Sep 29, 2015

เทศกาลชมพระจันทร์ / お月見開催

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลชมพระจันทร์ "Otsukimi" ในงานนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นได้ร่วมกันทำขนมดังโงะกับลาบ และชมพระจันทร์กลางฤดูใบไม้ร่วง(Chushu no Meigetsu)

2015年9月28日月曜日 16:30からチェンマイ大学日本研究センターでお月見を行いました。日本語科の学生、日本人留学生の皆さんでお団子や北タイ料理ラープを作り、中秋の名月を楽しみました。


นักศึกษาช่วยกันทำขนมดังโงะ
お団子をみんなで作りました。 
มี ช็อคโกแลต ฟองดู ด้วย
チョコレートフォンデュも!


ท่านอะซึชิ โอคาซากิ รองกงสุล จากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ก็ได้ให้เกียรติร่วมการชมพระจันทร์ครั้งนี้

在チェンマイ日本国領事館の岡崎淳副領事もご参加くださいました。

ครั้งนี้ พระจันทร์ดวงใหญ่ปรากฎขึ้นและสวยงามมาก
今回のお月見ではとても大きな月が出て、きれいでした。

Sep 28, 2015

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 4 คนสุดท้าย / CMU-JSC LOGO Competition 2015 最終候補4作品決定

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมการตัดสินผลงานตามโครงการ "การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา" โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย 4 ฝ่ายได้แก่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา 3 ท่าน อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ (หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา), อาจารย์ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ (รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา), นายสุรสีห์ สมุทคุปติ์(พนักงานปฏิบัติงานศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา), คณะวิจิตรศิลป์ 2 ท่าน อาจารย์ธงชัย ยุคันตพรพงษ์ และอาจารย์ Ikuo Eisso, คณะการสื่อสารมวลชน 1 ท่าน อาจารย์ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว(ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน) และวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี (CAMT) 1 ท่าน อาจารย์คงทัต ทองพูน รวม 7 ท่าน (ผู้ดำเนินรายการเป็นอาจารย์ดร. มาซายูกิ นิซิดะ

2015年9月25日16:30 チェンマイ大学日本研究センターで、チェンマイ大学日本研究センターロゴコンペティションの選考を行いました。選考委員には日本研究センターからサランヤー・コンジットセンター長、シン・スワンナキット副センター長、スラシー・スムットクップ センター専門職員、芸術学部より、トンチャイ・ユカンタポンポン先生、永曽郁夫先生、マスコミュニケーション学部より、プラガーシット・プロムキンゲーウ先生(FM100CMUディレクター)、アートメディアテクノロジー研究科(CAMT)より、ゴンタット・トーンプーン先生の7名が参加しました(選考委員会進行役:西田昌之講師)。ผลการตัดสินปรากฎว่า ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายมีจำนวน 4 ชิ้นดังภาพด้านล่างนี้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบผลงานดังกล่าวในด้านลิขสิทธิ์ และอื่นๆ โดยหลังจากที่ได้คำตัดสินแล้วก็จะนำผลงานที่ชนะมาใช้เป็นโลโก้ประจำศูนย์ญี่ปุ่นต่อไป

結果、以下4作品を最終選考作品として決定しました。今後、著作権等を確認の上、最終的にセンターロゴの決定を行います。


ผลงาน
นายอลงกรณ์ เวียงแสน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิจิตรศิลป์
アロンゴン・ヴィヤンセーンさんの作品
チェンマイ大学芸術学部3年


ผลลงาน
นางสาวนีรนารถ อมินทร์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ニーラナート・アミンさんの作品
チェンマイ大学CAMT学部4年

ผลงาน
นางสาววีราภรณ์ จันทร์แก้ว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน
ウィーラーポン・チャンゲーウさんの作品
チェンマイ大学マスコミュニケーション学部3年ผลงาน
นางสาวชาฏิมาส บัวขาว
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
คณะการสื่อสารมวลชน
チャーティマート・ブアカーウさんの作品
チェンマイ大学マスコミュニケーション学部3年


Sep 21, 2015

สรุปผลการเปิดรับผลงาน การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา / CMU-JSC LOGO Competition 2015受付終了

วันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.

