.7 No.2 2017
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

・มาซายูกิ นิชิดะและสรัญญา คงจิตต์  หัวข้อ "การสร้างสรรค์รสชาติที่เป็นหนึ่งเดียว: การโหยหาอดีตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ในสึกิชิมะมนจะ โตเกียว"
・เรียวตะ วาคาโซเนะ หัวข้อ "บทบาททางสังคมของโทะชิโยะริ (年寄) ในฐานะผู้นำพิธีกรรมในช่วงกลางสมัยเอโดะ: วิเคราะห์เกี่ยวกับงานเทศกาลทะอะโซะบิ (田遊び)"

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านงานวิจัยได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง
Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/

2017年12月、タイ国日本研究協会(JSAT)の『JSNJournal』Vol.7 No.2 2017にチェンマイ大学人文学部教員の2本の論稿が掲載されました。

・西田 昌之/サランヤー・コンジット 「The Taste of Unity: Nostalgia and Innovation in Tokyo’s Tsukishima Monja」(英語)
・若曽根了太「Social role of the Toshiyori, enforcers of ceremonies, in the middle Edo period: Analysis of the festival of Ta’asobi」(タイ語)

Website: http://jsat.or.th/jsn-journal/jsn-vol-7-no-2-2017/


ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบกระเช้าให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นเนื่องในโอกาศต้อนรับปีใหม่/チェンマイ大学言語研究所が新年のご挨拶に訪問

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้แทนจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางมามอบกระเช้าของขวัญให้แก่ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2018

2018年1月15日にチェンマイ大学言語研究所代表が新年の挨拶に日本研究センターをご訪問されました。ありがとうございました。

Jan 8, 2018

หนังสือแนะนำ/図書紹介

ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาใหม่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแนะนำหนังสือฝึกฝนคำศัพท์และตัวอักษรคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น ให้สำหรับผู้ที่มีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น

新学期が始まるにあたって、日本語に興味が持っているみなさんに面白い本を紹介しますー!この本はみなさんが良く知っているキャラクターで日本語の漢字や言葉などを学べる本です。

หนังสือ ชื่อ โดราเอมอน สอนคันจิ เล่ม1・2
『ドラえもんが教えくれる漢字』1巻 2巻


เป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานไว้มากถึง 240 ตัว ผู้อ่านสามารถเรียนรู้วิธีเขียนตามลำดับเส้น คำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง พร้อมที่มาของตัวอักษร ซึ่งจะสามาระนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนคันจิระดับต้น

この本では、240字の基本的な漢字が載っています!
そして、漢字の意味を説明するだけではなく、日常生活で正しく使えるように漢字の書き方、単語、文例、語源を紹介しているので、初学者向きです。

โดยในแต่ละบทจะมีการ์ตูนประกอบบท ซึ่งทำให้การอ่านและการฝึกเขียนตัวอักษรคันจิ น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดังตัวอย่างภาพประกอบในหนังสือดังนี้

各章では、分かりやすくかわいい漫画で説明しているので、あきずに楽しく漢字を習うことができますよ!
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการให้ยืมหนังสือ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ในวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการยืม

チェンマイ大学人文学部日本研究センターでは学生、教員、一般利用者に対して本の貸し出しサービスを行っています。開室時間は月曜日から金曜日の午前8:30から午後16:30までです。詳細は以下をご参照ください。

 (ระเบียบการยืม-คืนClick)

Jan 3, 2018

งานทำบุญภาควิชาและงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/チェンマイ大学人文学部東洋言語学科の仏事と新年会

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 9.00น. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานทำบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

2017年12月29日(金)9:00- チェンマイ大学人文学部東洋言語学科で2018年の仏事と新年会が行われました。

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ/ครับ!!
来年もよろしくお願いいたします!!