ตามที่ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา" ซึ่งกำหนดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2558 นั้น

ปัจจุบัน ครบกำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ แล้ว มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 37 ชิ้น 
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอขอบคุณผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และคณะกรรมการโครงการฯ จะประกาศผลการตัดสินให้ทราบ 
ใผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (http://cmujpsc.blogspot.com/ในวันที่ 28 กันยายน 2558  ต่อไป

2015年9月18日16:30 チェンマイ大学日本研究センターで、チェンマイ大学日本研究センターロゴコンペティションの受付を終了いたしました。今回のコンペティションでは、チェンマイ大学学生から37作品もの多数の応募がありました。

ありがとうございました。

日本研究センターでは、2015年9月28日に本日本研究センターウェブサイトを通じて結果を発表させていただきます。(http://cmujpsc.blogspot.com/)Sep 16, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター講演会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
チェンマイ大学人文学部
日本研究センター講演会のご案内


ในหัวข้อ

 
"ญี่ปุ่นแบบบ้านบ้าน" / Japanese Folk Craft
มองความงามแบบญี่ปุ่นผ่านงานหัตถกรรมชาวบ้านและวิถีชีวิต

シンプルライフの日本 / Japanese Folk Craft
農村の工芸と生活からみる日本の美しさ

 
วัน อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558
เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015年11月22日 日曜日 13.00-16.00
チェンマイ大学人文学部 7号館 7801教室


วิทยากร : คุณภัทรสิริ อภิชิต
 บรรณาธิการหนังสือเล่ม สำนักพิมพ์บ้านและสวน
講演者 :パッタラシリ・アピシット氏
 ライター・編集者 『バーン・レ・スワン』出版社

บรรยายเป็นภาษาไทย
使用言語 :タイ語

เข้าร่วมงาน ฟรี ไม่เสียค่าลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า
มายังศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ โทรศัพท์ 053-943284
参加費無料
参加希望の方は以下、
日本研究センター電話番号までご連絡ください。
053-943284

การลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับชุมชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย / チェンラーイ地震被災コミュニティフィールド調査実施

เมื่อวันที่ 11 - 14 กันยายน 2558 อาจารย์ ดร.มาซายูกิ นิชิดะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน สุเอียนทรเมธี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และอาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์  ได้ลงพื้นที่ทำงานวิจัยในชุมชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2557 ใน อ.พาน อ.แม่ลาว  และอ.แม่สรวย ซึ่งเป็นทีมวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์ลำปาง)

2015年9月11日から14日まで、チェンマイ大学人文学部東洋言語学科日本語科の西田昌之講師とタンマサート大学ラムパーンセンター副センター長・社会福祉学部 サイフォン・スイヤントーンメーティ助教授のチェンマイ大学・タンマサート大学合同チームで2014年の地震で大きな被害を受けたチェンラーイ県パーン郡、メーラーウ郡、メースワイ郡のコミュニティ調査を行いました。

การลงพื้นที่วิจัยครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการการวิจัยของศาสตราจารย์Kurumi SAITO จากมหาวิทยาลัย Japan College of Social Work เมืองคิโยะเซะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยNakajima Peace Foundation โดยเน้นเก็บข้อมูลกับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น คนพิการ สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเป็นการทำวิจัยที่ทำร่วมกันในหลากหลายประเทศแถบเอเชียรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นด้วย

本調査は、聴覚障がいなど災害弱者に注目して、日本を含めたアジア数カ国で共同調査をおこなっている東京都清瀬市の日本社会事業大学(代表:斉藤くるみ教授)の平和中島財団助成研究プロジェクトの一環としてタイ合同チームが行いました。
อาจารย์วัชรชัย ขอบเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ / ウッタラディットラーチャパット大学 ワチャラチャイ・コープルアン先生ご来訪

อาจารย์วัชรชัย ขอบเหลือง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน

2015年9月11日、ウッタラディットラーチャパット大学人文社会学部日本語学科ワチャラチャイ・コープルアン先生がチェンマイ大学人文学部日本研究センターを訪問され、教育分野での協力、支援に関して話し合いを行いました。

งาน Farewell Party นักเรียนแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Waseda / 早稲田大学SENDプログラム留学生フェアウェルパーティー開催

งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น โปรแกรม SEND
มหาวิทยาลัย Waseda
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 18.30 - 20.30 น.
ณ ร้านอาหารร่มไม้ริมปิง

早稲田大学SENDプログラムのフェアウェルパーティーを
2015年9月11日(金)18.30 - 20.30 に
ロムマイ・リムピンレストランにおいて開催しました。

ทานแล้วนะคะ/ครับ!!
いただきます~!!

Yuki WASHIZAKI (คนซ้ายมือสุด),  Riho FUJII (คนที่2จากทางซ้ายมือ)
อ.สรัญญา คงจิตต์ (คนกลาง:หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ)
Bingqing ZHAO (คนที่2จากทางขวามือ), Hiroki MUKAI (คนขวามือสุด)
鷲崎優希さん(左)、藤井里帆さん(左から2番目)、
サランヤー・コンジット先生(中央:日本研究センター長)、
趙永清さん(右から2番目)、向井大樹さん(右)

ลองทำส้มตำ
ソムタム(パパイヤサラダ)作り方体験

ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันพร้อมบัดดี้
バディーとの記念写真

Sep 15, 2015

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา / 日本研究センター講演会のお知らせ

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษา
チェンマイ大学人文学部
日本研究センター日本研究セミナーのご案内
หัวข้อ 
" อุตสาหกรรมรถยนต์และการพัฒนาต่อเศรษฐกิจไทย "
「タイ自動車産業の発展と日本の役割」

ในวันเสาร์ ที่ 3  ตุลาคม เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องบรรยาย HB7801  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
2015103日 土曜日 9:00-12:00 
チェンマイ大学人文学部7号館7801教室


วิทยากร Mr. Yasuhiro YAMADA
President of Bangkok Research Center, IDE, JETRO Bangkok office

講演者:山田 康博氏
ジェトロ・バンコク事務所・アジア経済研究所 バンコク研究センター長
บรรยายเป็น ภาษาญี่ปุ่น 
使用言語:日本語

ผู้แปลความ นางสาวพัทธรา ปิ่นสกุล
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
タイ語通訳者:パッタラー・ピンサクン
チェンマイ大学人文学部日本研究学科大学院生

เข้าร่วมฟรี!!
参加費無料!!


ผู้สนใจเข้าร่วมฯ
กรุณาแจ้งความประสงค์สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 053-943284

参加ご希望の方は以下、
電話番号までご連絡ください。
053-943284

Sep 10, 2015

งาน Farewell Party นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยMomoyama Gakuin / 桃山学院大学 フェアウェルパーティー開催

งานเลี้ยงอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยน โปรแกรม Beginning Step Program (BSP)
มหาวิทยาลัยMomoyama Gakuin 
เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 18.30 - 20.30 น.
ณ ห้องIbis3 โรงแรม Ibis Styles เชียงใหม่

桃山学院大学Beginning Step Program (BSP)プログラムのフェアウェルパーティーを
2015年9月9日(水)午後18:30-20:30に
アイビススタイルチェンマイホテルIbis3ルームにおいて開催しました。 


อาจารย์สมพล วิญญา ( ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
ソムポン・ウィンヤー先生 (チェンマイ大学人文学部アカデミックサービス(HAS)センター長)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี สวัสดิรักษ์พงศ์ (คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
スマーリー・サワディーラクポン助教授 (チェンマイ大学人文学部学部長)

Assoc. Prof. Akio Egawa (มหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น)
江川暁夫准教授 (桃山学院大学、日本)

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษา
学生交流

การแสดงจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์
ที่เป็นบัดดี้ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
チェンマイ大学人文学部日本語学科の学生(バディ)のダンスパフォマンス

ตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนกล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยน
桃山学院大学学生代表の感想


ตัวแทนนักศึกษาที่ทำหน้าเป็นบัดดี้กล่าวคำอำลา
チェンマイ大学バディ代表のお別れの挨拶


การแสดงฟ้อนรำอวยพรแบบล้านนา
ラーンナー伝統舞踊

พิธีรับมอบเกียรติบัตร
修了証書授与式


หลังจากนั้นก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
その後、記念写真を撮影

การกล่าวอำลาและกล่าวปิดงาน
閉会の挨拶

 
อาจารย์ ดร. ยูจิ มิซึคามิ รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ
水上祐二 チェンマイ大学日本研究センター副所長

นายภาณุพงศ์ ไชยศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ช่วยจัดเตรียมงาน
パヤオ大学からのインターンシップ学生 パーヌポン・チャイシーさん
機材操作を手伝ってくれました。

Sep 9, 2015

กิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนโปรแกรมSENDมหาวิทยาลัยWaseda / 早稲田大学SENDプログラム留学生チェンマイ・クリスチャンスクールで交流

เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม 
ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น โปรแกรมSEND จากมหาวิทยาลัยWaseda 
โดยการสนับสนุนจากทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2015年9月8日火曜日
チェンマイ大学人文学部日本研究センターによるアレンジで
チェンマイ・クリスチャンスクールの日本語を学ぶ高校生と
早稲田大学SENDプログラム留学生が言語・文化交流会を開催しました。


อ.อรนารถ ฟูญาติ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
กล่าวต้อนรับ และชมการแสดงวัฒนธรรมล้านนา
チェンマイ・クリスチャンスクール校長の
オーラナート・フーヤート先生の歓迎のあいさつ
とラーンナー文化紹介
 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนสอนวิธีทำตุงล้านนา
チェンマイ・クリスチャンスクール学生との交流
ラーンナー様式の旗の制作

กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่น
日本語交流

 มื้อเที่ยง
(อาหารเหนือ  : ข้าวซอย)
昼食
(タイ北部料理:カーウソーイ)

 นักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนนำเที่ยวหอศิลป์เชียงใหม่
チェンマイクリスチャンスクール学生とチェンマイ芸術文化センターへ


 เยี่ยมชมวัดเจดีย์หลวง
ワット・チェディールワンへ